Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

SCHÜCO International KG, o. z. Slovensko

Okná, dvere a fasády

Tomášikova 17
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Pergo

Třebětice 102
Holešov

Cortizo Slovakia,

Železničný rad 29
Nová Baňa

PREFA Slovensko s. r. o.

Ladislava Dérera 2749/2
Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
8. júl 2020
0
2579

Súťaž: Mestská plaváreň a letné kúpalisko v Novom Meste nad Váhom

Predmetom súťaže je komplexné riešenie návrhu areálu mestskej krytej plavárne a letného kúpaliska spolu verejným parkom na úrovni urbanistickej štúdie.
Vyhlásenie9.7.2020
08:00
Odovzdanie návrhov17.9.2020
15:00
VyhlasovateľMesto Nové Mesto nad Váhom
AdresaČsl. armády 64/1,
Mesto Nové Mesto nad Váhom,
Slovensko
Druh podujatiaSúťaž
KontaktIng. arch. Viera Šottníková
+421 903 794 736
viera.sottnikova@gmail.com

Súťaž overená Slovenskov komorou architektov.

Účelom verejnej anonymnej urbanisticko-architektonickej súťaže návrhov "Mestská plaváreň a letné kúpalisko v Novom Meste nad Váhom" je komplexné riešenie návrhu areálu mestskej krytej plavárne a letného kúpaliska spolu verejným parkom na úrovni urbanistickej štúdie. Ide o návrh športovo-rekreačnej zóny pre potreby obyvateľov mesta vo väzbe na prevažne obytnú zónu novorealizovanú na časti bývalých kasární. Táto je v súčasnosti v prestavbe na komplexný okrsok nízkopodlažnej hromadnej bytovej zástavby. Zámerom mesta je návrh a realizácia areálu prevažne letnej rekreačnej a športovej vybavenosti v súlade s Územným plánom mesta. Súčasťou riešenia je aj priestor verejného parku so zameraním na oddych a rekreačný šport. 

Vymedzenie riešeného územia
Vymedzenie riešeného územia

V katastrálnom území mesta sa nachádza prírodný rekreačný areál Zelená Voda, ale v meste chýba, z bezpečnostného a zdravotného hľadiska bezpečné kúpalisko pre všetky vekové kategórie a plavecké športy. Pre celoročné využitie plánuje mesto v rámci riešeného areálu vybudovať tiež krytú plaváreň  s požiadavkou na vytvorenie možnosti vzájomného prepojenia oboch zariadení v čase prevádzky letného kúpaliska. 

Cieľom súťaže návrhov je výber spracovateľa urbanistického riešenia riešeného územia a spracovateľa kompletnej projektovej dokumentácie výstavby areálu letného kúpaliska a Mestskej plavárne. 

Ceny:
1. cena 15 000,- €
2. cena 9 000,- €
3. cena 6 000,- €

Dôležité lehoty a termíny:

Vyzdvihnutie súťažných podmienok a pomôcok: do 08.09.2020, 14:00 hod
Podávanie žiadostí o vysvetlenie:  do 08.09.2020, 14:00 hod.
Lehota na odovzdanie súťažných návrhov: do 17.09.2020 do 15:00 hod.
Lehota na vyhlásenie výsledkov súťaže: do 14 dní od vyhodnotenia súťaže

Porota:

Riadni členovia poroty:
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD., predseda poroty, AA SKA, nezávislý na vyhlasovateľovi
Ing. arch. Imrich Imrich Pleidel, podpredseda poroty AA SKA, nezávislý na vyhlasovateľovi
Ing. arch. Martin Bišťan, AA SKA, nezávislý na vyhlasovateľovi
Ing. arch. Ján Gustiňák AA SKA, nezávislý na vyhlasovateľovi
Ing. arch. Ján Krchnavý AA SKA, závislý na vyhlasovateľ
Ing. arch. Mária Serdahelyová AA SKA, závislá na vyhlasovateľovi
Ing. arch. Štefan Zahatňanský AA SKA, nezávislý na vyhlasovateľ
Náhradní členovia poroty:
Ing. arch. Martin Pavelek AA SKA, nezávislý na vyhlasovateľovi
Ing. Rastislav Petkanič závislý na vyhlasovateľovi
Ing. Jozef Trstenský závislý na vyhlasovateľovi
Akad. arch. Dušan Voštenák AA SKA, nezávislý na vyhlasovateľovi

Požadovaný rozsah návrhu:

Štyri panely 700 x 1000 mm

Súťažné podmienky a všetky súťažné pomôcky sú dostupné vo vestníku verejného obstarávania - ÚVO. Súťažné podmienky si môžete prelistovať aj v prílohách nižšie:

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím