Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
23. október 2019
0
2681

Rekonštrukcia SNG pokračuje

Slovenská národná galéria na pravidelnom "kontrolnom dni pre médiá" informovala o postupujúcej rekonštrukcii areálu SNG v Bratislave a predpokladanom posune termínu jej dokončenia.
Rekonštrukcia SNG pokračuje

Úloha zrekonštruovať areál Slovenskej národnej galérie je aktuálna už tridsať rokov a akútna od zatvorenia Premostenia z havarijných dôvodov v marci roku 2001. Rekonštrukciu však potreboval celý areál, ktorého podoba sa hľadala v dvoch verejných architektonických súťažiach (2003, 2005). Výsledný projekt sa realizuje na základe víťazného návrhu architektov Martina Kusého a Pavla Paňáka. S výstavbou sa začalo 15 rokov po uzavretí Premostenia odovzdaním priestorov konzorciu Hornex-Strabag, ktoré vzišlo zo súťaže zabezpečovanej MK SR a zriadením staveniska v januári 2016.

Rekonštrukcia sa týka rozsiahleho areálu, ktorého súčasťou sú jednotlivé budovy, ale aj pasáže, nádvoria, námestie a iné verejné priestory. Aj preto sa stavba, pôvodne plánovaná na 36 mesiacov, realizuje ako celok. Jej harmonogram sa však niekoľkokrát menil z rôznych dôvodov (predsedníctvo SR v Rade EÚ, odhalenie skutočných pomerov na stavenisku – konštrukčných, stavebných, infraštruktúrnych skutočností, aproximácie na nové normy a európsku legislatívu). "Momentálne pracujeme s predbežným termínom ukončenia stavebnej časti v júli 2021, ktorý sme na jar zahrnuli do prípravy podkladov na Uznesenie vlády. Keďže stavba pokročila a mnohé skutočnosti sú odhadnuteľné, pristúpili sme k príprave projektu interiéru a stálych expozícií, ich realizácia by mala plynulo nadväzovať na dokončenie stavby. K 30. septembru 2019 bolo preinvestovaných 24 133 182,33eur, čo predstavuje 49,54% súčasného rozpočtu," hovorí generálna riaditeľka SNG Alexandra Kusá.

Pohľad na areál z vtáčej perspektívy vrátane IV. etapy plánovanej do budúcnosti (vizualizácia Ján Krížik)
Pohľad na areál z vtáčej perspektívy vrátane IV. etapy plánovanej do budúcnosti (vizualizácia Ján Krížik)
Letecký pohľad na areál SNG so zakreslenými novostavbami bez plánovanej IV. etapy
Letecký pohľad na areál SNG so zakreslenými novostavbami bez plánovanej IV. etapy
Nočný pohľad od Dunaja na premostenie a Veľké nádvorie SNG (vizualizácia Ján Krížik)
Nočný pohľad od Dunaja na premostenie a Veľké nádvorie SNG (vizualizácia Ján Krížik)
Nočný pohľad na premostenie s vysvietenými novými spoločenskými priestormi (vizualizácia Ján Krížik)
Nočný pohľad na premostenie s vysvietenými novými spoločenskými priestormi (vizualizácia Ján Krížik)
Pohľad na premostenie z Rázusovho nábrežia, variant s jednofarebnou fasádou (vizualizácia Ján Krížik)
Pohľad na premostenie z Rázusovho nábrežia, variant s jednofarebnou fasádou (vizualizácia Ján Krížik)

"Uvedomujeme si, že rekonštrukcia areálu národnej galérie je jednou z najväčších investícií do kultúrnej stavby, vlastne je to prvý pôvodný projekt, ktorý vznikol po revolúcii v roku 1989. Je symbolom nášho vzťahu ku kultúre a kultúrnemu dedičstvu, ale aj samozrejmým prihlásením sa k európskym hodnotám. Takto k rekonštrukcii od začiatku pristupujeme," vysvetľuje Alexandra Kusá. "Chceme vytvoriť a následne dôstojne prevádzkovať moderný areál, ktorý by prispieval k vzdelávaniu a kultivácii spoločnosti namiesto toho, aby ju rozdeľoval. Chceme ukázať, že kultúra a vysoké umenie sú podstatou našej spoločnosti a nielen záležitosťou elít,“ dodáva Kusá.

Financovanie investičnej úlohy a predpokladaný termín ukončenia

Plán modernizácie galérie, ktorého súčasťou je invenčné riešenie verejných priestranstiev v hlavnom meste, postupne napĺňame. Rekonštrukciu by sme chceli rozšíriť o návrh a dodávku interiérov, exteriérov a expozícií, aby mohli návštevníci areál používať od začiatku tak, ako to architekti a investor zamýšľali. Do nových priestorov už kurátori pripravujú výstavný plán a podobu budúcich stálych expozícií, ktoré by mali obsiahnuť široké zbierky galérie a zároveň reflektovať výsledky úspešných a dôležitých projektov z ostatných rokov.

Slovenská národná galéria pripravila podklady pre MK SR na prípravu Uznesenia vlády, zameraného na plánované rozšírenie investičnej úlohy o prípravu a dodávku interiéru stavby (v objeme 7 063 867,00 € s DPH ), služby súvisiace s projektovaním, úpravou projektov na nové legislatívne zmeny a európske normy, inžinieringom, revíziami, stavebným a autorským dozorom, kontrolnými meraniami a skúškami (v objeme 2 731 458,92 € s DPH ), navýšenie finančných prostriedkov na realizáciu stavby v súvislosti s Uznesením vlády č. 710/2015, č. 288/2016, č. 136/2017 (v objeme 10 988 000,00 € s DPH). S tým súvisí aj nový termín ukončenia stavebnej časti - 31. júl 2021 a termín dokončenia interiéru a expozícií, ktorý sa predpokladá 31. mája 2022.

Pri zostavovaní podkladov sme do úvahy brali aj primeranosť investičného nákladu. Pre porovnanie uvádzame, že na rekonštrukciu objektu Veletržního paláca Národnej galérie Praha bolo alokovaných viac ako 116 mil. eur, nové múzeum moderny v Berlíne od dvojice Herzog&deMeuron bude stáť 450 mil. eur, trojnásobok odhadovanej sumy. Stredoeurópske fórum v Olomouci (1800 m2) má na stavbu zatiaľ vyčlenených 21 mil. eur, ďalšie náklady na obnovu Krásnej Hôrky siahajú do výšky takmer 35 mil. eur, oprava Štátnej opery v Banskej Bystrici počíta s rozpočtom vo výške 30 mil. eur.

Východný pohľad do nádvoria. Verejné prevádzky: vľavo Veľká čitáreň, kaviareň, kreatívny ateliér, kníhkupectvo Ex Libris, príprava na Letný pavilón (vizualizácia Ján Krížik)
Východný pohľad do nádvoria. Verejné prevádzky: vľavo Veľká čitáreň, kaviareň, kreatívny ateliér, kníhkupectvo Ex Libris, príprava na Letný pavilón (vizualizácia Ján Krížik)
Pohľad na nový vstup do Vodných kasární, Námestie Karola Vaculíka, budovu depozitára a pasáž do Riečnej ulice (vizualizácia Ján Krížik)
Pohľad na nový vstup do Vodných kasární, Námestie Karola Vaculíka, budovu depozitára a pasáž do Riečnej ulice (vizualizácia Ján Krížik)
Pohľad na nový vstup od Námestia Karola Vaculíka a pasáž do Štúrovho námestia (vizualizácia Ján Krížik)
Pohľad na nový vstup od Námestia Karola Vaculíka a pasáž do Štúrovho námestia (vizualizácia Ján Krížik)
Pohľad na zadnú fasádu Vodných kasární od spojnice/pasáže Štúrovo námestie – Riečna ulica (vizualizácia Ján Krížik)
Pohľad na zadnú fasádu Vodných kasární od spojnice/pasáže Štúrovo námestie – Riečna ulica (vizualizácia Ján Krížik)
Východný pohľad na premostenie z Rázusovho nábrežia, variant s jednofarebnou fasádou (vizualizácia Ján Krížik)
Východný pohľad na premostenie z Rázusovho nábrežia, variant s jednofarebnou fasádou (vizualizácia Ján Krížik)
Západný pohľad na premostenie z Rázusovho nábrežia, variant s jednofarebnou fasádou (vizualizácia Ján Krížik)
Západný pohľad na premostenie z Rázusovho nábrežia, variant s jednofarebnou fasádou (vizualizácia Ján Krížik)
Nočný západný pohľad na premostenie (vizualizácia Ján Krížik)
Nočný západný pohľad na premostenie (vizualizácia Ján Krížik)
Západný pohľad do nádvoria. Verejné prevádzky: vľavo Veľká čitáreň, kaviareň, kreatívny ateliér, Ex libris kníhkupectvo, príprava na Letný pavilón (vizualizácia Ján Krížik)
Západný pohľad do nádvoria. Verejné prevádzky: vľavo Veľká čitáreň, kaviareň, kreatívny ateliér, Ex libris kníhkupectvo, príprava na Letný pavilón (vizualizácia Ján Krížik)

Projekt "galéria ako dobrý rezident"

Keďže rekonštrukciu areálu nevnímame iba ako opravu chátrajúcich budov, ale ako komplexný reštart a revitalizáciu areálu v centre mesta, verejnosti ho chceme sprístupniť celý vrátane populárneho Letného pavilónu, novej Travertínovej záhrady, Námestia Karola Vaculíka a sústavy mestských pasáží.

V rámci projektu Námestie Karola Vaculíka by sme radi revitalizovali zadný dvor, sanovali staré garáže, ktoré sú v mestskom majetku a vytvorili nový verejný priestor. Tento priestor je zároveň uzlovým komunikačným bodom, do ktorého ústi nový hlavný vstup do centrálnej haly galérie. Súčasťou projektu sú aj nadväzujúce pasáže, ktoré by podľa predbežného dohovoru s hotelom Carlton a susedným Dessewffyho palácom mali byť spriechodnené až do Námestia Ľ. Štúra. Pokračovanie tohto projektu závisí aj od nového vedenia Starého mesta, ktoré nám svoje vyjadrenie zatiaľ nedoručilo.

Interiér vstupnej haly Vodných kasární a vstupu od Námestia Karola Vaculíka s variantom s pavlačou (vizualizácia Ján Krížik)
Interiér vstupnej haly Vodných kasární a vstupu od Námestia Karola Vaculíka s variantom s pavlačou (vizualizácia Ján Krížik)
Interiér vstupnej haly Vodných kasární – pohľad na slávnostné schodisko, variant s pavlačou (vizualizácia Ján Krížik)
Interiér vstupnej haly Vodných kasární – pohľad na slávnostné schodisko, variant s pavlačou (vizualizácia Ján Krížik)
Interiér vstupnej haly vo vodných kasárňach, aktuálny stav (vizualizácia Ján Krížik)
Interiér vstupnej haly vo vodných kasárňach, aktuálny stav (vizualizácia Ján Krížik)

Projektom Travertínová záhrada by chcela galéria obyvateľom i návštevníkom mesta ponúknuť nový plnohodnotný zelený verejný priestor medzi administratívnou budovou a budovou veľvyslanectva USA. Za týmto účelom požiadala Slovenská národná galéria o prenájom/predaj časti pozemkov patriacich magistrátu. Výsledkom by mala byť dohoda za prijateľných podmienok. "Čo sa týka vybudovania Travertínovej záhrady, pokračujeme so Slovenskou národnou galériou v pozitívnom dialógu o tomto projekte. Myšlienku, ktorá prinesie skvalitnenie verejného priestoru, vítame," povedal primátor Bratislavy Matúš Vallo.

Rekonštrukcia, dostavba a modernizácia areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave - časová os:

 • 2001: 1. marca bolo uzavreté premostenie z dôvodu havarijného stavu
 • 2003: prebehla prvá architektonická súťaž, ktorá nepriniesla uspokojivé a adekvátne riešenie
 • 2004: po povodňovom ohrození bol evakuovaný hlavný depozitár, najprv na premostenie a neskôr do Zvolena
 • 2004 – 2005: uskutočnila sa prvá časť rekonštrukcie – modernizácia Esterházyho paláca
 • 2005: bola vyhlásená verejná súťaž návrhov na rekonštrukciu a modernizáciu areálu SNG; na základe rozhodnutia medzinárodnej poroty, ktorej predsedal prof. Gustav Peichl z Viedne, sa víťazom tejto súťaže stali Architekti BKPŠ, s. r. o., Bratislava (autori: Martin Kusý, Pavol Paňák a kol.)
 • 2006: víťazný návrh sa stal podkladom pre vypracovanie stavebného zámeru na rekonštrukciu a modernizáciu areálu SNG, na ktorý Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR vydalo protokol o vykonaní štátnej expertízy č. 10/2006 v júli 2006, ktorý potvrdil celkový náklad stavby v cenovej úrovni 2005 v objeme 839 759 tis. Sk bez DPH; celá stavba bola rozdelená do štyroch etáp a bolo vydané stavebné povolenie na I. etapu, ostatné nasledovali
 • 2007: na podnet Ministerstva kultúry SR sa menila etapizácia stavby (celkovo dvakrát, najprv zo štyroch etáp na dve a potom na jednu)
 • 2009: investičná akcia bola pozastavená z dôvodu ekonomickej krízy
 • 2012: Ministerstvo kultúry SR investičnú akciu obnovilo a vydalo pokyn na vypracovanie realizačného projektu; investičná akcia sa mala realizovať ako jedna stavba; ministerstvo prenajalo SNG Hurbanove kasárne
 • 2013: Ministerstvo kultúry SR vyhlásilo verejné obstarávanie na dodávateľa stavby; administratíva a všetky prevádzky z areálu sa presťahovali do Hurbanových kasární
 • 2014: Ministerstvo kultúry SR vypísalo užšiu súťaž na poskytovanie služieb stavebného dozoru
 • 2015: vyhotovenie znaleckého posudku na vysúťaženú cenu stavby; 28. decembra podpis zmluvy so zhotoviteľom stavby konzorciom Hornex – Strabag
 • 2016 - 18: januára prebehlo odovzdanie staveniska; došlo k posunu harmonogramu z dôvodu obmedzení spôsobených predsedníctvom SR v Rade EÚ
 • 2017: výkon štátneho dozoru nad verejnou prácou ministerstvom dopravy a výstavby
 • 2018: príprava projektu interiéru a stálych expozícií
 • 2019: k dnešnému dňu sú dokončené tieto veľké celky:
 1. novostavba deväťpodlažného depozitárneho domu (Sarkofág)
 2. sanácia všetkých oceľových konštrukcií (Administratívna budova, Premostenie, Nové krídlo)
 3. nové podlažie a fasády Administratívnej budovy
 4. nové prestrešenia na jednotlivých budovách
 5. sanácia a zabezpečenie všetkých suterénov
 6. fasády na Dedečkovom Premostení, ktoré odkrylo jeho finálnu podobu
 7. konštrukcie veľkej dvorany a krídla nových expozícií do Riečnej ulice
 8. všetky fasády historických Vodných kasární
 9. tzv. Hongkongská ulička vrátane prestrešenia
 10. prekládky plynárenských sietí, dve nové studne, exteriérové trasovanie vzduchotechniky a ostatná základná infraštruktúra v exteriéroch
 11. stavba by mala byť do zimných mesiacov uzavretá; presun stavebných prác do interiérov
Aktuálny stav
Aktuálny stavFoto: Martin Deko, SNG
Aktuálny stav
Aktuálny stavFoto: Martin Deko, SNG
Aktuálny stav
Aktuálny stavFoto: Martin Deko, SNG
Aktuálny stav
Aktuálny stavFoto: Martin Deko, SNG
Aktuálny stav
Aktuálny stavFoto: Martin Deko, SNG
Aktuálny stav
Aktuálny stavFoto: Martin Deko, SNG
Aktuálny stav
Aktuálny stavFoto: Martin Deko, SNG
Aktuálny stav
Aktuálny stavFoto: Martin Deko, SNG
Aktuálny stav
Aktuálny stavFoto: Martin Deko, SNG
Aktuálny stav
Aktuálny stavFoto: Martin Deko, SNG
Aktuálny stav
Aktuálny stavFoto: Martin Deko, SNG
Aktuálny stav
Aktuálny stavFoto: Martin Deko, SNG
Aktuálny stav
Aktuálny stavFoto: Martin Deko, SNG
Aktuálny stav
Aktuálny stavFoto: Martin Deko, SNG


Rekonštrukcia, dostavba a modernizácia areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave - základné informácie: 

Architekt pôvodnej stavby: Vladimír Dedeček
Architekti prestavby: Martin Kusý a Pavol Paňák
Projektant: Architekti BKPŠ / Kusý – Paňák
Dodávateľ stavby: konzorcium Hornex – Strabag
Špeciálny dozor: SGS Czech Republic, s. r. o. (do 2018)
Podpis zmluvy: 28. december 2015 
Pôvodná dĺžka výstavby: 36 mesiacov
Predpokladaný termín ukončenia: 31. júl 2021
Investičný náklad akcie: 48 718 937 € s DPH
Investičný náklad na zhotovenie stavby: 45 600 000 € s DPH
Hrubá podlažná plocha celej investície: 27 911 m2
Čistá výstavná plocha po výstavbe: 5 385 m2
Čistá depozitárna plocha: 1844 m2
Stavebné objekty: SO1 Premostenie, SO2 Administratívna budova, SO3 Nové expozície, SO5 Vodné kasárne, SO6 Nádvorie, SO7 Nový depozitár, SO8 Hongkongská ulička

Pozn. k investičnému nákladu (2015): Podľa znaleckého posudku vypracovaného znalcami zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave je reálna cena rekonštrukcie SNG pri zohľadnení aktuálnej cenovej úrovne podľa platného indexu stavebných prác na úrovni 56 588 000 € s DPH, a to vrátane odporúčanej rezervy 10 % z celkovej ceny stavebného diela (v súvislosti s charakterom stavby). Celková suma stavby bez rezervy predstavuje 51 443 333 € s DPH (vrátane položiek, ktoré sú súčasťou projektovej dokumentácie a neboli zahrnuté vo výkaze výmer).

Poloha na mape

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím