Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
18. december 2021
4
8134

Mestská plaváreň v Dubnici nad Váhom - výsledky súťaže

V kvalitne obsadenej súťaži zvíťazil návrh Petra Dunajovca, Ivana Hodása a Veroniky Hodásovej.
Mestská plaváreň v Dubnici nad Váhom - výsledky súťaže

Dubnica nad Váhom, ako verejný obstarávateľ, vyhlásila v septembri súťaž, ktorej účelom bolo získať komplexné riešenie návrhu mestskej krytej plavárne. Nový plavecký areál má vyrásť na ploche bývalej mestskej práčovne, na Ulici športovcov, oproti Zimnému štadiónu. Zóna na hranici intravilánu mesta je súčasťou plôch určených na telovýchovu a šport. Do súťaže sa zapojilo 14 autorských kolektívov.

"Vysoko oceňujeme, že mesto Dubnica nad Váhom na túto tému vyhlásilo verejnú architektonickú súťaž. Relatívne vysoký počet návrhov je dokladom, že súťaž bola vzorne pripravená (súťažné podmienky a podklady) a že po podobnej súťaži v Novom Meste nad Váhom je to mimoriadne atraktívna téma. Súťaž mala v našich očiach vysokú odbornú úroveň a sme presvedčení, že realizáciou víťazného návrhu po jeho dopracovaní získa mesto ďalší kvalitný objekt do portfólia športových stavieb mesta. Vyšší počet ocenených a odmenených návrhov bol motivovaný faktom, aby najpodnetnejšie návrhy ostali vo vlastníctve vyhlasovateľa. Očakávame aj diskusiu verejnosti k výsledku súťaže a sme pripravení sa jej zúčastniť," hodnotí priebeh súťaže porota.

 

Sedemčlenná hodnotiaca v zložení: Anton Reitzner, Bohumil Kováč, Martin Beďatš, Ján Gustiňák, Jozef Králik, Patrícia Kvasnicová a Peter Marcinko rozhodla 9. decembra o výsledkoch nasledovne:

1. cena (15 000 €): návrh E
Autorský kolektív: Ing. arch. Peter Dunajovec, Ing. arch. Ivan Hodás, Ing. arch. Veronika Hodásová

Komentár poroty:

Víťazný súťažný návrh E v najväčšom rozsahu splnil súťažné podmienky a dáva najväčšie možnosti na dopracovanie podľa vyššie uvedených kritérií. Poskytuje najväčšiu variabilitu z hľadiska budúceho prevádzkovateľa, ponecháva mu veľkú mieru možností ako zareagovať na dopyt po nových atrakciách, na rozvojové aktivity i na požiadavky celoročného užívania areálu. Návrh správnym umiestnením hlavného vstupu reaguje na zámer možnosti ďalšieho rozšírenia územia smerom severozápadným.

Vzhľadom na účel súťaže určiť víťaza a vybrať súťažný návrh na ďalšie spodrobnenie formou štúdie, porota vyjadruje nasledovné hodnotenie návrhu a odporučenia na jeho dopracovanie:

  • Pragmaticky navrhnutá dispozično-prevádzková schéma je bezkolízna z hľadiska pohybu návštevníkov (z optimálne dimenzovanej vstupnej haly cez šatne a hygienickú zónu do bazénovej haly) a prevádzky plavárne (technickej či administratívnej). Zásobovací a technologický vstup je samostatný - v úrovni suterénu, prístupný komunikačnou rampou pozdĺž juhovýchodnej fasády.
  • Voľná plocha na streche, ktorú ponecháva víťazný návrh športovým aktivitám, je variabilnou rezervou. Bez zmeny vonkajšieho vzhľadu a charakteru objektu návrh umožňuje strechu ponechať otvorenú (ihriská ako v súťažnom návrhu alebo ako solárium so sprchami) i zastavanú (welness), čím necháva prevádzkovateľovi voľné ruky do budúcnosti. Odporúčaním je sprístupniť ju verejnosti priamo z ulice. Porota odporúča variantne overiť možnosti využitia strechy v štúdii.
  • Možnosť otvorenia juhozápadnej fasády bazénovej haly je jedinečným prvkom tohto návrhu. V letných mesiacoch robí mestskú plaváreň konkurencie schopnú v priamom porovnaní so sezónne preferovanými areálmi letných kúpalísk. Jednoducho koncipovaná zelená slniaca plocha, priamo nadväzujúca na bazénovú halu, tento zámer efektívne podporuje pri minimálnych nákladoch.
  • Zvážiť možnosť výraznejšieho vizuálneho prepojenia bazénovej haly a ulice väčšou presklenosťou vestibulu.
  • V čelnom pohľade porota odporúča redukovať rozsah podstropných okenných otvorov v prospech sklenených stien a umožniť podmienky pre aktívnejší parter orientovaný do ulice.
  • Návrh ponecháva objektu mestskej plavárni možnosť rozvoja o plochy letného kúpaliska severozápadným smerom. Vstupná i bazénová hala komunikujú smerom k rozvojovým plochám, a i v tomto prípade to návrh umožňuje bez výrazného ekonomického navýšenia.
  • Návrh rešpektuje možnosť pešieho a cyklistického pohybu súbežne s hranicou pozemku f. Marpex k zimnému štadiónu.
  • Priestorovej situácii prospeje posun stavebnej čiary a vytvorenie veľkorysejšieho vstupného priestoru
  • V bazénovej hale môže byť problémom budúceho otvorenia sa haly do rozvojovej plochy športu – napr. letného kúpaliska – porota odporúča zvážiť iný spôsob riešenia tribúnky, resp. lineárnej lavice.
  • Porota odporúča, aby súčasťou štúdie bol aj návrh skľudnenia a bezpečnostného priechodu cez ul. Športovcov


2. cena (8 000 €): návrh B - Light4Sace s.r.o.
Autorský kolektív: Ing. arch. Igor Koválovský, Ing. arch. Anna Juhásová, Ing. arch. Ján Krchnavý, Bc. Patrik Čačala

Komentár poroty:

Návrh B postavil koncepciu riešenia na peknej myšlienke priameho vizuálneho kontaktu plaveckej haly a ulice, pričom hala je otvorená do troch strán. Naproti tomu vstup do areálu takto akcentovaný nie je a aj vstupná hala je poddimenzovaná. Za ideálne nemožno považovať umiestnenie hlavného vstupu s ohľadom na možnosti Ďalšieho rozvoja územia smerom na severozápad. Problematická môže byť obojsmerná prevádzka v dlhej chodbe od vstupu k šatniam, tiež vstupy zo šatní a hygienického filtra do bazéna by si zaslúžili veľkorysejšie proporcie. Úsporné riešenie prinieslo možnosť na ostatnej časti pozemku realizovať malé letné kúpalisko, ktoré môže byť v lete spojené aj s krytým bazénom. Návrh prináša možnosť etapizácie výstavby, čo je na jednej strane pragmatické, ale na strane druhej postup ďalšej výstavby môže pôsobiť rušivo, porota preto odporúča jednorazovú výstavbu. 

 

3. cena (7 000 €): návrh N - Ing. arch. Peter Matúš ARCHITECTS + ENGINEERS
Autor: Ing. arch. Peter Matúš

Komentár poroty:

Návrh N priniesol otvorenie vstupnej haly plavárne do ulice, odsun stavebnej čiary umožnil autorom vytvoriť kvalitný nástupný priestor do plavárne. Poloha vstupu do šatní v rohu haly ale nie je vhodná, ponúka sa aj priamejšie riešenie. Prevádzková čiara mužov je od vstupu až do bazénu neprehľadná. Poloha vstupu do welness priamo z haly bazéna nie je vhodná. Tvarovanie zážitkového detského bazénu je príjemným spestrením racionálnej dispozície. Návrh naznačuje potrebu bezpečnostného priechodu cez ul. Športovcov, čo je významný odkaz pre mesto, spojiť problematiku plavárne aj s ulicou a náprotivným parkoviskom.


4. – 5. miesto ex aequo (odmena 1500 €): návrh A - vranka architekti s.r.o
Autor: Ing. arch. Radovan Vranka

Komentár poroty:

Veľkorysé riešenie, stĺpová ochodza je príjemným prvkom tienenia v letnej prevádzke, keď sa môžu otvoriť sklené steny a interiér haly s bazénmi sa prepojí s exteriérom. Návrh však nerešpektuje výhľadovú plochu športu a telovýchovy podľa územného plánu, keď sa k nej otáča chrbtom plnou stenou, čím súčasne stráca inak veľkorysá bazénová hala aj vizuálny kontakt na prírodnú scénu v okolí mesta. Riešenie zaberá v pozdĺžnom smere takmer celý disponibilný pozemok.


4. – 5. miesto ex aequo (odmena 1500 €): návrh F - ATOMstudio s.r.o.
Autorský kolektív: Ing. arch. Katarína Bergerová, Ing. arch. Martin Hudec, PhD.

Komentár poroty:

Návrh F Je dispozične príbuzný s návrhom A, otvára plavárenskú časť do troch smerov, čo porota oceňuje. Nedostatkom riešenia je „mŕtvy“ parter od ul. Športovcov, Hygienické priestory medzi šatňami a vstupom k bazénom sú poddimenzované.


6. miesto (odmena 1500 €): návrh G - young.s architekti, s.r.o.
Autorský kolektív: Ing. arch. Jozef Bátor, PhD., Ing. arch. Tomáš Medlen, Ing. arch. Michaela Perejdová, Lucia Višváderová

Komentár poroty:

Rriešenie do troch strán otvorenej plavárenskej haly je veľkorysé, ale predimenzované. Akcentácia vstupu do plavárne od ul. Športovcov je naopak nevýrazná, absentuje aktívny parter.


7.- 14. miesto ex aequo: návrh C - LABANC STUDIO s.r.o.
Autor: Mgr. art. Tomáš Labanc
Spoluautor: Ing. arch. Martin Boleš
Spolupráca: Ing. arch. Nadia Al Ailová, Bc. Marko Brkic, Bc. Karolina Bogusz, Ing. Peter Tegza,  Ing. Vladimír Vagaský

 

7.- 14. miesto ex aequo: návrh D - OON Design s.r.o.
Autorský kolektív: Ing. arch. Igor Hradský, Ing. arch. Ladislav Balogh


7.- 14. miesto ex aequo: návrh H - DeRaxa s.r.o.
Autor: Ing. arch. Peter Rakšány


7.- 14. miesto ex aequo: návrh I
Autorský kolektív: Eva Hrivňékvá, Ing. arch. Tomáš Boroš, ArtD., doc. Ing. arch. Juraj Koban, PhD.


7.- 14. miesto ex aequo: návrh J - Architektonický atelíér o_blok
Autorský kolektív: Ing. arch. Maroš Miko, Ing. arch. Peter Albert, Ing. Tomáš Hošták, Ing. Alžbeta Beňadiková, Ing. Michaela Podešvová, Alena Miková


7.- 14. miesto ex aequo: návrh L
Autorský kolektív: Ing. arch. Michal Čičala, Ing. arch. Michal Matika


7.- 14. miesto ex aequo: návrh J - SILBERT+TALAŠ, spol. s.r.o
Autorský kolektív: Ing. arch. Matej Siebert, PhD., Ing. Ján Babic, Ing. Oskar Gaál, Ing. Tomáš Klásek, Ing. arch. Ivan Kulifaj, Ing. arch. Roman Talaš


7.- 14. miesto ex aequo: návrh M 
Autor: Ing. arch. Matúš Pastorok

Zápisnica z hodnotiaceho rokovania poroty:

 

Hodnotenie návrhov:

Za podklady ďakujeme Vierke Šottníkovej.

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím