Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
14. december 2020
2
8159

Námestie SNP v Martine – výsledky súťaže

11 návrhov, 3 ceny, 4 odmeny...
Námestie SNP v Martine – výsledky súťaže

Mesto Martin, v zastúpení Útvarom hlavného architekta, vyhlásilo v októbri jednokolovú urbanisticko-architektonickú súťaž návrhov na južné ukončenie centrálnej zóny mesta a komplexné riešenie Námestia SNP. 

Do súťaže, ktorej cieľom je výber spracovateľa návrhu prestavby námestia SNP, vrátane jeho následnej realizácie a urbanistickej štúdie riešeného územia, sa zapojilo 11 autorských kolektívov.

 Porota rozhodla na zasadnutí 17. decembra nasledovne:

 

1. cena (12 000 €): návrh A 
Autor: Ing. arch. Peter Nezval
Spoluautori: Ing. arch. Maroš Likavčan, Ing. arch. Lenka Likavčanová, Anna Valachová, Lucia Likavčanová, Ing. Roman Tiso, Ing. Matej Jasenka, PhD.

Z komentárov porotcov:

Klady:

 • Najvyrovnanejšie uchopenie problematiky v celej šírke zadania.
 • Jednoduchosť, prehľadnosť, čitateľnosť a jasná priestorová organizácia urbanistickéhej štruktúry.
 • Modifikovateľný a “najdopracovateľnejší” návrh (schopný reagovať na možné doplnkové požiadavky v ďalších etapách spracovania).
 • Podnetné dopravné riešenie. Urbanisticky a priestorotvorne zaujímavá dopravná schéma (aj keď výkonnosť kruhových križovatiek môže zaostávať za priepustnosťou optimalizovaných svetelne riadených dopravných uzlov).
 • Adaptabilnosť návrhu. Schopnosť prispôsobovať sa požiadavkám ktoré určite prinesie čas.
 • Racionálna základná schéma blokovej zástavby.
 • Uvažuje s dotvorením vstupného objektu nemocnice.
 • Návrh svojím riešením zlepšuje pobytovú kvalitu priestorov Námestia SNP.
 • Námestie vhodne artikuluje na menšie, špecificky definované plochy, vrátane pobytových zón chránených v lete pred slnkom vysokou zeleňou, vodnou plochou zlepšujúcou mikroklímu a ponechaním voľného výhľadu na historickú dominantu - kostol so zvonicou v popredí.
 • Mierka námestia pred zvonicou je prijateľná.
 • Možnosť aditívneho postupu realizácie ucelených častí priestorov a blokov (skupín objektov).
 • Vývojaschopný a modifikovateľný koncept dávajúci jasnú víziu budúceho rozvoja ukončenia južnej časti CMZ.

Odporúčania:

 • Zvážiť ešte väčšie uvoľnenie výhľadov na kostol sv. Martina.
 • Zvážiť mieru línií zelene v bezprostrednom okolí kostola (najmä vzhľadom na optickú vnímateľnosť tejto historickej dominanty).
 • Zvážiť umiestnenie a formovanie vodného prvku, ktorý sa nachádza priamo na diagonálnej pešej komunikačnej línii, vedúcej krížom cez námestie.
 • Zvážiť rozdelenie podzemného parkoviska na dve časti (rešpektovanie technických možností územia). 
 • V ďalších projektových stupňoch návrh podrobne konfrontovať s limitmi technickej infraštruktúry.
 • Zvážiť mieru zastavania formou prezentovaného trojuholníkového bloku pri Smrtnej ulici. Riešenie môže pri nevhodnom architektonickom návrhu narušiť kompozične významné historické priehľady pri prístupe do centra mesta a ku kostolu v dôležitej komunikačnej línii od juhu (smerom od cintorína). Zvážiť, či nezrušiť súčasnú, nevhodne pôsobiacu faru a neumiestniť nové farské centrum na tomto mieste (aj s ďalšími potrebnými doplnkovými funkciami).

 

2. cena (7 000 €): návrh C – Artefact s.r.o. 
Kolektív autorov: Ing. arch. Marína Ťapajnová, Ing. arch. Juraj Stieranka, Ing. arch. Richard Kozoušek,  Bc. Tomáš Perďoch  

Z komentárov porotcov:

Klady:

 • Prehľadný urbanistický zámer (jasne definovaná urbanistická štruktúra).
 • Čisto prezentovaná náväznosť verejných priestranstiev.
 • Vhodné zapojenie kostola so zvonicou v popredí do námestia.
 • Prezentuje možnosti úrovňového prepojenia Kohútovej ulice (výborný nástroj na konfrontáciu všetkých kladov a záporov komunikačne najlepšieho, avšak technicky a ekonomicky otázneho (až prakticky nereálneho) riešenia).

Problematickejšie stránky:

 • Mimoúrovňové riešenie Kohútovej ulice je vzhľadom na prítomnú technickú infraštruktúru vo výhľadovej dobe nerealizovateľné (aj prezentovaný návrh rieši zapustenie dopravy iba v čiastočnom profile).
 • V južnej časti územia je definovaná možnosť blokovej zástavby, avšak v menej invenčnej, nie veľmi presvedčivej, schematickej, urbanistickej figúre/forme aditívneho radenia objektov... 
 • Trojuholníkový objekt nad farou (pri Smrtnej ulici) presahuje prezentovaným objemom a výškou primeranú mieru urbanizácie (najmä vo vzťahu historickej komunikačnej línii a priehľadom na kostol a centrum pri prístupe smerom od cintorína).

 

3. cena (5 000 €): návrh I – A2 ARCHITEKTI s.r.o.
Kolektív autorov: Ing. arch. Daniela Lukáčová, Ondřej Machač, Veronika Lietavová, Matej Fojtík, David Zima
Spolupráca a konzultácia: Ing. arch. Ladislav Lukáč

Z komentárov porotcov:

Klady:

 • Návrh námestia SNP má zrozumiteľný a jasný koncept usporiadania aj s vodným prvkom a s otvorením prehľadov a vnímania zvonice a kostola.
 • Oceňujeme koncepciu a príbeh zakomponovaný do námestia (“kalužiari”).
 • Otvorenie priestoru pred vstupom do nemocnice so zeleňou hodnotíme pozitívne, aj keď usporiadanie zelene by bolo vhodné štrukturovať a prezentovať presvedčivejšie (vrátane vzťahu k peším koridorom).
 • Návrh je triezvy, realizovateľný.
 • Použitie mlatových úprav povrchov v centre mesta je zaujímavým podnetom. Ekologicky prínosné riešenie. V centrálnych polohách mesta však vyžaduje špecifické nároky na údržbu a používanie. 

Problematickejšie stránky:

 • Rozmiestnenie stromov a zelene je rozpačité.
 • Nevhodne a príliš dominantne pôsobiaca zvolená forma parkovacieho domu v južnej časti územia.
 • Južná časť “za cestou" je urbanizovaná formou samostatne stojacich objektov rozmiestnených v území. Je to menej presvedčivé a viac dezurbanizačne pôsobiace usporiadanie, ako kompaktnejšie blokové riešenia pri iných návrhoch.
 • Južné vyvrcholenie celej CMZ je rozvoľnené a priestorovo menej efektívne využité.

 

1. odmena (2 200 €): návrh E – BÁLEK ARCHITEKTI s.r.o. 
Kolektív autorov: Ing. arch. Michal Bálek, Ing. arch. Martina Báleková

 

2. - 4. odmena ex aequo (600 €): návrh D – Lucký architects s.r.o.
Autor: Ing. arch. Marián Lucký

 

2. - 4. odmena ex aequo (600 €): návrh G – Ing. arch. Pavol Jarab, impressARCH s.r.o.
Kolektív autorov: Ing. arch. Pavol Jarab, Ing. Ondrej Hnacko, Ing. Barbora Kráľová


2. - 4. odmena ex aequo (600 €): návrh H 
Kolektív autorov: Ing. arch. Zuzana Nádaská, PhD, Ing. Michal Kázik, Ing. Filip Bránický, PhD., Ing. Martin Poliak, Ing. Mgr. art. Pavol Pilař, AtrD

 

Neocenené a neodmenené návrhy

Návrh B
Kolektív autorov: doc. Ing. arch. Juraj Koban, PhD., Ing. arch. Ján Horváth, Ing. arch. Marek Turošík, Ing. arch. Peter Danko

 

 

Návrh F
Kolektív autorov: Bc. Štefan Jančár, Bc. Pavel Bakajsa, Ing. arch. Ján Sekan

 

 

Návrh J
Kolektív autorov: Ing. arch. Eva Kutašová, Ing. arch. Ivana Nechajová, Ing. arch. Katarína Mikuláková

 

 

Návrh K
Kolektív autorov: Ing. arch. Katarína Hrvolová, Ing. arch. Karolína Sásiková, Ing. arch. Tatiana Malicová Vozárová, PhD.

Riadni členovia poroty:

 • Ing. arch. Štefan Moravčík, predseda poroty AA SKA, nezávislý na vyhlasovateľovi
 • Ing. arch. Zuzana Mendelová, podpredsedníčka poroty závislá na vyhlasovateľovi
 • Ing. arch. Michal Gaj AA SKA, nezávislý na vyhlasovateľovi
 • Ing. arch. Ján Gustiňák AA SKA, nezávislý na vyhlasovateľovi
 • Ing. arch. Martin Pavelek AA SKA, nezávislý na vyhlasovateľovi
 • Ing. arch. Kristína Šubjaková závislá na vyhlasovateľovi
 • Ing. arch. Tibor Zelenický AA SKA, nezávislý na vyhlasovateľovi

Náhradní členovia poroty:

 • Ing. arch. Tomáš Boroš AA SKA, nezávislý na vyhlasovateľovi
 • Ing. arch. Otto Gáťa AA SKA, nezávislý na vyhlasovateľovi
 • Ing. arch. Jana Tartaľová závislá na vyhlasovateľovi
 • Ing. Eva Uherová nezávislá na vyhlasovateľovi

 

Zápisnica z hodnotiaceho rokovania poroty:

 

Hodnotenie ocenených súťažných návrhov:

Za podklady ďakujeme Vierke Šottníkovej.

Poloha na mape

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím