Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
3. júl 2020
3
5398

Polyfunkčný dom Konventná ulica, Bratislava

Vyplnenie prieluky v centre mesta.
Polyfunkčný dom Konventná ulica, Bratislava
Autori: Ing. arch. Martin Kusý, Ing. arch. Pavol Paňák, Ing. arch. Martin KusýZastavaná plocha: 725 m²Podlažná plocha: 5025,4 m²Návrh: 2011 - 2018Realizácia: 2018 - 2020Adresa: Konventná 6, Bratislava, SlovenskoPublikované: 20. júl 2020

História projektu, ktorý vyplnil dlhoročnú prieluku na Konventnej ulici siaha do roku 2011, kedy spoločnosť Invest Product vypísala vyzvanú architektonickú súťaž na riešenie tohto problematického pozemku. Súťaže sa zúčastnilo osem ateliérov, do druhého kola postúpila štvorica najlepších návrhov. Vo finále zvíťazil bratislavský ateliér Architekti A B.K.P.Š.

Projekt sa po dlhej pauze začal naplno hýbať v roku 2018. Polyfunkčný dom bol dokončený iba pred niekoľkými mesiacmi. V centre mesta vznikol priestor pre nové byty, kancelárie a obchodné prevádzky.

Výsledné architektonické riešenie je charakteristické výrazným reliéfnym stvárnením uličnej fasády, ktoré reaguje na plasticitu okolitej historizujúcej zástavby. Striktne geometrická, avšak štruktúrovaná plocha s pekným detailom, je zmäkčená nepravidelným povrchom omietky. Ustupujúca hmota, orientovaná do vnútrobloku vytvára priestor pre rozmerné strešné terasy a lodžie, ktoré rozširujú využiteľnú plochu bytov.

Tvaroslovie reaguje na historický kontext , no zároveň jednoznačne identifikuje architektúru ako dnešnú, súčasnú

Foto: Tomáš Manina
Foto: Tomáš Manina

Realizáciu predstavíme so sprievodným slovom autorov:

Investorom zrealizovaná architektonická súťaž preverila, že miera zastavania parcely pozitívne ovplyvňuje a doplňuje riešené územie, dotvára a sceľuje priestory ulice a dvorov.

Objekt sa do ulice zapája dodržaním uličnej čiary. Vo dvore sa prispôsobuje svetlotechnickým možnostiam priestoru. Hranu uličnej rímsy nebolo možné v celom rozsahu dodržať z dôvodov hygienických noriem svetlotechniky, vyplývajúcich z obytných funkcií priestorov na náprotivnej strane.

Kľúčovou architektonickou otázkou polyfunkčného domu na Konventnej ulici je voľba takých postupov, ktoré na jednej strane reagujú na historizujúci kontext miesta stavby, jeho najbližšieho okolia i priľahlých ulíc a ktoré zároveň jednoznačne identifikujú jeho architektúru ako dnešnú, súčasnú.

Neoklasicistné, neorenesančné i eklektické architektúry tohto prostredia majú niekoľko výrazných spoločných čŕt, umocnených jednotným vokabulárom architektonických tvaroslovných prvkov. Vysoký rád fasádnych travé (pochádzajúci predovšetkým z vtedy obvyklých veľkých konštrukčných podlažných výšok) príbuznú okennú osovú modularitu (vertikalizujúcu tieto vedľa seba radené travé), výraznú jednotnú tektonickú horizontálnu osnovu. Táto pozostáva z vrstvenia parteru ako soklovej podnože, nesúcej výzdobou akcentovanú zónu 2. a 3. nadzemného podlažia s piano nobile a 4. nadzemné podlažie s doznievajúcou zdobnosťou, ako i pokračovanie na 5., 6., 7. NP v zalomenej streche. Jej zalomenie a sklon plne korešponduje s okolitými strechami charakteristickými pre Staré mesto. Sú to všetko architektúry plných plôch stien s otvormi. Tieto otvory (okná) sú podľa tektonickej hierarchie spravidla bohato reliéfne zdobené v zmysle klasicizujúceho kánonu. Charakteristickú "bohatosť“ okna sa tento návrh pokúša interpretovať súčasnými nástrojmi, ktorá smerom nahor abstrahuje.

Bohatá reliéfnosť priečelí je jednotiaco charakteristická pre toto prostredie. Účinok zvolenej plasticity je umocnený tým, že vzhľadom na relatívne úzke ulice sú tieto priečelia vnímané spravidla z ostrých uhlov. Sú to všetko architektúry omietaných povrchov.

Miesto navrhovanej stavby je osobitné tým, že po bokoch susedí s diametrálne odlišnými priečeliami. Sprava je to spomínaná historizujúca, silne reliéfna architektúra vysokého rádu. Zľava bytový dom racionálneho nezdobného charakteru z 50. - 60. rokov minulého storočia, s úplne bezreliéfnou uličnou fasádou a bežnými výškami podlaží. Ide pritom o solídnu stavbu a dobe vzniku zodpovedajúci výraz.

Architektonickou ambíciou navrhovanej dostavby na strane ulice je interpretácia základných tektonických a charakterových čŕt okolitej historizujúcej architektúry. Bez priamej citácie ich historických slohotvorných elementov - teda výrazovými prvkami dnešnej architektúry a jej vokabuláru.

Nemenej dôležité je sprostredkujúce poslanie architektúry tejto prieluky medzi hladkou, nečlánkovanou a “beztektonickou“ architektúrou ľavého suseda a bohato zdobenou plastickou reliéfnosťou a výraznou tektonikou architektúry z pravej strany. Novostavba má byť identicky súčasná. Zároveň má pôsobiť ako akceptovateľný mediátor medzi prostredím 19. storočia a dneškom.

Charakter architektúry je z dvorovej strany prostejší, čo je charakteristické aj pre okolité stavby. Dôraz je kladený na dobré proporcie prevýšených okenných otvorov a plných stien. 

Nadzemný objem navrhovanej zástavby prieluky určujú svetlotechnické podmienky, ale aj základné objemové danosti susediacich i náprotivných stavieb. To je zreteľné hlavne na cezúre hmoty zo strany Konventnej.

Prevažujúcou materialitou plných plôch sú hladké omietky so selektívnym lazúrovaním. Zámerom je prezentovať takýmto spôsobom celistvosť nového objemu podriaďujúceho sa uličnému ale aj svetlotechnickému profilu.

Foto: Tomáš Manina
Foto: Tomáš Manina
Foto: Tomáš Manina
Foto: Tomáš Manina
Foto: Tomáš Manina
Foto: Tomáš Manina
Foto: Tomáš Manina
Foto: Tomáš Manina
Autor: Architekti A B.K.P.Š.
Autor: Architekti A B.K.P.Š.
Autor: Architekti A B.K.P.Š.
Autor: Architekti A B.K.P.Š.
Autor: Architekti A B.K.P.Š.
Autor: Architekti A B.K.P.Š.
Autor: Architekti A B.K.P.Š.
Autor: Architekti A B.K.P.Š.
Autor: Architekti A B.K.P.Š.
Autor: Architekti A B.K.P.Š.
Vizualizácia
VizualizáciaAutor: Architekti A B.K.P.Š.
Vizualizácia
VizualizáciaAutor: Architekti A B.K.P.Š.
Vizualizácia
VizualizáciaAutor: Architekti A B.K.P.Š.

Podklady: Architekti A B.K.P.Š.

Hlavný dodávateľ stavby: I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s.

Použité materiály a riešenia: kontaktný zatepľovací systém Sto Therm Classic MW so striekaným terrazzo efektom (uličná fasáda) a s povrchovou úpravou Stolit K1 (organická jemnozrnná omietka vo dvore).

Poloha diela

Ing. arch. Martin Kusý
Ing. arch. Pavol Paňák
Ing. arch. Martin Kusý

Súvisiace články

Sto Slovensko, s.r.o.SKStavať zodpovedne
Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím