Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
20. máj 2022
0
1806

Sídlo Úradu na ochranu oznamovateľov - výsledky súťaže

Zvíťazil ateliér MAPA architekti.
Sídlo Úradu na ochranu oznamovateľov - výsledky súťaže

Úrad na ochranu oznamovateľov vyhlásil koncom decembra 2021 dvojkolovú súťaž na architektonický návrh rekonštrukcie svojho sídla. Predmetom riešenia bola obnova neskoro funkcionalistického objektu, postaveného okolo roku 1940 na bratislavskom Námestí slobody. 

Celkovo bolo predložených 10 súťažných návrhov od 9 účastníkov. Do druhého kola postúpili tri autorské kolektívy, ktoré svoje návrhy podrobnejšie rozpracovali.

Porota v zložení: Mária Michalič Kusá, Peter Lényi, Zuzana Ondrušková, Nikola Jaborníková a Matej Uhlík rozhodla 12. mája na hodnotiacom zasadnutí 2. kola o výsledkoch súťaže nasledovne:

1. miesto (v 1. kole návrh č. 5, v 2. kole návrh č. 3) MAPA architekti s.r.o.,  Bratislava
Autori: Ing.arch. Patrícia Botková, Mgr.art. Marián Stanislav, Bc. Kristína Čangelová, Ivana Kúsková, Ing.arch. Slávka Hertnekiová
Cena za postup do 2. kola 5000 € + cena za umiestnenie 2500 € = 7500 €

Komentár poroty:

Pozitíva:

 • racionálne riešená dispozícia
 • v typických podlažiach umiestňuje zázemie a hygienické priestory do stredného traktu dispozície
 • na prízemí dobre riešený nástup schodiskom aj bezbariérovou rampou
 • členenie podlažia na priestory s dobrými proporciami
 • logické a funkčné prevádzkové rozdelenie medzi verejnou a internou časťou
 • vhodná miera zachovania pôvodnej štruktúry podlaží
 • návrh umožňuje flexibilné narábanie s dispozíciou
 • v návrhu sú optimálne distribuované finančné prostriedky - do podstatných momentov intenzívnejšie, do
 • menej podstatných momentov menej intenzívne
 • výška a spôsob obloženia vonkajšieho sokla parteru na celú výšku prízemného podlažia vhodne reaguje na
 • zmenu funkcie z obytnej na verejnú, ale zároveň rešpektuje okolité prostredie
 • optimálne znížená výška parapetu okien na prízemí
 • primárne materiálové riešenie je dobre zvolené, javí sa byť ekonomicky primerané
 • pozitívne je vnímané prepojenie dvora a kuchynky
 • subtílne riešenie regálových zostáv úložných priestorov v kanceláriách dobre korešponduje s danými
 • rozmermi priestorov, je navyše ekonomické, keďže sa dá riešiť typovo

Porota odporúča:

 • osadiť okná na uličnej/severnej fasáde na tzv. predsadenú montáž, aby sa po dodatočnom zateplení
 • výsledná plasticita fasády priblížila pôvodnej (40-te roky )
 • uprednostňuje sa skôr repasovanie zábradlia než vytváranie repliky
 • znížiť počet wc na typickom podlaží

Súťažné panely z 2. kola:

Súťažný panel z 1. kola:

 

Zdieľané 2.-3. miesto (v 1. kole návrh č. 1, v 2. kole návrh č. 2) INGART group, s.r.o., Bratislava
Autori: JUDr. Ing. Mgr. art. Peter Živner, Ing. arch. Alexandra Kotrusová, PhD., Ing. arch. Martin Kotrus
Cena za postup do 2.kola 5000 € + cena za umiestnenie 1250 € = 6250 €

Komentár poroty:

Pozitíva:

 • pomerne funkčná a čistá dispozícia

Negatíva:

 • bezbariérový prístup sa javí byť ako suboptimálny
 • schematické riešenie vstupného schodiska
 • výrazné zapustenie vstupu sa v tektonike fasády javí ako cudzí prvok
 • Veľké presklenia bez parapetu v parteri nezodpovedajú novej funkcii a kontextu okolia.

Súťažné panely z 2. kola:

Súťažný panel z 1. kola:

 

Zdieľané 2.-3. miesto (v 1.kole návrh č. 8, v 2. kole návrh č. 1) VA_AR s. r. o., Bratislava
Autori: Pavol Vadkerti, Marek Kľučár, Alexandra Knezovičová, Adam Macko
Cena za postup do 2.kola 5000 € + cena za umiestnenie 1250 € = 6250 €

Komentár poroty:

Pozitíva:

 • kultivovane volené materiálové prvky interiérových povrchov, avšak neprimerané rozpočtu a funkcii

Negatíva:

 • problémové riešenie nárožného styku dvoch schodísk v hlavnom vstupe v parteri
 • niektoré priestory postrádajú architektonickú čistotu, sú členité, nekomponované (napr. veľká zasadačka,
 • foyer)
 • riešenie fasády parteru sa neprispôsobilo zmene funkcie budovy

Súťažné panely z 2. kola:

Súťažný panel z 1. kola:

 

Návrhy, ktoré nepostúpili do 2. kola súťaže:

 

4. miesto: návrh č. 2 - Light4Space s.r.o.
Autori: Ing. arch. Igor Koválovský, Ing. arch. Anna Juhásová, Bc. Patrik Čačala

 

5. - 6. miesto: návrh č. 6 - rolencikova s.r.o.
Autori: Ing. arch. Gabriela Rolenčíková, Bc. Miroslav Kürth

 

5. - 6. miesto: návrh č. 9 - ateliér SIMPLE CODE

 

7. - 10. miesto: návrh č. 3 - 4 - Ing. arch. Milan Haviar
Autor: (oba návrhy) Milan Haviar

 

7. - 10. miesto: návrh č. 7 - GUTGUT s.r.o.
Autori: Ing. arch. Lukáš Kordík, Ing. Tomáš Sedlák, Ing. arch. Matúš Peklanský, Ing. arch. Márk Mátis

 

7. - 10. miesto: návrh č. 10 - nice&wise s.r.o.
Autori: Ing. arch. Adam Plesník, Ing. arch. Tomáš Žáček

 

Zápisnica zo zasadnutia poroty po 2. kole:

 

Zápisnica zo zasadnutia poroty po 1. kole:

Podklady: Branislav Šarmír - obstaráme, s.r.o.

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím