Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Pergo

Třebětice 102
Holešov

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
30. jún 2021
0
760

Kysucké múzeum v Čadci vyhlasuje dvojetapovú súťaž na novú expozíciu “Dejiny Čadce a okolitých obcí”

Predmetom riešenia je návrh interiéru a stálej expozície pre Kysucké múzeum.
Vyhlásenie30.6.2021
12:00
Odovzdanie návrhov13.7.2021
15:00
VyhlasovateľKysucké múzeum v Čadci
AdresaMoyzesova 50,
Čadca,
Slovensko
Druh podujatiaSúťaž
KontaktMgr. Tomáš Adamčík, PhD.
0904181851
adamcik@kysuckemuzeum.sk

Kysucké múzeum vyhlasuje projektovú verejnú architektonickú dvojetapovú súťaž návrhov, ktorej predmetom je vytvorenie novej stálej expozície „Dejiny Čadce a okolitých obcí“ podľa libreta vypracovaného odbornými pracovníkmi múzea. Predmetom riešenia je návrh interiéru a stálej expozície pre Kysucké múzeum a grafického spracovania výstupov pre túto expozíciu, v ktorej budú zakomponované multimediálne zariadenia, SMART riešenia a inovatívne prvky. Celková plocha riešeného priestoru je 110 m2, plocha dotknutých priestorov 36 m2.

Predmetom nadväzujúcej zákazky bude dopracovanie návrhu do plnohodnotnej architektonicko-výtvarnej štúdie. Štúdia bude zahŕňať návrh výstavníckeho systému, reriešenie osvetlenia expozície a spracovanie grafickej a vizuálnej identity celej expozície. 

Štúdia je honorovaná sumou 1500 eur, čo je finálna vyplácaná suma. 

Ďalej vypracovanie dokumentácie pre profesie - výkres elektroinštalačných prác, vypracovanie dokumentácie pre vyhotovenie vstavaného nábytku a častí výstavníckeho systému namieru,  preriešenie detailov, povrchov a dodanie katalógu zariaďovacích predmetov, ktoré sú súčasťou návrhu. Rovnako bude súčasťou nadväzujúcej zákazky vypracovanie grafického spracovania návrhu pre multimediálnu expozíciu, vykonanie odborného autorského dohľadu a vykonanie inžinierskej činnosti súvisiacej s vyššie uvedenými službami. 

Druh súťaže:

Podľa predmetu riešenia: kombinovaná architektonicko-výtvarná
Podľa účelu: projektová
Podľa okruhu účastníkov: verejná neanonymná, ktorá je vyhlásená pre vopred neurčený počet účastníkov 
Podľa počtu kôl: dvojetapová

Lehoty:

Lehota na predloženie dokladov do 1. etapy: 13.07.2021 do 15:00
Lehota na predloženie ponúk do 2. etapy: 30.08.2021 do 15:00 

Porota:

  • Mgr. Martin Turóci, PhD. (Kysucké múzeum)
  • PhDr. Marián Liščák, PhD. (Kysucké múzeum)
  • Mgr.art. Aleš Šedivec
  • Mgr.art. Peter Liška
  • MSc (Arch)  Katarína Labáthová
  • Náhradníci poroty:
  • Mgr. Martina Krkošková (Kysucké múzeum)
  • Ing. arch. Marek Harčarík

Expert poroty:

Mgr. Františka Marcinová, PhD. (Ľubovnianske múzeum, predsedníčka Zväzu múzeí na Slovensku)

Odmeny:

Vyhlasovateľ za vypracovanie návrhov určuje každému z troch  postupujúcich  účastníkov 2. etapy odmenu za návrh vo výške 1 500 €, podľa splnení súťažných podmienok. 

Rozsah odovzdávaných návrhov v 1. etape:

V prvej etape záujemcovia predložia zloženie riešiteľského tímu a portfólio referenčných projektov, z ktorých bude vyplývať schopnosť a skúsenosť záujemcu spracovať návrh v požadovanej vysokej kvalite.

Uchádzač predloží tri svoje referenčné projekty s ich stručným opisom (každý projekt na 1 formát A3, v prípade, že chce účastník prezentovať animácie alebo inú grafickú referenciu, je možné poslať link na online-úložisko, posudzované budú však 3 referencie). Výber referencií by sa mal čo najväčšou mierou približovať k povahe zadania. 

Rozsah odovzdávaných návrhov v 2. etape:

Vyhlasovateľ očakáva, že súťažný návrh bude vyhotovený v rozsahu 2 súťažných panelov o formáte 700x1000 mm. Panely majú odporúčací charakter, návrh nebude vylúčený ak účastník pozmení túto súťažnú pomôcku.

- pôdorys v mierke 1:50, minimálne jeden charakteristický rezopohľad v mierke 1:50,  axonometria, vizualizácie z ľudského horizontu, detail ilustrujúci základné princípy riešenia, materiálové preriešenie expozície, ďalšie grafické výstupy objasňujúce dôležité momenty návrhu v príslušnej mierke, grafické spracovanie expozície, odhad nákladov na realizáciu.

Účastník predkladá súťažný návrh v elektronickej podobe v dvoch verziách (verzia pre tlač CMYK s orezovými značkami a verziu pre web v RGB, 300 dpi) na e-mailovú adresu administrátora verejného obstarávateľa: adamcik@kysuckemuzeum.sk.

Návrhy budú prezentované prostredníctvom videohovoru, za účasti poroty a prezentujúceho uchádzača v rovnakej časovej výmere na uchádzača. Osobné prezentácie prebehnú dňa 03.09.2021 od  09:00 hod. miestneho času. 

Všetky súťažné podklady nájdete na stránke Kysuckého múzea v Čadci a na zdieľanom úložisku. Súťažné podmienky, zadanie a libreto si môžete prelistovať aj v prílohách nižšie:

Súťažné podmienky:

 

Súťažné zadanie:

 

Libreto novej stálej expozície:

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím