Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
8. december 2021
1
1300

Florenc 21 - výsledky urbanistickej súťaže

Veľká urbanistická súťaž, ktorá definuje budúci rozvoj a podobu pražskej časti. Súčasťou víťazného kolektívu boli Igor Marko a Petra Marko zo zoskupenia Marko&Placemakers.
Florenc 21 - výsledky urbanistickej súťaže

Súťaž na rozvojovú víziu a celkovú koncepciu koordinovaného rozvoja územia Florenc / Masarykovo nádraží. Úlohou súťažiacich bolo predstaviť návrh urbanistickej štruktúry a koncepcie verejných priestranstiev, návrh dopravy a dopravnej obslužnosti územia, návrh koncepcie krajiny a návrh koncepcie verejnej a občianskej vybavenosti v území. Rozsahu zadania neanonymnej súťaže zodpovedali atraktívne odmeny.

Súťažná porota vybrala víťaza 1. decembra. Stal sa ním návrh tímu UNIT architekti, A69 - architekti a Marko&Placemakers. Na delenom druhom mieste sa umiestnil tím agps architecture, Atelier Girot a IBV Hüsler a tím 55, de Architekten Cie., LOLA Landscape Architects a M2AU.

Víťazný návrh predstavil komplexnú, ekonomicky uskutočniteľnú a udržateľnú  revitalizáciu územia, ktorá bude motivovať kľúčových aktérov území k jej realizácii. Urbanistickú štruktúru tvoria tradičné ulice, vymedzené fasádami domov s obchodmi a reštauráciami na prízemí. Návrh prepája všetky okolité štvrte a zaceľuje rany, ktoré na Florencii zanechali predovšetkým dopravné stavby. Lokalitu  pretína mnoho ulíc a uličiek. Pred magistrálu do ulice Na Florencii tím umiestnil multifunkčnú stavbu inšpirovanú prvorepublikovými palácmi, kde by svoje miesto mala nájsť aj kultúra. Trojuholník, ktorý vytvárajú dve ramená Negrelliho viaduktu pri Křižíkovej ulici, nabáda k premene na mestskú tržnicu. Stánky a obchodíky môžu totiž obsadiť aj oblúky priamo pod mostom.

Do súťaže sa prihlásilo celkom 57 kolektívov, z ktorých porota, na základe ich portfólií, vybrala päť účastníkov súťaže. Tí pripravili koncept revitalizácie pre prvú fázu súťaže. Po 2. súťažnom workshope potom porota vybrala tri tímy, ktoré postúpili do 2. fázy súťaže. Z nich porota vybrala po 3. súťažnom workshope víťazný návrh.

V rámci verejnej konzultácie mohol ktokoľvek podať komentár ku ktorémukoľvek z troch návrhov tímov zaradených do užšieho výberu 2. fázy súťaže. Všetky pripomienky verejnej konzultácie boli zhrnuté v správe a poskytnuté súťažnej porote pred 3. súťažným workshopom. Následným krokom bude rozpracovanie víťazného návrhu do podoby urbanistickej štúdie.

 

Súťažné návrhy v 2. fáze:

1. Miesto: UNIT ARCHITEKTI, A69 – ARCHITEKTI, MARKO&PLACEMAKERS
 
"Nový Florenc... propojuje a zaceluje městskou strukturu a zároveň rozvíjí svůj vlastní jedinečný charakter. Integruje různorodé městské čtvrtí a rozvíjí ve svém rámci nový genius loci. Nová struktura posiluje a respektuje okolní kontext. Dopravní uzel je rozvíjen zároveň jako uzel společenské a kulturní výměny. Dynamické a dobře fungující městské centrum a brána do Prahy. 24 hodinové místo v těsné blízkosti historického centra. Město rozvíjené v lidském měřítku zahrnující spletité příběhy a interpretace. Kontinuální a proměňující se město plné vzrušení a překvapení s nádherně rozmanitými a živými veřejnými prostory. Odolná a kompaktní městská čtvrť proaktivně reagující na změnu klimatu. Aktivní zelenomodrá infrastruktura plně integrovaná do organismu města. Urbánní struktura vybízející k chůzi a cyklistice. Nová lokalita rozvíjející celoměstskou síť zelených propojení. Revitalizované místo, kde může každý pracovat, žít a užívat si hodnot inkluzivní, udržitelné a zdravé lokality. Výjimečná centrální poloha se vším, co město může nabídnout."

Unit Architekti:
Filip Tittl, Michal Kohout, David Tichý, Šárka Jahodová, Roman Hrabánek, Natálie Glukman
A69 - Architekti: Boris Redčenkov, Jaroslav Wertig, Silvia Matisová, Cyril Nešleha, Prokop Tomášek
Marko&Placemakers: Igor Marko, Petra Marko
European Transportation Consultancy: Jiří Souček, Miroslava Maxa
Ecoten: Jiří Tencar, Sagnik Bhattacharjee, Norbert Glejdura, Jakub Červinka
Terra Florida: Lucie Vogelová, Eliška Šárová
Colliers: Kevin Turpin
Local Consultant: Ivan Gabal

49
Youtube

 

Delené 2. miesto: AGPS ARCHITECTURE, ATELIER GIROT, IBV HÜSLER

"Náš přístup je postaven na pěti vzájemně propojených tématech – notových zápisech – které vytvářejí libreto jak pro analytické uchopení stávajícího stavu (tedy pro rozbor území s jeho historickými vrstvami), tak i pro samotný návrh budoucího rozvoje lokality. První notový zápis pojmenovává hlavní urbánní činitele, které v řešeném území definují kostru města, jako například viadukt, park, dvůr, uliční fronta, muzeum, nádraží atd. Druhý notový zápis se zaměřuje na roli, kterou jednotlivé činitele hrají při definování urbánních celků v rámci pražské městské tkáně a tedy i v samotném návrhu. Některé z prvků patří spíše do Karlína, jiné do Nového Města a další k Masarykovu nádraží. Třetí notový zápis se zaměřuje na důležitost zelené a modré infrastruktury v rámci Prahy. V návrhu se tak uplatňují tři hlavní složky krajiny. Čtvrtý notový zápis je zasvěcen viaduktům, které jsou nedílnou součástí pražské dopravní infrastruktury a zároveň všechny roztínají existující městskou strukturu, ať už jde o památkově chráněný Negrelliho a Karlínský viadukt, plánovaný viadukt NS2 a v neposlední řadě i o přepracování severojižní magistrály jako svého druhu viaduktu. Pátý notový zápis se zaměřuje na asambláž nesourodých urbánních činitelů v území, která tkví například v interakci parku, sítě viaduktů, budov podél trati, stávajícího výdechu z metra apod. Výsledkem těchto vzájemných setkání jsou jedinečné městské prostory se specifickou atmosférou, jejichž cílem je proměnit současná nemísta v obytný veřejný prostor sloužící lidským setkáním."

AGPS Architecture: Matěj Draslar, Marc Angélil, Manuel Scholl, Mindy Michel, Rahime Osmani, Thomas Legler, Ramon Beer, Urvi Nandha
Atelier Girot: Christophe Girot, Fujan Fahmi, Michael Mosch, David Berli
IBV Hüsler: Luca Urbani, Serena Marra
Local consultants: Yvette Vašourková, Igor Kovacević
B.I.R.T. Group: Pavel Vorlíček, Jan Mleziva
Visualizer: César Barbaran

21
Youtube

 

Delené 2. miesto: DE ARCHITEKTEN CIE., M2AU, LOLA LANDSCAPE ARCHITECTS

"Světově uznávané urbánní dědictví Prahy je významné především způsobem, jakým na sebe vzájemně architektura a krajina působily a utvářely se. Tento půvab je výsledkem práce místních, ale i zahraničních architektů a projektantů, kteří svou prací dokázali zachovat rozmanitou mozaiku městské struktury sahající až k základům Prahy. Od jejího jádra až po okraje lze rozeznat historické proměny, které definovaly charakteristické identity městských čtvrtí, sousedství a komunit, které je obývaly. Je proto nesmírně důležité dbát na to, abychom se těmto standardům přinejmenším vyrovnali."

De Architekten Cie.: Branimir Medić, Igor Sladoljev, Stefano Lombardi
M2AU: Linda Obršálová, Daniel Struhařík, Filip Musálek, Václav Mihola, David Helešic
Lola Landscape Architects: Peter Veenstra, Artur Borejszo, Simon Verbeeck, Fanny Genti, Yueying Wan, Roberto Coccia, Ulrike Jägert, Jie Wang, Nerea Febré Diciena, Charlie Roelse, Lucio Fiorentino, Jeroen Stroetzel
Consultants: Ondřej Kvaček, Vladimír Šlepeta, Tomáš Apeltauer, Francois Jacob Wieddenhoff, Richard Gibbs

5
Youtube

 

Návrhy 1. fázy súťaže
Porota rozhodla, že návrhy 33 a 45 nepostúpia do 2. fázy.

 

BIG – BJARKE INGELS GROUP, A8000, FLERA, MOMENTUM, SAGASTA

"Navrhujeme, aby se Florenc 21 stala obojí, klíčovým infrastrukturním uzlem pro Prahu i živým městským centrem, nikoli urbánní černou dírou. Namísto prosazování myšlenky shora dolů s nesouvisejícími městskými organizacemi nebo s nevhodnou logikou, navrhujeme podpořit a vylepšit stávající kvality města a lokality – historické a prostorové kvality Negrelliho viaduktu, Těšnovský park na severu, novou výstavbu v lokalitě, blízkost centra města. Všechny tyto prvky přispívají a formují nový urbanistický rozvoj. 

Kromě toho také navrhujeme přímo řešit jeho nevýhody a transformovat je na prvky s přidanou hodnotou pro novou zástavbu. Prodlužujeme nově upravovanou ulici Na Florenci ze západu dál skrz celou lokalitu, pokračujeme v městské zástavbě spojující západ s východem, propojujeme vlakové nádraží s novým autobusovým terminálem v živou uliční promenádu s obchody a kancelářemi, kde se lidé mohou procházet, setkávat, jezdit na kole, nakupovat a mnoho dalšího. Tato hlavní ulice je součástí souboru nových pěších promenád paralelních s kolejemi, které se stáčejí a sledují směrovaní kolejí a přivádějí lidi ze západu na severovýchod Prahy a naopak."

Bjarke Ingels Group: Joao Albuquerque, Julieta Muzzillo, Jakob Sand, Agustin Perez-Torres, Giulia Frittoli, Marie Lancon, 
A8000: Martin Krupauer, PavelKvintus, Martin Sedmák, Andrej Kacera
Flera: Ferdinand Leffler, Lenka Dřevjaná
Sagasta: Petr Pacák
Momentum: David Hart

21
Youtube

 

ZUS [ZONES URBAINES SENSIBLES], SPACE & MATTER, ROYAL HASKONINGDHV, KOLMO

"V zahradách na Florenci je zbytkový prostor, který dnes odděluje několik pražských čtvrtí, upraven na park, kde se všichni - všechny strany Prahy - představují a chtějí být vidět. 

S využitím soklových objemů zastavěné formy se nad a pod infrastrukturou vlní zelená hůrka, spojující všechna oddělená místa mobility do velkého terminálu, který je finálním cílem sám o sobě.

Obyvatelé a návštěvníci Prahy se procházejí a jezdí na kole v nových zahradách na Florenci. Pomalý provoz a otevřené zelené plochy pomáhají definovat novou identitu této centrální části Prahy.

Dvě budovy jsou součástí parku jako velkolepé pavilony, jejichž fasády oslovují všechny strany a rámují pohledy mezi městem a přírodou. Zahrady na Florenci jsou pomníkem přizpůsobivosti; robustní městská krajina, navržena tak, aby se neustále vyvíjela a fungovala pro všechny, včetně přírody."

ZUS [Zones Urbaines Sensibles]: Elma van Boxel, Kristian Koreman, Willemijn van Manen, Marina Dondras,Michela Sutter, Ton van Giessen, Gilles Provoost, Conxa Gene, Marco Pala, Jie Kai Woo, Paul Swagerman, Josselin Snoek, Lynn Ewalts, Pim Heikoop
space&matter: BarendKoolhaas, Iñigo RuizGiulia Azaria, Lidia EgorovaInara Nevskaya, Martijn FeenstraBartek Grzesznik, Gabriela Chuecos, Sascha Glasl, Tjeerd Haccou
Royal Haskoning DHV: Leon Lenferink, Klaas Klaren
KOLMO Architekti Praha: Martin Hejl

5
Youtube

Podrobnejšie informácie nájdete na stránke súťaže.

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím