Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
4. december 2023
0
789

Cena Združenia urbanistov a územných plánovačov na Slovensku - výsledky

Laureátom Ceny ZUUPS za rok 2023 sa stal kolektív autorov za dielo "Centrálna rozvojová os Petržalky".
Cena Združenia urbanistov a územných plánovačov na Slovensku - výsledky

V rámci slávnostného odovzdávania cien za architektonickú tvorbu, ktoré sa konalo v priestoroch SNG minulý týždeň, boli ocenené aj najlepšie diela z oblasti urbanizmu a krajinnej architektúry.

Cena Združenia urbanistov a územných plánovačov na Slovensku (ZUUPS) sa udeľuje za urbanistické, územnoplánovacie alebo krajinárske diela, ktoré významne prispievajú k  usmerňovaniu, riadeniu, tvorbe urbánneho a krajinného prostredia na Slovensku a k rozvoju urbanizmu a územného plánovania ako profesionálnej tvorivej činnosti.

V aktuálnom siedmom ročníku porota posudzovala 15 návrhov na Cenu ZUUPS, z ktorých bolo až päť zo Žiliny. Objednávateľom štyroch z nich bolo samotné mesto Žilina. Zo zaslaných návrhov bolo až šesť výsledkom  urbanistických súťaží.

Hodnotiaca komisia Ceny ZUUPS pod vedením Ing.arch. Tomáša Sobotu zasadala 9.11.2023 na pôde SAS v zložení:

  • Doc. Ing. arch. Gabriel Kopáčik (z Fakulty architektury VUT v Brne)
  • Ing. arch. Eugen Guldan
  • Doc. Ing. arch. Ján Komrska
  • Ing. Milota Sidorová
  • Ing. arch. Martin Pavelek
  • Ing. arch. Peter Žalman

Laureátom Ceny ZUUPS za rok 2023 je:

Centrálna rozvojová os Petržalky
Autori: Prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD., Ing. arch. Lucia Štefancová, PhD., Ing. arch. Karol Gorner, PhD., Ing. arch. Michal Czafík, PhD., Ing. Ladislav Benček, Ing. Štefan Hromada, RNDr. Anton Darnady, Ing. Zdenko Kováč

Za urbanistickú štúdiu centrálnej rozvojovej osi Petržalky, ktorá otvoreným a adaptabilným riešením reaguje na zmenu koncepcie nosného systému hromadnej dopravy na električku a na preferencie obyvateľov zachovať Chorvátske rameno ako hlavný kompozičný prvok priestoru a je podkladom pre zmenu územného plánu mesta.

 

Ocenenie poroty Ceny ZUUPS 2023

Porota Ceny ZUUPS 2023 sa rozhodla: oceniť činnosť mesta Žilina za aktívny prístup k riešeniu urbanistických výziev rôznymi územno-plánovacími nástrojmi. 

 

Porota Ceny ZUUPS za rok 2023 vybrala návrhy na nominácie Ceny ZUUPS, ktorými sú:

Cintorín Nové mesto nad Váhom
Autori: Ing. Anna Dobrucká, Ing. Robert Kimle, Ing. Jana Brtáňová, Ing. Martin Fabian

Za ideu cintorína ako miesta s pietnou a spirituálnou atmosférou a premietnutia imaginárneho prepojenia dvoch spirituálnych dominánt do kompozičného riešenia pohrebiska.

 

Pamiatková rezervácia ľudovej architektúry Vlkolínec ÚPN-Z Ružomberok
Autori: Ing. arch. Peter Nezval, Anna Valachová, Ing. Roman Tiso

Za tvorivé využitie nástrojov ÚPN-Z na zachovanie sídelného celku najzachovalejšieho a najucelenejšieho súboru domov a súčasne vytvorenie podmienok pre živé fungovanie sídelného celku.

 

Hornád - nové mestské centrum Košice  (3. miesto vo verejnej súťaži)
Autori: Ing.arch. Tomáš Hanáček, Ing.arch. Katarína Fejo

Za tvorbu koncepcie vytvorenia novej časti mestského centra s živým nábrežím meandrujúceho Hornádu prepájajúceho historické centrum so železničnou stanicou.

 

Ostatné prihlásené diela:

 

Námestovo - tranformácia nábrežia - urbanistická štúdia (1. miesto vo verejnej súťaži)

Autor: Ateliér BETWEEN  

 

Obnova a rozvoj Kúpeľov Sliač - urbanistická štúdia (1. miesto vo verejnej súťaži)

Autor: Ateliér BETWEEN  

 

Trenčín -  Dolné Mesto - architektonická štúdia (1. miesto vo vyzvanej súťaži)

Autori: Hubinsky atelier, What architects, Gulačová Šereš architekti

 

Námestie SNP v Martine - súťažný návrh (1. miesto vo verejnej súťaži)

Autori: Ing. arch. Peter Nezval, ing. arch. Maroš Likavčan, ing. arch.
Lenka Likavčanová, Anna Valachová, Lucia Likavčanová, ing. Roman Tiso, Ing. Matej Jasenka

 

Žilina Hliny I - IV, revitalizácia vnútroblokov sídliska - urbanistická štúdia
Autori:
 Ing. arch. Peter Nezval, ing. arch. Maroš Likavčan, Anna Valachová, Ing. Matej Jasenka


Žilina Vlčince II, revitalizácia vnútroblokov sídliska - urbanistická štúdia
Autori: Ing. arch. Peter Nezval, ing. arch. Maroš Likavčan, Ing. Matej Jasenka

 

Rozvoj územia Žilina - Budatín

Autori: Mgr. arch. Miroslav Vrábel Ing. arch. Michal Sluka, Ing. arch. Ľubomír Kružel Ing. arch. Tomáš Saltzer, Ing. arch. Martin Maršala, Ing. arch. Jakub Vrábel, Ing. Juraj Pařil

 

Rekonštrukcia ulice Antona Bernoláka - Nový Bulvár Žilina (1. miesto vo verejnej súťaži)

Autor: SLLA

 

Revitalizácia vnútrobloku - centrum Solinky, Žilina - urbanistická štúdia
Autor: MEB Architects

 

Športovo-rekreačný areál Žilina - Chrasť - (2. miesto ex aequo vo verejnej súťaži)
Autori: Bc. Jan Pekař, Ing. arch. Tomáš Dutka

 

Nová Myjava (1. miesto vo verejnej súťaži)
Autor:
Alexy & Alexy architekti

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím