Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
19. máj 2023
0
2332

Súťaž: Revitalizácia areálu pre Ústav pamäti národa

Revitalizáciou nevyužívaných budov vo vlastníctve štátu má vzniknúť priestor pre odbornú organizáciu, ktorá slúži ľuďom, s otvorenou prevádzkou múzea, knižnice a archívu.
Vyhlásenie19.5.2023
12:00
Odovzdanie návrhov11.8.2023
15:00
VyhlasovateľÚstav pamäti národa
AdresaMiletičova 19,
Bratislava,
Slovensko
Druh podujatiaSúťaž
KontaktSlávka Hertnekiová

Súťaž overila Slovenská komora architektov.

Ústav pamäti národa (ÚPN) od svojho vzniku pred dvadsiatimi rokmi sídli v  prenajatých priestoroch na rôznych miestach Bratislavy a nemal možnosť fungovať ako reprezentatívna inštitúcia otvorená pre verejnosť. ÚPN preto vyhlasuje jednokolovú architektonickú súťaž návrhov, ktorá má priniesť riešenie. Z  doteraz nevyužívaných budov na štátnych pozemkoch na rozhraní mestských častí Ružinov, Staré mesto a Nové mesto má vzniknúť reprezentatívne sídlo Ústavu aj s verejnými priestormi pre návštevníkov. 

Najväčšiu časť budovy budú tvoriť kancelárske priestory, no porovnateľne veľkú plochu získa múzeum. Súťažný návrh má vhodnou mierou skultivovať areál, doplniť mobiliár a vytvoriť priestory pre verejnosť, počíta sa s  oddychovou zónou pre zamestnancov a obyvateľov okolia. Pri posudzovaní bude okrem kvalitného architektonického návrhu dôležitý aj ekonomický, environmentálny a  energetický aspekt riešenia.

Predpokladaná hodnota pri súťaži návrhov je stanovená na 490 000 € bez DPH. Pozostáva z hodnoty cien a odmien pre účastníkov - spolu 40 000 € a predpokladanej hodnoty zákazky na poskytnutie služieb - 450 000 € bez DPH. Predpokladané investičné náklady na realizáciu sú odhadované na 6 000 000 € bez DPH.

Členmi odbornej poroty sú autorizovaní architekti a  členovia Českej komory architektov MgA. Ondřej Císler Ph.D. a Ing. arch. Petra Coufal Skalická, autorizovaní architekti Slovenskej komory architektov Ing. arch. Branislav Husárik a Ing. Ing. arch. Ondrej Marko spolu s riaditeľkou Kancelárie ÚPN Mgr. Adelou Martinkovičovou.

Lehota na prihlasovanie návrhov do súťaže je do 11. augusta 2023, 15:00 hod. a  zverejnenie výsledkov je plánované na koniec septembra tohto roka. Autori po súťaži dopracujú návrh do projektovej dokumentácie.

Ceny a odmeny:

1. cena: 15 000 €
2. cena: 12 000 €
3. cena: 9 000 €
Suma vyhradená na odmeny: 4 000 €

Rozsah súťažného návrhu: 3 panely 700 x 1000 mm

Karta obstarávania na portáli JOSEPHINE

Riešené územie
Riešené územie
Riešené územie
Riešené územie

 

Súťažné podmienky:

 

Súťažné zadanie:

 

Tlačová správa MIB:

Ústav pamäti národa vyhlasuje architektonickú súťaž návrhov na svoje sídlo. Revitalizáciou nevyužívaných budov vo vlastníctve štátu má vzniknúť priestor pre odbornú organizáciu, ktorá slúži ľuďom, s otvorenou prevádzkou múzea, knižnice a archívu. Súťažné podmienky a zadanie pre súťaž spracovali Metropolitný inštitút Bratislavy a spoločnosť QCM. Ide po prípravných krokoch pred súťažou na Najvyšší súd SR v minulom roku o druhú verejnú zákazku pre MIB.

Ústav pamäti národa (ÚPN) od svojho vzniku pred dvadsiatimi rokmi sídli v prenajatých priestoroch na rôznych miestach Bratislavy. Doteraz nemal nikdy možnosť na vytvorenie príjemných otvorených a reprezentatívnych priestorov pre verejnosť.

Teraz sa to má zmeniť. ÚPN vyhlasuje súťaž na Revitalizáciu areálu pre Ústav pamäti národa. Jednokolová architektonická súťaž návrhov má priniesť riešenie, ktoré z  doteraz nevyužívaných budov na štátnych pozemkoch v širšom centre mesta na rozhraní mestských častí Ružinov, Staré mesto a Nové mesto urobí vhodné sídlo Ústavu aj s  verejnými priestormi pre návštevníkov. 

Ide o územie s celkovou rozlohou 7 684 metrov štvorcových. V minulom storočí na tomto území stál Ludwigov palác, sídlo obchodníka Johana Ludwiga, ktorý bol však koncom 2. svetovej vojny aj so susedným k nemu patriacim mlynom zbombardovaný. V areáli bola postavená a do užívania v roku 1934 daná budova vojenskej väznice, neskôr prestavaná na administratívnu budovu.

Administratívna budova je súčasťou areálu a  riešená v  súťaži ako objekt na nové sídlo Ústavu pamäti národa. Budova bola čiastočne zrekonštruovaná okolo roku 2000 pre orgány štátnej správy. Po necelých desiatich rokoch však bola vyprázdnená a od roku 2009 je nevyužívaná a chátra.

V areáli riešeného územia je ešte jedna menšia budova. Historicky hospodárska budova, jediná zachovaná z Ludwigovho paláca, je zároveň evidovaná ako pamätihodnosť. Pôvodne bola súčasťou rozľahlého jednopodlažného mestského paláca v neorenesančnom štýle. Historicky zaujímavá budova dáva príležitosť práve na funkcie a priestory pre verejnosť, ideálne s prepojením na exteriér a nadväzujúcu záhradu.

Pracovisko, ktorého dôležitou súčasťou je areál otvorený pre verejnosť

Najväčšiu časť budovy budú tvoriť kancelárske priestory, no porovnateľne veľkú plochu získa múzeum. V múzeu mesto a verejnosť získajú stálu expozíciu s vystavenými zbierkovými predmetmi, písomnosťami, figurínami, nábytkom a inými predmetmi. V exteriéri je plánovaný priestor pre busty a sochy. V priestoroch sa počíta s dvomi menšími zasadacími miestnosťami a konferenčnou miestnosťou pre približne osemdesiat ľudí.

Dôležitá funkcia je otvorenie sa verejnosti, preto revitalizácia počíta s verejnými časťami v priestoroch archívu ako je bádateľňa a knižnica, no ďalšie rozšírenie pre verejnosť bude vďaka výstavným priestorom galérie, resp. eventového priestoru a kaviarne so zázemím.

Priestory archívu si vyžadujú špecifické požiadavky na uloženie dokumentov, s aktívnou vzduchotechnikou pre optimálnu teplotu a regulovateľnú vlhkosť priestorov. V okolí budovy je atraktívny verejný priestor s množstvom zelene, no v súčasnosti nie je plnohodnotne využívaný.
Súťažný návrh má vhodnou mierou skultivovať areál, doplniť mobiliár a vytvoriť priestory pre verejnosť, počíta sa s oddychovou zónou pre zamestnancov a obyvateľov okolia. Areál bude verejnosti sprístupnený v rámci otváracích hodín.

Vstup do areálu sa pre dobré napojenie na hlavné pešie ťahy a zastávky MHD predpokladá z Krížnej a  Karadžičovej ulice. Areál je tiež možné otvoriť do okolia a integrovať ho vo väčšej miere do verejného priestoru.

Dôležitá architektúra aj zakomponované opatrenia na adaptáciu na zmeny klímy. Od návrhu sa očakáva, že nájde vhodnú mieru medzi technickými a priestorovými požiadavkami. Dôležitý okrem kvalitného architektonického návrhu bude aj ekonomický, environmentálny a energetický aspekt riešenia.

Súťažný návrh riešenia by mal zohľadňoval opatrenia znižujúce produkciu skleníkových plynov a opatrenia adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy. Súťažiaci by mali navrhnúť riešenia s nízkou uhlíkovou stopou, zamerané na šetrenie vodou či na zadržiavanie a vsakovanie dažďovej vody v území za pomoci prvkov zelenej infraštruktúry, prvkov technického charakteru a znižovanie podielu nepriepustných povrchov na teréne.

V rámci prípravy návrhu prebehnú pre architektonické tímy tri obhliadky areálu v priebehu mája a júna.

Úlohou MIB v spolupráci so spoločnosťou QCM, ktorá pôsobí v oblasti projektového a stavebného manažmentu, bolo kompletné zastrešenie súťažných podmienok a zadania súťaže. Vlani Metropolitný inštitút Bratislavy oslovil Najvyšší súd SR, aby MIB pripravil a zastrešil prípravné kroky a následne architektonickú súťaž na budovu Najvyššieho súdu na Župnom námestí.

Súťaž je overená Slovenskou komorou architektov. Členmi odbornej poroty sú autorizovaní architekti a  členovia Českej komory architektov MgA. Ondřej Císler Ph.D. a Ing. arch. Petra Coufal Skalická, autorizovaní architekti Slovenskej komory architektov Ing. arch. Branislav Husárik a Ing. Ing. arch. Ondrej Marko spolu s riaditeľkou Kancelárie ÚPN Mgr. Adelou Martinkovičovou.

Lehota na prihlasovanie návrhov do súťaže je do 11. augusta 2023 a zverejnenie výsledkov je plánované na koniec septembra tohto roka. Autori po súťaži dopracujú návrh do projektovej dokumentácie.

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím