Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
22. september 2020
2
994

Pripravovaná súťaž: Námestie SNP v Martine

Martin pripravuje verejnú urbanisticko-architektonická súťaž na komplexné riešenie priestorov Námestia SNP.
Pripravovaná súťaž: Námestie SNP v Martine

Veľká téma. Pekné zadanie. Profesijná výzva. Návrh podoby južného ukončenia centrálnej zóny mesta Martin.

Vzhľadom na vonkajšie podmienky bude musieť byť súťaž ukončená (a peniaze vyplatené) ešte v tomto roku. Preto prosíme kolegov, ktorí chcú ukázať čo vedia, aby začali uvažovať o účasti v súťaži (ešte pred jej oficiálnym vyhlásením) a vyhradili si dopredu čas na prácu na tomto atraktívnom zadaní. Návrhy sa budú odovzdávať 9. decembra.

Prinášame predbežný, skrátený obsah súťažných podmienok. Ihneď po schválení Slovenskou komorou architektov zverejníme ich definitívnu podobu.

Mesto Martin, v zastúpení Útvarom hlavného architekta, pripravuje verejnú anonymnú jednokolovú urbanisticko-architektonickú súťaž návrhov na komplexné riešenie Námestia SNP.

Vymedzené územie zahŕňa pamiatkovo chránenú zónu, v južnej časti historického centra mesta a pešej zóny. Spolu s Námestím SNP spadá do predmetu riešenia aj časť územia pred Univerzitnou nemocnicou. Tento priestor je prirodzenou súčasťou historického centra (pôvodne časť mesta Riadok).

Účel a ciele súťaže:

Potreba riešenia problémov južného ukončenia mestskej pamiatkovej zóny – historického centra a jeho pešej zóny sa zvýraznila v roku 2017, po otvorení obchodného centra Galéria, kedy sa zvýraznila fyzická a optická bariéra z Kohútovej ulice. Problémom je tiež súčasné využívanie časti Námestia SNP na parkovanie. Táto nevhodná funkcia spolu s nedoriešenou časťou územia medzi kostolom Sv. Martina a OC Galéria ruší základnú funkciu námestia a jeho význam v Martine a zároveň negatívne ovplyvňujú významnú stavebnú pamiatku a dominantu námestia - ranogotický kostol Sv. Martina so samostatne stojacou zvonicou. 

Cieľom súťaže návrhov je výber spracovateľa návrhu prestavby námestia SNP vrátane jeho následnej realizácie a urbanistickej štúdie riešeného územia.

Vyhlasovateľ od tejto súťaže očakáva návrh urbanistickej koncepcie územia na úrovni urbanistickej štúdie, v podrobnosti podkladu pre nasledujúci územný plán zóny. Urbanistické riešenie musí zohľadňovať širšie väzby územia a predovšetkým nadväzovať na pešiu zónu Historického centra. V južnej časti riešeného územia je potrebné rešpektovať hlavný peší vstup do Univerzitnej nemocnice Martin a novostavbu Komunálnej poisťovne.  

Predpokladaná výška udelených cien a hodnota zákazky:

Ceny a odmeny udelené v súťaži –  28 000,00 €:
1. cena: 12 000 €
2. cena: 7 000 €
3. cena: 5 000 € 
Porota môže rozhodnúť o udelení odmien spolu vo výške 4 000,00 €

Predpokladaná hodnota zákazky: 
ÚPN-Z  M. 1:1 000 (koncept a návrh): 23 000,00 €
PD Nám. SNP (UR a SP): 100 000,00 €
Ceny a odmeny udelené v súťaži: 28 000,00 €
Autorský dozor pri realizačnej PD a pri realizácii stavieb: 10 000,00 €

Spolu 161 000,00 €

Predpokladaný rozsah odovzdávaného súťažného elaborátu:
Štyri panely formátu 700 x 1000 mm

Predpokladané lehoty a termíny:
Vyhlásenie súťaže: 9. októbra 2020
Lehota na odovzdanie súťažných návrhov: 9. decembra 2020

Porota:
Riadni členovia poroty:
Závislí na vyhlasovateľovi:
Ing. arch. Zuzana Mendelová
Ing. arch. Kristína Šubjaková
Nezávislí na vyhlasovateľovi:
Ing. arch. Štefan Moravčík
Ing. arch. Michal Gaj
Ing. arch. Ján Gustiňák
Ing. arch. Martin Pavelek
Ing. arch. Tibor Zelenický

Náhradníci poroty: 
Nezávislí na vyhlasovateľovi:
Ing. arch. Tomáš Boroš, ArtD.
Ing. arch. Otto Gáťa.
Závislí na vyhlasovateľovi:
Ing. arch. Jana Tartaľová
Ing. Eva Uherová
Experti poroty:
prof. Ing. Ján Čelko, CSc. – doprava,
Ing. Anna Dobrucká – zeleň a krajinná architektúra
Ing. arch. Karol Ďurian – pamiatková ochrana
Ing. arch. Milan Marček – pamiatková ochrana

Ortofoto mapa riešeného územia
Ortofoto mapa riešeného územia
Katastrálna mapa a hranice riešeného územia
Katastrálna mapa a hranice riešeného územia
Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím