Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
13. august 2020
0
1293

Rekonštrukcia a prístavba základnej školy, Praha - Písnice - výsledky architektonickej súťaže

Zvíťazil pražský ateliér Rusina Frei.
Rekonštrukcia a prístavba základnej školy, Praha - Písnice - výsledky architektonickej súťaže

Včera bola vyhodnotená súťaž na revitalizáciu budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene, pred časom sme publikovali výsledky súťaže na modernizáciu a rozšírenie kapacít základnej školy v Lozorne, alebo kvalitne obsadenú medzinárodnú súťaž "Sportovní hala pro tělesnou výchovu - Nová Paka", v ktorej sa presadil slovenský autorský kolektív. Aj v tomto kontexte predstavujeme výsledky súťaže na rekonštrukciu a prístavbu historickej budovy základnej školy s rozšírenou výučbou jazykov, ktorú Mestská časť Praha - Libuš vyhlásila v decembri minulého roku.

Súťažné návrhy predstavujú zaujímavý prierez typológiou školských stavieb a rôznych prístupov k ich navrhovaniu.

Objekt z roku 1888 nevyhovuje súčasných kapacitným ani prevádzkovým požiadavkám (chýbajú ďalšie triedy, telocvičňa, dostatočné zázemie pre pedagógov a stravovanie...). Súčasný počet žiakov prvého stupňa by mal po rozšírení vzrásť zo súčasných 160 na 360. 

V prvej časti súťaže predkladali účastníci svoje portfólio, prostredníctvom ktorého preukazovali adekvátnu technickú kvalifikáciu. Portfólia posúdila nezávislá odborná porota, ktorá odporučila zadávateľovi 10 účastníkov, ktorí boli vyzvaní na spracovanie súťažného návrhu. "Soutěž přinesla zajímavé spektrum vyvážených různorodých přístupů, jimiž se mohla porota seriózně zabývat. Všechny tři vybrané (oceněné) soutěžní návrhy vykazují vysoké estetické, architektonické i urbanistické kvality. Zároveň představují tři diametrálně odlišné přístupy k naplnění stavebního programu,"  uvádza vo vyhlásení porota.

 

Predstavujeme všetky súťažné návrhy:

1. cena (260 000,- Kč) – súťažný návrh č. 1: Rusina Frei, s. r. o. / Ing. arch. MgA. Martin Rusina, Ph.D., Ing. arch. Martin Frei

Anotácia návrhu: 
Novostavba rodinné školy tvoří moderní a klidnou protiváhu staré budovy. Mezi oběma domy vzniká nová vstupní piazzetta jako rozšíření veřejného prostoru obce. Kompaktní nová budova se zelenou střechou šetří pozemek i provozní náklady. Variabilní učebny jsou soustředěny kolem vnitřní prosvětlené haly. Jídelna je přístupná z terénu a slouží i komunitním akcím. Víceúčelový sál je částečně zapuštěný.

Hodnotenie poroty:
Návrh má vysoké výtvarné a architektonické kvality. Celkové řešení působí střídmě a pracuje precizně se zadaným stavebním programem a důsledně respektuje jeho minimalistický rozsah. Dodržuje rozpočtovou kázeň a nabízí tak ekonomicky výhodné řešení, které je velmi dobře realizovatelné. Minimální objem novostavby školní budovy, který je oproštěný o nadbytečné provozy, zachovává vysoké urbanistické hodnoty místa. Kladem tohoto úsporného řešení je rovněž podpoření rodinného charakteru vesnické školy, příjemné dimenze a volba materiálů. Dostatečné odstupy od společných hranic pozemků dávají naději na bezkolizní průběh projednání. Zelená střecha zlepší mikroklima místa, neboť významně omezí přehřívání podkroví. Jelikož nedochází k zásadním zásahům do stávající budovy školy, lze navržené úpravy realizovat v podstatě během letních prázdnin a nedojde tak k omezení výuky v době realizace. Vhodné je vizuální propojení tříd a společných prostor a povýšení chodeb na odpočinkové sdílené zóny. Přínosné je propojení vstupu do školy s veřejným prostranstvím, stejně jako napojení jídelny na komunitní prostor piazzetty. Pozitivně vnímáno je rovněž vymezení zahrady pro družinu. Venkovní hřiště je vhodně propojeno s tělocvičnou, od sousedů ho opticky odděluje stromořadí. Jedná se o vhodné řešení rovněž z pohledu energetické efektivity u novostavby i původní budovy, kde doplňuje vnější stínění.

 

2. cena (200 000,- Kč) – súťažný návrh č. 10: SOA architekti, s.r.o. / Ing. arch. Ondřej Píhrt, Ing. Štefan Šulek, Ing. arch. Ondřej Laciga

Anotácia návrhu: 
Centrální část staré Písnice kolem toku Libušského potoka s jedinečně zachovaným vesnickým charakterem se díky citlivým stavebním zásahům v poslední době opět proměňuje v přirozené centrum této městské části. Navrhli jsme krajinu vzdělávání, která v jedinečné pozici na návrší nad rybníkem Obecňákem toto budoucí centrum přirozeně funkčně i prostorově doplní. Vyloučením běžné průjezdné dopravy vzniká přirozeně chráněný veřejný prostor, kde se vzdělávací funkce prolíná s každodenním životem obyvatel Písnice. Přístavba společně s bezprostředním okolím je navržena jako volně plynoucí „learning landscape“, která se samozřejmě přelévá přes návrší nad rybníkem kolem dominantní stávající školní budovy, stává se součástí venkovního prostoru a vytváří v jeho rámci zákoutí pro soustředěnou práci, relaxaci i zábavu.

Hodnotenie poroty:
Návrh odpovídá rezidenčnímu charakteru zástavby Písnice tzv. green village. Škola se stává součástí parteru obce a neuzavírá se jejímu životu. Návrh je tak přínosem nejen pro žáky, ale pro všechny obyvatele. Nevznikají zde hranice mezi architekturou a urbanismem – architektura a urbanismus jedním jsou. Návrh přináší nepopiratelnou kvalitu v uchopení celého pozemku, přičemž parter prochází celou školou. Samotná škola je řešena jako škola nového tisíciletí, umožňuje širokou škálu přístupů k modernímu vzdělávání. Řešení nabízí prostorovou a funkční rozmanitost i místo pro kreativitu. Škola bourá hranici mezi ulicí a fasádou, mezi třídou a ostatními prostorami i hranice mezi časem stráveným ve škole a volnočasovými aktivitami. Dispoziční uspořádání prostor v jednom nadzemním a jednom podzemním podlaží kolem členitého variabilního vnitřního prostoru je uživatelsky přívětivé, ale vyvolává nutnost rozsáhlé zastavěné plochy, která může vzhledem ke stísněným poměrům parcely působit příliš hmotně a navíc vyvolat problémy ve vztahu k sousedům. Budova je vhodně řešena rovněž z pohledu energetické efektivity, předpokládá pasivní standard a zelené ploché střechy.

 

3. cena (150 000,- Kč) – súťažný návrh č. 4: XTOPIX architekti s.r.o. / Ing. arch. Pavel Buryška, Ing. arch. Barbora Buryšková

Anotácia návrhu:
Stará škola, Nová škola. Dva stejné domy a přece tak jiné. Figura nové budovy měřítkem i umístěním reaguje na charakter rostlé struktury staré Písnice. Škola si drží hlavní vstup z návsi, čímž přispívá k vitalizaci nově budovaného komunitního prostoru obce. Očištěná průčelní fasáda Staré školy vítá své uživatele a návštěvníky skrze doplněné a upravené vzdušné vstupní prostory. Formace a zvolená podlažnost budov si drží komfortní odstup od plotu a maximalizuje plochu zahrady. Soubor školních budov mate tělem. Zvenčí nedává tušit vnitřní prostorovou rozmanitost. Příroda prostupuje celým areálem přes extenzivní a intenzivní zelené střechy do nitra školy. Nabízíme přehledné společné multifunkční prostory, kde si každý najde své – žáci i učitelé, dělitelné vzdušné třídy, nový optimalizovaný krov Staré školy, tělocvičnu i jídelnu přístupnou z úrovně terénu či různorodou zahradu s řadou specifických míst.

Hodnotenie poroty:
Jedná se o kvalitní řešení tradiční školy. Autoři se pokusili členit stavební program do dvou hmot, které by se svými dimenzemi blížily parametrům stávajícího měřítka obce. Zároveň hmoty obou budov sjednocují stejným tvaroslovím, díky čemuž vzniká jednotný výraz areálu školy jako celku. Ve vztahu k území a k okolní zástavbě je návrh pragmatický a ohleduplný – nepřináší omezení v komunikaci, navrženo je funkční oplocení, hřiště je situováno tak, aby nebylo předmětem konfliktu se sousedy, odstup od východní hrany pozemku je velkorysý. Dispoziční a provozní uspořádání prostoru je přehledné a srozumitelné, logicky a čitelně působí rozdělení stavebního programu do jednotlivých budov, kdy nová budova obsahuje všechny kmenové třídy, zatímco stará budova využívá své prostory pro speciální třídy. Jedná se o vyvážené řešení, které nejlépe pracuje s původním objektem – řešením parteru a umístěním hlavního vstupu dodali autoři původnímu objektu školy důstojnost, stejně tak se jim podařilo zefektivnit problematický stávající půdní prostor a rozšířit možnosti jeho využití. Přidáním zadního traktu tříd se objekt zjednodušil a zkompaktnil, zkvalitnil se tak celkový výraz stávající budovy. Kladem návrhu je rovněž propojení budov přes spojovací prostor, který nabízí multifunkční využití i volný přístup do zahrady a dvora. Pozitivně je hodnocena také možnost plynulého procházení mezi tělocvičnou a venkovním hřištěm, stejně jako možnost výuky v polycentrické zahradě. Budova je vhodně řešena rovněž z pohledu energetické efektivity. Za velký klad považuje porota navržený postup etapizace výstavby, která počítá s významnou úpravou stávající budovy.

 

Ostatní účastníci

Návrh č. 2: DAM architekti, s. r. o. / Ing. arch. Petr Burian, Ing. arch. Robin Müller

Anotácia návrhu:
Naše řešení vysílá okolí jasný vzkaz o tom, že písnická historická školní budova nadále dominuje své lokalitě. Je při tom rozšířena pěticí prstů nízkých horizontálních hmot, jež se jí podřizují. Zároveň svými jednotně opláštěnými, v nárožích mírně zaoblenými objemy zřetelně dávají najevo rozdíl století, který jejich vznik dělí. Klíč ke čtení nové srostlice budov leží pod barevným kobercem položeným přes školní náměstí. Náměstí, které teprve adice objemů pomohla stvořit. Prsty přístaveb v analogii hustě vrstvených listů barevného vzorníku skrývají uvnitř na svých (výhradně) horizontálních površích celistvou škálu všech barev světa.

Hodnotenie poroty:
Architektonické řešení inspirované listy barevného vzorníku nepovažovala porota za vhodné, jelikož nereaguje přiměřeně na své okolí. Negativně byly hodnoceny především dispoziční a provozní vazby, které jsou příliš komplikované a neuspořádané. Prstovité řešení jedno a dvoupodlažních budov vycházejících ze staré budovy definuje energeticky nepříznivý nekompaktní tvar. Kladem návrhu je jasně formulované sevřené veřejné prostranství v podobě piazzetty, z níž je přehledně dostupný hlavní vchod i oba alternativní vstupy (do historické budovy a jídelny).

 

Návrh č. 3: caraa.cz, s. r. o. / Ing. arch. Martina Buřičová, Ing. arch. Štěpán Kubíček, Ing. arch. Lenka Levíčková

Anotácia návrhu:
Genius loci historické školy a jejího okolí – centrum Písnice. Respekt ke stávající škole – znovunalezení důstojného výrazu budovy, rehabilitace dominantní pozice školy jako centra obce. Citlivé doplnění nové přístavby. Nádvoří s Amfiteátrem. Tělocvična oddělena, přesto součástí celku. Uvolněná, vstřícná atmosféra pro žáky i ostatní obyvatele. Škola jako společenské a sportovní centrum. Schola ludus.

Hodnotenie poroty:
Vnější výraz budovy neodpovídá podle názoru poroty okolnímu drobnému měřítku venkovské zástavby. Fasády působí cizorodě a architektonicky nevhodně. Dispozice nabízejí kvalitní vnitřní prostor, propojení interiéru s velkorysým atriem (dvorem) vnímala porota jako pozitivum, stejně tak práci s veřejným prostorem. Areál školy se ale spíše uzavírá do sebe a celkové řešení působí nepřesvědčivě.

 

Návrh č. 5: MgA. Ondřej Císler – Aoc / MgA. Ondřej Císler, Ing. arch. Josef Choc, Ing. arch. Filip Rašek, Ing. arch. Barbora Lopraisová

Anotácia návrhu:
Navrhujeme přívětivý dům s klidným měřítkem. Vycházíme z důsledného sledování funkční a provozní logiky programu školy. Optimalizujeme působení objemu novostavby prostřednictvím členění hmotového řešení a zapuštěním velkého objemu tělocvičny do pevného soklu stavby. Naše škola je plná světla, je úsporná, velkorysá a otevřená. Jedná se o progresivní vzdělávací zařízení, které dává prostor i mimoškolní činnosti (sport, společenská setkání, kroužky apod.) a vytváří společenské zázemí obce. Koncept výstavby je připraven tak, aby ho bylo možné realizovat bez přerušení výuky.

Hodnotenie poroty:
Návrh se snaží respektovat drobné měřítko svého okolí. Hmota přístavby členěná na pevný sokl a dvě ustupující podlaží s dřevěnou fasádou však působí překombinovaně. Stejně cizorodé je i barevné řešení fasád. Nevýhodou je i velké množství zpevněných ploch a umístění vyvýšeného hřiště těsně k sousednímu pozemku. Funkčně přínosné je nadstřešení části veřejného prostranství před vstupem, formulace přestávkového dvorku a klidové zahrady s důvtipně prohnutou běžeckou dráhou.

 

Návrh č. 6: Ing. arch. Brožek Petr – BRAK architects / Ing. arch. Petr Brožek

Anotácia návrhu:
Návrh vytváří před vstupem do školy nové pobytové náměstíčko bez automobilové dopravy. Křídlo stávající budovy školy je doplněno o další dvě křídla – do ulice a do dvora. Prostor mezi těmito křídly vyplňuje prosklené atrium, které je funkčním, prostorovým i významovým jádrem celé školy. Díky svažitosti terénu je spodní podlaží polozapuštěné a obsahuje provozy s přístupem veřejnosti.

Hodnotenie poroty:
Architektonickou dominantou návrhu je nové křídlo s učebnami a jídelnou podél západní uliční čáry. Jeho hmota je příliš monumentální s ohledem na okolní zástavbu. Šedá „kláda“ uzavírá školu před okolím. Přes srozumitelnou snahu o velkorysost, zvláště pak v podobě komunikačního uzlu haly, celkové řešení nepůsobí v kontextu místa zcela přívětivě a postrádá výraz školy venkovského typu a rodinného charakteru.

 

Návrh č. 7: PROJEKTIL ARCHITEKTI, s. r. o. / Ing. arch. Adam Halíř, Ing. Ondřej Hofmeister, Ing. arch. Petr Lešek

Anotácia návrhu:
Rozšíření písnické školy je příležitostí k posílení atmosféry původní vsi. V prostoru mezi historickými staveními s křivolakými uličkami k rybníku Obecňáku a školou obnovujeme náves. Jejími všedními uživateli budou především školáci a jejich rodiče, avšak věříme, že povědomí o příjemném koutu obce pozvedne také pospolitost místních, například při stavění májky nebo setkání u vánočního stromu.

Hodnotenie poroty:
Návrh nabízí velkorysý veřejný prostor v okolí školy i dostatečnou vzdálenost hřiště od sousední parcely. Stěžejní hodnotou je přehlednost prostorů, čitelnost jejich plynutí a dobrá orientace. Energetický koncept je velmi promyšlený ve vazbách mezi jednotlivými částmi. Návrh by bylo možné realizovat a byl by přínosem. Koncept propojení přístavby a původní budovy do jednoho celku však vytváří velkou hmotu, která působí příliš dominantně. Samotné téma propojení stávající budovy a přístavby v jeden dům je klíčovým architektonickým problémem návrhu.

 

Návrh č. 8: EHL & KOUMAR ARCHITEKTI, s. r. o. / Ing. arch. Lukáš Ehl, Ing. arch. Tomáš Koumar, Ing. arch. Jana Vichorcová, Dominik Otto

Anotácia návrhu:
Navrhujeme novou školu jako rovnocenného partnera stávající škole, který jí nebude konkurovat hmotou ani výraznějším ztvárněním fasád. V jejich přirozeném propojení vidíme sílu instituce školy, která má své žáky vychovávat k velkorysosti. Tělocvična, jídelna a hřiště jsou v jedné úrovni s možností využití pro společenské události. Hřiště propojuje se školní zahradou na vyšší úrovni krytá pasáž.

Hodnotenie poroty:
Porota kladně hodnotí silný koncept celkového řešení i logické vnitřní uspořádání dispozic napojených na provozně příjemnou pasáž. Novostavba přichází s čistým výrazem a jasným rastrovým ztvárněním fasád, které má ale spíše městský a až „univerzitní“ charakter (stejně jako pasáž), který by mezi okolní venkovskou zástavbou působil cizorodě. Tělocvična, jídelna a hřiště jsou vhodně umístěné v jedné úrovni s možností využití pro společenské události. Navržené využití zelené střechy se jeví jako nereálné, navíc doplněné o stavebně technicky náročný vstup.

 

Návrh č. 9: ADR, s. r.o. / MgA. Aleš Lapka, MgA. Petr Kolář

Anotácia návrhu:
Předmětem návrhu je přístavba a rekonstrukce budovy základní školy v Praze Písnici a její urbanistické zapojení do struktury obce, včetně řešení přilehlého veřejného prostoru a parku u obecního rybníku. Cílem architektonického návrhu bylo rozšíření kapacit stávající budovy školy a její doplnění o chybějící prostory pro výuku a pobyt žáků. Zároveň také vytvoření důstojného a bezpečného prostředí pro výuku.

Hodnotenie poroty:
Navržené rozčlenění zastřešení hlavní části přístavby do dvou sedlových střech představuje snahu o vyrovnání se s okolním drobným měřítkem zástavby, v kontextu však neúspěšné. S ohledem na problémy měřítka zástavby je i překvapivá „velkorysost“ práce s programem nad míru požadavků. Řešení vyvolává řadu technických i provozních úskalí. Nedostatkem je také chybějící aktivní stínění. Pozitivem je vhodná orientace větší části nově navrhovaných učeben ke světovým stranám.

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím