Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
21. november 2019
0
1327

Nový verejný park v Novom Meste

Nový park by mal vzniknúť na ploche približne 8 200 m2 v časti areálu bývalej chemickej priemyslovky, dnes kreatívnom centre Nová Cvernovka.
Nový verejný park v Novom Meste

Cieľom rekonštrukcie parku je stabilizovať funkcie jeho jednotlivých častí a vybudovať potrebnú infraštruktúru na jeho celoročnú prevádzku. Dôraz je kladený na otvorený charakter kreatívneho centra pre verejnosť s cieľom odbúravať mentálnu bariéru u ľudí, ktorí Novú Cvernovku považujú za uzatvorené miesto, slúžiace iba komunite “cvernovkárov”.

Okrem infraštruktúry sa návrh sústredí na funkcie oživujúce park a jeho sprístupňovanie širokej verejnosti, vstup do parku a areálu, adaptáciu na klimatické zmeny, výhľad na budovy Novej Cvernovky a navigačné prvky.

Popis lokality

Súčasťou areálu sú modernistické stavby pôvodnej školy a internátu postavené podľa projektu architekta Vladimíra Karfíka. Areál je situovaný na severnej hranici mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, pri frekventovanej Račianskej ulici. Susedí so štvrťou Biely Kríž, areálom bývalého závodu Palma-Tumys, železničnou stanicou Bratislava - Predmestie a sídliskom Nobelova/Dimitrovka. 

Dopravnú dostupnosť zabezpečuje Račianska ulica, z ktorej sú prístupné vstupy do areálu a budov. V blízkosti sa nachádzajú zastávky MHD Námestie Biely Kríž a ŽST Vinohrady, pri rovnomennej železničnej stanici. Hlavná pešia trasa vedie pozdĺž Račianskej ulice, z ktorej sa odpájajú sekundárne pešie ťahy do štvrtí Biely Kríž a Dimitrovka (nadchodom ponad železničnú trať).

História lokality je úzko spojená s priemyselným podnikom Dynamit Nobel, neskoršou Dimitrovkou, alebo Istrochemom. Obytné štvrte Biely Kríž a Dimitrovka, pôvodne vybudované hlavne pre zamestnancov továrne, dnes trpia z dôvodu nedostatočne rozvinutých lokálnych centier, chýbajúcich služieb a zanedbaného verejného priestoru, ktorého revitalizáciu často brzdia komplikované majetkoprávne vzťahy.

Prínos Nadácie Cvernovka

V priebehu posledných dvoch rokov prebiehali v parku brigádnické a odborné práce zamerané na vyčistenie priestoru, orezy stromov a kríkov, kosenie a výsadbu trávnikov, prekopanie a dočasný nový povrch chodníkov a natretie chátrajúceho oplotenia. Do prác sa zapojili pracovníci a nájomníci Nadácie Cvernovka, susedia z okolia a mnohí dobrovoľníci.

Postupne tu pribudli funkcie ako detské ihrisko, letná terasa a pódium Kultúrneho priestoru, terasa cukrárne, verejná sauna, alebo dočasne umiestnený pavilón kognitívnych ilúzií Amesova izba. V susednej časti areálu sa rozrastá komunitná permakultúrna záhrada. V revitalizovanom priestore prebehlo niekoľko úspešných kultúrnych a spoločenských akcií rôznej veľkosti, od susedských grilovačiek, cez malé koncerty, čítačky a projekcie z programu Leta pod Palmou až po väčšie formáty ako Biela Noc, Sharpe festival a 1.MÁJ - Deň otvorených ateliérov v Novej Cvernovke. Na základe týchto skúseností sa formovali aj predstavy o tom, čím by sa tento priestor mohol v budúcnosti stať, čo je potrebné k naplneniu zámerov kultúrneho a kreatívneho centra a čo chýba obyvateľom v blízkom okolí.

Riešené územie
Riešené územieAutori: 2021 a Labak
Základná koncepcia
Základná koncepciaAutori: 2021 a Labak
Axonometria - pôvodný stav so skrytými stromami
Axonometria - pôvodný stav so skrytými stromamiAutori: 2021 a Labak
Axonometria - pôvodný stav
Axonometria - pôvodný stavAutori: 2021 a Labak
Axonometria - navrhovaný stav so skrytými stromami
Axonometria - navrhovaný stav so skrytými stromamiAutori: 2021 a Labak
Axonometria - navrhovaný stav
Axonometria - navrhovaný stavAutori: 2021 a Labak

Zmena na Nový verejný park

Nadácia Cvernovka sa rozhodla, že časť areálu o ploche približne 8 200m² premení na verejný park s novými funkciami slúžiacimi návštevníkom Novej Cvernovky, ako aj obyvateľom okolitých štvrtí. Priestor verejnej časti parku medzi Novou Cvernovkou a Račianskou ulicou bude voľne prístupný 24 hodín denne. S týmto rozhodnutím súvisí aj zámer odstrániť existujúci múr s oplotením oddeľujúcim ulicu od areálu, vybudovať cyklotrasu na mieste súčasného chodníka pre peších a jeho presunom do samotného parku. Riešenie cyklotrasy vzniklo aj na základe konzultácií s Petrom Netrim, odborníkom na udržateľnú a cyklistickú dopravu z občianskeho združenia Cyklokoalícia.

V novej podobe parku vzniknú ďalšie pobytové plochy, miesta pre dočasné aj trvalé umelecké inštalácie, terasa priliehajúca ku gastro funkciám umožňujúca taktiež organizáciu kultúrnych podujatí. V zmysle adaptačných opatrení na klimatické zmeny pribudnú kosené a nekosené trávnaté plochy, záplavová lúka a zvýši sa celkové množstvo stromov v území. Časť medzi Novou Cvernovkou a bývalou fabrikou Palma, súčasťou ktorej bude aj rozšírené detské ihrisko, sa na noc uzatvorí.

V rámci nových funkcií pribudne pódium pre akcie pod holým nebom, sauna, letná kuchyňa a potenciálne aj iné drobné objekty, ktorých formu prinesie budúcnosť. Atmosféru doplnia vysoko vyvetvené pionierske dreviny, ktoré sa vyznačujú pomerne rýchlym rastom. Pod nimi budú voľne umiestnené stoličky.

"Krok po kroku sa Nadácii Cvernovka darí meniť bývalú župnú chemickú školu na otvorený, kreatívny a najmä využívaný priestor. Posunúť tieto aktivity aj do verejného priestoru a sprístupniť areál verejnosti je preto logickým vyústením doterajších snáh a verím, že rovnako ako rekonštrukcia budov, bude aj 'rekonštrukcia' parku úspešným projektom," povedala Lucia Forman, hovorkyňa Bratislavského samosprávneho kraja.

Pôdorys - hlavný vstup
Pôdorys - hlavný vstupAutori: 2021 a Labak
Pôdorys - terasa pri Giraffe
Pôdorys - terasa pri GiraffeAutori: 2021 a Labak
Pôdorys - návrh detského ihriska
Pôdorys - návrh detského ihriskaAutori: 2021 a Labak
Pôdorys - návrh terasy pri bare
Pôdorys - návrh terasy pri bareAutori: 2021 a Labak
Vizualizácia - Hlavný vstup do budovy Novej Cvernovky
Vizualizácia - Hlavný vstup do budovy Novej CvernovkyAutori: 2021 a Labak
Vizualizácia - Detské ihrisko
Vizualizácia - Detské ihriskoAutori: 2021 a Labak
Vizualizácia - Koncert na terase pri kultúrnom priestore
Vizualizácia - Koncert na terase pri kultúrnom priestoreAutori: 2021 a Labak

Financovanie

Vstupné zadanie projektu aj následné dolaďovanie finálneho konceptu bolo riešené formou participatívneho plánovania s obyvateľmi susedných zón a komunitou Novej Cvernovky, ktorého priebeh koordinovalo občianske združenie Utopia.

Krajinno architektonický návrh, vďaka prvotnej podpore Nadácie VÚB - partnera živej kultúry v Novej Cvernovke, vypracovali skúsení architekti a krajinní architekti z ateliérov LABAK a 2021. Táto štúdia bude slúžiť ako podklad pre získanie finančnej podpory zo strany partnerov z verejného či súkromného sektora a následné projekčné a realizačné práce. “Sme pripravení naďalej sa aktívne podieľať na projekte premeny areálu na verejný park, taktiež aj na projekte vybudovania skateparku pre verejnosť a skate komunitu v zadnej časti areálu Novej Cvernovky, na ktorom Úrad Bratislava - Nové Mesto spolupracuje s Nadáciou Cvernovka,” dopĺňa starosta Rudolf Kusý.

Architektonický návrh si môžete pozrieť na 2021.sk a na FB Labak, alebo v prílohe nižšie:

Podklady: Nová Cvernovka

Poloha na mape

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím