Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
3. september 2019
2
4910

Vila E, Kramáre

Klasické riešenie od (už) “klasikov” slovenskej architektúry.
Vila E, Kramáre
Autori: Ing. arch. Martin Kusý II., Ing. arch. Pavol Paňák, ing.arch. Jana PaňákováPodlažná plocha: 360 m2Návrh: 2008 - 2010Realizácia: 2010 - 2018Adresa: Kramáre , Bratislava, SlovenskoPublikované: 3. september 2019

Prerozprávanie odkazu najlepších tradícií slovenskej modernej architektúry XX. storočia, zhmotnených v súdobej interpretácii. Dielo, ktoré upúta odborníkov, aj laikov.

Súčasné aj klasické, nové aj tradičné…

Jednoduché vo svojej forme. Zároveň rafinované vo vzájomných väzbách prvkov a čistých detailov.

Elementárne geometrické tvary. Materiály priznané vo svojej naturálnej podobe. Čisté priestorové a prevádzkové vzťahy. Stavba, interiér, nábytok aj exteriér sú komponované ako jeden celok.

Nič nie je zbytočné, pridané “naviac”. Pre vonkajší efekt. Naopak, autori si vystačia s obmedzeným množstvom vyjadrovacích prostriedkov. O to dôslednejšie a presvedčivejšie ich používajú.

Foto: Tomáš Manina

 

Autorské slovo pomôže predstaviť osobnejší pohľad tvorcov na dielo i východiská, ktoré vplývali na ich návrh:

Poznámky k Vile E

Okrem nárokov na skladbu a vzťahy priestorov pre bývanie rodiny s dvomi dorastajúcimi deťmi boli pre koncepciu tejto vily rozhodujúce dve okolnosti. Poloha na Kramároch s parádnym výhľadom na časť mesta a do diaľok Panónskej roviny a tiež klientova predstava na „skôr konzervatívny“ charakter ich sídla.

Foto: Tomáš Manina

V kontexte novodobých podôb slovenskej architektúry absentujúca téma, sotva uchopená v okolnostiach prevládajúceho hľadania neobyčajného, spektakulárneho, či reflexie nedávnych a súčasných trendov. Čo znamená súčasné a zároveň konzervatívne dnes v zjave, materialite, remeselnej kvalite, komforte, výške investície...?

Foto: Tomáš Manina
Foto: Tomáš Manina

Jedným zo spôsobov našej práce je premýšľanie nových podôb známych, overených a vynikajúcich jestvujúcich architektúr, ktoré sa vzťahujú k východiskovým okolnostiam úlohy. Vzťah k miestu a majestátu jeho výhľadu artikuluje Schinkelovsko-Wagnerovská tradícia osobitným typom pavilónu - belvedéru. Ako prídavku sprostredkujúceho jazykom architektúry prírodné kvality miesta.

Foto: Tomáš Manina
Foto: Tomáš Manina

Typ polootvoreného a zároveň presne vytýčeného priestoru medzi uzavretým objemom a jeho záhradou. Tým druhým podnetom bola neprávom zanedbávaná organizačno-priestorová schéma na Slovensku značne rozšíreného vernakulárneho typu „štvorec“ z 50. a 60. rokov minulého storočia. Po stáročiach aditívneho princípu ľudového domu prichádza centrálna schéma vlastniaca okrem iného blok komínov v strede krížovej osnovy tohto štvorca. Symboliku tepla uprostred v našom prípade interpretujeme privedením prirodzeného svetla do stredu dispozície.

Foto: Tomáš Manina

Veríme na možné inšpiračné zdroje pochádzajúce z prepájania či vrstvenia zdanlivo málo príbuzných podnetov. Zaujíma nás nové, nesúce pre vnímavého pozorovateľa znaky známeho.

Vo svojej rozlohe je vila primeranej, nie okázalej rozlohy. Jej obytné podlažie je v príkrom svahu voči záhrade vyvýšené - záhrada časom skrze „vegetačnú rampu“ dorastie na jeho niveletu, aby doznela v takeláži pergoly terasy divým viničom.

Foto: Tomáš Manina

Koncepciou materiality je solídnosť povrchov, masívnosť tehelného zvonka aj zvnútra omietaného muriva, drevených podláh a obkladov a pod. Voči trom stranám skôr uzavretý objem sa k juhu, výhľadu a záhrade otvára jednotným rastrom otvorov. Striktný zjav domu je relativizovaný premenným zjavom sústavy sklopno-otáčavých okeníc z pozinkovaného ťahokovu.

Vila sa začína obývať a nasleduje kultivácia záhrady pod ňou. Až týmto sa za istý čas naplní jedno z podmieňujúcich kritérií takéhoto typu - komponovaný a hierarchizovaný vzťah domu a jeho bezprostredného okolia.

Foto: Tomáš Manina
Skica konceptu,
Skica konceptu,autor: Pavol Paňák

 

Viac napovedia ďaľšie pohľady ilustrujúce výslednú podobu priestorov:

Foto: Tomáš Manina
Foto: Tomáš Manina
Foto: Tomáš Manina
Foto: Tomáš Manina
Foto: Tomáš Manina
Foto: Tomáš Manina

Dispozičné a priestorové usporiadanie je znázornené na nasledujúcich výkresoch:

Situácia,
Situácia,autor: ATELIÉR A. B.K.P.Š
Pôdorys podzemného podlažia,
Pôdorys podzemného podlažia,autor: ATELIÉR A. B.K.P.Š
Pôdorys prízemia,
Pôdorys prízemia,autor: ATELIÉR A. B.K.P.Š
Pôdorys poschodia,
Pôdorys poschodia,autor: ATELIÉR A. B.K.P.Š
Rez A-A,
Rez A-A,autor: ATELIÉR A. B.K.P.Š
Rez B-B,
Rez B-B,autor: ATELIÉR A. B.K.P.Š
Pohľad južný,
Pohľad južný,autor: ATELIÉR A. B.K.P.Š

Podklady: ATELIÉR A. B.K.P.Š., fotografie: Tomáš Manina

Poloha diela

Ing. arch. Martin Kusý II.
Ing. arch. Pavol Paňák
ing.arch. Jana Paňáková

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím