Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
18. marec 2017
0
2372

Výsledky súťaže na modernizáciu krajskej nemocnice v Liberci

Veľká súťaž s ťažkým zadaním. Problematika nemocníc je aktuálny problém nielen v Českej republike, ale aj u nás.
Výsledky súťaže na modernizáciu krajskej nemocnice v Liberci

Liberecká krajská nemocnica vypísala súťaž na výstavbu nového pavilónu urgentnej medicíny, ktorý by mal stáť približne miliardu českých korún. Stavba by sa mala zahájiť koncom budúceho roku. Cieľom súťaže je získať najlepšie riešenie a najlepší tím, ktorý by stavbu nemocnice dokázal pripraviť.

Predstavovaná architektonická súťaž je zaujímavá aj faktom, že podobné zadanie beží teraz u nás. Súťažné podmienky Nemocnica budúcnosti Martin sme publikovali koncom januára a v máji by sme mali mať výsledky slovenskej “nemocnice budúcnosti”. Pre všetky kolektívy, ktoré robia na tomto zadaní, budú výsledky libereckej súťaže určite zaujímavým študijným materiálom.

Prišlo 13 návrhov, porota z nich vybrala tri najlepšie a ďalšie tri ocenila. Žiadny z návrhov síce nebol optimálny, to ale podľa riaditeľa nemocnice Luďka Nečesaného ani nikto nečakal. Cieľom bolo získať od kvalitných architektov aj čo najviac podnetov.

„My víme, které myšlenky chceme převzít z ostatních návrhů, a budeme se snažit přesvědčit vítězné projektanty, aby je zakomponovali do svého. Chceme, aby nám to medicínsky vyhovovalo,“ dodal Nečesaný.

Víťazom súťaže sa stal SIAL, druhý bol Ateliér Penta a tretí ateliér Domy. Medzi ne a ďalšie tri ocenené projekty nemocnice rozdelí na odmenách skoro päť miliónov korún, z toho dva milióny získal víťazný návrh.

Do ďalšieho rokovacieho konania postupujú prvé tri ateliéry. Ako prvého osloví nemocnica SIAL. "Kto to bude projektovať, by mohlo byť vyriešené do dvoch mesiacov," doplnil projektový manažér modernizácie nemocnice Luděk Černý.

Zatiaľ má víťazný návrh, ktorý v architektonickej súťaži vybrala deväťčlenná porota, jednu vadu. Je o tristo miliónov drahší, ako bola predstava nemocnice a jej akcionárov. Podľa Jiřího Bučka, architekta ateliéru Sial, ktorý súťaž vyhral, je priestor, kde by sa dalo ušetriť. "Snažíme se s návrhem pracovat a lze v něm provést drobné půdorysné i výškové redukce. Pak ta cena půjde dolů..." povedal architekt.

Podľa neho bolo ťažké vysporiadať sa ako s požiadavkami lekárov jednotlivých oddelení, tak aj s celým areálom nemocnice. Súťaž sa totiž nezameriavala len na jeden pavilón, ale riešila kompletnú modernizáciu. "Je určitě jednodušší postavit novou nemocnici takzvaně na zelené louce, jenže na to by údajně namísto jedné miliardy bylo potřeba sedm. A ty k dispozici nejsou. Důležitým momentem tak pro nás byla urbanistická stránka“, doplnil Buček.

Zaujímavým faktom môže byť, že stavba sa bude realizovať bez európskych dotácií, hradená bude z úveru.

Porota rozhodla o výsledkoch súťaže nasledovne:

1. cena vo výške 2 mil. Kč: návrh č. 13 - SIAL architekti a inženýři

Autor: doc.Ing. arch. Jiří Buček
Spoluautori: Ing. arch. Iva Matějovská, Ing. arch. Filip Horatsche, Ing. arch. Jan Duda
Spolupráca: Bc. Libor Šenekel, Ing. arch. Jiří Chmelík, Ing. Ondřej Košina, Ing. Joseg Franc, Ing. Vít Šrámek

Hodnotenie poroty:

Návrh je hodnocen pozitivně z technických, funkčních i provozních hledisek. Architektonicky je zřejmá jeho dominantnost, kterou však porota nevyhodnocuje problematicky, ale spíše jako nositele symboliky významu nemocnice. Porota vznesla několik připomínek k řešení dopravní obslužnosti a celkovým investičním nákladům. Zároveň však návrh shledává dostatečně flexibilní a snadno umožňující případné úpravy, což rovněž dokazuje kvalitu předloženého konceptu. Návrh efektivně a logicky využívá a uspořádává vnější i vnitřní prostory. Porota také shledala, že při jeho následném dopracování bude možné nalézt prostorové i materiálové úspory vedoucí k řešení vyhovujícímu finančním možnostem investora, aniž by byl ohrožen architektonický koncept návrhu. Také z pohledu výše provozních nákladů a nákladů životního cyklu je návrh hodnocen velmi pozitivně. Tento návrh porota shledala v rámci soutěže jako nejkvalitnější a doporučila jej tak k dopracování a realizaci.

 

2. cena vo výške 1,5 mil. Kč: návrh č. 7 - Atelier Penta

Autori: Ing. arch. Jaromír Homolka, CSc. 
Spolupráca: Ing. arch. Jiří Pecha, Ing. Jan Sedlák, Ing. Tomáš Bačík, Ing. Dušan Lédl

Hodnotenie poroty:

Architektonicko-urbanistický koncept návrhu pro porotu představuje dobré a čisté řešení; fungovat však bude až ve finální fázi. Dopravní obslužnost, zajištění provozuschopnosti nemocnice po dobu rekonstrukce, stejně jako ekonomickou přiměřenost, ať už z investičního nebo energetického a provozního hlediska, použitých konstrukcí i materiálů porota hodnotila veskrze kladně. Vnitřní dispoziční řešení je navrženo logicky s důrazem na bezbariérovost a nekřížení provozů. Obzvláště pozitivně je hodnoceno propojení pavilonu D s celkem nemocnice, ačkoli diskutabilní zůstává dostatečnost osvětlení laboratoří. Porota vyhodnotila návrh celkově jako jeden z nejkvalitnějších, jehož nedostatky se dají dopracováním napravit.

 

3. cena vo výške 750 tis. Kč: návrh č. 11 - ateliér DOMY

Autori: Ing. arch. Jan Topinka, Ing. arch. Michal Juha
Spolupráca: Ing. Lukáš Haller, Ing. arch. Petr Uhlíř

Hodnotene poroty:

Porota u tohoto návrhu hodnotí pozitivně zvolený urbanistický a architektonický koncept, stejně jako navržené provozní a funkční řešení, zachování provozuschopnosti nemocnice po dobu realizace první etapy a dopravní obslužnost. S ohledem na použité konstrukce i materiály je energetická náročnost návrhu přijatelná. Diskutabilní je v daném případě udržovatelnost fasády, ale stejně jako problémy z pohledu památkové péče se porotě jeví jako řešitelná. Dispoziční řešení je uvažováno logicky a unese dopracování a úpravy. Porota vyhodnotila návrh jako celkově jeden z nejkvalitnějších, jehož nedostatky, včetně nutnosti hledání investičních úspor, se dají dopracováním napravit.

 

Odmena vo výške 250 tis. Kč: Návrh č. 8 - SIADESIGN Liberec

Autori: Ing. arch. Radim Kousal, Ing. arch. Richard Černý
Spolupráca: Ing. arch. Marek Prchlík, MgA. Josef Trakal, Ing. arch. Tomáš Rudolf, Ing. arch. Jana Jachanová, Jana Růžičková, DiS

Hodnotrnie poroty:

Návrh pro porotu představuje zajímavý a neotřele zpracovaný architektonicko-urbanistický koncept. Jako přínosné je hodnoceno i řešení dopravní obslužnosti Krajské nemocnice Liberec z ulice Jablonecká. Zachování provozuschopnosti nemocnice po dobu výstavby je ovšem diskutabilní, neboť není plně zachován provoz heliportu po dobu realizace první etapy. Otázky rovněž budila dostatečnost osvětlení ve spodních částech budovy a výhrady porotců zazněly také k výši investičních nákladů a energetické náročnosti provozu.

 

Odmena vo výške 200 tis. Kč: Návrh č. 9 - di5 architekti inženýři

Autori: Ing. Petr Lošťák, Ing. arch. Tereza Vaňková, Ing. arch. Martin Votřel, Ing. arch. Pavel Kabíček, Ing. arch. Lucie Procházková

Hodnotenie poroty:

Dle názoru poroty se jedná o urbanisticky zajímavý městotvorný návrh, který by vhodně doplňoval stávající libereckou strukturu. Kladně bylo rovněž hodnoceno řešení dopravní obslužnosti a zajištění provozuschopnosti nemocnice po dobu realizace první etapy. Za nedostatečnou však porota považovala provozní a medicínskou funkčnost předloženého řešení, stejně jako komunikaci mezi jednotlivými provozy. Malokapacitní návrh by bylo možné dle názoru poroty upravit, ovšem za cenu výrazného navýšení finančních nákladů.

 

Odmena vo výške 150 tis. Kč: Návrh č. 3 - Obermeyer Helika

Autori: Ing. arch. Onřej Míčka, Ing. arch. Aleš Nedvídek 
Spolupráca: Ing. arch. Tereza Drahošová, Ing. arch. Tomáš Janeček, Ing. Josef Kříž, Ing. arch. Jana Pražáková, Ing. Zdeněk Sůva, Ing. Petr Vašina 

Hodnotenie poroty:

Porotci hodnotili návrh jako funkčně i konstrukčně zvládnutý, nicméně urbanisticky fádní. Částečné výhrady má soutěžní porota k řešení dopravní obslužnosti: ačkoli vhodně využívá všechny tři vstupy – ulici Husovu, Jabloneckou a Kristiánovu, umístění čela parkovacího domu v ulici Jablonecké se jeví s ohledem na hustotu dopravy jako provozně nevhodné.

 

Ostatné návrhy predstavujeme v chronologickom poradí podľa času odovzdania:

 

Návrh č. 1

Autori: Ing. Kateřina Miholová, Ing. arch.Norbert Obršál, Ing. arch.Jan Kubát, Bc.David Helešic
Spolupráca: Bc. Linda Boušková, Ing. arch.Václav Mihola , Ing. arch.Daniel Struhařík

Hodnotenie poroty:

Porota ocenila zdařilou grafickou prezentaci. Samotný soutěžní návrh však zhodnotila jako výtvarně formální, který má zároveň mnoho neodpovídajících aspektů z pohledu technicky provozního, dopravního i z pohledu medicínského provozu.

 

Návrh č. 2 - Adam Rujbr Architects

Autori: Ing.arch. Adam Rujbr
Spolupráca:  Ing. arch. Michaela Foltýnová, Ing. arch. Aleš Chlád, Ing. arch. Vít Benda

Hodnotenie poroty:

Dle názoru poroty nejde o návrh, který by jednoduše umožňoval budoucí rozvoj Krajské nemocnice Liberec. Jako velice problematické se rovněž jevilo, že nezachovává plně provozuschopnost po dobu realizace první etapy modernizace nemocničního areálu.

 

Návrh č. 4 

Autor: Ing. arch. Ivan Matys

Hodnotenie poroty:

Porota se shodla na tom, že daný návrh není přijatelný z mnoha aspektů – technických, provozních, lékařských, dopravních ani památkářských. Návrh naprosto nectí genetický kód řešeného území.

/Poznámka: autor nrdodal podklady v elektronickej forme/

 

Návrh č. 5 - A.LT Architekti

Autori: Ing. arch. Peter Lacko
spolupráca: Filip Tittelbach, Lenka Dvořáková, Adam Kekula, Tomáš Balej, Martina Svobodová, Jiří Šámal, Josef Stanko, Ondřej Hlaváček,

Architektonické řešení návrhu dle názoru poroty neobstálo v konkurenci soutěže. Návrh zároveň vykazoval nedostatky jak z energetického hlediska, tak z pohledu památkové péče. Ve své první etapě rekonstrukce rovněž nepočítá se zachováním současného heliportu, což se jeví jako problematické.

 

Návrh č. 6 - KANIA

Autori: Ing. arch. Lucie Vavrlová
Spolupráca:  Ing. David Kania Ph.D., Ing, Bedřich Nečas, Ing. Radim Lazecký, Pavel Wrana, Ing. Petr Andrys, Ing. Jiří Ell, Ing. Ondřej Fabián

Hodnotenie poroty:

Návrh založený na výstavbě velkých bloků nebyl porotou hodnocen příliš kladně z pohledu urbanistického, ani z hlediska koexistence s libereckou památkovou zónou. K negativům jsou započítány rovněž vysoké provozní náklady.

 

Návrh č. 10

Autori: Ing. arch. Miluše Suchardová
Spolupráca: Ing. arch. Kateřina Cyhelská, Ing. arch. Daniela Dočekalová, Ing. Jiří Palas 

Hodnotenie poroty:

U soutěžního návrhu bylo shledáno jako problematické, že neřeší přechodnou variantu, kdy bude nutné provozně plynule přejít z prvního stupně rekonstrukce Krajské nemocnice Liberec do další fáze. Návrh, který se sice z několika technických aspektů porotě jevil přijatelně, v konkurenci soutěže neobstál zejména z hlediska řešení medicínského provozu.

 

Návrh č. 12

Autori: Ing. arch. Václav Škarda
Spolupráca:  Ing. arch. Miloš Hlaváček, Ing. arch. Lukáš Houser, Ing. Miloslav Maxa, Ing. Renata Rudolfová, Ing. Milan Vávra 

Hodnotenie poroty:

Předložený návrh v konkurenci soutěže dle poroty neobstál, zejména z pohledu medicínského provozu. Jako problematické se jevilo také ohrožení provozuschopnosti nemocnice, kdy po dobu realizace první etapy není zachován současný heliport.

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím