Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
5. február 2020
2
3378

Rekonštrukcia areálu Múzea Slovenských národných rád v Myjave

Keď je súčasný vstup kultivovaným partnerom pôvodného diela.
Rekonštrukcia areálu Múzea Slovenských národných rád v Myjave
Autori: Ing. arch. Martin Kusý (autor rekonštrukcie a expozície), Ing. arch. Pavol Paňák (autor rekonštrukcie a expozície), Ing. arch. Mária Michalič Kusá (autorka rekonštrukcie a expozície), Ing. arch. Viera Bolebruchová (autorka rekonštrukcie), Ing. arch. Jana Paňáková (autorka expozície), Mgr. Art. Denisa Kubinová (autorka expozície), Ing. arch. Beata Paňáková (autorka expozície)Spolupráca: Filip Bránický, Ing. arch. Ing. Július Vass, Eva Králiková (autorka libreta výstavy), Alena Petráková (autorka libreta výstavy), Gabriela Podušelová (autorka libreta výstavy)Investor: Slovenské národné múzeumPlocha pozemku: 1 533 m2Podlažná plocha: 870 m2Návrh: 2017 - 2018Realizácia: 2018 - 2019Adresa: Štúrova 276/2, Myjava, SlovenskoPublikované: 11. február 2020

Komplex Múzea Slovenských národných rád, bol zrealizovaný podľa návrhu profesora Martina Kusého v rokoch 1966 - 1968. Pamiatkovo chránený dom Anny Kolényovej, v ktorom 19. septembra 1948 prvýkrát zasadala Slovenská národná rada, doplnil moderný železobetónový pavilón prepojený spoločnou pergolou. Vytvorenie fungujúceho komplexu zahŕňalo aj využitie dvojice priľahlých ľudových domov, vytvorenie vstupného predpolia s umeleckým dielom a úpravy exteriéru. Objekty, ktoré pôvodne tvorili ochrannú zónu pamiatkovo chráneného domu, sa neskôr stali integrálnou súčasťou komplexu Národnej kultúrnej pamiatky.

Autorom aktuálnej rekonštrukcie je široký kolektív, ktorý zahŕňa aj architektov z rodiny Kusých. Takmer všetci autori majú skúsenosti s prácou v podobnom, komplikovanom kontexte. Z diel, ktoré sme v poslednom čase publikovali, stojí za spomenutie napríklad rekonštrukcia SNG (Kusý + Paňák), usadlosť v Čachticiach (Pavol Paňák), alebo rekreačný dom v Partizánskej Ľupči (Martin Kusý ml.). Kľúčovou súčasťou projektu bola rekonštrukcia Kusého pamätníka. Vo výsledku sa podarilo zachovať subtílny vzhľad fasády zo šesťdesiatych rokov, pôvodnú brizolitovú omietku, alebo autentické prvky vnútorného zariadenia. Preusporiadanie funkcií v areáli umožnilo prinavrátiť preplnený výstavný priestor bližšie svojmu pôvodnému účelu. Brutalistická stena, slávnostné schodisko, či proporcia opäť vyniká v pôvodnom kontexte.

Predpolie múzea
Predpolie múzeaFoto: Tomáš Manina

Realizáciu predstaví Mária Michalič Kusá:

Východiská

Areál pozostáva zo štyroch budov a priľahlých exteriérových priestorov - vstupného nádvoria a záhrady. Objekty sú rôznej architektonickej a ideovo-historickej kvality: dom pani Kolényovej je zaujímavý tým, že tu v 19. storočí štúrovci ustanovili prvú Slovenskú národnú radu. Je to objekt prvoradej ideovo-historickej kvality. Ďalšími sú dva bežné mestské rodinné domy, bez významných architektonických a historických prvkov, ktoré sú súčasťou areálu z titulu svojho miesta, nie významu. Budova pamätníka z roku 1968 od profesora Martina Kusého je nositeľom nesporných architektonických kvalít.

Areál múzea pred rekonštrukciou
Areál múzea pred rekonštrukciou

Rekonštrukcia po päťdesiatich rokoch 

Metóda obnovy reflektovala význam (architektonický, ideový, funkčný) jednotlivých objektov, tak aby zostala zachovaná ich historická autenticita v exteriéroch aj interiéroch. Nové riešenia, ktorými vstupujeme do priestorov, tento názor podporujú a súčasne reagujú na dnešné požiadavky a technologické štandardy, materiálovú kvalitu ako i primeraný komfort nových funkcií.

Nesnažili sme sa priestor modernizovať alebo prerobiť, ale umocniť a jazykom súčasnej architektúry podporiť jeho historickú kvalitu. Tak, aby sa súčasný vstup stal kultivovaným partnerom východiskového stavu.

Zjednotilo sa využitie objektov - každý má svoju jasne definovanú funkciu, preto sa pamätník opäť stal pamätníkom, historický dom múzeom udalosti a dve bežné stavby priestormi pre administratívne potreby. Funkčnosť areálu doplnilo prepojenie pamätníka s exteriérom, čo by malo prispieť k lepšiemu spoločenskému využitiu objektu. Jednotlivé prevádzky tak fungujú čisto a bezkolízne.

Areál múzeapo rekonštrukcii
Areál múzeapo rekonštrukcii
Rez objektom pamätníka
Rez objektom pamätníka

Pamätník na dobových fotografiách:

Pamätník krátko po dokončení
Pamätník krátko po dokončeníZdroj: TASR
Pergola pri vstupe zachytená na dobovej fotografii
Pergola pri vstupe zachytená na dobovej fotografiiZdroj: TASR
Vstupná hala pamätníka
Vstupná hala pamätníka

Ľudové domy s novou náplňou

Dom pani Kolényovej sa zaobišiel bez stavebných úprav, výnimkou je nová expozícia. Domy rodiny Bradáčov a Kubovčiakov dostali novú dispozíciu - päť kancelárskych priestorov, ktoré sú vložené do pôvodne bytovej dispozície. Presklená vrchná časť priečok odkazuje na pôvodný charakter objektu. Toto riešenie umožnilo priestory optimálne upraviť pre potreby novej prevádzky a funkcie. Vrátane vlastného výstupu do zelene, čo prispieva k pracovnej pohode zamestnancov.

Diaľkový pohľad na fasády ľudových domov
Diaľkový pohľad na fasády ľudových domovFoto: Tomáš Manina
Krytý prístup k pamätníku
Krytý prístup k pamätníkuFoto: Tomáš Manina
Pohľad do dvora a na fasády domu p. Koléniovej
Pohľad do dvora a na fasády domu p. KoléniovejFoto: Tomáš Manina

Návrat k pôvodnej forme a funkcii

Pamätník/múzeum od profesora Martina Kusého sme sa snažili v maximálnej miere obnoviť do pôvodného stavu. To znamenalo odstrániť zásahy, ktoré sa v priebehu rokov nahromadili. Objekt dnes slúži pôvodnému účelu, predovšetkým pre verejné funkcie, ako malý depozitár a technická vybavenosť areálu. Vstupná hala bola otvorená do záhrady preskleným otvorom, čo umožnili nové majetkové pomery. Prepojenie s exteriérom je realizované bezbariérovo, na rampu nadväzuje spevnená mlatová plocha, ktorá umožňuje spoločenské využitie exteriéru.

Veľký dôraz a starostlivosť boli venované obnove fasády zo šesťdesiatych rokov. Snažili sme sa maximálne zachovať jej estetické kvality, ale zároveň zlepšiť fyzikálne vlastnosti. Tento prístup si vyžadoval pochopenie a súčinnosť od investora, ale bol rozhodujúci pre výsledný charakter objektu.

Základným prvkom fasády boli pôvodné oceľové zasklené steny rozmerov 5,5x 3,5m s otváravými oknami a parapetom z trapézového plechu. Čierne oceľové rámy dopĺňali zasklievacie lišty a parapetné plechy z prírodného hliníka. Kvôli zvýšeniu tepelnej pohody v objekte a vzhľadom na opotrebovanosť jednotlivých prvkov (50 rokov prevádzky) boli vymenené za hliníkové rámové konštrukcie s izolačným trojsklom. Výzvou bolo hľadanie optimálneho riešenia, ktoré by napriek výraznému zlepšeniu fyzikálnych vlastností prvku v čo najväčšej miere zachovalo proporcie pôvodných subtílnych oceľových konštrukcií.

Zrekonštruovaná fasáda pamätníka
Zrekonštruovaná fasáda pamätníkaFoto: Tomáš Manina

Nakoľko vonkajšie brizolitové omietky na pamätníku boli v perfektnej kondícii bolo pre nás dôležité ich ďalšie zachovanie. Preto sa nepristúpilo k zateplovaniu objektu a prípadné poškodené miesta boli buď vyspravené alebo prekryté prípadnou “záplatou”.

Pôvodná brizolitová omietka po sanácii
Pôvodná brizolitová omietka po sanáciiFoto: Milan Balog

Prerod výstavných priestorov

Súčasťou obnovy je aj architektúra stálej expozície. Expozícia bola pripravená na základe libreta odborných pracovníkov múzea. V časti Kolényovej domu sa spájal etnograficky popisný princíp (rozumej zariadený dom) s doplnkami vo vitrínach a na stenách. Vitríny s vlastným osvetlením sú umiestnené tak, aby vhodne dopĺňali existujúce konštelácie s predmetmi rozvíjajúcimi jednotlivé témy. Súčasťou expozície je aj pointovanie niektorých stavebných situácií, ktoré súvisia s dejinami a históriou objektu (vizuálne sprístupnenie suterénu, kde sa ukrývali dobrovoľníci).

Nová expozícia v priestoroch domu p. Kolényovej
Nová expozícia v priestoroch domu p. KolényovejFoto: Milan Balog
Nová expozícia v priestoroch domu p. Kolényovej
Nová expozícia v priestoroch domu p. KolényovejFoto: Milan Balog

V časti Pamätníka je expozícia pripravená tak, aby nekolidovala s charakteristickými stavebnými prvkami - monumentálnou brutalistickou stenou, či slávnostným schodiskom. Tieto prvky sme vo výstavných priestoroch citlivo podčiarkli, či doplnili exponátmi. Naopak, tam kde to okolnosti dovolili, expozícia pracovala s neutrálnou bielou stenou. Exponáty dopĺňajú veľkoplošné zväčšeniny, ktoré sú vždy kombinované s vystavenými predmetmi, aby nevyzneli samoúčelne. Súčasťou je decentné umiestnenie niektorých technologických riešení (aplikácie na mieru).

Expozícia je pripravená tak, aby maximalizovala pochopenie, ale zároveň neuberala nič z priameho účinku zbierkových predmetov na návštevníka. Umožňuje zážitok aj bez čítania popisných textov.

Vstupná hala pamätníka po rekonštrukcii
Vstupná hala pamätníka po rekonštrukciiFoto: Tomáš Manina
Brutalistická stena v plnej kráse
Brutalistická stena v plnej kráseFoto: Tomáš Manina
Expozícia "nekoliduje" s charakteristickými stavebnými prvkami
Expozícia "nekoliduje" s charakteristickými stavebnými prvkamiFoto: Tomáš Manina
Expozícia vo vstupnej hale - stav po rekonštrukcii
Expozícia vo vstupnej hale - stav po rekonštrukciiFoto: archív autorov

Expozície Múzea SNR pred rekonštrukciou:

Hlavná hala pamätníka - stav pred rekonštrukciou
Hlavná hala pamätníka - stav pred rekonštrukciouFoto: archív autorov
Vstupná hala pamätníka pred rekonštrukciou
Vstupná hala pamätníka pred rekonštrukciouFoto: archív autorov
Expozícia v Koléniovej dome - stav pred rekonštrukciou
Expozícia v Koléniovej dome - stav pred rekonštrukciouFoto: archív autorov

Podklady: A BKPŠ, fotografie: Tomáš Manina, TASR a archív autorov

Poloha diela

Ing. arch. Martin Kusý
Ing. arch. Pavol Paňák
Ing. arch. Mária Michalič Kusá
Ing. arch. Viera Bolebruchová
Ing. arch. Jana Paňáková
Mgr. Art. Denisa Kubinová
Ing. arch. Beata Paňáková

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím