Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

JANOŠÍK OKNA-DVEŘE

Valašské Příkazy 55 55
Valašské Příkazy

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

SCHÜCO International KG, o. z. Slovensko

Okná, dvere a fasády

Tomášikova 17
Bratislava

Pergo

Třebětice 102
Holešov

Cortizo Slovakia,

Železničný rad 29
Nová Baňa

PREFA Slovensko s. r. o.

Ladislava Dérera 2749/2
Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

REYNAERS ALUMINIUM s.r.o.

Office: TWINCITY C HubHub, Mlynské Nivy 16
Bratislava

Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
14. december 2020
2
7032

Námestie SNP v Martine – výsledky súťaže

11 návrhov, 3 ceny, 4 odmeny...
Námestie SNP v Martine – výsledky súťaže

Mesto Martin, v zastúpení Útvarom hlavného architekta, vyhlásilo v októbri jednokolovú urbanisticko-architektonickú súťaž návrhov na južné ukončenie centrálnej zóny mesta a komplexné riešenie Námestia SNP. 

Do súťaže, ktorej cieľom je výber spracovateľa návrhu prestavby námestia SNP, vrátane jeho následnej realizácie a urbanistickej štúdie riešeného územia, sa zapojilo 11 autorských kolektívov.

 Porota rozhodla na zasadnutí 17. decembra nasledovne:

 

1. cena (12 000 €): návrh A 
Autor: Ing. arch. Peter Nezval
Spoluautori: Ing. arch. Maroš Likavčan, Ing. arch. Lenka Likavčanová, Anna Valachová, Lucia Likavčanová, Ing. Roman Tiso, Ing. Matej Jasenka, PhD.

Z komentárov porotcov:

Klady:

 • Najvyrovnanejšie uchopenie problematiky v celej šírke zadania.
 • Jednoduchosť, prehľadnosť, čitateľnosť a jasná priestorová organizácia urbanistickéhej štruktúry.
 • Modifikovateľný a “najdopracovateľnejší” návrh (schopný reagovať na možné doplnkové požiadavky v ďalších etapách spracovania).
 • Podnetné dopravné riešenie. Urbanisticky a priestorotvorne zaujímavá dopravná schéma (aj keď výkonnosť kruhových križovatiek môže zaostávať za priepustnosťou optimalizovaných svetelne riadených dopravných uzlov).
 • Adaptabilnosť návrhu. Schopnosť prispôsobovať sa požiadavkám ktoré určite prinesie čas.
 • Racionálna základná schéma blokovej zástavby.
 • Uvažuje s dotvorením vstupného objektu nemocnice.
 • Návrh svojím riešením zlepšuje pobytovú kvalitu priestorov Námestia SNP.
 • Námestie vhodne artikuluje na menšie, špecificky definované plochy, vrátane pobytových zón chránených v lete pred slnkom vysokou zeleňou, vodnou plochou zlepšujúcou mikroklímu a ponechaním voľného výhľadu na historickú dominantu - kostol so zvonicou v popredí.
 • Mierka námestia pred zvonicou je prijateľná.
 • Možnosť aditívneho postupu realizácie ucelených častí priestorov a blokov (skupín objektov).
 • Vývojaschopný a modifikovateľný koncept dávajúci jasnú víziu budúceho rozvoja ukončenia južnej časti CMZ.

Odporúčania:

 • Zvážiť ešte väčšie uvoľnenie výhľadov na kostol sv. Martina.
 • Zvážiť mieru línií zelene v bezprostrednom okolí kostola (najmä vzhľadom na optickú vnímateľnosť tejto historickej dominanty).
 • Zvážiť umiestnenie a formovanie vodného prvku, ktorý sa nachádza priamo na diagonálnej pešej komunikačnej línii, vedúcej krížom cez námestie.
 • Zvážiť rozdelenie podzemného parkoviska na dve časti (rešpektovanie technických možností územia). 
 • V ďalších projektových stupňoch návrh podrobne konfrontovať s limitmi technickej infraštruktúry.
 • Zvážiť mieru zastavania formou prezentovaného trojuholníkového bloku pri Smrtnej ulici. Riešenie môže pri nevhodnom architektonickom návrhu narušiť kompozične významné historické priehľady pri prístupe do centra mesta a ku kostolu v dôležitej komunikačnej línii od juhu (smerom od cintorína). Zvážiť, či nezrušiť súčasnú, nevhodne pôsobiacu faru a neumiestniť nové farské centrum na tomto mieste (aj s ďalšími potrebnými doplnkovými funkciami).

 

2. cena (7 000 €): návrh C – Artefact s.r.o. 
Kolektív autorov: Ing. arch. Marína Ťapajnová, Ing. arch. Juraj Stieranka, Ing. arch. Richard Kozoušek,  Bc. Tomáš Perďoch  

Z komentárov porotcov:

Klady:

 • Prehľadný urbanistický zámer (jasne definovaná urbanistická štruktúra).
 • Čisto prezentovaná náväznosť verejných priestranstiev.
 • Vhodné zapojenie kostola so zvonicou v popredí do námestia.
 • Prezentuje možnosti úrovňového prepojenia Kohútovej ulice (výborný nástroj na konfrontáciu všetkých kladov a záporov komunikačne najlepšieho, avšak technicky a ekonomicky otázneho (až prakticky nereálneho) riešenia).

Problematickejšie stránky:

 • Mimoúrovňové riešenie Kohútovej ulice je vzhľadom na prítomnú technickú infraštruktúru vo výhľadovej dobe nerealizovateľné (aj prezentovaný návrh rieši zapustenie dopravy iba v čiastočnom profile).
 • V južnej časti územia je definovaná možnosť blokovej zástavby, avšak v menej invenčnej, nie veľmi presvedčivej, schematickej, urbanistickej figúre/forme aditívneho radenia objektov... 
 • Trojuholníkový objekt nad farou (pri Smrtnej ulici) presahuje prezentovaným objemom a výškou primeranú mieru urbanizácie (najmä vo vzťahu historickej komunikačnej línii a priehľadom na kostol a centrum pri prístupe smerom od cintorína).

 

3. cena (5 000 €): návrh I – A2 ARCHITEKTI s.r.o.
Kolektív autorov: Ing. arch. Daniela Lukáčová, Ondřej Machač, Veronika Lietavová, Matej Fojtík, David Zima
Spolupráca a konzultácia: Ing. arch. Ladislav Lukáč

Z komentárov porotcov:

Klady:

 • Návrh námestia SNP má zrozumiteľný a jasný koncept usporiadania aj s vodným prvkom a s otvorením prehľadov a vnímania zvonice a kostola.
 • Oceňujeme koncepciu a príbeh zakomponovaný do námestia (“kalužiari”).
 • Otvorenie priestoru pred vstupom do nemocnice so zeleňou hodnotíme pozitívne, aj keď usporiadanie zelene by bolo vhodné štrukturovať a prezentovať presvedčivejšie (vrátane vzťahu k peším koridorom).
 • Návrh je triezvy, realizovateľný.
 • Použitie mlatových úprav povrchov v centre mesta je zaujímavým podnetom. Ekologicky prínosné riešenie. V centrálnych polohách mesta však vyžaduje špecifické nároky na údržbu a používanie. 

Problematickejšie stránky:

 • Rozmiestnenie stromov a zelene je rozpačité.
 • Nevhodne a príliš dominantne pôsobiaca zvolená forma parkovacieho domu v južnej časti územia.
 • Južná časť “za cestou" je urbanizovaná formou samostatne stojacich objektov rozmiestnených v území. Je to menej presvedčivé a viac dezurbanizačne pôsobiace usporiadanie, ako kompaktnejšie blokové riešenia pri iných návrhoch.
 • Južné vyvrcholenie celej CMZ je rozvoľnené a priestorovo menej efektívne využité.

 

1. odmena (2 200 €): návrh E – BÁLEK ARCHITEKTI s.r.o. 
Kolektív autorov: Ing. arch. Michal Bálek, Ing. arch. Martina Báleková

 

2. - 4. odmena ex aequo (600 €): návrh D – Lucký architects s.r.o.
Autor: Ing. arch. Marián Lucký

 

2. - 4. odmena ex aequo (600 €): návrh G – Ing. arch. Pavol Jarab, impressARCH s.r.o.
Kolektív autorov: Ing. arch. Pavol Jarab, Ing. Ondrej Hnacko, Ing. Barbora Kráľová


2. - 4. odmena ex aequo (600 €): návrh H 
Kolektív autorov: Ing. arch. Zuzana Nádaská, PhD, Ing. Michal Kázik, Ing. Filip Bránický, PhD., Ing. Martin Poliak, Ing. Mgr. art. Pavol Pilař, AtrD

 

Neocenené a neodmenené návrhy

Návrh B
Kolektív autorov: doc. Ing. arch. Juraj Koban, PhD., Ing. arch. Ján Horváth, Ing. arch. Marek Turošík, Ing. arch. Peter Danko

 

 

Návrh F
Kolektív autorov: Bc. Štefan Jančár, Bc. Pavel Bakajsa, Ing. arch. Ján Sekan

 

 

Návrh J
Kolektív autorov: Ing. arch. Eva Kutašová, Ing. arch. Ivana Nechajová, Ing. arch. Katarína Mikuláková

 

 

Návrh K
Kolektív autorov: Ing. arch. Katarína Hrvolová, Ing. arch. Karolína Sásiková, Ing. arch. Tatiana Malicová Vozárová, PhD.

Riadni členovia poroty:

 • Ing. arch. Štefan Moravčík, predseda poroty AA SKA, nezávislý na vyhlasovateľovi
 • Ing. arch. Zuzana Mendelová, podpredsedníčka poroty závislá na vyhlasovateľovi
 • Ing. arch. Michal Gaj AA SKA, nezávislý na vyhlasovateľovi
 • Ing. arch. Ján Gustiňák AA SKA, nezávislý na vyhlasovateľovi
 • Ing. arch. Martin Pavelek AA SKA, nezávislý na vyhlasovateľovi
 • Ing. arch. Kristína Šubjaková závislá na vyhlasovateľovi
 • Ing. arch. Tibor Zelenický AA SKA, nezávislý na vyhlasovateľovi

Náhradní členovia poroty:

 • Ing. arch. Tomáš Boroš AA SKA, nezávislý na vyhlasovateľovi
 • Ing. arch. Otto Gáťa AA SKA, nezávislý na vyhlasovateľovi
 • Ing. arch. Jana Tartaľová závislá na vyhlasovateľovi
 • Ing. Eva Uherová nezávislá na vyhlasovateľovi

 

Zápisnica z hodnotiaceho rokovania poroty:

 

Hodnotenie ocenených súťažných návrhov:

Za podklady ďakujeme Vierke Šottníkovej.

Poloha na mape

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím