Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
9. december 2022
1
1164

Výsledky súťaže: Stála expozícia Mikuláša Galandu "legenda - la ganda - galanda"

Zvíťazil návrh bratislavského ateliéru PINGPONG.
Výsledky súťaže: Stála expozícia Mikuláša Galandu "legenda - la ganda - galanda"

Turčianska galéria v Martine vyhlásila začiatkom augusta 2022 verejnú architektonicko-výtvarnú súťaž, ktorej predmetom bolo vytvorenie novej stálej expozície Mikuláša Galandu „legenda - la ganda - galanda“ podľa libreta vypracovaného kurátorom Turčianskej galérie Mgr. Adamom Galkom. Účelom súťaže bolo nájsť návrh, ktorý spomedzi predložených návrhov najlepšie riešil požiadavky zadania. Predmetom riešenia bol návrh interiéru stálej expozície pre Turčianskej galérie. Súťaž prebiehala v dvoch kolách. V prvej etape predložilo 12 záujemcov (všetko architekti a kolektívy zo Slovenska) portfóliá referenčných projektov. Do druhej etapy postúpili tri autorské kolektívy, ktoré boli honorované sumou 1 600 €.

Odborná porota v zložení: Katarína Klučková, Zuzana Mendelová, Adam Galko, Dušan Voštenák a Peter C. Abonyi, ktorá zasadala 28.10.2022, určila v druhom kole súťaže výsledné poradie nasledovne:

 

1. miesto: PINGPONG s.r.o., Bratislava
Autori súťažného návrhu: Martin Kubina & Jakub Tóth

Komentár poroty:

Porota ocenila návrh pre jeho najkomplexnejšie doriešenie a prepracovanie v detailoch z hľadiska zabezpečenia diel. Výnimočnosť návrhu spočíva v zapracovaní mobiliáru – presklených zásuviek do stien a výklenkov, čím sa minimalizuje počet exponovaných diel v priestore a zároveň vytvára interaktívnu platformu pre návštevníkov. Projekt výstavných panelov umožňuje úplné zatemnenie a eliminovanie denného svetla. Odsadenie od stien a zeme tiež umožňuje cirkuláciu tepla a prístup k oknu. Porota odporúča dopracovať systém predsadených panelov pri oknách tak, aby bol tento prístup čo najflexibilnejší.

Celkový vzhľad pôsobí minimalisticky a vďaka použitiu čiernej farby dáva vyznieť jednotlivým dielam. Celkový vzhľad expozície je zjednotený. Porota tiež ocenila grafické spracovanie sprievodných textov - polepov na stenách s fragmentami grafík a ilustrácií M. Galandu. Porota oceňuje aj spôsob začlenenia interaktívnych prvkov, zvukových inštalácií do výstavných panelov. Súťažný návrh sa najviac približuje k predstavám verejného obstarávateľa.

2. miesto Ateliér Masár, s.r.o. Pezinok
Autori súťažného návrhu: Peter Masár, Dušan Veverka, Barbora Krejčová, Dominika Szabová

Komentár poroty:

Porota ocenila návrh za funkčný zjednocujúci prvok výstavného mobiliáru v podobe dlhého stola, ktorý prechádzal radom miestností. Ten na jednej strane poskytoval chránenú platformu pre vystavenie kresieb a grafík na druhej strane zabezpečoval odstup od steny, resp. zamedzoval priamy prístup návštevníkov k inštalovaným dielam na stene. Porota tiež ocenila interaktívnu priestorovú inštaláciu čerpajúcu z Galandovho tvaroslovia v priestore vstupu do poslednej miestnosti. V prípade záujmu súťažiacich a po vysporiadaní autorských práv navrhuje túto časť z predloženého návrhu realizovať samostatne v projektovanom priestore. Porota tiež ocenila kreatívny návrh sedenia, ktorého farba a tvarovanie odkazuje na tvorbu M. Galandu. Za problematické porota považuje riešenie závesných panelov. Diskutabilným bol hlavne navrhovaný oblúkový tvar panelov dominantná farebnosť a systém kotvenia zo stropu. V návrhu tiež chýbalo dopracovanie detailu upevnenia inštalačného stola v priestore. Najsilnejšia stránka návrhu spočívala v minimalistickom vzhľade expozície bez dreveného obloženia prechodových dverí.

3. miesto: Ing. arch. Kristína Tomanová, Dubnica nad Váhom

Komentár poroty:

Porota ocenila architektonický posun a interpretáciu diela Mikuláša Galandu, ako tvorivý experiment s farebnou atmosférou v miestnostiach. Pre stálu expozíciu však toto riešenie porota neodporučila z dôvodu možného prenosu, odrazu farebných tónov svetla na samotné diela s nežiadúcim efektom posunu vnímanej farebnosti obrazov. V predloženom návrhu vystupuje architektúra výstavy ako individuálne dielo dominujúce vystaveným artefaktom. Predložený návrh tiež otváral novú možnosť smerovania prehliadky, resp. začlenenie chodby do expozície. Toto riešenie porota zamietla z dôvodu vyčlenenia jednotlivých exponátov z hlavného priestoru a ich zasadenie do nevhodných priestorov chodby z hľadiska funkcie priestoru, tvoreného obslužnými miestnosťami pre personál a prístupmi k toaletám.

Porota zvlášť ocenila navrhnutý sedací nábytok ako priestorový dizajn vychádzajúci z Galandovho tvaroslovia, ktorý by po vzájomnej dohode s autorkami odporučila zapracovať aj do víťazného návrhu.

 

Zápis z hodnotiaceho stretnutia poroty k 2. etape súťaže:

Súťaž z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Fond je hlavným partnerom projektu.

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím