Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
19. máj 2017
0
16140

Martin “Nemocnica budúcnosti” výsledky súťaže a ocenené návrhy

Dlhoočakávané výsledky verejnej anonymnej urbanisticko-architektonicej súťaže návrhov na novú univerzitnú nemocnicu, ktorú vypísala Jesseniova lekárska fakulta v Martine Univerzita Komenského v Bratislave (JLF UK).
Martin “Nemocnica budúcnosti” výsledky súťaže a ocenené návrhy

Súťaž, ktorá je zaujímavá viacerými parametrami. Predmetom súťaže bolo asi jedno z najťažších typologických zadaní - komplexné urbanistické a architektonické riešenie novej, samostatnej nemocnice (integrovanej v rámci jestvujúceho areálu JLF UK v Martine).

Zadanie je takisto zaujímavé aj v kontexte prípravy štátnych nemocníc, napríklad v Bratislave, kde diskusia o procese ich prípravy, umiestnenia, podoby, formy výberu… prebieha už desiatky rokov s veľmi rozpačitými a nejednoznačnými výsledkami.

Hoci aj v prípade Martinskej nemocnice v priebehu prípravy súťaže vzniklo niekoľko otázok - najmä o primeranosti (nedostatočnosti) výšky odmien za návrh a garancií kontinuity pokračovania pre víťazný kolektív, nazdávame sa, že prezentovaná súťaž môže byť príkladom ako by sa u podobných zadaní malo postupovať. Zveriť návrh riešenia a rozhodovanie profesionálom. A to v absolútne transparentnej podobe anonymnej architektonickej súťaže, overenej Slovenskou komorou architektov. Kde rozhoduje odborná porota zložená z väčšiny nezávislých a nestranných architektov, doplnená odborníkmi priamo z prostredia nemocnice a budúcich používateľov. Porota podrobila prísnej analýze nielen architektonicko-urbanistické kvality ale aj funkčnosť návrhov a ich adekvátnosť pre požadovanú medicínsku prevádzku priamo lekármi a manažmentom nemocnice.

Súťaž priniesla riešenia, ktoré vytvárajú nádejný prísľub k tomu, aby nová martinská nemocnica bola naozaj dobrou nemocnicou. Nemocnicou funkčnou a najmä omnoho prívetivejšou k pacientovi (v porovnaní so štandardom s ktorým sa bežne stretávame). 

Porota zasadala  v dňoch 11. - 12. mája a určila poradie  návrhov nasledovne:

1., cena vo výške 18 000 € - Pantograph s.r.o., Brezno
2., cena vo výške 10 800 € - Marcoop, Martin.
3., cena vo výške 7 200 € - FAAB Architektura, Varšava, Poľsko

4. až 7., odmena vo výške 1 000 € - DOMY, spol. s.r.o., Praha.
4. až 7., odmena vo výške 1 000 € - ARCHICO, s.r.o., Kalinovo.
4. až 7., odmena vo výške 1 000 € - Ing. arch. Peter Dunajovec, Žilina
4. až 7., odmena vo výške 1 000 € - FKF Design, spol. s.r.o., Komárno

8. až 13. - DMArchitekti s.r.o., Bratislava
8. až 13. - KOBAN architects, Martin.
8. až 13. - Ing. arch. Roman Škantár, Trnava.
8. až 13. - Ing. arch. Zuzana Procházková, Bratislava
8. až 13. - StudioPEZ, Bazilej, Švajčiarsko.
8. až 13. - Ing. arch. Ivan Matys, Svätý Jur

 

Predstavujeme ocenené návrhy:

1. cena - 18 000,-€

Súťažný návrh č.4, Pantograph, Brezno: 
Autori: Ing. arch. Tomáš Auxt, Ing. arch. Peter Kožuško
Spolupráca: Ing. arch. Mgr. art. Peter Hudač, PhD., Ing.arch. Martin Šimon, Bc. Miloš Diežka, Ing. arch. Pavlína Kolcunová, Bc. Natália Vajdečková, Ing. Lukáš Zachar

Panel 1
Panel 1
Panel 2
Panel 2
Panel 3a
Panel 3a
Panel 3b
Panel 3b
Panel 4
Panel 4

Hodnotenie poroty:

Porota většinou hlasů dospěla k rozhodnutí že návrh č. 4 nejlépe vystihl motto soutěže nemocnice budoucnosti. Představil architektonickou vizi nemocnice laskavé k člověku a jeho vnímaní. Z perspektivy urbanistického kontextu vyzýváním architektonických archetypů důstojně doplňuje martinskou akropoli. Z perspektivy vnímaní architektury se snaží vyhnout institucionální pompě a nabubřelosti zachováním civilního měřítka. Stejnou kvalitou jakou se staví k centru města se staví k jeho rozvojovým částem i k rekreačnímu krajinnému prvku „Údolí lásky“. Návrh je přívětiví ke všem příchozím, přijímá je ve svém středu ať už přicházejí z jakékoliv strany. Koncept je silný také díky jasné, srozumitelné formě čtverce s kruhovým vnitřním mikrosvětem. Příjemné je že se tak neděje na úkor funkčnosti, provozovatelnosti a udržitelnosti. Naopak kruhové uspořádaní chodeb lůžkových pater bylo ceněno jako rafinované, inovativní vypořádaní se s kafkovskou anonymitou nekonečných chodeb. Díky tomuto uspořádaní se také jednotlivá specializovaná oddělení neseparují ale naopak se spojují do faktického i pomyslného kruhu synergické péče. Velmi sympatickou na návrhu byla také práce s materiály, barevností, světelnými atmosférami a vizuálním propojením. Přes výhrady k řešení separovaného parkingu, nepropojení vnitro areálově různých směrů dopravy, potřeby posílení provozního zázemí lůžkových pater a otázek možností dalšího rozvoje a růstu, porota vidí návrh jako perspektivní pro další rozpracování. Takováto nemocnice budoucnosti bude adekvátním a důstojným sídlem pro medicínu v jejímž středu zájmu stojí člověk.

 

Vizualizácie:

Textová časť:

 

2. cena - 10 800,-€

Súťažný návrh č.12, Marcoop, Martin
Autori: Ing. arch. Tibor Gombarček, Ing. arch. Ivan Trylč, Ing. arch. Marián Gombarček, Dipl. Ing. Dominika Čerepkaiová, Ing. arch. Pavol Dobšinský

Panel 1
Panel 1
Panel 2
Panel 2
Panel 2a
Panel 2a
Panel 2b
Panel 2b
Panel 2c
Panel 2c
Panel 3
Panel 3
Panel 4
Panel 4

Hodnotenie poroty:

Návrh vhodným spôsobom nadväzuje na mestskú urbanistickú štruktúru a zkomponováva ju do vlastnej hmotovo-priestorovej architektonickej koncepcie. Zároveň citlivým spôsobom reaguje na prírodné prostredie. Táto previazanosť mestského a prírodného rámca je silným atribútom návrhu. Priestory a jednotlivé funkčné celky sú komponované logicky a dimenzované veľkoryso. Kvalita vnútorného prostredia je v rovnováhe s exteriérovým poňatím komplexu. Prevádzka nemocnice je navrhnutá prehľadne a účelne v súlade s požiadavkami na „nemocnicu budúcnosti“. Z hľadiska objemových a plošných kapacít ide o jeden z najnáročnejších návrhov. Modulárne riešenie konceptu umožňuje flexibilitu vnútorného usporiadania ako aj prípadnú redukciu alebo rozšírenie v budúcnosti bez zníženia kvality celkového riešenia.

 

Vizualizácie:

Textová časť:

 

3. cena - 7 200,-€

Súťažný návrh č.7: FAAB Architektura, Varšava
Autori: Arch. Adam Bialobrzeski, Arch. Adam Figurski, Arch. Maria Mesina

Panel 1
Panel 1
Panel 2
Panel 2
Panel 3
Panel 3
Panel 4
Panel 4

Hodnotenie poroty: 

Silná a ikonická stavba. Skulpturálne formovaná hmota je akcentom, pútačom a orientačným bodom. Hmota je atraktívna skôr v diaľkových pohľadoch. Zbližšia a v bezprostrednom kontakte s chodcom je architektúra trochu brutalistická, nehostinná, aj napriek peknej potešiteľnej práci so zeleňou na strechách. Objekt má skôr charakter ľúbivého internacionálneho gesta ako humánnej nemocnice XXI. storočia, reagujúcej na kontext miesta. Dobre a prehľadne riešená dispozícia a medicínska prevádzka. Riešenie prezentuje úsporný plošný a priestorový koncept, minimum jalových a nevyužitých priestorov. Na druhej strane dlhé a úzke komunikačné línie mimo ústrednej vstupnej haly, vytvárajú odosobnené komunikačné priestory nie veľmi prívetivé pre návštevníkov. Budova má skôr charakter stroja, ako vľúdnej, humánnnej nemocnice. Pri JIS chýba KAIM. Dopravné väzby na okolie a obsluha projektu sú vhodne navrhnuté. Na druhej strane veľké a tvrdé povrchové parkovacie a komunikačné plochy dookola celého objektu ho oddeľujú od priľahlého prírodného prostredia. Je zrejmé, že predložené riešenie je kvalitným návrhom tímu, ktorý má skúsenosti s podobným typologickým druhom zariadení. Ovláda problematiku a je schopný poskytnúť vyhlasovateľovi profesionálny servis. Zameral sa však skôr na technológiu a zaujímavú expresivitu výrazu, menej na prívetivosť k pacientom.

 

Vizualizácie:

Textová časť:

 

Zápisnica z hodnotenia návrhov: 

Ostatné súťažné návrhy predstavíme v samostatnom článku.

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím