Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
2. október 2023
2
1958

Obnova a rozvoj Kúpeľov Sliač - architektonická štúdia ateliéru BETWEEN

Koncepcia návrhu je postavená na rešpektovaní pôvodného založenia areálu s priečnou osou východnej “mestskej “ kolonády.
Obnova a rozvoj Kúpeľov Sliač - architektonická štúdia ateliéru BETWEEN

Projekt obnovy a rozvoja Kúpeľov Sliač po vyhodnotení architektonickej súťaže, uzatvorení dohody s víťazným ateliérom BETWEEN a pozitívnym výsledkom analýzy nákladov a prínosov projektu, úspešne napreduje.

Bratislavský ateliér BETWEEN, ktorého návrh v roku 2022 zvíťazil spomedzi 11 autorských kolektívov, ocenila hodnotiaca komisia suverénne najlepším skóre. Ateliér následne rozpracoval súťažný návrh do podoby urbanisticko - architektonickej štúdie, ktorú autori v septembri predstavli v živom prenose, priamo zo Sliača. Záznam si môžete pozrieť aj v závere textu.

V článku podrobnejšie predstavíme kľúčové časti aktuálnej štúdie, ktorá koncepčne rieši obnovu a rozvoj kúpeľného areálu, s dôrazom na etapizovateľnosť realizácie a racionálnu prevádzku celého komplexu. Naplnenie očakávaní vyhlasovateľa podporujú aj slová predsedu poroty minuloročnej architektonickej súťaže Irakliho Eristaviho, ktorý sa k prezentovanej štúdii vyjadril nasledovne: "Chcem vyjadriť svoju spokojnosť s dopracovaním súťažného návrhu do masterplanu a architektonickej štúdie, ktorá rieši ´srdce´ kúpeľov. Za prezentovaným návrhom vidím množstvo kvalitnej práce erudovaných architektov, ale i množstvo odborných diskusií s vedením kúpeľov o racionálnej prevádzke celého komplexu. Predložené urbanistické a architektonické riešenie je plne v súlade s odporúčaniami, ktoré sme ako porota dali autorom víťazného návrhu. Týmto chcem popriať autorom i vedeniu kúpeľov veľa energie pri ďalšom postupe projektovej prípravy i realizácii investičného zámeru, ktorý na Slovenskú nemá obdoby."

 

KONCEPCIA URBANISTICKÉHO RIEŠENIA

Koncepcia návrhu je postavená na rešpektovaní pôvodného založenia areálu s priečnou osou východnej “mestskej “ kolonády. Atmosféra liečebných domov Palace, Slovensko a Detva je podtrhnutá parkovou promenádou, s ktorou v návrhu pracujeme. Predpolie hlavných kúpeľných domov prepájame systémom terás s verejnými priestormi okolo vodných plôch s novými jazierkami, vodnými kaskádami s odkazom na celkový vodný systém v areály kúpeľov.

Riešenie kúpeľného bloku súčasných Kúpeľných domov I a II. počíta s revitalizáciou existujúcich objektov ako aj s premenou nádvoria na pobytový priestor. Do nárožnej pozície bloku navrhujeme nový objekt určený prevažne pre plavecký bazén 25 m s vyplávaním na Kúpeľnú terasu s relaxačnou kolonádou. Liečebný blok je napojený suchou nohou na navrhovaný pavilón plaveckého bazénu. Expanziu liečebných foriem exteriérových procedúr orientujeme smerom ku kontaktu s okolitou prírodou s možnosťou prepojenia na areál kúpaliska. V rámci Letného kúpaliska počíta návrh s obnovou lineárneho objektu šatní s doplnením o reštauráciu s adekvátnym zázemím.

Rozšírenie ubytovacej kapacity návštevníkov kúpeľov je navrhnuté v dvoch pozíciách. Novonavrhovaný kúpeľný blok v priamej nadväznosti na liečebné domy je určený pre kapacity kolektívnej formu ubytovania apartmánového typu. Druhá pozícia bývania je navrhnutá v lokalite okolo pôvodnej práčovne. Spomínaný priestor vytvára atmosféru mikrobrownfiledu s typickými znakmi ako je komín, skleníky, halová architektúra a dynamický terén. Do tejto pozície navrhujeme “kúpeľné vilky” ktoré by mali reprezentovať vyšší štandard bývania.

Celková axonometria
Celková axonometriaAutor: BETWEEN

IDENTITA KÚPEĽOV SLIAČ

Kúpeľníctvo má na Slovensku bohatú tradíciu. Jedinečnosť kúpeľov Sliač vychádza z minerálnych prameňov s vysokým obsahom oxidu uhličitého. Sliač ako kúpele fungovali už od 16. storočia. Medzi návštevníkov kúpeľov patrili významné osobnosti spoločenského života.

 

KONCEPCIA REVITALIZÁCIE EXISTUJÚCICH BUDOV

Pôvodné objekty je potrebné zachovať v materiálovej aj výrazovej kvalite pre dosiahnutie autenticity a charakteristickej atmosféry kúpeľov Sliač. Industriálne objekty Uhliarne, prístavby Práčovne a zázemia skleníkov je možné premeniť na objekty lokálnej vybavenosti ako reštaurácia/ Kursalón, čitáreň, prednášková sála, klub, obchod, wellness, inhalačné skleníky, či malé sauny. Objekt súčasnej administratívnej budovy navrhujeme transformovať na Balneologické múzeum s galériou umenia. Novonavrhované Kúpeľné vilky charakteristické svojim menším objemom je potrebné citlivo osadiť do terénu tak, aby vytvárali porovnateľnú atmosféru ako Liečebný dom Amália.

 

FUNKČNO - PREVÁZDKOVÝ KONCEPT

Verejné funkcie a prevádzky sú koncipované pozdĺž hlavnej nástupnej pešej trasy od Gaštanovej aleje, novej zastávky MHD a parkovacieho domu. Prostredníctvom peších rámp sa po diagonálnych vrstevniciach dostávame k objektu Balneologického múzea s galériou súčasného umenia. Dôležitým miestom hlavnej nástupnej trasy (nie len pre verejnosť) je predpolie s hlavnou recepciou v LD Slovensko. Rozvoj balneologickej časti sa predpokladá východným smerom od existujúceho Kúpeľného domu I a II.

 

KONCEPCIA VEREJNÝCH PRIESTOROV

Citlivá revitalizácia verejných priestorov vychádza do veľkej miery z už existujúcej siete verejných priestorov. V západnom predpolí LD Palace navrhujeme vytvoriť silný peší ťah pretekajúci do predpolia liečebného bloku (Slovensko - Bratislava - Detva - Natália). Pomyselné centrum verejných priestorov navrhujeme rozvinúť na princípe nadväzujúcich kúpeľných terás. Pobytové terasy a výhľadové platformy sú dopĺňané o systém vodných kaskád a vegetačných záhonov rešpektujúcich morfológiu terénu. Terasy obnovujú myšlienky biodiverzity Kúpeľného parku, vodné kaskády, fontány a žriedla dotvárajú pritom celkovú atmosféru kúpeľov. Voda vo verejnom priestore zlepšuje mikrokímu, predstavuje dôležitý vizuálny a akustický element. Dôležitou súčasťou koncepcie verejných priestorov je aj prístup k zadržiavania zrážkovej vody a jej sekundárne využívanie na polievanie, údržbu spevnených plôch, či splachovanie.

Axonometria - dvorana
Axonometria - dvoranaAutor: BETWEEN
Axonometria - terasy
Axonometria - terasyAutor: BETWEEN
Axonometria - detail - pramenná komora
Axonometria - detail - pramenná komoraAutor: BETWEEN
Vizualizácia - Kúpeľný dom I - pramenná komora
Vizualizácia - Kúpeľný dom I - pramenná komoraAutor: BETWEEN
Vizualizácia - Kúpeľný dom I - kupola
Vizualizácia - Kúpeľný dom I - kupolaAutor: BETWEEN
Vizualizácia - Kúpeľný dom I - rehabilitačný bazén
Vizualizácia - Kúpeľný dom I - rehabilitačný bazénAutor: BETWEEN
Vizualizácia - Kúpeľný dom I - Kúpeľný dom II - prepojenie
Vizualizácia - Kúpeľný dom I - Kúpeľný dom II - prepojenieAutor: BETWEEN
Vizualizácia - Liečebným domom Slovensko
Vizualizácia - Liečebným domom SlovenskoAutor: BETWEEN
Vizualizácia - Liečebným domom Slovensko - recepcia
Vizualizácia - Liečebným domom Slovensko - recepciaAutor: BETWEEN
Vizualizácia - Liečebným domom Bratislava - interiér
Vizualizácia - Liečebným domom Bratislava - interiérAutor: BETWEEN
Vizualizácia - Liečebným domom Detva
Vizualizácia - Liečebným domom DetvaAutor: BETWEEN
Vizualizácia - Liečebným domom Amália
Vizualizácia - Liečebným domom AmáliaAutor: BETWEEN
Model I
Model IAutor: MAKETA
Model II
Model IIAutor: MAKETA
Model II - detail
Model II - detailAutor: MAKETA
Brožúry
BrožúryAutor: MAKETA

Obnova Kúpeľov Sliač

Architektonicko - urbanistická súťaž / 1. miesto: 2022
Architektonicko - urbanistická štúdia: 2023
Lokalita: Sliač, kúpele
Klient: Kúpele Sliač
Rozsah: štúdia
Autori: Tomáš Hanáček, Katarína Fejo
Spolupráca: Tomáš Danko, Natália Marková, Zuzana Mihaľová, Ivana Fabiánová, Ivan Kanich
Fyzické modely: MAKETA

Tím BETWEEN
Tím BETWEEN

Záznam zo septembrovej videoprezentácie štúdie v areáli Kúpeľov Sliač:

1484
Youtube

Podklady: BETWEEN

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím