Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
30. november 2020
5
4570

Polyfunkčný dom „The Corner“, Bratislava

Dopovedanie nárožia na spojnici troch bratislavských námestí.
Polyfunkčný dom „The Corner“, Bratislava
Autori: Ing. arch. Martin Kusý II., Ing. arch. Pavol Paňák, Ing. arch. Mária Michalič KusáSpolupráca: Ing. Richard Kereškéniy, Ing. arch. Július Vass, Ing. arch. Beáta PaňákováInvestor: Vodohospodárske stavby MalackyZastavaná plocha: 550 m²Návrh: 2004 - 2016Realizácia: 2016 - 2019Adresa: Námestie slobody 2913/21, 811 06 Bratislava 6, Bratislava, SlovenskoPublikované: 2. december 2020

Zadanie, ktoré riešili v rámci ateliérových prác generácie architektov. Projekt, vyrastal priamo pod oknami študentov a pedagógov našej najväčšej architektonickej fakulty. Navyše v kontexte mien ako Belluš, Karfík, Šilinger a Kusý (Martin I.)...

Polyfunkčný dom na nároží ulíc Námestie 1. mája a Námestie slobody má mnoho paralel s nedávnou realizáciou ateliéru Martina Kusého a Pavla Paňáka na Konventnej ulici, ktorá bola ocenená v rámci Ceny Dušana Jurkoviča.

Komplikovaná genéza a množstvo podmieňujúcich faktorov aj v tomto prípade vyústili do autorského prístupu, ktorý citlivo reaguje na urbanistický kontext. Vhodne dopĺňa roky “nedopovedané” nárožie, sceľuje mnohovrstvovú zástavbu, interaguje s okolitou architektúrou... Uličná fasáda je charakteristická výrazným reliéfnym stvárnením, ktoré reaguje na plasticitu okolitej štruktúry. Striktne geometrická, štruktúrovaná plocha s pekným detailom je čitateľným rukopisom architektov. 

“Parádnej mestskej mierke” zodpovedá aj náplň, ktorá okrem štandardných prenajímateľných priestorov na prízemí a kancelárií na vyšších podlažiach prináša do centra mesta aj funkciu bývania. 

Foto: Tomáš Manina
Foto: Tomáš Manina

Kontext a urbanistické riešenie

Dom susedí s viacerými stavbami výraznej architektonickej a pamiatkovej hodnoty. Bezprostredné okolie tvorí Bellušova Fakulta architektúry, Karfíkova Fakulta potravinárskej technológie, Živnodomom od Klementa Šilingera a Strojnícka fakulta od Martina Kusého najstaršieho. Hlavnej pohľadovej osi dominuje silueta Národnej banky (Martin Kusý a Pavol Paňák).

Novostavba vyplnila dlhoročnú prieluku, s výmerou 550 m2, ohraničenú ulicami pozdĺž Námestia 1. mája, Námestia slobody a jednosmernou Jozefskou ulicou. Zo strany Námestia Slobody a Jozefskej ulice objekt pokračuje v pôvodnej línii zástavby. Stavba nadväzuje na nárožie bytového domu “Hviezda“, na strane Fakulty architektúry a je čiastočne vysunutá do námestia. Plynulé prepojenie oboch smerov zvýrazňuje poloha nárožia vo vzťahu k fakultám a priestorom významných Bratislavských námestí – 1. mája, Slobody a Kollárovho. 

Uličná čiara objektu “dopovedá” Námestie 1. mája a čiastočne uzatvára Kollárovo námestie. Dom rešpektuje výšky svojich bezprostredných susedov a nadväzuje na ne. Výška prednej rímsy je nižšia ako rímsa Fakulty architektúry, ale vyššia ako eklektický dom na nároží,. Smerom k nemu ustupuje o dve podlažia. Zo strany Jozefskej ulice sa na nároží stretávajú dve mierky. "Dospelá" mestská štruktúra (Fakulta architektúry, Strojnícka a chemická fakulta, Živnodom, “Hviezda“...) a drobná štruktúra nízkopodlažnej zástavby na Jozefskej ulici. V kontakte s historickou zástavbou Jozefskej ulice preto budova v prvom pláne klesá na jej výšku. Vo vnútri parcely má dom iba tri podlažia.

Situácia
SituáciaAutor: Architekti A B.K.P.Š.

Architektúra

“Parádna mestská mierka” a výrazná tektonika uličnej fasády zodpovedá dominujúcej architektúre, typickej pre okolie. Veľkorysá konštrukčná výška definuje proporcie fasádnych elementov, adekvátnych pre architektúru v centre mesta. Zámerom architektov bolo vytvoriť hmotovo a výrazovo jednoznačne definovanú architektúru, ktorá sa zaradí medzi výrazné objekty na námestí. Zároveň však vytvorí spojnicu s charakteristickou nízkopodlažnou zástavbou Jozefskej ulice.

“Nárok na istú bohatosť priečelia stavby do námestia je stvárnený reliéfnym formovaním fasády. Takéto tvarovanie vo svojej podrobnosti rieši protihlukový, protipožiarny a svetlotechnický nárok vnútorných priestorov a zároveň vytvára požadovanú identitu – výraz voči susediacim architektúram. Šikmé natočenie zvislých fasádnych elementov zároveň reflektuje spravidla rýchly zážitok z pôsobenia priečelia pri prejazde radiálou so zámerným rozdielnym pôsobením pri pohybe z centra a do centra,” opisujú architekti jeden z kľúčových výrazových prvkov stavby.

Mestský charakter domu zdôrazňujú francúzske okná. Fasády smerujúce do bočných ulíc sa prispôsobujú nadväzujúcim objektom osadením okenných otvorov do roviny stien. Materiálový výraz je založený na spolupôsobení monolitických prefabrikovaných fasádnych dielcov, kamenného obkladu a sklenených výplní.

Foto: Tomáš Manina
Foto: Tomáš Manina
Foto: Tomáš Manina
Foto: Tomáš Manina

Prevádzka a dispozícia

Pod nadzemnou časťou sedempodlažného polyfunkčného domu prebieha trojpodlažný suterén. V troch podzemných podlažiach sa nachádza 53 parkovacích miest (z toho tri pre imobilných), prístupných automobilovým výťahom. 

Pôdorys 3. PP
Pôdorys 3. PPAutor: Architekti A B.K.P.Š.

Vjazd do podzemných garáží je situovaný z Jozefskej ulice, kde je takisto hlavný vstup do administratívnej a bytovej časti domu. Na vstup nadväzuje hala s recepciou a jej zázemím, do ktorej vyúsťujú výťahy a schodiská z podzemnej aj nadzemnej časti objektu. Pohľady z parteru smerujú do nájomných priestorov na prízemí. 

Pôdorys 1. NP
Pôdorys 1. NPAutor: Architekti A B.K.P.Š.

Druhé, tretie a štvrté poschodie zaberajú kancelárie. 

Pôdorys 3. NP
Pôdorys 3. NPAutor: Architekti A B.K.P.Š.

Na piatom až siedmom poschodí sú byty, určené na krátkodobý prenájom. 

Pôdorys 6. NP
Pôdorys 6. NPAutor: Architekti A B.K.P.Š.

Pôdorys domu zo strany Jozefskej ulice od tretieho podlažia ustupuje, čím vytvára terasy. Siedme nadzemné podlažie je ustúpené po celom obvode. 

Konštrukcia domu je kombináciou skeletu a nosných obvodových stien. Skladba najdlhšej uličnej fasády rieši v profile s hrúbkou 700 mm problém požiarnych úsekov (vo vertikálnom aj horizontálnom smere). Súčasne vytvára priestor pre integrovanie elementov exteriérového tienenia.

Pohľad - Námestie 1. Mája
Pohľad - Námestie 1. MájaAutor: Architekti A B.K.P.Š.

Technické vybavenie budovy zahŕňa CO kryt v treťom podzemnom podlaží, trafostanicu a strojovňu vzduchotechniky na prízemí a kotolňu na druhom poschodí. Ostatné technické miestnosti sú súčasťou každého z podlaží. Výnimkou je šieste poschodie, na ktorom je spoločná technická miestnosť aj pre najvyššie ustúpené podlažie.

Priečny rez a pohľad z  Námestia slobody
Priečny rez a pohľad z Námestia slobodyAutor: Architekti A B.K.P.Š.
Foto: Tomáš Manina
Foto: Tomáš Manina
Foto: Tomáš Manina
Vizualizácia pôvodnej podoby projektu
Vizualizácia pôvodnej podoby projektuAutor: Architekti A B.K.P.Š.

Poloha diela

Ing. arch. Martin Kusý II.
Ing. arch. Pavol Paňák
Ing. arch. Mária Michalič Kusá

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím