Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
26. máj 2020
0
1062

Súťaž: Obnova Mestského parku v Senici

Mesto Senica vyhlasuje verejnú dvojetapovú výzvu na predkladanie ponuky s návrhom.
Vyhlásenie25.5.2020
12:00
Odovzdanie návrhov30.6.2020
12:00
VyhlasovateľMesto Senica
AdresaŠtefánikova 1408/56,
Mesto ,
Slovensko
Druh podujatiaSúťaž
KontaktIng. Branislav Šarmír
+421 903 299 288
info@obstarame.sk

Súťaž je overená Slovenskou komorou architektov

Predmetom je návrh krajinársko-architektonického riešenia Obnovy Mestského parku v Senici. Mestský park v Senici sa nachádza v severovýchodnej časti mesta Senica, medzi centrom mesta a sídliskom Sotina.

1. etapa - uchádzač predloží portfólio s tromi referenčnými projektami. Súčasťou predkladaného portfólia môžu byť aj nerealizované diela, ktoré preukážu schopnosť uchádzača spracovať zadanie. Odporúča sa, aby uchádzač predložil minimálne jeden realizovaný projekt porovnateľného charakteru a rozsahu, ako je obstarávaný projekt, t.j. projekt verejného priestranstva, krajinárskych úprav, detského ihriska, parku a pod.).

2. etapa - ponuka vyzvaného uchádzača pre 2. kolo bude obsahovať koncepčnú štúdiu.

Porota:
Riadni členovia, nezávislí na vyhlasovateľovi:

 • Ing. Peter Pasečný (krajinný architekt) - predseda poroty
 • Ing. arch. Mária Michalič Kusá (architekta)
 • Ing. arch. Aleš Šedivec (architekt)

Závislí na vyhlasovateľovi:

 • Ing. arch. Martin Čonka (architekt)
 • Ing. Zuzana Gašparová (krajinná architektka)

Náhradníci poroty:

 • Ing. arch. Tomáš Boroš ArtD. (architekt) - nezávislý na vyhlasovateľovi
 • Mgr. Dana Jurková (odelenie výstavby, ŽP a dopravy Senica) - závislá na vyhlasovateľovi

Odmeny:

Každému z  uchádzačov,  ktorý  v  2.  kole predloží návrh a uskutoční jeho prezentáciu pred porotou, bude vyplatená odmena 2 000,- € bez DPH.

Predpokladaná hodnota zákazky je 37 500,- € bez DPH.

Termíny:

 • Zverejnenie výzvy: 25.05.2020      
 • Lehota na predloženie ponuky do 1. kola: 30.06.2020 o 12:00 hod
 • Hodnotiace zasadnutie poroty k 1. kolu: predbežne 06.07.2020
 • Vyrozumenie uchádzačov o výsledku 1. kola: do 3 dní po vyhodnotení 1. kola
 • Lehota na predloženie ponúk do 2. kola: cca 60 až 90 dní po oznámení výsledkov 1. kola, Presný termín sa uvedie vo výzve
 • Oznámenie výsledkov: do 3 dní po vyhodnotení 2. kola
 • Vyplatenie odmien: do 30 dní po vyhodnotení 2. kola

Doplňujúce informácie:

Uchádzačom môže byť každý, kto je oprávnený na činnosť autorizovaného architekta alebo autorizovaného krajinného architekta podľa § 4 a § 4a zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov (ďalej „ZAA“), alebo podľa ekvivalentnej právnej úpravy platnej v mieste sídla, mieste podnikania, či mieste inej adresy uchádzača.

Kompletné podklady k súťaži budú dostupné na internetovej stránke verejného obstarávania - https://senica.sk/clanok/sutaz-park

Súťažné zadanie a výzvu na predkladanie ponúk nájdete v prílohách nižšie:

Súťažné zadanie:

Výzva na predkladanie ponúk:

Podklady súťaže

https://senica.sk/clanok/sutaz-park

Mapa podujatia

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím