Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

JANOŠÍK OKNA-DVEŘE

Valašské Příkazy 55 55
Valašské Příkazy

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

SCHÜCO International KG, o. z. Slovensko

Okná, dvere a fasády

Tomášikova 17
Bratislava

Pergo

Třebětice 102
Holešov

Cortizo Slovakia,

Železničný rad 29
Nová Baňa

PREFA Slovensko s. r. o.

Ladislava Dérera 2749/2
Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

REYNAERS ALUMINIUM s.r.o.

Office: TWINCITY C HubHub, Mlynské Nivy 16
Bratislava

Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
14. január 2022
6
3041

Súťaž: Obnova a rozvoj Kúpelov Sliač

Urbanisticko-architektonická anonymná projektová súťaž návrhov pre obnovu a rozvoj kúpeľov Sliač
Vyhlásenie14.1.2022
16:00
Odovzdanie návrhov19.4.2022
15:00
VyhlasovateľKúpele Sliač a.s.
AdresaKúpele Sliač ,
Sliač,
Slovensko
Druh podujatiaSúťaž
KontaktIng. arch. Tomáš Sobota
0905 596 209
sutaze@tsobota.sk

Aktualizované o súťažné podmienky a zadanie.
ÚPRAVA: posun termínu pre odovzdanie návrhov v I. etape súťaže z
pôvodného 5. 4. 2022 na 19. 4. 2022.

S cieľom vdýchnuť významnému kúpeľnému miestu na Slovenku nový život, pripravili Kúpele Sliač a.s. v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR a spoločnosťou MH Manažment a.s. projekt obnovy a rozvoja Kúpeľov Sliač. 

Určenie druhu súťaže návrhov:
Podľa účelu súťaže: projektová
Podľa okruhu účastníkov: anonymná
Podľa predmetu súťaže: architektonicko - urbanistická
Podľa priebehu súťaže: dvojetapová

Predmet súťaže:

Predmetom súťaže je návrh riešenia obnovy a rozvoja areálu Kúpeľov Sliač v podobe urbanistického rozvojového plánu spodrobnený o návrh prevádzkových vzťahov a vybraných detailov. Cieľom prvej etapy súťaže návrhov je nájsť najvhodnejšie riešenia koncepcie predmetu súťaže pre postup do druhej etapy. V druhej etape budú postupujúce návrhy z prvej etapy dopracované v zmysle súťažných podmienok, súťažného zadania a odporúčaní poroty.

Účel súťaže:

Účelom urbanisticko-architektonickej súťaže návrhov je získať spracovateľa urbanistického a architektonického riešenia obnovy a spracovateľa urbanistickej a architektonickej dokumentácie obnovy a rozvoja kúpeľov, vychádzajúcej z víťazného návrhu, pri zohľadnení územno-technických možností a prírodných daností územia.

Predpokladaná hodnota pri súťaži návrhov je stanovená na sumu 910.000 € bez DPH a pozostáva z: odmien pre účastníkov spolu (80.000 € bez DPH) a predpokladanej hodnoty zákazky na poskytnutie služieb (830.000 € bez DPH).

Ceny a odmeny:

Vyhlasovateľ v prvej etape sútaže neudeľuje ceny ani odmeny.

Ceny a odmeny v druhom kole súťaže:

 1. cena 25.000 € 
 2. cena 18.000 € 
 3. cena 13.000 € 

Každý z neocenených návrhov hodnotených v II. etape súťaže získa odmenu vo výške 8.000 €. 

Lehoty:

 • Lehota na predkladanie súťažných návrhov – I. etapa: 5. 4. 2022  19. 4. 2022
 • Predpokladaná lehota na overenie súťažných návrhov – I.etapa 22. 4. 2022
 • Predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže – I. etapa 06. 5. 2022
 • Predpokladaná lehota na zaslanie výzvy do II. etapy súťaže 06. 5. 2022
 • Predpokladaná lehota na predkladanie súť. návrhov – II. etapa 20. 7. 2022 do 15:00
 • Predpokladaná lehota na overenie súťažných návrhov – II. etapa 22. 7. 2022
 • Predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže – II. etapa 16. 8. 2022
 • Predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov 17. 8. 2022
 • Predpokladaný termín zverejnenia súťažných návrhov 17. 8. 2022

 

Porota:

 • Ing. arch. Irakli Eristavi, autorizovaný architekt SKA, predseda poroty (SK)
 • Prof. Ing. arch. Ján Stempel, autorizovaný architekt ČKA (CZ)
 • Prof. Mgr. ak. arch. Roman Brychta, autorizovaný architekt ČKA (CZ)
 • Ing. arch. Tatiana Buijs-Vitková, autorizovaný architekt (NL)
 • Ing. arch. Iľja Skoček, autorizovaný architekt SKA, predseda Slovenskej komory architektov (SK)
 • Ing. Mária Šamová, PhD., členka predstavenstva KÚPELE SLIAČ a.s.
 • Ing. Ľudmila Jágerčíková, balneotechnička KÚPELE SLIAČ,a.s.

Náhradníci poroty:

 • Ing. arch. Roman Turčan, autorizovaný architekt SKA, hlavný architekt mesta Sliač v rokoch 1993-2018 (SK)
 • Ing. arch. Pavol Mikolajčák, autorizovaný architekt, (IT/A)
 • Ing. Mgr. Martin Beňuch, predseda predstavenstva a riaditeľ spoločnosti KÚPELE SLIAČ a.s.
 • Ing. Marianna Ondrová, členka predstavenstva KÚPELE SLIAČ a.s., zástupca majoritného akcionára vyhlasovateľa

Experti poroty:

 • MUDr. Janka Zálešáková, lekárka so špecializáciou v odboroch Reumatológia, Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
 • Ing. Mgr. Irena Galádová, MBA, zástupca Slovenskej zdravotníckej univerzity - tajomníčka Fakulty zdravotníctva v Banskej Bystrici
 • Mgr. art. Martin Zaiček, PhD., architekt, odborník na kúpeľné stavby a areály
 • Ing. Eva Wernerová, autorizovaný krajinný architekt SKA
 • Eva Behríková, dlhoročný zamestnanec Kúpeľov Sliač a správkyňa KH Palace
 • Expert pre pamiatkovú starostlivosť , Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica
 • Zástupca Ministerstva financií SR, odboru Útvar hodnoty za peniaze

Rozsah a forma:

Rozsah návrhu v I. etape:
Grafcká čast - 3 panely veľkosti 700 x 1000 mm

 • Panel č.1: Situácia areálu M 1 : 1000
 • Panel č.2: Prevádzková schéma areálu kúpeľov 1 : 2000, Dopravná schéma areálu kúpeľov 1 : 2000 s vyznačením riešenia dopravy, Krajinárska schéma areálu kúpeľov 1 : 2000 , Priestorová (regulačná) schéma areálu 1 : 2000 
 • Panel č.3: Voliteľná (nepovinná) príloha: Voľná prezentácia návrhu

Rozsah návrhu v II. etape:

Grafcká čast - 5 až 6 panelov veľkosti 700 x 1000 mm 

 • Panel č.1: Situácia areálu M 1 : 1000
 • Panel č.2: Pôdorys parteru centra kúpeľov a LD Slovensko M 1 : 500 + ľubovoľná prezentácia návrhu
 • Panel č.3: Pôdorys 1. poschodia centra kúpeľov, M 1 : 500 + ľubovoľná prezentácia návrhu
 • Panel č.4: Pôdorys 2. a 3. poschodia centra kúpeľov, M 1 : 500
 • Panel č.5: Rezy - najmenej 5 rezov centrom kúpeľov, M 1 : 500
 • Panel č.6: voliteľný (nepovinný) - ľubovoľná prezentácia návrhu

Podrobné informácie budú postupne zverejnená na stránke súťaže Nový Sliač.

Informáciu o vyhlásení architektonickej súťaže na obnovu kúpeľov Sliač predstavil na tlačovej konferencii minister hospodárstva Richard Sulík.

Súťažné podmienky:

 

Súťažné zadanie:

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím