Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
19. máj 2017
0
3391

Martin “Nemocnica budúcnosti” - odmeny a ostatné súťažné návrhy

Predstavenie návrhov urbanisticko-architektonicej súťaže na novú univerzitnú nemocnicu, ktorú vypísala Jesseniova lekárska fakulta v Martine Univerzita Komenského v Bratislave (JLF UK).
Martin “Nemocnica budúcnosti” - odmeny a ostatné súťažné návrhy

Jesseniova lekárska fakulta v Martine Univerzita Komenského v Bratislave (JLF UK) vyhlásila ku dňu 16. 1. 2017 verejnú anonymnú urbanisticko-architektonickú súťaž návrhov „Nemocnica budúcnosti Martin“. Zámerom súťaže bolo vybrať najkvalitnejší návrh na úrovni urbanistického a architektonického riešenia v rámci komplexného areálu JLF UK v Martine vo vymedzenom území na disponibilných pozemkoch (spolu vo výmere 60 858 m2) a s doriešením jej optimálneho dopravného napojenia na mesto Martin (vrátane mestskej hromadnej dopravy).

V predchádzajúcom článku sme informovali o výsledkoch súťaže a predstavili sme návrhy, ktoré sa umiestnili na prvých troch miestach. Dnes zverejňujeme projekty ostatných súťažiacich, vrátane štyroch odmenených návrhov:

Odmena - 1 000,-€

Súťažný návrh č.1, DOMY, Praha
Autori: Ing. Arch. Jan Topinka a Ing. Arch. Michal Juha

Hodnotenie poroty:

Kompaktné a výrazné architektonické riešenie sa orientuje interiérovo a nedoceňuje vizuálne stiesnené a rušivé vzťahy. Urbanisticky vhodne nasadená hmota svojim základným vnútorným koridorom vytvára pokračovanie cez nemocničný komplex do prírody. Koncept vnútorného koridoru a dvoch paralelných hmôt dovoľuje krátke komunikačné vzdialenosti a modulárnosť umožňuje flexibilitu, prípadne aj ďalší rozvoj. Prevádzkovo racionálne zvládnutý návrh je vo výrazovej stránke v interiéri aj exteriéri prezentovaný s extrémne výraznými prvkami pôsobiacich viac rušivo ako upokojujúco. Orientácia lôžkových častí do pasáže a átrií nie je najvhodnejším riešením pre tento typ budovy. Výtvarné a farebné pôsobenie najmä časti pasáže zhodnotila porota ako problematické vizuálne i koncepčne. Dopravné napojenie kulminuje v jednom bode čo môžeme považovať za menej vhodné.

 

Odmena - 1 000,-€

Súťažný návrh č.6, ARCHICO, Kalinovo
Autori: Ing. arch. Marek Jablonský, Ing. arch. Stanislav Majcher, PhD., Ing. arch. Edita Vráblová, PhD., Ing. arch. Branislav Puškár, PhD.

Hodnotenie poroty:

Porota ocenila návrh odmenou za jasný urbanistický koncep, čitateľnosť a vyváženú hmotovú koncepciu. Rozdelenie územia martinskej akropoly do jasných funkčných celkov umožnilo autorom vytvorenie logoidnej hmotovej skladby typickej pre daný typologický druh. Dopravné riešenie návrhu bolo logické s možnosťou odseparovania pohybu áut (návšteva a obsluhy) a peších. Silný urbanistický koncept nebol dostatočne podporený dispozičným riešením, ktoré vo svojich častiach nevyhovovalo predstave užívateľa o bezkolíznej prevádzke a väzbách jednotlivých oddelení v sebe i medzi sebou.

 

Odmena - 1 000,-€

Súťažný návrh č.8, Ing. arch. Peter Dunajovec, Žilina
Autori: Ing. arch. Peter Dunajovec, Ing. arch. Ivan Hodás, Ing. arch. Júlia Rudinská

Hodnotenie poroty:

Dobre spracovanie dopravného riešenia vrátane parkovacích kapacít. Optimálne spracovanie dispozičných väzieb a prepojenie funkčných celkov. Environmentálny prístup – dažďová voda, solárne panely, zelené strechy. Urbanistické napojenie vstupu a selekcia pešej a automobilovej dopravy. Architekúra je jednoduchá, strohá, bez inovatívneho prístupu s nedostatočne riešeným architektonickým parterom a vstupnou halou resp. nástupom do objektu. Návrh zaberá príliš veľký priestor. Ide o kvalitný návrh bez evidentných slabín s nevhodným architektonickým stvárnením.

 

Odmena - 1 000,-€

Súťažný návrh č.9, FKF Design, Komárno
Autori: Ing. arch. Ladislav Vikartovský, Ing. arch. Gábor Nagy

Hodnotenie poroty:

Návrh je založený na urbanistickej kompozícii 4 prestriedaných blokov spojených komunikačnou líniou zo západnej strany a zo vstupného vestibulu s galériou. Architektonický výraz objektu je prísne rozdelený na presklené dve podlažia, podnož a dvojpodlažné bloky jednoduchých centier. Funkčno – prevádzkové vzťahy sú navrhnuté racionálne a bez pripomienok.

 

Ostatné súťažné návrhy uvedené v chronologickom poradí:

Súťažný návrh č.3, DMArchitekti, Bratislava
Autor: Ing. arch. Tomáš Dimun
Spoluautori: Ing. arch. Lucia Profant, Bc. Paula Bencová, Bc. Marek Cipko, Norbert Konrád

 

Súťažný návrh č.5, KOBAN architects, Martin
Autori: Ing. arch. Viktor Šišolák, Ing. arch. Alexander Koban, Ing. arch. Monika Štekáčová, Ing. arch. Marián Pokrivčák
Spolupráca: Ing. Róbert Andrejko, Ing. arch. Tereza Dupkalová, Ing. Peter Zelník

 

Súťažný návrh č.10, Ing. arch. Roman Škantár, Trnava.
Autor: Ing. arch. Roman Škantár

 

Súťažný návrh č.11, Ing. arch. Zuzana Procházková, Bratislava
Autori: Zuzana Procházková, Paula Lelis Rabelo Albala, arch. Massimiliano Palma, Leopoldo Nava Flores, Jordi Camps Ignacio, Margherita Aricó, Teresa Batlle Pagés, Ute Muncheberg, Felipe PichAguilera Baurier, Jordi París Romia

 

Súťažný návrh č.13, StudioPEZ, Bazilej, Švajčiarsko
Autori: arch. Pedro Pena, arch. Daniel Zarhy, arch. Martin Boleš, arch. Erika Bányanyová, Ing. arch. Ivan Matys, Svätý Jur

 

Súťažný návrh č.14, Ing. arch. Ivan Matys, Svätý Jur
Autor: Ing. arch. Ivan Matys

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím