Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

JANOŠÍK OKNA-DVEŘE

Valašské Příkazy 55 55
Valašské Příkazy

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

SCHÜCO International KG, o. z. Slovensko

Okná, dvere a fasády

Tomášikova 17
Bratislava

Pergo

Třebětice 102
Holešov

Cortizo Slovakia,

Železničný rad 29
Nová Baňa

PREFA Slovensko s. r. o.

Ladislava Dérera 2749/2
Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

REYNAERS ALUMINIUM s.r.o.

Office: TWINCITY C HubHub, Mlynské Nivy 16
Bratislava

Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
10. marec 2021
0
284

Súťaž: Obnova a rozvoj kúpeľov Sliač

Zámerom vyhlasovateľa súťaže návrhov je realizovať komplexnú rekonštrukciu objektov a infraštruktúry celého kúpeľného areálu.
Vyhlásenie15.3.2021
12:00
Odovzdanie návrhov10.6.2021
17:00
VyhlasovateľKúpele Sliač a.s
AdresaKúpele Sliač ,
Sliač,
Slovensko
Druh podujatiaSúťaž
KontaktIng. arch. Tomáš Sobota
0905 596 209
sutaze@tsobota.sk

Súťažné podmienky sú schválené slovenskou komorou architektov.

Predmet súťaže

Predmetom súťaže je návrh riešenia obnovy a rozvoja areálu Kúpeľov Sliač v podobe
urbanistického rozvojového plánu, spodrobneného o návrh prevádzkových vzťahov a vybraných
urbanistických detailov. Cieľom prvej etapy súťaže návrhov je nájsť najvhodnejšie riešenia
predmetu súťaže pre postup do druhej etapy, ktoré splnia požiadavky vyhlasovateľa obsiahnuté v
týchto súťažných podmienkach. V druhej etape budú postupujúce návrhy z prvej etapy
dopracované v zmysle súťažných podmienok a odporúčaní poroty.

Účel súťaže

Účelom urbanisticko-architektonickej súťaže návrhov je získať spracovateľa hodnotného
urbanistického a architektonického riešenia obnovy a dobudovania areálu kúpeľov Sliač, pri
zohľadnení územno-technických možností a prírodných daností územia. Od súťažných návrhov sa
očakáva vysoká úroveň urbanistického riešenia územia a progresívne architektonické riešenie nových ubytovacích kapacít včlenených do hodnotného prírodného rámca riešeného územia. Je
potrebné klásť dôraz na dopravné riešenie areálu pri zachovaní bezkolízneho umiestnenia
prevádzkovo-technických trás obslužnej dopravy s pešími oddychovými trasami a kúpeľných
promenád. Všetky návrhy musia zodpovedať požiadavkám kúpeľnej starostlivosti

Priebeh súťaže:

Súťaž prebehne v dvoch etapách. Na základe posúdenia odbornej spôsobilosti, ekonomického, personálneho a technického zabezpečenia účastníka, a splnenia požiadavky na rozsah referenčných zákaziek, porota na základe urbanistickej a architektonickej kvality predložených referencií zostaví poradie uchádzačov. Následne určí počet účastníkov súťaže návrhov, ktorí budú vyzvaní na predloženie návrhu do 1. etapy, pričom ich počet bude najmenej desať. V prvej etape prebehne hodnotenie predložených anonymných súťažných návrhov. Do druhej etapy súťaže návrhov postúpi najlepších šesť návrhov v porotou určenom poradí. Hodnotenie zopracovaných návrhov v druhej etape určí víťaza súťaže.

Základné lehoty súťaže:

 • Lehota na podanie žiadostí o účasť v súťaži návrhov 09. 04. 2021 do 17:00
 • Lehota na predkladanie súťažných návrhov – I.etapa 10. 06. 2021 do 17:00
 • Predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže – I.etapa 18. 06. 2021
 • Predpokladaná lehota na predkladanie súť. návrhov – II.etapa 24. 08. 2021 do 17:00
 • Predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže – II.etapa 31. 08. 2021
 • Predpokladaný termín zverejnenia súťažných návrhov 08. 09. 2021

Porota:

Riadni členovia poroty
Nezávislí na vyhlasovateľovi:

 • Ing. arch. Irakli Eristavi, autorizovaný architekt SKA, predseda poroty
 • Prof. Ing. arch. Ján Stempel, autorizovaný architekt ČKA (CZ)
 • doc. Mgr. ak. arch. Roman Brychta, autorizovaný architekt ČKA (CZ)
 • Ing. arch. Tatiana Buijs-Vitková, autorizovaný architekt (NL)
 • Ing. arch. Iľja Skoček, autorizovaný architekt SKA, predseda Slovenskej komory architektov

Závislí na vyhlasovateľovi:

 • Ing. Mária Šamová, PhD., členka predstavenstva KÚPELE SLIAČ a.s.
 • Ing. Ľudmila Jágerčíková, balneotechnička, dlhoročná členka Štátnej kúpeľnej komisie MZ SR

Náhradníci poroty
Nezávislí na vyhlasovateľovi:

 • Ing. arch. Roman Turčan, autorizovaný architekt SKA, hlavný architekt mesta Sliač 1993-2018
 • Ing. arch. Pavol Mikolajčák, autorizovaný architekt, (IT/A)

Závislí na vyhlasovateľovi:

 • Ing. Mgr. Martin Beňuch, predseda predstavenstva a riaditeľ spoločnosti KÚPELE SLIAČ a.s.
 • Ing. Marianna Ondrová, zástupca majoritného akcionára vyhlasovateľa

Experti poroty

 • MUDr. Janka Zálešáková, lekárka so špecializáciou v odboroch Reumatológia, Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, prezidentka Európskeho zväzu kúpeľov, prezidentka Zväzu slovenských liečebných kúpeľov a žriediel, podpredsedníčka Štátnej kúpeľnej komisie Ministerstva zdravotníctva SR
 • Ing. arch. Zuzana Klasová – Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica
 • Ing. Mgr. Irena Galádová, MBA - zástupca Slovenskej zdravotníckej univerzity - tajomníčka Fakulty zdravotníctva v Banskej Bystrici
 • Mgr. art. Martin Zaiček, PhD. - architekt, odborník na kúpeľné stavby a areály
 • Ing. Eva Wernerová, autorizovaný krajinný architekt SKA

Ceny a odmeny

Vyhlasovateľ určil na ceny a odmeny v súťaži celkovú sumu 75.000 €. Každému z účastníkov, ktorý podá návrh v druhej etape súťaže bude priznaná režijná odmena vo výške 9.000 € 
K režijnej odmene po zostavení poradia návrhov porota udelí ceny a odmeny nasledovne:

 • 1. cena 10.000 € (desaťtsíc Eur)
 • 2. cena 7.000 € (sedemtisíc Eur)
 • 3. cena 4.000 € (štyritisíc Eur)

Predpokladaná hodnota nadväzujúcej zákazky pri súťaži návrhov je stanovená v rozmedzí
3,000.000 - 7,500.000 € bez DPH

Komunikácia medzi vyhlasovateľmi a účastníkom sa uskutočňuje v slovenskom alebo
českom jazyku výhradne prostredníctvom informačného systému Josephine, kde nájdete tiež všetky súťažné pomôcky.

Súťažné podmienky a zadanie si môžete prelistovať v prílohách nižšie:

Súťažné podmienky:

Zadanie:

Za prípravu súťaže a podklady ďakujeme spracovateľovi súťažných podmienok Tomášovi Sobotovi.

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím