Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
7. október 2020
2
2217

Súťaž: Námestie SNP v Martine

Martin vyhlásil verejnú urbanisticko-architektonická súťaž na komplexné riešenie priestorov Námestia SNP.
Vyhlásenie9.10.2020
14:15
Odovzdanie návrhov9.12.2020
16:00
VyhlasovateľMesto Martin
AdresaNám. S. H. Vajanského 1,
Martin ,
Slovensko
Druh podujatiaSúťaž
KontaktIng. arch. Viera Šottníková
+421 903 794 736
viera.sottnikova@gmail.com

Súťaž je overená Slovenskou komorou architektov. Veľká téma. Pekné zadanie. 

Mesto Martin, v zastúpení Útvarom hlavného architekta, vyhlásilo verejnú anonymnú jednokolovú urbanisticko-architektonickú súťaž návrhov na južné ukončenie centrálnej zóny mesta a komplexné riešenie Námestia SNP.

Vymedzené územie zahŕňa pamiatkovo chránenú zónu, v južnej časti historického centra mesta a pešej zóny. Spolu s Námestím SNP spadá do predmetu riešenia aj časť územia pred Univerzitnou nemocnicou. Tento priestor je prirodzenou súčasťou historického centra (pôvodne časť mesta Riadok).

Účel a ciele súťaže:

Potreba riešenia problémov južného ukončenia mestskej pamiatkovej zóny – historického centra a jeho pešej zóny sa zvýraznila v roku 2017, po otvorení obchodného centra Galéria, kedy sa zvýraznila fyzická a optická bariéra z Kohútovej ulice. Problémom je tiež súčasné využívanie časti Námestia SNP na parkovanie. Táto nevhodná funkcia spolu s nedoriešenou časťou územia medzi kostolom sv. Martina a OC Galéria ruší základnú funkciu námestia a jeho význam v Martine a zároveň negatívne ovplyvňujú významnú stavebnú pamiatku a dominantu námestia - ranogotický kostol sv. Martina so samostatne stojacou zvonicou. 

Cieľom súťaže návrhov je výber spracovateľa návrhu prestavby námestia SNP vrátane jeho následnej realizácie a urbanistickej štúdie riešeného územia.

Vyhlasovateľ od tejto súťaže očakáva návrh urbanistickej koncepcie územia na úrovni urbanistickej štúdie, v podrobnosti podkladu pre nasledujúci územný plán zóny. Urbanistické riešenie musí zohľadňovať širšie väzby územia a predovšetkým nadväzovať na pešiu zónu Historického centra. V južnej časti riešeného územia je potrebné rešpektovať hlavný peší vstup do Univerzitnej nemocnice Martin a novostavbu Komunálnej poisťovne.  

Výška udelených cien a hodnota zákazky:

Ceny a odmeny udelené v súťaži:
1. cena: 12 000 €
2. cena: 7 000 €
3. cena: 5 000 €  
Porota môže rozhodnúť o udelení odmien spolu vo výške 4 000,00 €

Predpokladaná hodnota zákazky: 
ÚPN-Z  M. 1:1 000 (koncept a návrh): 23 000,00 €
PD Nám. SNP (UR a SP): 100 000,00 €
Ceny a odmeny udelené v súťaži: 28 000,00 €
Autorský dozor pri realizačnej PD a pri realizácii stavieb: 10 000,00 €

Spolu 161 000,00 €

Predpokladaný rozsah odovzdávaného súťažného elaborátu:
Štyri panely formátu 700 x 1000 mm

Lehoty a termíny:

Vyhlásenie súťaže: 9. októbra 2020
Vyzdvihnutie súťažných podmienok a pomôcok: od vyhlásenia do 09.10.2020
Lehota na odovzdanie súťažných návrhov: 9. decembra 2020
Lehota na vyhlásenie výsledkov súťaže: do 14 dní od vyhodnotenia súťaže

Riadni členovia poroty:

 1. Ing. arch. Štefan Moravčík, predseda poroty AA SKA, nezávislý na vyhlasovateľovi
 2. Ing. arch. Zuzana Mendelová, podpredsedníčka poroty závislá na vyhlasovateľovi
 3. Ing. arch. Michal Gaj AA SKA, nezávislý na vyhlasovateľovi
 4. Ing. arch. Ján Gustiňák AA SKA, nezávislý na vyhlasovateľovi
 5. Ing. arch. Martin Pavelek AA SKA, nezávislý na vyhlasovateľovi
 6. Ing. arch. Kristína Šubjaková závislá na vyhlasovateľovi
 7. Ing. arch. Tibor Zelenický AA SKA, nezávislý na vyhlasovateľ

Náhradní členovia poroty:

 1. Ing. arch. Tomáš Boroš AA SKA, nezávislý na vyhlasovateľovi
 2. Ing. arch. Otto Gáťa AA SKA, nezávislý na vyhlasovateľovi
 3. Ing. arch. Jana Tartaľová závislá na vyhlasovateľovi
 4. Ing. Eva Uherová nezávislá na vyhlasovateľovi

Experti poroty:

 1. prof. Ing. Ján Čelko, CSc. – doprava, ASI
 2. Ing. Anna Dobrucká – zeleň a krajinná architektúra - AKA SKA
 3. Ing. arch. Karol Ďurian – pamiatková ochrana
 4. Ing. arch. Milan Marček – pamiatková ochrana, AA SKA

Súťažné podmienky vrátane ich príloh (súťažných pomôcok) je možné získať na webovej adrese súťaže návrhov https://www.evoportal.sk a v profile verejného obstarávateľa – vyhlasovateľa na elektronickom úložisku vestníka Úradu pre verejné obstarávanie https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/5089.

Súťažné podmienky nájdete v prílohách nižšie:

Výrez z ÚPN-SÚ Martin s vyznačením riešeného územia
Výrez z ÚPN-SÚ Martin s vyznačením riešeného územia
Ortofoto mapa riešeného územia
Ortofoto mapa riešeného územia
Katastrálna mapa a hranice riešeného územia
Katastrálna mapa a hranice riešeného územia
Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím