Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

JANOŠÍK OKNA-DVEŘE

Valašské Příkazy 55 55
Valašské Příkazy

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

SCHÜCO International KG, o. z. Slovensko

Okná, dvere a fasády

Tomášikova 17
Bratislava

Pergo

Třebětice 102
Holešov

Cortizo Slovakia,

Železničný rad 29
Nová Baňa

PREFA Slovensko s. r. o.

Ladislava Dérera 2749/2
Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

REYNAERS ALUMINIUM s.r.o.

Office: TWINCITY C HubHub, Mlynské Nivy 16
Bratislava

Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
29. október 2019
0
3255

Výsledky súťaže: Nové polyfunkčné centrum Obce Miloslavov

Zvíťazil návrh Michala Bogára, Márie Bogárovej, Emy Ruhigovej a Romana Ruhiga.
Výsledky súťaže: Nové polyfunkčné centrum Obce Miloslavov

Koncom apríla vyhlásila Obec Miloslavov dvojkolovú urbanistickú súťaž na Nové polyfunkčné centrum. Dňa 4.10.2019, päť mesiacov po vyhlásení súťaže, rozhodla odborná komisia o víťazovi. Súťaž bola dvojkolová,  v prvom kole sa vyhodnocovali ponuky piatich ateliérov. Do druhého kola postúpili tri ponuky: re:architekti studio, Ing. arch. Michal Bogár, a ateliér ENDORFINE. Vybrané ponuky dostali od odbornej poroty komentár a odporúčania, na základe čoho predložili svoje návrhy do druhého kola.

V podmienkach súťaže boli jasné kritériá na minimalizáciu ďalších nových rozvojových plôch na funkciu bývania a zlepšenie vyváženosti funkčného využitia plôch vo vzťahu k administratívnej vybavenosti, obslužnej a obchodnej vybavenosti, športové plochy, voľnočasové objekty, školské zariadenia a plochy zelene. Takisto sa požadovalo zapracovanie čo najlepšieho napojenia obce na verejnú dopravu, riešenie potenciálu individuálnej dopravy okrem áut, optimalizácia hlavnej okružnej komunikácie C1 a situovanie budúceho kruhového objazdu v centre.

Odborná porota v zložení: Ing. arch. Jana Kafková (predsedníčka), členka ČKA, Ing. arch. Matej Grebert, člen SKA, Milan Baďanský, starosta obce, Ing. Renáta Bačová, Ing. Jarmila Grujbárová, poslankyne OZ, Ing. Pavol Karaba, člen Komisie KROM a Ing. arch. Oľga Radianska, stavebný úrad obce dňa 4.10.2019, po prezentácií všetkých troch účastníkov určila ako víťazný návrh Michala Bogára, Márie Bogárovej, Emy Ruhigovej a Romana Ruhiga.

Pri víťaznom návrhu komisia ocenila dôkladnú analýzu širších vzťahov a existujúcej urbanistickej štruktúry oboch častí obce, analýzu možností dopravného napojenia verejnej dopravy  v nadväznosti na nové centrum a  takisto možnú etapizáciu urbanizácie.

Teraz bude nasledovať rokovanie obce s víťazom súťaže  ohľadom zapracovania pripomienok do diela a o začatí prác na samotnej urbanistickej štúdii.

 

Víťazný návrh a návrhy, ktoré postúpili do druhého kola, si môžete pozrieť nižšie:

1. cena:    
Ing. arch. Michal Bogár; Bratislava
Autori: Ing. arch. Michal Bogár, Ing. arch. Mária Bogárová, Ing. arch. Ing. Ema Ruhigová, Ing.arch Ing. Roman Ruhig.

Hodnotenie návrhu v 2. kole:
Navrhované riešenie bolo podmienené dôkladnou analýzou širších vzťahov a existujúcej urbanistickej štruktúry obidvoch častí obce. Inšpiráciou pre vytvorenie novej urbanistickej štruktúry pre pozdĺžne námestie nového centra v priestore medzi oboma časťami obce boli obidva existujúce lineárne parky v Miloslavove a v Alžbetinom dvore a lineárnosť existujúcej zástavby. Predložené riešenie si dalo za cieľ nájsť skrytý potenciál existujúceho sídla a následne ho rozvinúť. Pri hľadaní novej identity autori pracovali aj s myšlienkou prepojenia racionálnej pravouhlej uličnej siete so skrytou vrstvou pôvodných meandrov Dunajských ramien,  ktorých reliéf je pod povrchom terénu vo voľnej krajine v okolí obce stále viditeľný. Myšlienka prepojenia týchto dvoch zdanlivo protichodných vrstiev sa porote zdá veľmi zaujímavá a nosná.  Veľmik bola porotou prijatá myšlienka presunutia vlakovej stanice do novej polohy v nadväznosti na nové centrum a tiež v návrhu naznačené prepojenie na existujúce komunikácie v Dunajskej Lužnej.

V návrhu sú definované jednotlivé etapy urbanizácie. Vhodne je navrhnutá aj prvá etapa, v ktorej sa môže začať proces spájania oboch častí obce a budovania samotného polyfunkčného centra. Porota považuje navrhovanú etapizáciu za racionálnu a realizovateľnú. Porota odporúča autorom v následnej fáze spracovania v rámci riešenia polyfunkčného centra zvýšiť variabilitu navrhovaných stavebných blokov a zároveň optimalizovať mierku verejných priestranstiev.

Súťažný panel č.1
Súťažný panel č.1
Súťažný panel č.2
Súťažný panel č.2
Súťažný panel č.3
Súťažný panel č.3

 

2. cena:
re:architekti studio, s.r.o.; Praha
Autori:
Ing. arch. Michal Kuzemenský , Ing. arch. David Pavlišta, Ing. arch. Ondřej Synek, Ing. arch. Jan Vlach,  Ing. arch. Jiří Žid.
Spoluautori:
Ing. arch. Kateřina Gloserová, Ing. arch. Michaela Hudečková, Ing. Marie Gelová, Ing. Květoslav Syrový.

Hodnotenie návrhu v 2. kole:
Navrhované riešenie jasne definovalo polyfunkčné centrum sídla ako autonómny celok, vhodne situovaný v ťažisku medzi oboma časťami obce, určilo jeho optimálnu veľkosť a zaujímavý pôdorysný tvar. Verejné priestranstvá sú v návrhu centra vymedzené kompaktnou blokovou
uličnou zástavbou, sú dimenzované v príjemnej ľudskej mierke, zodpovedajúcom charakteru malého mestečka.

Zaujímavou ambíciou návrhu je vytvoriť vo voľnej krajine výrazný prírodný zelený pás, líniový rekreačný park v tvare meandru, ktorý z nezastavaného územia prechádza do vnútra sídla v dotyku s navrhovaným centrom. Prínosom návrhu je najmä idea, že vybudovanie centra nutne nepodmieňuje ďalšie zastavanie územia okolo existujúceho sídla novými obytnými zónami. Návrh variabilne pracuje s hustotou osídlenia a ako jediný vidí princípy udržateľnosti v zachovaní voľnej nezastavanej krajiny a tiež v zvýšení jej rekreačného potenciálu. Návrhu bol vytknutý príliš výrazný kontrast medzi rôznou formou zástavby, ostré rozhranie medzi zástavbou v pevných uzavretých blokoch a rozvoľnenou individuálnou zástavbou. V návrhu bol nedostatočne reflektovaný potenciál vlakovej stanice presunutej do novej polohy.

Súťažný panel č.1
Súťažný panel č.1
Súťažný panel č.2
Súťažný panel č.2

 

3. cena:
ENDORFINE s.r.o.; Žilina
Autori: Ing. arch. Pavol Ružbarský, Ing. arch Tomáš Dupkala,  Ing. arch. Matúš Repka, Ing. Štefan Petras

Hodnotenie návrhu v 2. kole:
Návrh pracuje s myšlienkou výrazne dominantného centra, postaveného na nekompromisne pravouhlej uličnej sieti. Potenciál tejto koncepcie porota považuje za nedostatočne využitý. Navrhovanému riešeniu bol porotou vytknutý monofunkčný charakter sídla s prevládajúcou funkciou bývania a iné potrebné funkcie občianskej vybavenosti neboli v návrhu primerane
uvažované ani v samotnom centre. Cieľom súťaže je nájsť reálny spôsob, aby sa z obce Miloslavov nestala len "nocľaháreň", ale aby sa zmenila na príťažlivé mestečko poskytujúce optimálne a komplexné podmienky pre život. Preto sa porota jednomyseľne zhodla s konštatovaním, že tento súťažný návrh nezodpovedá predstavám vyhlasovateľa súťaže a nie je vhodným variantom požadovaného riešenia.

Súťažný panel č.1
Súťažný panel č.1
Súťažný panel č.2
Súťažný panel č.2
Súťažný panel č.3
Súťažný panel č.3

 

Zápisnica z vyhodnotenia návrhov v 2.kole súťaže:

Výsledky boli zverejnené aj na stránke súťaže.

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím