Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
3. november 2023
1
1762

Výsledky súťaže: Miklušova väznica - súťaž návrhov na novú expozíciu

Zvíťazil návrh Simony Fischerovej, Juraja Izraela a Ivony Chmelovej.
Výsledky súťaže: Miklušova väznica - súťaž návrhov na novú expozíciu

Východoslovenské múzeum v Košiciach vyhlásilo v júni 2023 verejnú anonymnú jednoetapovú architektonickú súťaž s cieľom nájsť najlepšie riešenie pre novú expozíciu Miklušovej väznice a  sprístupniť históriu väzenstva a súdnictva v meste Košice širokej verejnosti.

Klasické exponáty vo vitrínach majú doplniť multimediálne inštalácie, atraktívne pre všetky vekové kategórie. Architekti riešili tiež sprístupnenie priestoru a zbierkových predmetov návštevníkom so zdravotným znevýhodnením a prepojenie s existujúcou expozíciou v Objekte.

Do súťaže bolo odovzdaných 8 súťažných návrhov prostredníctvom systému EVO. Ďalšie 2 súťažné návrhy, ktoré boli odovzdané iným spôsobom, neboli hodnotené. 

Odborná porota v zložení: Dorota Kenderová (riaditeľka Východoslovenskej galérie), autorizovaní architekti Martin Drahovský, Anton Reitzner, Tomáš Boroš a Radoslav Jankovič, a za múzeum historik a kurátor expozície Miklušovej väznice Richard Papáč, riaditeľ VSM Dominik Béreš a vedúci Historického odboru VSM Martin Jarinkovič, zasadla v polovici októbra. Hlasovanie členov poroty určilo ako víťazný návrh Simony Fisherovej, Juraja Izraela a Ivony Chmelovej.

 

Výsledné poradie súťažných návrhov:

1. miesto - návrh č. 5 - Studio BRUT
Autori: Ing. arch. Simona Fischerová, Ing. arch. Juraj Izrael, Ing. arch. Ivona Chmelová
Odmena: 2 400 €

Komentár poroty:

Návrh bol najviac prepracovaný a porota ocenila reverzibilnosť a flexibilitu návrhu. Návrh používa jednoznačný autorský zjednocujúci rukopis celej expozície, svojím systémovým umiestnením informačných panelov, rozložením informácií textových a prezentáciou zbierkových predmetov, aj svojou farebnosťou. Riešenie hlavných priestorov - mučiareň nedelí na “divácku” a “výkonnú” zónu, čím sa divák dostáva priamo do deja. Konkrétny výber predmetov a ich doplnenie je potrebné riešiť s kustódom múzea. Pozitívum návrhu je jeho vyváženosť. Minimalistická popisnosť je jasne situovaná - jej doplnenie bude predmetom ďalšej spolupráce. Grafické riešenie – je presvedčivé, zásah neinvazívny - rozsah prvkov primeraný a schopný dopracovania v spolupráci s kustódom múzea. 

Odporúčanie hodnotiacej poroty:

Pre osvetlenie priestorov je potrebné zosúladenie s návrhom RP. V kuchyni na 1. NP je potrebné zosúladenie technického riešenia z RP s výtvarným návrhom expozície. Zároveň kuchyňu odporúčame prepracovať tak, aby v čo najväčšej miere reflektovala bývalý stav a vedeli si ju predstaviť rôznorodé cieľové skupiny návštevníkov. Pri realizácii bude potrebná redukcia architektonických prvkov v mučiarni tak, aby bola čo najviac zachovaná autenticita daného priestoru. 

Súťažné panely:

Vizualizácie:


2. miesto - návrh č. 2 - Ing. arch. Lukáš VALENČIN
Odmena: 1 800 €

Komentár poroty:

Návrh rieši veľmi podrobne a do hĺbky expozíciu, trasovanie návštevníkov a v pôdorysnej schéme i prvky zariadenia. Ide o architektonicky citlivé a čisté riešenie, čerpajúce maximum z pocitov a nálad, ktoré poskytuje stavba samotná. Pútavými vizualizáciami navodzuje atmosféru riešených priestorov, ale prináša málo inovatívneho a invenčného. Rušivo pôsobí použitá grafika navádzacích prvkov, množstvo informačných panelov v mučiarni, ako aj navrhnutý spôsob osvetlenia priestorov.

Súťažné panely:


3. miesto - návrh č. 3 - Jakub Tóth
Odmena: 1400 €

Komentár poroty:

Návrh bol najviac prepracovaný a porota ocenila reverzibilnosť a flexibilitu návrhu. Návrh používa jednoznačný autorský zjednocujúci rukopis celej expozície, svojím systémovým umiestnením informačných panelov, rozložením informácií textových a prezentáciou zbierkových predmetov, aj svojou farebnosťou. Riešenie hlavných priestorov - mučiareň nedelí na “divácku” a “výkonnú” zónu, čím sa divák dostáva priamo do deja. Konkrétny výber predmetov a ich doplnenie je potrebné riešiť s kustódom múzea. Pozitívum návrhu je jeho vyváženosť. Minimalistická popisnosť je jasne situovaná - jej doplnenie bude predmetom ďalšej spolupráce. Grafické riešenie - je presvedčivé, zásah neinvazívny - rozsah prvkov primeraný a schopný dopracovania v spolupráci s kustódom múzea. 

Odporúčanie poroty:

Pre osvetlenie priestorov je potrebné zosúladenie s návrhom RP. V kuchyni na 1. NP je potrebné zosúladenie technického riešenia z RP s výtvarným návrhom expozície. Zároveň kuchyňu odporúčame prepracovať tak, aby v čo najväčšej miere reflektovala bývalý stav a vedeli si ju predstaviť rôznorodé cieľové skupiny návštevníkov. Pri realizácii bude potrebná redukcia architektonických prvkov v mučiarni tak, aby bola čo najviac zachovaná autenticita daného priestoru. 

Súťažné panely:


4.-8. miesto - návrh č. 1 - Ing. arch. et Ing. Radka Leláková, Praha

Komentár poroty:

Návrh rieši novú expozíciu komplexne. Za pozitívum návrhu považuje porota celkovú racionalitu, či už v neinváznosti zásahov do interiéru, ale aj v zdravom odhadnutí nákladov na expozíciu. Návrh je však veľmi konzervatívny a neinovatívny. Celkový nepresvedčivý dojem podčiarkuje nedostatočne odprezentovaná vizuálna podoba návrhu a nevhodný návrh. Ako celok je návrh veľmi pragmatický, ale zároveň málo presvedčivý.

Súťažné panely:

 

4.-8. miesto - návrh č. 4 - Ing. Brigita Domiková, Rožňava

Komentár poroty:

Aj napriek snahe o čo najpoctivejšie naplnenie predpísaného libreta expozície pôsobí výsledný návrh veľmi sterilne. Kvôli bielym omietkam, ktoré autor navrhuje hlavne v pivničných priestoroch sa stráca pôvodná autenticita priestorov. Porota sa zhodla na tom, že navrhovaný expozičný mobiliár nedostatočne reflektuje silnú atmosféru existujúcich priestorov. Pôsobí veľmi neutrálne, akoby mohol stáť v akejkoľvek inej expozícií. Aj napriek týmto nedostatkom porota ocenila vysokú kvalitu spracovania návrhu a rovnako tak snahu o čo najdetailnejšie naplnenie predpísaného libreta.

Súťažné panely:

 

4.-8. miesto - návrh č. 6 - ABSURD STUDIO s.r.o., Ing. arch. Ivan Kulifaj

Komentár poroty:

Návrh je založený na použití digitálnych technológií pre prezentovanie obsahu expozície a možnej interaktivite s návštevníkom. Využíva zvukové efekty pre dotvorenie atmosféry. Tieto pozitívne a progresívne trendy prezentácie, však pri absencii reálnych predmetov narážajú na aplikačný limit funkčnosti a trvanlivosti, čo v prípade porúch radikálne znižuje vnímateľnosť obsahu. Použitie niektorých prvkov podporujúcich atmosféru (parostroj) vyznieva kontraproduktívne a aj zhoršuje klímu už zavlhnutých murív. Samotnému zariadeniu expozície predmetmi, chýba jednoznačný architektonický aj grafický identický rukopis. Predmety v dvoch hlavných riešených priestoroch sú použité nevhodne - mučiareň nepotrebuje mrežu a nenachádzala sa v nej gilotína, v kuchyni absentuje pôvodný kozub/krb a je nevhodne doplnená oceľovými kachľami, na mieste kde neexistuje komínový prieduch. V návrhu absentuje prezentácia použitia textových informácií - navrhovaný spôsob cortenovými panelmi nie je dokumentovaný aspoň v jednom prípade a vešanie z klenbových stropov je v rozpore so snahou o neinvazívny spôsob prezentácie - ktorý porota hodnotí kladne.

Súťažné panely:

 

4.-8. miesto - návrh č. 7 - Ing. Peter Šajgalík, Ing. arch. Martina Šajgalíková, Ing. arch. Michaela Lazorová, Polomka

Komentár poroty:

Je postavený na sterilnom a zjednocujúcom dizajne. Porota ocenila riešenie kuchyne. Replika pece, vystavenie zbierkových predmetov a práca so svetlom bola dotiahnutá. Dôraz bol kladený aj na vstupnú miestnosť, ktorej dizajn a atmosféra (opakujúca sa aj v ostatných miestnostiach) je však príliš univerzálna potláčajúca genius loci daného miesta. Navrhovaná cortenová podlaha s rôznymi výškami je nevhodná a v rozpore s užívateľskou prístupnosťou a bezpečnosťou pohybu a ochranou zdravia, nielen pre zraniteľnejšie cieľové skupiny návštevníkov. (seniori, deti, ľudia so zdravotným znevýhodnením) Návrh tiež počíta s vyčerpávajúcou textovou zložkou expozície, čo v rámci súčasných trendov stálych expozícií nie je žiadúce, podobne ako umiestňovanie textových panelov priamo na stredoveké steny. Za vyradenie: 5, proti: nikto, zdržal sa: nikto.

Súťažné panely:

 

4.-8. miesto - návrh č. 8 - Y100 architekti s.r.o., Ing. arch. Jana Štofan Styková, Banská Bystrica

Komentár poroty:

Najviac zo všetkých návrhov pracuje s hravosťou a imagináciou. V popise projektu sú slovne rozpracované jednotlivé miestnosti, avšak absentuje zjednocujúci rukopis a vizualizácie architektonického riešenia. V návrhu sú vizuálne rozpracované len vonkajšie a obslužné priestory na úkor tých, ktoré boli prioritné pre samotné zadanie a to mučiareň a kuchyňa.

Súťažné panely:

Projekt by mal byť zrealizovaný do troch rokov od uzatvorenia zmluvy s VSM, avšak osud novej expozície bude závisieť od viacerých externých faktorov, napríklad aj od získania zdrojov cezhraničnej spolupráce s Maďarskou republikou (SK-HU Interreg), prostredníctvom ktorých chce múzeum najprv komplexne zrekonštruovať nevyhovujúce priestory väznice, na ktorých sa už výrazne prejavil zub času.

Projekt Miklušova väznica - príprava a realizácia súťaže návrhov na novú expozíciu bol z verejných prostriedkov podporený Fondom na podporu umenia a spolufinancovaný Košickým samosprávnym krajom. 

 

Zápisnica zo zasadnutia poroty k vyhodnoteniu verejnej architektonickej súťaže:

Za podklady ďakujeme: Karin Hodgson

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím