Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
20. január 2017
0
3138

Súťaž "Nemocnica budúcnosti Martin"

Predmetom kombinovanej architektonicko-urbanistickej súťaže je vypracovať súťažný návrh „Nemocnice budúcnosti“ na úrovni urbanistického a architektonického riešenia v rámci komplexného areálu JLF UK v Martine.
Vyhlásenie20.1.2017
12:00
Odovzdanie návrhov3.5.2017
12:00
VyhlasovateľJesseniova lekárska fakulta v Martine Univerzita Komenského v Bratislave
Adresa ,
Martin,
Slovensko
Druh podujatiaSúťaž
KontaktIng. Bohuslav Hvizdák
0907 125 006
hvizdak@jfmed.uniba.sk

Jesseniova lekárska fakulta v Martine Univerzita Komenského v Bratislave (JLF UK) vyhlásila ku dňu 16. 1. 2017 verejnú anonymnú urbanisticko-architektonickú súťaž návrhov „Nemocnica budúcnosti Martin“. Zámerom súťaže je vybrať najkvalitnejší návrh na úrovni urbanistického a  architektonického riešenia v rámci komplexného areálu JLF UK v Martine vo vymedzenom území na disponibilných pozemkoch (spolu vo výmere 60 858 m2) a s doriešením jej optimálneho dopravného napojenia na mesto Martin (vrátane mestskej hromadnej dopravy).

Účelom súťaže je výber víťaza, s ktorým vyhlasovateľ bude viesť priame rokovacie konanie o zmluvných podmienkach pre zadanie zákazky na poskytnutie služby – spracovanie štúdie a projektovej dokumentácie pre územné konanie a stavebné konanie vrátane inžinierskych činností a autorského dozoru počas spracovania ďalších stupňov projektovej dokumentácie a počas realizácie stavby.

Súťažné podmienky boli overené s výhradou k výške cien a odmien, ktorá nie je v súlade s čl. 13, ods. 2 Súťažného poriadku SKA, pričom predstavuje polovičnú sumu z  minimálneho štandardu. Vyhlasovateľ pripomienku neakceptoval. Pretože vypracoval súťažné podmienky v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a len s ohľadom na Súťažný poriadok Slovenskej komory architektov, a platná legislatíva nestanovuje výšku cien a odmien, ako aj s prihliadnutím k požadovanému rozsahu návrhu a významu predmetu súťaže, súťažné podmienky SKA overila so zverejnením výhrady.

Ceny:

1. cena: 18 000 euro
2. cena: 10 800 euro
3. cena:  7 200 euro
Odmeny sa udeľujú vo výške 4 000 euro

Lehoty súťaže :

Dátum vyhlásenia súťaže: 16.1.2017
Termín odovzdania návrhov: do 3.5.2017 do 15:00 hod.
Dátum hodnotiaceho zasadnutia súťažnej poroty: 11.05. a 12.05. 2017
Lehota na vyhlásenie výsledkov súťaže: do 30 dní od ukončenia súťaže Lehota na preplatenie cien a odmien: do 1 mesiaca od ukončenia súťaže

Zloženie poroty:

Riadni členovia poroty:

Závislí na vyhlasovateľovi:
Mgr. Martina Antošová, PhD., MBA , podpredseda poroty
doc. MUDr. Anton Dzian,PhD.

nezávislí na vyhlasovateľovi:
prof. Ing. arch. Petr Hrůša, predseda poroty AA ČKA 
Ing. arch. Martin Drahovský, AA SKA
Mgr. art. Róbert Dúbravec
Ing. Ľubomír Pepucha, PhD.
Ing. arch. Imrich Pleidel AA SKA
Ing. arch. Štefan Polakovič AA SKA
Ing. arch. Jozef Sobčák AA SKA
Ing. arch. Jaroslav Wertig AA ČKA
Ing. arch. Ľubomír Závodný AA SKA

Náhradníci poroty:

nezávislý na vyhlasovateľovi:
Ing. arch. Ľubica Brunová AA SKA
Ing. arch. Michal Gaj AA SKA
Ing. Peter Mančík
Ing. arch. Štefan Moravčík AA SKA

Experti poroty:
prof. MUDr. Ján Danko, CSc., expert pre oblasť funkčno-prevádzkových väzieb nemocnice
Ing. Ľubomír Palčák - expert pre oblasť dopravného riešenia

V prílohách nájdete informačný list a súťažné podmienky:

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím