Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
23. apríl 2024
7
3766

Výsledky súťaže: Urbanistický návrh Trnava - Štvrť

V silnej konkurencii zvíťazil návrh švédskeho ateliéru Mandaworks AB.
Výsledky súťaže: Urbanistický návrh Trnava - Štvrť

Mesto Trnava v spolupráci s ateliérom 2021 architekti vyhlásilo v máji 2023 medzinárodnú urbanistickú súťaž, ktorá má definovať ďalší vývoj rozsiahleho územia od zeleného pásu na sídlisku Družba až po východný obchvat. V jeho juhozápadnom rohu v súčasnosti vzniká nová časť Prúdy a aj zvyšok územia je v územnom pláne už desaťročia dlhodobo definovaný ako rezerva na rozširovanie mesta.

Dá sa očakávať, že najbližšie roky prinesú rozvoj tejto lokality, ktorá zatiaľ na mape mesta pôsobí ako chýbajúci dielik skladačky. Samospráva chce podmienky jej budovania definovať v novom územnom pláne, ktorý vznikne na základe víťazného návrhu v súťaži.

Riešené územie s rozlohou 135 hektárov - zhruba dvakrát väčšie než historické centrum Trnavy - upravujú aktuálne regulatívy územného plánu, nie sú však natoľko podrobné, aby bolo možné reagovať na každú situáciu.

Riešené územie siaha od parčíka na Družbe po východný obchvat mesta.
Riešené územie siaha od parčíka na Družbe po východný obchvat mesta.
V tejto lokalite sa už desaťročia ráta s rozšírením mesta. Samospráva chce včas reagovať definovaním podmienok jej rozvoja.
V tejto lokalite sa už desaťročia ráta s rozšírením mesta. Samospráva chce včas reagovať definovaním podmienok jej rozvoja.

Nová lokalita sa bude rozvíjať pozvoľna v najbližších desaťročiach. Hneď v úvodnej fáze má však v tomto území vzniknúť jeden z rozsiahlych parkov, ktoré mesto plánuje v každej mestskej časti.

Kvalitne pripravená súťaž s medzinárodnou účasťou pritiahla 39 ateliérov, ktoré a zapojili do prvého kola súťaže. Po lehote bol predložený jeden návrh. Na základe hodnotenia predložených riešení posunula hodnotiaca komisia do druhého kola päť ateliérov, ktoré následne koncept podrobne rozpracovali:

  • Mandaworks AB
  • Gogolák+Grasse & BETWEEN
  • ateliér • tečka
  • Vitko Architekti
  • Studio Perspektiv

 

Hodnotiaca komisia v zložení: Monika Konrad, Nina Svanda, Darius Reznek, Štepánka Endrle a Ondrej Horváth, Igor Marko, Filipa Tittl a Mária Dida rozhodla o konečnom poradí súťažných návrhov nasledovne: 

 

1. miesto (cena 60 000 €): návrh č. 22 - Mandaworks AB
Autori: Martin Arfalk, Patrick Verhoeven, Cyril Pavlu, Emeline Lex, Katja Mali, Lara Abi Saber

Komentár poroty:

Holistický projekt, ktorý zachytáva podstatu plánovania miest budúcnosti, kde krajina tvorí základ návrhu a kde sú aspekty ako odolnosť voči zmene klímy, reziliencia a ekológia od základu zakotvené v DNA návrhu. Výsledný rámec sa nepozerá iba do budúcnosti, ale je prekvapivo dobre ukotvený v mierke a charaktere mesta Trnava. Parklife dokáže šikovne pretaviť myšlienku centrálneho parku do robustnej siete zelených plôch, ktoré majú potrebnú mierku na to, aby mali ekologický dopad, ale nie sú predimenzované tak, aby tvorili bariéry. Táto nová modro-zelená infraštruktúra bude slúžiť nielen ako klimatická infraštruktúra, ale zároveň vdýchne charakter a identitu rôznym susedstvám. Rozmanitosť mierky a charakteru zabezpečí pocit komunity a príslušnosti v rôznych mierkach štvrte, od skupiny domov sústredených okolo zeleného neformálneho námestia, cez štvrť točiacu sa okolo zeleného prsta, až po priestory pre celú Trnavu.

Navrhovaná štruktúra zástavby je mimoriadne bohatá a rozmanitá a pozostáva z hravého mixu mestských a vidieckych typológií. Práve v tejto živej kombinácii medzi mestskosťou a vidiekom dokáže Parklife predstaviť veľmi špecifickú mierku a charakter, ktorý zodpovedá dedičstvu Trnavy a zároveň je orientovaný do budúcnosti. Porota odporúča tento mix ďalej skúmať a zabezpečiť, aby mal ešte výraznejší charakter a ešte rozmanitejší mix vo všetkých fázach projektu.

Hoci je projekt v mnohých aspektoch presvedčivý, ponecháva aj priestor na zlepšenie. Porota odporúča dôkladne preskúmať viacero verejných funkcií, ako je napríklad futbalové ihrisko umiestnené v centrálne v parku. Koncepciu mobility bude potrebné zosúladiť s víziou mesta s ohľadom na zamedzenie priebežnej premávky. Porota tiež zdôrazňuje dôležitosť starostlivého rozvoja a detailného rozpracovania zelených plôch, aby sa zabezpečilo, že budú zodpovedať prísľubu zo súťažného návrhu. Celkovo si Parklife uvedomuje dôležitosť poskytnutia robustného a flexibilného rámca, ktorý odolá zmenám a môže byť ďalej preverený v detailnejšej mierke. Porota pozitívne hodnotí schopnosť tohto návrhu akceptovať budúce vstupy počas plánovacieho procesu, pretože tvorí vynikajúci základ pre ďalší rozvoj.

Jedným z aspektov, ktorý osobitne ocenili všetci členovia poroty, bol vizionársky prístup, ktorý je zakotvený vo všetkých mierkach projektu, od ambiciózneho plánu mobility cez odolnú zeleno-modrú sieť až po rozmanité typológie. Porota zdôrazňuje, že je dôležité zostať verný tomuto predsavzatiu aj pri ďalšom rozvoji a naďalej zlepšovať a zvýrazňovať tieto kľúčové aspekty budovania mesta.

Súťažné panely:

Vizualizácie:


2. miesto (cena 48 000 €): návrh č. 8 - Gogolák+Grasse & BETWEEN

Gogolák+Grasse
Autori: Ivan Gogolák, Lukáš Grasse
Spolupráca: Matuš Berák, Štěpán Matějka, Milan Kubeš, Karolína Čechová

BETWEEN
Autori: Katarína Fejo, Tomáš Hanáček
Spolupráca: Ivan Kanich, Ivana Fabiánová, Zuzana Mihálová, Tomáš Danko, Natália Marková, Róbert Lipták, Nikola Mitríková

Komentár poroty:

Tento návrh predkladá krištáľovo čistú priestorovú štruktúru, ktorá je dobre vyvážená a mimoriadne dobre zakotvená v kontexte mesta. Jeho pešie a cyklistické prepojenie s mestom Trnava patrí k najlepším a autori dokonca zachádzajú tak ďaleko, že špekulujú o budúcich potenciáloch ďalšej vlakovej stanice, čo všetko porota mimoriadne oceňuje. Návrh ukazuje univerzálny potenciál a kvality štruktúry mestskej mriežky a prezentuje hravé usporiadanie jednotlivých blokov, ktoré je prísľubom živej zmesi architektonických typológií, ako aj rozmanitých zelených plôch. Celkovo ide o mimoriadne profesionálny a premyslený urbanistický návrh, ktorý porota vysoko ocenila.

V čom podľa poroty návrh zaostal, je jeho extrémna hustota a príliš ambiciózna urbanita. Toto predimenzovanie má za následok rozpačitý pomer medzi obytnými a nebytovými priestormi (s obrovským počtom štvorcových metrov venovaných komerčnému a kultúrnemu programu), ale predovšetkým posúva projekt do miery urbanity, ktorá je úplne oddelená od kontextu Trnavy. To je viditeľné vo vysoko mestských blokoch, ale ešte zásadnejšie vo verejných priestoroch. Ich metropolitný charakter a proporcie konkurujúce centru mesta preto porota vníma kriticky. Mestské priestory, ako námestia, sa stávajú predimenzovanými, zatiaľ čo zelené plochy sú kompaktné a formálne, čo má za následok celkový charakter, ktorý nie celkom zodpovedá sviežemu, prírodnému a biologicky rozmanitému charakteru, ku ktorému mierilo súťažné zadanie.

Celkovo ide o veľmi zručný urbanistický návrh, ktorému sa darí riešiť komplexné mestské priestory vo veľmi vysokej hustote, a hoci je to chvályhodné, je to zároveň aj príčinou jeho nedostatkov z hľadiska identity a špecifickej mierky Trnavy. Porota chce oceniť starostlivé začlenenie a prepojenie s okolím a zdôrazniť význam priestorových a vizuálnych väzieb pri ukotvení nových susedstiev do ich kontextu, aspekt, ktorý tento návrh tak jasne demonštruje.

Súťažné panely:

Vizualizácie:

 

3. miesto (cena 36 000 €): návrh č. 26 - ateliér • tečka s.r.o.
Autori: Luboš Klabík, Tomáš Klapka, Anna Kozáková, Anna Křížová, Eliška Vasko, Viktória Mravčáková, Kateřina Eklová, Till Rehwaldt, Richard Labanc, Karel Králíček

Komentár poroty:

Tento návrh stavia do centra štvrte veľkorysý park, čo porota hodnotila veľmi pozitívne. Park je silný a robustný a má obrovský potenciál v boji proti problémom, akým je napríklad efekt mestského tepelného ostrova. Chvályhodný výber centrálneho parku má však svoje nevýhody z hľadiska rozloženia mestskej štruktúry. Veľkosť a proporcie centrálnej zelenej plochy predstavujú riziko, že bude pôsobiť skôr ako bariéra, než ako spojovací článok, a vytlačí urbanitu na okraje v pomerne úzkych pásoch (najmä vo východnej časti). Potenciál týchto oblastí stať sa skutočne susedstvami zameranými na človeka je otázny. Ambícia prepojenia s okolím je chvályhodná, pretože má potenciál skutočne prepojiť nielen z hľadiska infraštruktúry, ale aj z hľadiska urbanistickej štruktúry. Úloha preklenúť dopravnú infraštruktúru na hranici lokality sa však ukazuje ako ťažko riešiteľná a nebola dostatočne presvedčivá, čoho výsledkom sú verejné priestranstvá na okraji štvrte.

Porota ale naďalej cíti potrebu zdôrazniť význam dobre dimenzovaných a veľkorysých zelených plôch pri zabezpečovaní príjemnej mikroklímy v našich mestách a chváli tento návrh práve za to.

Súťažné panely:

Vizualizácie:

 

4. miesto (odmena 28 000 €): návrh č. 23 - Vitko Architekti s.r.o. 
Autori: Peter Vitko, Kornel Kobák, Tomáš Pokorný, Magdalena Horňáková, Gabriela Lapšanská, Miloš Šaradín, Ľubica Vitková

Spolupráca: T. RAUM, Oliver Hacaj, VA - project, Ing. Andrej Vachaja

Komentár poroty:

Návrh má veľmi silnú priestorovú štruktúru s dobrým centrálnym parkom dobre prepojeným s okolím. Zasahuje do krajiny veľkorysým zeleným výbežkom a presvedčivo nadväzuje na miestne dominanty, ako je vodárenská veža. Zámer je veľmi čitateľný s jasnými kompozičnými kvalitami.

Porota veľmi pozitívne hodnotila potenciál tohto návrhu, avšak návrh má nedostatok vo vízii budúceho bývania. Obmedzuje sa na urbanistickú kompozíciu a priestorové charakteristiky, ale chýba mu odolné plánovanie, rozmanitosť charakterov zelene a odolnosť voči klimatickej zmene, ako aj rozmanitosť z hľadiska podmienok a charakterov bývania.

Napriek tomu by porota chcela návrh pochváliť za jeho jasný a pevný rámec a zdôrazniť význam čitateľných štruktúr pri plánovaní veľkých mestských štvrtí.

Súťažné panely:

Vizualizácie:

 

5. miesto (odmena 28 000 €): návrh č. 15 - Studio Perspektiv
Autori: Ján Antal, Kristýna Stará, Barbora Kuciaková, Libuša Rybanská, Josef Filip, David Hora

Komentár poroty:

Tento návrh predstavuje pozoruhodný celkový prístup, v ktorom väčšine územia dominuje zeleň. Porota v tomto návrhu videla obrovský potenciál na rozvoj do podoby budúcej krajinne orientovanej štvrte budúcnosti, ktorá prinesie ekológiu a biodiverzitu do srdca mesta. Avšak tam, kde bol počiatočný koncept mimoriadne presvedčivý a silný, dopracovanie zanecháva túžbu po niečom viac. Vzhľadom na pomerne málo rozvinutý charakter centrálneho zeleného koridoru vzniká skôr dojem zelenej bariéry než spojnice. Výsledné štvrte sú segregované a umiestnenie športovej infraštruktúry na hranici so zeleňou tento bariérový efekt ešte zvýrazňuje. Porota mala názor, že projekt nebol dopracovaný do dostatočnej úrovne konkrétnosti riešení, a preto vyvoláva mnoho otázok, ohľadom identity a charakteru verejných priestorov, relatívne vysokej a generickej urbanity blokov a celkovej čitateľnosti zámeru.

Porota by však chcela zdôrazniť dôležitosť uprednostnenia prírody, ktorú tento návrh vyzdvihuje.

Súťažné panely:

Vizualizácie:

 

Všetky návrhy z 1. etapy súťaže:

 

1. miesto - návrh č.  22  Mandaworks AB: Martin Arfalk, Patrick Verhoeven, Cyril Pavlu, Emeline Lex, Katja Mali, Lara Abi Saber

 

2. miesto - návrh č. 8 Gogolák+Grasse &  BETWEEN

Gogolák+Grasse
Autori: Ivan Gogolák, Lukáš Grasse
Spolupráca: Matuš Berák, Štěpán Matějka, Milan Kubeš, Karolína Čechová

BETWEEN
Autori: Katarína Fejo, Tomáš Hanáček
Spolupráca: Ivan Kanich, Ivana Fabiánová, Zuzana Mihálová, Tomáš Danko, Natália Marková, Róbert Lipták, Nikola Mitríková

 

3. miesto - návrh č. 26  ateliér tečka s.r.o.: Luboš Klabík, Tomáš Klapka, Anna Kozáková, Anna Křížová, Eliška Vasko, Viktória Mravčáková, Kateřina Eklová, Till Rehwaldt, Richard Labanc, Karel Králíček

 

4. miesto - návrh č.  23  VITKO ARCHITEKTI s.r.o.: Ing. arch. Peter Vitko, Ing. arch. Kornel Kobák, Ing. arch. Tomáš Pokorný, Ing. Magdalena Horňáková, Bc Gabriela Lapšanská, Bc. Miloš Šaradín, Prof. ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.

Spolupráca: T. RAUM, Oliver Hacaj, VA - project, Ing. Andrej Vachaja

 

5. miesto - návrh č. 15  Studio Perspektiv, s.r.o.: Ing. arch. Ján Antal, Ing. arch. Kristýna Stará, Ph.D., Ing. Barbora Kuciaková, Ing. arch. Libuša Rybanská, Ing. Josef Filip, Ph.D., David Hora, DiS

 

6. miesto - návrh č. 29 dddd studios AB: Konstantin Miroschnychenko, Eugenia Bevz

 

7. miesto - návrh č. 12  EDDEA ARQUITECTURA y URBANISMO S.L.P: Jose Maria de Cárdenas Dominguez, Adame  Anja Ehrenfried, Eva Garcia Pascual, Eduardo Mayoral Gonzalez, Jose Maria Sanchez Rey

 

8. - 18. miesto - návrh č. 2 Bauchplan ).(:  Tobias Baldauf, Anna Mokropova, Fernando Nebot Gómez, Kay Strasser

 

8. - 18. miesto - návrh č. 7  Oppopp as: Audun Hellemo, Kristin Hilde

 

8. - 18. miesto - návrh č. 9 MAAUS s.r.o.: Miroslava Zadražilová, Jakub Czapek, Karolína Wojtek, Tereza Bezděková; spolupráca: Ľubomír Pisarčík, Martin Všetečka, Martin Novák, Markéta Bartoňková

 

8. - 18. miesto - návrh č. 11 ofschem architekti s.r.o.: Ing. arch. Luboš Františák, Ph.D., Ing. arch. Matěj Ondruch, Ing. arch. Viktor Schwab

 

8. - 18. miesto - návrh č. 14 2M ateliér architektúry s.r.o.: Ing. arch.Tomáš Pozdech, Ing. arch.Filip Hečko, Ing. arch. Miroslav Michalica

 

8. - 18. miesto - návrh č. 16 BY architects: Markéta Zdebská, Marek Žáček, Alexandra A. Bajan, Tomáš Vojtíšek, Max Mohl

 

8. - 18. miesto - návrh č. 18  Cityförster + atelier gram s.r.o: Piotr Kalbarczyk, Ivan Shkurko, Petre Şimonescu, Marina Kounavi. Jan Kudlička

 

8. - 18. miesto - návrh č. 21 ateliér SIMPLE CODE: Mgr. art. Ladislav Bartko; spolupráca: Ing. arch. Michaela Sara Srbecká, Bc. Michal Budinský, Vladimír Vančo

 

8. - 18. miesto - návrh č. 31 Mika Svoboda architekti s.r.o.: Jiří Mika, Petr Svoboda, Martina Havlová, Radek Prokeš

 

8. - 18. miesto - návrh č. 34  SIEBERT TALAŠ s.r.o.: Ing. arch. Matej Siebert PhD., . arch. Roman Talaš , Ing. arch. Ivan Kulifaj,  Ing. arch. Ján Horváth,  Ing. arch. Diana Szekerová,  Ing. arch. Tomáš Klásek

 

8. - 18. miesto - návrh č. 38 Promim Co. Ltd.: Can Kubin, Mehra Geylan, Serenay Gürelli, Tugba Nur Topaloglu, Zeynep Eraydin; spolupráca: Aysin Ekin Altinöz Ceylin Hassemercioglu

 

19. - 39. miesto - návrh č. 1  I.A.M.: projekt Ing. arch. Ivan Matys

 

19. - 39. miesto - návrh č. 3 Atelier - 3A: Ing. arch. Ľ. Kružel, Ing. arch. Ľ. Kružel ml., Ing. arch I. Kružel, Ing. arch. R. Tupý

 

19. - 39. miesto - návrh č. 4 Arch. Guido Maurizio Urbani - Urban Horizon: Arch. Guido Maurizio Urbani

 

19. -  39. miesto - návrh č. 5  SLLA s.r.o.: Michal Sulo, Miriam Lišková, Jana Nagyová

 

19. - 39. miesto - návrh č. 6 Narcís Font: Juan Narcís Font Juan, Juan José Vargas Castillo

 

19. - 39. miesto - návrh č. 10  TH & İDİL Mimarlık: Şehircilik Mühendislik, Müşavirlik İnşaat, Hasan Özbay, M.Arch / City Planner A. Tamer Başbuğ, M.Arch Aslı Özbay, M.Arch / Restoration Expert Su Sarıhan Güven, M. Arch Büşra Öncül, M. Arch

 

19. - 39. 13  ARDIELLI FORNASA ASSOCIATI: Marco Ardielli, Paola Fornasa, Sarah Cowles

 

19. - 39. miesto - návrh č. 17  PT ASA: Adiguna Yugo, Sinta Isfandiary Ainsyah, Amanda Meilia Saputri, Oktoda Susanto, Angela Grisnawati

 

19. - 39. miesto - návrh č. 19  young.s architekti s.r.o.:  Ing. arch. Jozef Bátor, PhD., Ing. arch. Tomáš Medlen, Ing. arch. Michaela Perejdová, Frederika Jankovičová

 

19. - 39. miesto - návrh č. 20  Lucký architects s.r.o.: Ing. arch. Marián Lucký

 

19. - 39. miesto - návrh č. 24  Atelier 9.81: Cédric Michel, Geoffrey Galand, Morgane Coué, Axelle Minchin, Estelle Bézard, Renaud Laudrel, Lylian Kubiak

 

19. - 39. miesto - návrh č. 25  Kalus / Kubaská architekti, s.r.o.: Mgr. art. Zuzana Kubaská Kalusová, Ing. arch. Juraj Kalus, Ľubica Feriancová, prof. Ing. PhD., Ing. Anna Brašeňová, RNDr. Radovan Masiar

 

19. - 39. miesto - návrh č. 27 ARCH LUCA TONON: Luca Tonon, Andrea Pacchierotti, Ilaria Cazzato, Damiano Mesaglio

 

19. - 39. miesto - návrh č. 28 Ash Sakula Architects: Cany Ash, Robert Sakula

 

19. - 39. miesto - návrh č. 30  Superworld: Thomas Krall, Maxime Cunin

 

19. - 39. miesto - návrh č. 32 MOA Architects: Chai Yi Yang, Hung Sing Ing

 

19. - 39. miesto - návrh č. 33  Compass, s.r.o.: Ing. arch. Juraj Benetín, Matej Grébert, Miroslava Argalášová, Ing. arch. Lenka Oravec, Ing. arch. Mária Hvillová, Ing. arch. Lucia Barančoková, Bc. Dorota Gontkovičová, Ing. Michal Marcinov, Ing. Barbora Hrmová, Ing. arch. Simona Tóthová Christophe Egret, David West, Duncan Paybody, Maysa Phares

 

19. - 39. miesto - návrh č. 35 nice&wise s.r.o.: Tomáš Žáček, Pohlová, Min Ter Lim, Qin Chao Zhou, Xinyi Liu, Ai Chen, Yi Hsin Lin

 

19. - 39. miesto - návrh č. 36 Sadovsky & Architects s.r.o.: Oliver Sadovský, tanislav, Viliam Zajíček, Elena Šoltésová, Dang The Anh, William Mathews, Edward Kilkenny-Brown, Elle Thompson, Joe Randall, Artur Borejszo

 

19. - 39. miesto - návrh č. 37  AA arch - DC Inc.: Marco Bersano, Nicole Dal Santo, Michele Rossi, Eugen Guldan, Alexandra Macholová, Pavol Čechvala, Oskar Mészár

 

19. - 39. miesto - návrh č. 39 Mi Mar Mimarlık Sanat Hizmetleri İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi: Ahmet Yilmaz, Ibrahim Hakki Yigit, Bekir Sami, Esra Gokbel, Ahmet Yildirim, Elif Senel, Belemir Dundar, Kubra Cimen, Ibrahim Ethem Karakose, Mehmet Yonden, Bengisu Nisa Mermer, Bilal Kanpak, Cagla Altunbilek, Feyza Nur Yildiz,  Ibrahim Ozetci, Sumeyye Pelister, Zehra Mumcu

 

Zoznam účastníkov v 1. kole súťaže a finálne poradie:

1. miesto - návrh č.  22  Mandaworks AB: Martin Arfalk, Patrick Verhoeven, Cyril Pavlu, Emeline Lex, Katja Mali, Lara Abi Saber

2. miesto - návrh č. 8 Gogolák+Grasse & BETWEEN: Ivan Gogolák, Lukáš Grasse (Gogolák+Grasse - autori), Matuš Berák, Štěpán Matějka, Milan Kubeš, Karolína Čechová (Gogolák+Grasse - spolupráca), Katarína Fejo, Tomáš Hanáček (BETWEEN - autori), Ivan Kanich, Ivana Fabiánová, Zuzana Mihálová, Tomáš Danko, Natália Marková, Róbert Lipták, Nikola Mitríková (BETWEEN - spolupráca)

3. miesto - návrh č. 26  ateliér tečka s.r.o.: Luboš Klabík, Tomáš Klapka, Anna Kozáková, Anna Křížová, Eliška Vasko, Viktória Mravčáková, Kateřina Eklová, Till Rehwaldt, Richard Labanc, Karel Králíček

4. miesto - návrh č.  23  VITKO ARCHITEKTI s.r.o.: Ing. arch. Peter Vitko, Ing. arch. Kornel Kobák, Ing. arch. Tomáš Pokorný, Ing. Magdalena Horňáková, Bc Gabriela Lapšanská, Bc. Miloš Šaradín, Prof. ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.
Spolupráca: T. RAUM, Oliver Hacaj, VA - project, Ing. Andrej Vachaja

5. miesto - návrh č. 15  Studio Perspektiv, s.r.o.: Ing. arch. Ján Antal, Ing. arch. Kristýna Stará, Ph.D., Ing. Barbora Kuciaková, Ing. arch. Libuša Rybanská, Ing. Josef Filip, Ph.D., David Hora, DiS

6. miesto - návrh č. 29 dddd studios AB: Konstantin Miroschnychenko, Eugenia Bevz

7. miesto - návrh č. 12  EDDEA ARQUITECTURA y URBANISMO S.L.P: Jose Maria de Cárdenas Dominguez, Adame  Anja Ehrenfried, Eva Garcia Pascual, Eduardo Mayoral Gonzalez, Jose Maria Sanchez Rey

8. - 18. miesto - návrh č. 2 Bauchplan ).(:  Tobias Baldauf, Anna Mokropova, Fernando Nebot Gómez, Kay Strasser

8. - 18. miesto - návrh č. 7  Oppopp as: Audun Hellemo, Kristin Hilde

8. - 18. miesto - návrh č. 9 MAAUS s.r.o.: Miroslava Zadražilová, Jakub Czapek, Karolína Wojtek, Tereza Bezděková; spolupráca: Ľubomír Pisarčík, Martin Všetečka, Martin Novák, Markéta Bartoňková

8. - 18. miesto - návrh č. 11 ofschem architekti s.r.o.: Ing. arch. Luboš Františák, Ph.D., Ing. arch. Matěj Ondruch, Ing. arch. Viktor Schwab

8. - 18. miesto - návrh č. 14 2M ateliér architektúry s.r.o.: Ing. arch.Tomáš Pozdech, Ing. arch.Filip Hečko, Ing. arch. Miroslav Michalica

8. - 18. miesto - návrh č. 16  BY architects: Markéta Zdebská, Marek Žáček, Alexandra A. Bajan, Tomáš Vojtíšek, Max Mohl

8. - 18. miesto - návrh č. 18  Cityförster + atelier gram s.r.o: Piotr Kalbarczyk, Ivan Shkurko, Petre Şimonescu, Marina Kounavi. Jan Kudlička

8. - 18. miesto - návrh č. 21 ateliér SIMPLE CODE: Mgr. art. Ladislav Bartko; spolupráca: Ing. arch. Michaela Sara Srbecká, Bc. Michal Budinský, Vladimír Vančo

8. - 18. miesto - návrh č. 31 Mika Svoboda architekti s.r.o.: Jiří Mika, Petr Svoboda, Martina Havlová, Radek Prokeš

8. - 18. miesto - návrh č. 34  SIEBERT TALAŠ s.r.o.: Ing. arch. Matej Siebert PhD., . arch. Roman Talaš , Ing. arch. Ivan Kulifaj,  Ing. arch. Ján Horváth,  Ing. arch. Diana Szekerová,  Ing. arch. Tomáš Klásek

8. - 18. miesto - návrh č. 38 Promim Co. Ltd.: Can Kubin, Mehra Geylan, Serenay Gürelli, Tugba Nur Topaloglu, Zeynep Eraydin; spolupráca: Aysin Ekin Altinöz Ceylin Hassemercioglu

19. - 39. miesto - návrh č. 1  I.A.M.: projekt Ing. arch. Ivan Matys

19. - 39. miesto - návrh č. 3 Atelier - 3A: Ing. arch. Ľ. Kružel, Ing. arch. Ľ. Kružel ml., Ing. arch I. Kružel, Ing. arch. R. Tupý

19. - 39. miesto - návrh č. 4 Arch. Guido Maurizio Urbani - Urban Horizon: Arch. Guido Maurizio Urbani

19. -  39. miesto - návrh č. 5  SLLA s.r.o.: Michal Sulo, Miriam Lišková, Jana Nagyová

19. - 39. miesto - návrh č. 6 Narcís Font: Juan Narcís Font Juan, Juan José Vargas Castillo

19. - 39. miesto - návrh č. 10  TH & İDİL Mimarlık: Şehircilik Mühendislik, Müşavirlik İnşaat, Hasan Özbay, M.Arch / City Planner A. Tamer Başbuğ, M.Arch Aslı Özbay, M.Arch / Restoration Expert Su Sarıhan Güven, M. Arch Büşra Öncül, M. Arch

19. - 39. 13  ARDIELLI FORNASA ASSOCIATI: Marco Ardielli, Paola Fornasa, Sarah Cowles

19. - 39. miesto - návrh č. 17  PT ASA: Adiguna Yugo, Sinta Isfandiary Ainsyah, Amanda Meilia Saputri, Oktoda Susanto, Angela Grisnawati

19. - 39. miesto - návrh č. 19  young.s architekti s.r.o.:  Ing. arch. Jozef Bátor, PhD., Ing. arch. Tomáš Medlen, Ing. arch. Michaela Perejdová, Frederika Jankovičová

19. - 39. miesto - návrh č. 20  Lucký architects s.r.o.: Ing. arch. Marián Lucký

19. - 39. miesto - návrh č. 24  Atelier 9.81: Cédric Michel, Geoffrey Galand, Morgane Coué, Axelle Minchin, Estelle Bézard, Renaud Laudrel, Lylian Kubiak

19. - 39. miesto - návrh č. 25  Kalus / Kubaská architekti, s.r.o.: Mgr. art. Zuzana Kubaská Kalusová, Ing. arch. Juraj Kalus, Ľubica Feriancová, prof. Ing. PhD., Ing. Anna Brašeňová, RNDr. Radovan Masiar

19. - 39. miesto - návrh č. 27 ARCH LUCA TONON: Luca Tonon, Andrea Pacchierotti, Ilaria Cazzato, Damiano Mesaglio

19. - 39. miesto - návrh č. 28 Ash Sakula Architects: Cany Ash, Robert Sakula

19. - 39. miesto - návrh č. 30  Superworld: Thomas Krall, Maxime Cunin

19. - 39. miesto - návrh č. 32 MOA Architects: Chai Yi Yang, Hung Sing Ing

19. - 39. miesto - návrh č. 33  Compass, s.r.o.: Ing. arch. Juraj Benetín, Matej Grébert, Miroslava Argalášová, Ing. arch. Lenka Oravec, Ing. arch. Mária Hvillová, Ing. arch. Lucia Barančoková, Bc. Dorota Gontkovičová, Ing. Michal Marcinov, Ing. Barbora Hrmová, Ing. arch. Simona Tóthová Christophe Egret, David West, Duncan Paybody, Maysa Phares

19. - 39. miesto - návrh č. 35 nice&wise s.r.o.: Tomáš Žáček, Pohlová, Min Ter Lim, Qin Chao Zhou, Xinyi Liu, Ai Chen, Yi Hsin Lin

19. - 39. miesto - návrh č. 36 Sadovsky & Architects s.r.o.: Oliver Sadovský, tanislav, Viliam Zajíček, Elena Šoltésová, Dang The Anh, William Mathews, Edward Kilkenny-Brown, Elle Thompson, Joe Randall, Artur Borejszo

19. - 39. miesto - návrh č. 37  AA arch - DC Inc.: Marco Bersano, Nicole Dal Santo, Michele Rossi, Eugen Guldan, Alexandra Macholová, Pavol Čechvala, Oskar Mészár

19. - 39. miesto - návrh č. 39 Mi Mar Mimarlık Sanat Hizmetleri İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi: Ahmet Yilmaz, Ibrahim Hakki Yigit, Bekir Sami, Esra Gokbel, Ahmet Yildirim, Elif Senel, Belemir Dundar, Kubra Cimen, Ibrahim Ethem Karakose, Mehmet Yonden, Bengisu Nisa Mermer, Bilal Kanpak, Cagla Altunbilek, Feyza Nur Yildiz,  Ibrahim Ozetci, Sumeyye Pelister, Zehra Mumcu

Zápisnica zo zasadnutia poroty v 1. etape súťaže:

 

Zápisnica zo zasadnutia poroty v 2. etape súťaže:

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím