Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
14. január 2022
6
3486

Súťaž: Obnova a rozvoj Kúpelov Sliač

Urbanisticko-architektonická anonymná projektová súťaž návrhov pre obnovu a rozvoj kúpeľov Sliač
Vyhlásenie14.1.2022
16:00
Odovzdanie návrhov19.4.2022
15:00
VyhlasovateľKúpele Sliač a.s.
AdresaKúpele Sliač ,
Sliač,
Slovensko
Druh podujatiaSúťaž
KontaktIng. arch. Tomáš Sobota
0905 596 209
sutaze@tsobota.sk

Aktualizované o súťažné podmienky a zadanie.
ÚPRAVA: posun termínu pre odovzdanie návrhov v I. etape súťaže z
pôvodného 5. 4. 2022 na 19. 4. 2022.

S cieľom vdýchnuť významnému kúpeľnému miestu na Slovenku nový život, pripravili Kúpele Sliač a.s. v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR a spoločnosťou MH Manažment a.s. projekt obnovy a rozvoja Kúpeľov Sliač. 

Určenie druhu súťaže návrhov:
Podľa účelu súťaže: projektová
Podľa okruhu účastníkov: anonymná
Podľa predmetu súťaže: architektonicko - urbanistická
Podľa priebehu súťaže: dvojetapová

Predmet súťaže:

Predmetom súťaže je návrh riešenia obnovy a rozvoja areálu Kúpeľov Sliač v podobe urbanistického rozvojového plánu spodrobnený o návrh prevádzkových vzťahov a vybraných detailov. Cieľom prvej etapy súťaže návrhov je nájsť najvhodnejšie riešenia koncepcie predmetu súťaže pre postup do druhej etapy. V druhej etape budú postupujúce návrhy z prvej etapy dopracované v zmysle súťažných podmienok, súťažného zadania a odporúčaní poroty.

Účel súťaže:

Účelom urbanisticko-architektonickej súťaže návrhov je získať spracovateľa urbanistického a architektonického riešenia obnovy a spracovateľa urbanistickej a architektonickej dokumentácie obnovy a rozvoja kúpeľov, vychádzajúcej z víťazného návrhu, pri zohľadnení územno-technických možností a prírodných daností územia.

Predpokladaná hodnota pri súťaži návrhov je stanovená na sumu 910.000 € bez DPH a pozostáva z: odmien pre účastníkov spolu (80.000 € bez DPH) a predpokladanej hodnoty zákazky na poskytnutie služieb (830.000 € bez DPH).

Ceny a odmeny:

Vyhlasovateľ v prvej etape sútaže neudeľuje ceny ani odmeny.

Ceny a odmeny v druhom kole súťaže:

 1. cena 25.000 € 
 2. cena 18.000 € 
 3. cena 13.000 € 

Každý z neocenených návrhov hodnotených v II. etape súťaže získa odmenu vo výške 8.000 €. 

Lehoty:

 • Lehota na predkladanie súťažných návrhov – I. etapa: 5. 4. 2022  19. 4. 2022
 • Predpokladaná lehota na overenie súťažných návrhov – I.etapa 22. 4. 2022
 • Predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže – I. etapa 06. 5. 2022
 • Predpokladaná lehota na zaslanie výzvy do II. etapy súťaže 06. 5. 2022
 • Predpokladaná lehota na predkladanie súť. návrhov – II. etapa 20. 7. 2022 do 15:00
 • Predpokladaná lehota na overenie súťažných návrhov – II. etapa 22. 7. 2022
 • Predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže – II. etapa 16. 8. 2022
 • Predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov 17. 8. 2022
 • Predpokladaný termín zverejnenia súťažných návrhov 17. 8. 2022

 

Porota:

 • Ing. arch. Irakli Eristavi, autorizovaný architekt SKA, predseda poroty (SK)
 • Prof. Ing. arch. Ján Stempel, autorizovaný architekt ČKA (CZ)
 • Prof. Mgr. ak. arch. Roman Brychta, autorizovaný architekt ČKA (CZ)
 • Ing. arch. Tatiana Buijs-Vitková, autorizovaný architekt (NL)
 • Ing. arch. Iľja Skoček, autorizovaný architekt SKA, predseda Slovenskej komory architektov (SK)
 • Ing. Mária Šamová, PhD., členka predstavenstva KÚPELE SLIAČ a.s.
 • Ing. Ľudmila Jágerčíková, balneotechnička KÚPELE SLIAČ,a.s.

Náhradníci poroty:

 • Ing. arch. Roman Turčan, autorizovaný architekt SKA, hlavný architekt mesta Sliač v rokoch 1993-2018 (SK)
 • Ing. arch. Pavol Mikolajčák, autorizovaný architekt, (IT/A)
 • Ing. Mgr. Martin Beňuch, predseda predstavenstva a riaditeľ spoločnosti KÚPELE SLIAČ a.s.
 • Ing. Marianna Ondrová, členka predstavenstva KÚPELE SLIAČ a.s., zástupca majoritného akcionára vyhlasovateľa

Experti poroty:

 • MUDr. Janka Zálešáková, lekárka so špecializáciou v odboroch Reumatológia, Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
 • Ing. Mgr. Irena Galádová, MBA, zástupca Slovenskej zdravotníckej univerzity - tajomníčka Fakulty zdravotníctva v Banskej Bystrici
 • Mgr. art. Martin Zaiček, PhD., architekt, odborník na kúpeľné stavby a areály
 • Ing. Eva Wernerová, autorizovaný krajinný architekt SKA
 • Eva Behríková, dlhoročný zamestnanec Kúpeľov Sliač a správkyňa KH Palace
 • Expert pre pamiatkovú starostlivosť , Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica
 • Zástupca Ministerstva financií SR, odboru Útvar hodnoty za peniaze

Rozsah a forma:

Rozsah návrhu v I. etape:
Grafcká čast - 3 panely veľkosti 700 x 1000 mm

 • Panel č.1: Situácia areálu M 1 : 1000
 • Panel č.2: Prevádzková schéma areálu kúpeľov 1 : 2000, Dopravná schéma areálu kúpeľov 1 : 2000 s vyznačením riešenia dopravy, Krajinárska schéma areálu kúpeľov 1 : 2000 , Priestorová (regulačná) schéma areálu 1 : 2000 
 • Panel č.3: Voliteľná (nepovinná) príloha: Voľná prezentácia návrhu

Rozsah návrhu v II. etape:

Grafcká čast - 5 až 6 panelov veľkosti 700 x 1000 mm 

 • Panel č.1: Situácia areálu M 1 : 1000
 • Panel č.2: Pôdorys parteru centra kúpeľov a LD Slovensko M 1 : 500 + ľubovoľná prezentácia návrhu
 • Panel č.3: Pôdorys 1. poschodia centra kúpeľov, M 1 : 500 + ľubovoľná prezentácia návrhu
 • Panel č.4: Pôdorys 2. a 3. poschodia centra kúpeľov, M 1 : 500
 • Panel č.5: Rezy - najmenej 5 rezov centrom kúpeľov, M 1 : 500
 • Panel č.6: voliteľný (nepovinný) - ľubovoľná prezentácia návrhu

Podrobné informácie budú postupne zverejnená na stránke súťaže Nový Sliač.

Informáciu o vyhlásení architektonickej súťaže na obnovu kúpeľov Sliač predstavil na tlačovej konferencii minister hospodárstva Richard Sulík.

Súťažné podmienky:

 

Súťažné zadanie:

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím