Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
14. september 2021
0
1155

Dejiny Čadce a okolitých obcí – výsledky súťaže

V súťaži na návrh interiéru a stálej expozície pre Kysucké múzeum u Čadci zvíťazil bratislavský ateliér Kilo Honč.
Dejiny Čadce a okolitých obcí – výsledky súťaže

Kysucké múzeum vyhlásilo 30. júna 2021 verejnú neanonymnú dvojetapovú súťaž na novú expozíciu “Dejiny Čadce a okolitých obcí”, ktorú z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Účelom súťaže bolo nájsť návrh, ktorý spomedzi predložených návrhov najlepšie riešil požiadavky zadania, zohľadňujúceho libreto expozície vypracované odbornými pracovníkmi múzea. Predmetom riešenia bol návrh interiéru stálej expozície pre Kysucké múzeum a grafického spracovania výstupov pre túto expozíciu, v ktorej boli zakomponované multimediálne zariadenia, SMART riešenia a inovatívne prvky.

Do I. etapy súťaže sa prihlásilo 13 účastníkov, z ktorých odborná porota do 2. etapy vybrala troch postupujúcich účastníkov.

Porota súťaže návrhov rozhodovala v zložení:
Riadni členovia:

  • Mgr. art. Aleš Šedivec - predseda poroty, nezávislý na vyhlasovateľovi
  • Mgr. art. Peter Liška, nezávislý na vyhlasovateľovi
  • MSc (Arch) Katarína Labáthová, nezávislá na vyhlasovateľovi
  • Mgr. Martin Turóci, PhD., závislý na vyhlasovateľovi
  • PhDr. Marián Liščák, PhD., závislý na vyhlasovateľovi

Náhradníci poroty:

  • Mgr. Martina Krkošková, závislá na vyhlasovateľovi
  • Ing. arch. Marek Harčarík, nezávislý na vyhlasovateľovi

 

Na hodnotiacom zasadnutí dňa 3. septembra 2021 sa porota uzniesla na nasledovnom poradí súťažných návrhov, ktoré sa dostali do 2. etapy súťaže:

1. miesto: Kilo Honč s.r.o.
Autori: Mgr. art. Richard Kilo, Ing. arch. Matej Honč, MgA. Barbora Antošová
Odmena: 1500 €

Komentár poroty k súťažnému návrhu:
V predstavenom súťažnom návrhu dominuje silné architektonické poňatie expozície, do ktorej autori vniesli priestorový prvok intimity vďaka optimálnemu vymedzeniu prezentovaných tematických okruhov definovaných libretom. Autorský kolektív v zložení Matej Honč a Richard Kilo predstavil vizuálne najprívetivejší a najprepracovanejší návrh, ktorý je aj pomerne finančne dobre realizovateľný. Výnimočnosť návrhu spočíva aj v efektívnom využívaní denného svetla, čo umocňuje návštevnícky pocit z dobre presvetlenej miestnosti. Jemné farby dávajú vyniknúť vystaveným exponátom. Porota oceňuje aj riešenie predpolia samotnej expozície, čím dôjde k architektonickému zladeniu predmetného podlažia múzea. Navzdory pôsobivému architektonickému stvárneniu je v návrhu badateľný slabší dôraz na výstavnícku časť, s ktorou autori návrhu nemajú dostatočné skúsenosti. Porota odporúča v ďalšej fáze rozpracovať zrozumiteľnejším a extraktovanejším spôsobom uchopenie objektov a vitrín, a to s dôrazom na priestorovú orientáciu pri zohľadnení väčšieho toku návštevníkov. Menej prepracovaná je aj multimediálna časť expozície a otázne je aj použitie zvoleného jednoduchého fontu pri nápisoch k zbierkovým predmetom. Porota odporúča, keby sa autori zamerali viac na akcent grafickej stránky expozície. Predstavený návrh a layout je však po zohľadnení všetkých stránok kultivovaný, jemný a najprepracovanejší. Súťažný návrh sa najviac približuje k predstavám verejného obstarávateľa. Vytknuté nedostatky je možné doriešiť pri vypracovaní komplexnej architektonickej štúdie.

 

2. miesto: Ateliér Choma
Autori: doc. akad. mal. Pavel Choma, doc. Mgr. art. Marcel Benčík, ArtD., doc. Mgr. art. Juraj Blaško, ArtD., Mgr. art. Martin Kubina
Odmena: 1500 €

Komentár poroty k súťažnému návrhu:
Vizuálne pomerne abstraktný, no výstavnícky veľmi dobre zvládnutý súťažný návrh kolektívu autorov z tvorivej dielne ateliéru Choma vsadil na inovatívnu reliéfnu geografickú mapu regiónu Kysúc kombinovanú s modernými vizuálnymi prostriedkami, čo je nepochybne zaujímavým prvkom celej koncepcie expozície. Porota oceňuje kreatívny prístup pri riešení požadovaných interaktívnych prvkov aj pri dynamickej inštalácii horelického pokladu. Prívetivo pôsobiacim prvkom je aj kreatívne a s humorom stvárnené postavy čadčianskeho železničiarskeho priemyslu, čo predstavuje povšimnutiahodný atraktor expozície. Za problematické porota považuje diskutabilnú zdvojenú eleváciu vitrín a výrazný kontrast zvolenej tmavomodrej podlahy a svetelnosti prezentovaných vystavených objektov. Otáznym ostáva aj redukcia počtu vstupov/výstupov z expozície do predpolia z hľadiska návštevníckej prevádzky. Spomínaná najsilnejšia stránka súťažného návrhu v podobe interaktívnej mapy však svojou komplikovanosťou a ťažkou predstaviteľnosťou fungovania jej jednotlivých častí môže na druhú stranu predstavovať obťažne uchopiteľný a realizovateľný koncept. Napriek uvedeným výhradám sa jedná o kvalitne prepracovaný a premyslený návrh s jasnými a zapamätateľnými atribútmi.

 

3. miesto: Ing. arch. Anna Gondová, Mgr. art. Jakub Dušička
Odmena: 1500 €

Komentár poroty k súťažnému návrhu:
Ambiciózny návrh tímu architektky Gondovej a dizajnéra Jakuba Dušičku pracuje s výraznými materiálovými prvkami dreva a kovu, ktorého ústrednou ideou je príbeh tvorený líniou. Porota oceňuje inovatívne zakomponovanie moderných audiovizuálnych prvkov do konceptu expozície (augmented reality, otočné panely) a zapojenie multisenzorických vnemov návštevníkov. Sympatické je aj to, že autori v návrhu mysleli aj na haptické popisky zbierkových predmetov. Pôsobivo pôsobí aj prezentované grafické riešenie. Porota však má za to, že zvolené architektonické riešenie nie je najvhodnejšie vzhľadom na obmedzené priestory expozície. Samotné priestorové rozloženie je diskutabilné a porota vyslovuje svoj názor, že v danom návrhu nebola dobre odhadnutá mierka. Za problematické možno považovať napájanie materiálov a osadenie vitrín do priestoru, ktorý pôsobí miestami ťažkopádne. Predmetný súťažný návrh je celkovo pôsobivý a neštandardný svojím kreatívnym prevedením, ale svojou priestorovou organizáciou a výstavníckym riešením nebol dostatočne presvedčivým.

 

Zápis z hodnotiaceho stretnutia poroty k 2. etape verejnej neanonymnej dvojetapovej architektonicko-výtvarnej súťaže Nová stála expozícia pre Kysucké múzeum “Dejiny Čadce a okolitých obcí”:

 

Zverejnenie výsledkov súťaže je dostupné na web stránke vyhlasovateľa.

Súťaž z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Fond je hlavným partnerom projektu.

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím