Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
3. október 2017
0
3373

Úprava verejného priestranstva „Pomník padlých hrdinov“ Banská Štiavnica - výsledky súťaze

Výsledky súťaže návrhov na architektonicko-krajinárske riešenie revitalizácie mestského verejného priestranstva „Pomník padlých hrdinov“ na ulici Kammerhofská v Banskej Štiavnici.
Úprava verejného priestranstva „Pomník padlých hrdinov“ Banská Štiavnica - výsledky súťaze

Cieľom bolo vytvorenie viacúčelového oddychového a zhromaždovacieho priestoru. Návrh samotného riešenia mal oživiť riešený verejný priestor a prispôsobiť sa kontextu prostredia Pamiatkovej rezervácie mesta.

Do súťaže sa prihlásilo 6 súťažných návrhov, o ktorých rozhodovala porota v zložení: prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD. (predseda poroty), Ing. Arch. Štefan Moravčík (podpredseda poroty), Ing. Anna Dobrucká, PhD., Ing. arch. Zuzana Klasová, Ing. arch. Katarína Vošková, PhD., ďalej náhradníci akad. soch. Vladimír Oravec, Ing. Zuzana Kladivková a prizvaný expert  Mgr. Mária Čelková. 

Porota rozhodla o výsledkoch súťaže nasledovne:

2. cena: 1650,- €, návrh „C“ autor: Kolektív autorov v zložení - Ing. arch. Milan Csanda, Ing. arch. Pavlína Koniarová, Ing. Monika Slováková, Ing. arch. Martin Lapšanský

3. cena: 800,- €, návrh „B“ autor: Kolektív autorov v zložení - Ing. arch. Ľubica Paučulová, Ing. arch. Viktória Kyjovská, PhD. a RNDr. Juraj Paučula

3. znížená  cena: 600,- € návrh „E“ autor: Kolektív autorov v zložení - Ing. arch. Daniela  Šestinová, Ing. arch. Ing. arch. Miroslav Šestina, Ing. arch.  Tomáš Ružiak, Bc. Martin Fabian a Ing. arch. Matúš Šestina

Predstavujeme Vám jednotlivé návrhy:

2. cena: 1650,- €, návrh „C“ autor: Kolektív autorov v zložení - Ing. arch. Milan Csanda - autorizovaný architekt AA, Ing. arch. Pavlína Koniarová, Ing. Monika Slováková, Ing. arch. Martin Lapšanský

Hodnotenie poroty:

Návrh predstavuje jasné a čisté koncepčné architektonické riešenie predmetného územia, s jeho členením na viacúčelovú plochu pred pamätníkom, oddychový priestor so zeleňou, posedením a ležadlami (s možnosťou umiestnenia exteriérových hier) a vstupný rozptylný a informačný priestor pre štôlňu Glanzenberg. Návrh ponecháva pôvodné miesto aj význam pamätníka padlých, ktorý ešte umocňuje pridanými výtvarne stvárnenými myšlienkami v predpriestore pamätníka. Za primerané je možné považovať využitie existujúcej morfológie územia, zachovanie hodnotnej vzrastlej zelene a jej doplnenie vo zvyšnej časti priestoru, so zachovaním priehľadu na pamätník.

Odporučenia:

Porota doporučuje zmierniť vo výraze priečne línie pred pamätníkom, zvážiť zakomponovanie vodného prvku do návrhu, zvážiť možnosť umiestnenia zázemia pre ďalšie funkcie priestoru (občerstvenie, verejné WC, hry), príp. aj viac architektonicky zvýrazniť, že na priestore sa nachádza vstup do významnej pamiatky baníckej histórie mesta.

Panel č.1
Panel č.1
Panel č.2
Panel č.2

Textová časť:

3. cena: 800,- €, návrh „B“ autor: Kolektív autorov v zložení - Ing. arch. Ľubica Paučulová - autorizovaný architekt AA, Ing. arch. Viktória Kyjovská, PhD. a RNDr. Juraj Paučula

Hodnotenie poroty:

Porota oceňuje snahu autorov o funkčné zatraktívnenie priestoru pridaním ďalších funkcií. Pozitívne hodnotí najmä pridanie funkcie občerstvenia a vodného prvku. Premiestnením pamätníka sa síce celý priestor funkčne diferencuje a čiastočne oddeľuje pietny predpriestor od polyfukčnej najmä relaxačnej funkcie, priestorové pôsobenie osadenia pamätníka vo vzťahu k novému objektu občerstvenia však nepovažuje za vhodné. Architektonicko - výtvarnému pôsobeniu novoupraveného priestoru neprospieva ani množstvo rôznorodých architektonicko-výtvarných prvkov.

Panel č.1
Panel č.1
Panel č.2
Panel č.2

Textová časť:

3. znížená cena: 600,- € návrh „E“ autor: Kolektív autorov v zložení - Ing. arch. Daniela  Šestinová - autorizovaný architekt AA, Ing. arch. Ing. arch. Miroslav Šestina, Ing. arch.  Tomáš Ružiak, Bc. Martin Fabian a Ing. arch. Matúš Šestina

Hodnotenie poroty:

Porota oceňuje jasné, čisté a minimalistické riešenie, s ponechaním dominancie pamätníka, doplneného o variabilnú viacúčelovú plochu a vedľajší priestor oddychového parku. Pozitívne hodnotí aj zaujímavé využitie konfigurácie terénu na priestorové stupňovité sedenie. Ako problematické hodnotí možnosť parkovania na ploche priestoru, najmä však absenciu zelene v priestore variabilnej plochy, ktorá zrejme neprispieva ku zatraktívneniu priestoru pre návštevníkov.

Panel č.1
Panel č.1
Panel č.2
Panel č.2

Textová časť:

Návrh “A“ autor: Kolektív autorov v zložení - Ing. arch. Irenej Šereš - autorizovaný architekt AA, Ing. arch  Sandra Priczkelová, Ing. arch. Michal Sluka a spoluautor Ing. arch. Lenka Gulačová

Panel č.1
Panel č.1
Panel č.2
Panel č.2

Textová časť:

Návrh “D“ autor: Kolektív autorov v zložení - Ing. Michaela Mederyová - autorizovaný  krajinný architekt AKA, Ing. Veronika Bagarová, Ing. arch. Zuzana Gabrišová a Ing. Filip Preiss

Panel č.1
Panel č.1
Panel č.2
Panel č.2

Textová časť:

Návrh “F“ autor: Ing. Katarína Tomanová - autorizovaný krajinný architekt AKA

Panel č.1
Panel č.1
Panel č.2
Panel č.2

Textová časť:

Zápisnica z hodnotiaceho rokovania poroty:

Poloha na mape

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím