Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
10. august 2022
1
1493

Expozícia Dejiny Trnavy - výsledky súťaže

Zvíťazil návrh kolektívu ABA DESIGN.
Expozícia Dejiny Trnavy - výsledky súťaže

Západoslovenské múzeum v Trnave vyhlásilo v apríli jednokolovú anonymnú architektonickú súťaž na návrh expozície Dejiny Trnavy pre Západoslovenské múzeum, ktorý bude podkladom pre žiadosť o grant Fondu na podporu umenia (FPU).

Ciele súťaže:

 • modernými  technológiami a vizualizáciou sprístupniť históriu mesta odbornej, širokej laickej verejnosti a turistom
 • prachotesnými vitrínami, zatemnením a bezpečným úsporným osvetlením zabezpečiť ochranu zbierkových predmetov v najvyššej možnej miere
 • bezbariérovým prístupom v rámci celého priestoru sceliť prechod novej expozície Dejiny Trnavy do už existujúcej expozície Krása zašlých čias
 • zakomponovaním QR kódov s prepojením na jazykové varianty a hlasový záznam sprístupniť obsah expozície hendikepovaným návštevníkom a inojazyčným návštevníkom
 • umiestnením haptických predmetov k vybraným celkom sprístupniť predmety návštevníkom na dotyk

Do súťaže sa zapojili 4 autorské kolektívy.

 

Porota v zložení: Lucia Duchoňová, Peter Kadlic, Dalibor Mikulík, Martin Hrubala a Peter Purdeš rozhodla na zasadnutí 29. júla o výsledkoch nasledovne:

1. cena (3000 €) - Návrh č. 1: ABA DESIGN, s.r.o. / Koválov

Pozitíva

 • Návrh je moderný, vzdušný a ľahký, obsahuje technológie, nie je príliš konzervatívny ani príliš experimentálny
 • Návrh evokuje trhové stánky, čo súvisí s trhovou tradíciou Trnavy
 • Návrh umožňuje dobrú inštaláciu v priestore a dostatok miesta pre zbierkové predmety
 • Vstup cez románsky portál korešponduje s obdobím počiatkov mesta
 • Dobre navrhnutá maketa Trnavy s interaktivitou
 • Zaujímavá časová os s posuvným tabletom umožňuje sprostredkovať návštevníkovi široké spektrum informácií
 • Výber zaujímavých tém pre obsah technológií
 • Návrh ponúka najviac interaktívnych technológií zo všetkých štyroch návrhov
 • Využíva centrálnu plochu miestnosti, bočné steny i architektúru miestnosti (strop, klenby)
 • Pridanou hodnotou je modularita a prispôsobivosť vitrín, aplikovateľných v rámci ďalších priestorov múzea

Negatíva

 • Návrh nerieši bezbariérovosť v rámci daného priestoru
 • Neobsahuje prevratné technologické inovácie, bolo by vhodné dopracovať obsah niektorých prvkov smerom k vyššej originalite
 • Dlhodobá udržateľnosť funkčnosti technológií v súčasnej múzejnej prevádzke je otázna
 • Pohyb návštevníka nie je jasne vyriešený, naprogramovaný, zostáva otvorený, čo môže byť výhodou i nevýhodou
 • Realizáciu jednotlivých prvkov (napr. premietanie na klenbu) bude treba citlivo prispôsobiť

Záver

Návrh rešpektuje miestnosť, celý priestor využíva ako prezentačnú plochu, architektúra evokuje stredoveké drevené konštrukcie a ponúka dostatok prezentačného miesta. Vstup je riešený samostatným novým vchodom. Návrh ponúka moderné technológie a interaktívne prvky, je obohatený o zážitok z premietaného obrazu doplneného zvukom. Obsahuje haptické i hravé prvky. Návrh splnil očakávania a predstavy vyhlasovateľa súťaže a väčšiny odbornej poroty. Je potrebné dopracovanie návrhu v zmysle obsahu a uplatnenia technológií s kurátorským tímom.

Súťažné panely:

Vizualizácie:

 

2. cena (2000 €) - Návrh č. 4: Absurd Studio, s.r.o. / Bratislava

Pozitíva

 • Experimentálny moderný návrh, netradičný prístup k múzejnej prezentácii
 • Atraktívna forma, výtvarná schéma aj kompozícia - Ponúka potenciál pre kvalitnú ochranu zbierkových predmetov
 • Rešpektuje chronológiu už existujúcich expozícií, nadväzuje na archeologickú expozíciu modelom mesta
 • Najväčšia výstavná plocha vďaka tvaru blobu, ktorý násobí prezentačnú plochu - Blob uschováva všetky siete a zázemie
 • Interaktívne prvky: dotykové displeje, herné prvky, haptické prvky, hologram, časová os

Negatíva

 • Inštalácia blobu delí priestor do menších sekcií menej vhodných pre sprievodcu s väčšou skupinou návštevníkov
 • Umiestnenie technického zázemia v blobe môže komplikovať udržateľnosť technológií vzhľadom na uzavretý prístup
 • Návrh nerieši bezbariérový prístup
 • Návrh je ťažšie zosúladiteľný s existujúcimi expozíciami múzea

Záver

Mimoriadne invenčný a nekonvenčný návrh modernej expozície s využitím technológií, hravých a haptických prvkov. Objem expozície riešený formou kľukatých blobov ponúka najväčšiu expozičnú plochu. Napriek tomu ide o presne vymedzený a nemenný priestor na umiestnenie predmetov a technológií, ale i čiastočne obmedzený priestor pre návštevníka. V historickom klenbovom priestore bývalého kláštora je zo všetkých štyroch návrhov najväčším kontrastom ako materiálovým, tak priestorovým.

 

3. cena (1000 €) - Návrh č. 2: Jakub Tóth / Kysucké Nové Mesto

Pozitíva

 • Návrh s kovovou konštrukciou je priestorovo prekvapivo vzdušný a prehľadný, ponúka dostatočné množstvo technológií
 • Návrh obsahuje haptické prvky a prístup pre hendikepovaných, dobre riešený bezbariérový prístup - Interaktívne prvky: mapa, obraz, zvuk, tablet - Silný inkluzívny prístup
 • Pohybové senzory sú dobré riešenie pri individuálnej návštevnosti, pri skupinách to však nie je optimálne

Negatíva

 • Ukotvenie konštrukcie do stavby a riešenie podlahy sú neprijateľné z hľadiska pamiatkovej ochrany objektu
 • Návrh kladie dôraz viac na technickú stránku prevedenia ako na kreativitu, obsahuje veľa stavebných úprav
 • Voľba materiálov v zmysle farby i kombinácie prírodných a umelých materiálov nie je vždy vhodná
 • Málo výstavného priestoru na prezentáciu predmetov - Osvetlenie vitrín zo všetkých strán nie je praktické
 • Ide o schematické riešenie z hľadiska princípu výstavby architektúry (vertikálne vedené oceľové nosníky a horizontálna doska)
 • Slabší architektonický výraz, chýba estetický názor, ide skôr o utilitárny prístup
 • Portál nedostatočne rieši oddelenie od ostatnej expozície

Záver

Návrh je prehľadný, vzdušný s dostatočným množstvom technológií, interaktívnych, hravých a haptických prvkov. Návrh ponúka v kontexte štyroch súťažných návrhov riešenie s kovovou konštrukciou, ktoré zasahuje do architektúry miestnosti a vyžaduje najviac stavebných úprav, z ktorých nie všetky sú možné vzhľadom na pamiatkovo chránený objekt. Je síce ľahký a vzdušný, ale zároveň má málo prezentačného priestoru na konkrétne zbierkové predmety.

 

4. miesto - Návrh č. 3: Ing. Arch. The Anh Dang / Bratislava
Autori: The Anh Dang, Natália Marková, Ing.arch. Tomáš Danko

Pozitíva

 • Návrh je najvzdušnejší zo súťažných návrhov, prezentačná plocha je riešená centrálnym pultovým systémom, nič neprekáža priehľadu celou miestnosťou
 • Rešpektuje pôvodné klenby a podlahy, využíva prírodné materiály
 • Minimálne zasahuje do priestoru
 • Využíva modulový pult - Najnižší rozpočet, hospodárne riešenie

Negatíva

 • Návrh je z hľadiska architektúry málo invenčný, neprekvapí graficky, ponúka najmenej zaujímavé riešenia
 • Málo využitý potenciál stien
 • Nepraktické riešenie komunikácie medzi textom a predmetmi (otáčať sa medzi stolom a stenou)
 • Atypický vstup je architektonicky rušivým prvkom, je skôr bariérou a nevhodným riešením
 • Jednoduchá samoúčelná časová os
 • Nízka miera zapojenia interaktívnych prvkov: QR kódy, displeje, časová os

Záver

Návrh ponúka najvzdušnejšie riešenie expozície, ktorá rešpektuje priehľad celou miestnosťou. Návrh reprezentuje štandardnú múzejnú prezentáciu bez modernejšej invencie, ide o konzervatívne riešenie, dnes už prekonávané. Ponúka klasickú komunikáciu predmetov a textov. Málo využíva moderné technológie aj potenciál priestoru. Atypický vstup je skôr bariérou napriek tomu, že návrh rieši bezbariérovosť v súvislosti s napojením na existujúce expozície.

 

Zápisnica z hodnotenia súťažných návrhov:

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím