Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
26. máj 2022
3
4246

Obnova mestskej plavárne v Trebišove

Rekonštrukcia budovy z 80. rokov, ktorá bola postavená v rámci akcie "Z".
Obnova mestskej plavárne v Trebišove
Autori: Ing.arch. Patrik PandaSpolupráca: Ing. Eduard Soták (stavebná časť)Investor: Mesto TrebišovZastavaná plocha: 2158,03 m2Podlažná plocha: 3184,45 m2Investičný náklad: 4 mil. €Návrh: 2015 - 2021Realizácia: 2017 - 2021Adresa: Škultétyho 2281, Trebišov, SlovenskoPublikované: 31. máj 2022

Rekonštrukcia namiesto novostavby, komunitné úsilie, snaha o prepojenie stavby s okolím... Obnova mestskej plavárne v Trebišove môže byť pre samosprávy v mnohom dobrým príkladom. 

Plaváreň a nadväzujúci areál vodných športov susedí s mestským parkom. V blízkosti sa nachádza aj futbalový a zimný štadión. Celý komplex prešiel po dlhých rokoch chátrania zaslúženou obnovou. Rekonštrukcia zachovala pôvodnú funkciu a proporcie stavby.

“Ordinárnosť a strohosť pôvodnej hmoty našla svoj odraz aj v novej definícii vnútorného usporiadania a radenia funkcií. Prostredie na hranici mesta a krajiny sa premietlo do nového vonkajšieho vzhľadu objektu a použitých materiálov ,” vysvetľuje architekt Patrik Panda.  

Krátky pohľad do histórie:

Budova mestskej plavárne bola postavená v rámci investičnej časti akcie „Z“. Začiatok jej výstavby sa datuje do roku 1971. Majstri ju stavali za pomoci povinných brigád Trebišovčanov. Celý areál budovali 16 rokov a použilo sa naň 26 000 000 česko-slovenských korún. V roku 1984 stavbu prevzal Okresný stavebný podnik Trebišov, čo významne urýchlilo výstavbu tohto športového stánku. Z dohľadaných archívnych článkov, uverejnených v regionálnych novinách, vieme, že plavecký bazén s rozmermi 25 x 15 m bol dokončený v roku 1986. V bazénovej časti nechýbal ani bazén pre deti s plochou 10 x 4 m. V krytej plavárni bolo zriadené liečebné oddelenie s ponukou kúpeľných služieb (masáž, manikúra, pedikúra...). Z minulosti sú známe usporiadania rôznych plaveckých súťaží, pretekov O putovný pohár mesta, ale aj obľúbených výcvikov pre žiakov základných škôl. Vybudovanú plaváreň odovzdali do užívania 30. 4. 1987. 

Prevádzka bola ukončená v roku 2012. Objekt bol v tom čase už v dezolátnom stave. Nerobila sa údržba, ani opravy technologickej a bazénovej časti. Budova každým rokom chátrala, v interiéri museli použiť opory bazénu, lebo inak hrozilo pre podmáčanie zrútenie steny.

Stav pred rekonštrukciou:

Rekonštrukcii mestskej plavárne predchádzala dlhá diskusia v rámci samosprávy a odbornej verejnosti, pričom v hre bola aj asanácia objektu

V roku 2016 sa však konečne pristúpilo k projekčným prácam na hlavnej časti objektu, pod ktorú patrí bazénová hala, technické zázemie pod priestorom bazénu, vstupný priestor a šatne. Cieľom bolo zachovanie existujúcej hmoty a funkčných tokov, s dôrazom na racionalizáciu priestorov, hľadanie plošných a funkčných rezerv, ktoré by pojali nové obslužné funkcie.

Objekt bol v čase zahájenia prác bez preháňania v stave ruiny. Narušená statika objektu, zatečené konštrukcie a nefungujúca technická infraštruktúra…

Vzhľadom k možnostiam financovania prebiehala obnova v niekoľkých etapách. Ako prvé sa riešili výmeny výplní otvorov a rekonštrukcia skladieb striech, ktoré mali prispieť k zastaveniu ďalšieho znehodnocovania objektu. Následne sa samospráva rozhodla zafinancovať kompletné dokončenie obnovy, pričom táto fáza započala v roku 2019.

Došlo ku kompletnej rekonštrukcii a obnove hlavnej časti objektu, nakoľko k objektu patrí aj východná prístavba s priestormi technologického zázemia letného kúpaliska. V procese prác pristúpila samospráva aj k svojpomocnej prestavbe a obnove spomínaného východného krídla. Za projektom tak stojí komunitné úsilie, do ktorého sa zapojili aj zamestnanci mesta, s prispením autora projektu hlavnej časti plavárne.

Širšie vzťahy
Širšie vzťahy

V rámci obnovy sa z technického hľadiska zhodnotili všetky konštrukcie, došlo ku kompletnej reprofilácii železobetónových konštrukcií v havarijnom stave, výmene opláštenia objektu a všetkých výplňových konštrukcií. Navrhla sa "náplň" rezervných priestorov, bývalé mužské šatne sa zmenili na fitness, doplnilo sa mini-wellness v rámci bazénovej haly a bývalá administratívna časť sa zmenila na ubytovanie s vytvorením siedmich izieb s celkovou kapacitou 21 ubytovaných. Hlavný plavecký bazén prešiel komplexnou rekonštrukciou, pôvodný kvôli chybnej dĺžke nemohol byť využívaný na súťaže, čo už dnes nie je pravdou a plaváreň je zaradená do súťažnej siete. Bývalá piváreň Ponorka sa zmenila na reštauráciu, pričom sa stala zároveň školiacim strediskom pre strednú odbornú školu so sídlom v meste.

Okrem toho sa realizovala aj nová moderná technológia úpravy bazénovej vody na báze ozonizácie, umožňujúca celoročnú prevádzku. Zrekonštruovala sa pešia nástupná a rozptylová plocha, doplnená prvkami drobnej architektúry a zeleňou.

Dispozícia objektu, kvôli zadefinovaným funkčným tokom, bez možnosti zásadnej zmeny, zostala v podstate zachovaná. Došlo predovšetkým k jej racionalizácii. Šatne sú bez delenia pohlavia. Delené sú iba hygienické koridory vedúce do spoločnej komunikácie, s nástupom do bazénovej haly o podlažie vyššie. časť bývalých šatní je využitá ako fitness. Bazénovú halu s 25 metrovým plaveckým bazénom a detským bazénom rozšírilo wellness so štyrmi saunami, vonkajším ochladzovacím bazénom a oddychovou miestnosťou. Pribudli tiež priestory prvej pomoci, zázemie plavčíka a bufet. Bazénová hala má presklenú stenu orientovanú na juh - smerom k areálu letného kúpaliska, pričom k jej prevádzke je možné priradiť aj strešnú terasu spájajúcu plaváreň a kúpalisko. Tretie podlažie, pôvodne využívané ako administratívna časť objektu, bolo pôvodne prístupné z hlavného schodiska a pavlače bazénovej haly. Uzatvorením pavlače vznikla vstupná komunikácia do ubytovacích kapacít, ktoré nahradili pôvodnú administratívnu časť. 

Pôdorys 1. NP
Pôdorys 1. NP
Pôdorys 2. NP
Pôdorys 2. NP
Pôdorys 3. NP
Pôdorys 3. NP
Západný pohľad
Západný pohľad
Východný pohľad
Východný pohľad
Severný pohľad
Severný pohľad

Hmota pôvodného objektu sa zmenila iba minimálne. Dobový plastový lamelový obklad a červený obklad soklového muriva boli odstránené aj s jestvujúcim degradovaným zateplením, až na pôvodnú brizolitovú omietku. Nahradil ich S obklad z cemento-trieskových dosiek v kombinácii s exteriérovou silikátovou omietkou a zvislým prírodným dreveným obkladom z borovicového dreva. Materiály zostávajú vo svojej naturálnej podobe, s predpokladom postupného vizuálneho starnutia.

V spolupráci s autormi boli zachované dve pôvodné výtvarné diela vo vstupnej hale od Ondreja Priatku a v bazénovej hale od Nikolaja Feďkoviča.

Projekt obnovy mestskej plavárne je stále "neukončený". Prevádzkuje ho mestská organizácia. Vzhľadom na rozpočtové možnosti stále dochádza k úpravám a doplneniam v zmysle pôvodných autorských konceptov. Postupne dochádza k nahrádzaniu mobiliáru za kvalitnejší, dopĺňaniu interiérových prvkov a k úvahám o integrálnejšom prepojení s letným kúpaliskom i priľahlými objektami. To všetko s cieľom vytvoriť kvalitný voľnočasový areál a priestor, ktorý bude tvoriť spojnicu medzi urbánnym a krajinným prostredím priľahlého parku Andrássyovcov.

Podklady: Patrik Panda
Foto: Patrik Panda, Zoltán Kanócz, Vlastimil Slávik

Poloha diela

Ing.arch. Patrik Panda

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím