Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
14. september 2021
0
665

BIATEC – dejiny keltského mincovníctva v Bratislave – výsledky súťaže

Výsledky 2. kola súťaže architektonických návrhov na expozíciu Galérie mesta Bratislavy.
BIATEC – dejiny keltského mincovníctva v Bratislave – výsledky súťaže

Výsledky z 2. kola Súťaže architektonických návrhov na expozíciu „BIATEC“ – dejiny keltského mincovníctva v Bratislave

Galéria mesta Bratislavy vyhlásila architektonickú súťaž s cieľom nájsť návrh, ktorý spomedzi predložených návrhov najlepšie rieši požiadavky zadania. Víťazný návrh mal v sebe spájať kritéria architektonickej kvality vo vzťahu k priestoru, predmetom a histórii.

Súťaž prebehla v dvoch etapách. V prvej etape boli vybrané tri postupujúce návrhy zo štyroch prihlásených. Následne v druhej etape uchádzači v neverejnej prezentácii a diskusii s porotou predstavili svoje návrhy na základe zadaných kritérií

O výsledkoch rozhodovala porota v nasledovnom zložení:

Prítomní hlasujúci členovia výberovej komisie:

 • Ing. arch. Eva Belláková, PhD
 • Mgr. art. Anna Jablonowska-Holy
 • Ing. arch. Jakub Kopec, ArtD.
 • doc. Mgr. art. Ján Šicko, ArtD.
 • Mgr. art. Martin Varga

Prítomní nehlasujúci účastníci zasadnutia výberovej komisie:

 • PhDr. Margaréta Musilová, nezávislá expertka
 • PhDr. Ivo Štassel, nezávislý expert
 • Ing. arch. Anna Gondová, spracovateľka súťažných podmienok

 

 

Hodnotiaca komisia rozhodla o poradí návrhov nasledovne:

 1. Liška a spol. s r. o.    
 2. zollstock, s. r. o. (Kočlík/Šíp)          
 3. Ateliér Šimkovič - Žitňanský

 

Vyjadrenie odbornej časti poroty k návrhom finalistov:

1. miesto - Liška a spol. s r. o.

Zdôvodnenie výberu víťaza:
Návrh zahaľuje výstavný priestor do čierno-čiernej, z ktorej vystupujú iba výstavné artefakty. Najvýraznejším prvkom tohto "Blackbox" je sklenená podlaha pokrývajúca celú plochu výstavnej miestnosti. Táto pochôdzna vitrína vyzýva k objavovaniu archeologických nálezov, ktoré sa nachádzajú čiastočne pod ňou, čiastočne sú doplnené vybranými artefaktami voľne rozmiestnenými, resp. objavujúcimi sa v priestore. Fyzické predmety citlivo dopĺňajú tiež interaktívne multimediálne prvky. Porota tento návrh považuje za najviac invenčný najmä preto, že návštevníkovi dôvtipne ponúka možnosť  postupného objavovania artefaktov so simultánnou projekciou, ktorá mu predstaví historický kontext.

Odporúčanie: 
Preveriť technické riešenie vnútorného prostredia výstavného priestoru, aby vyhovovalo fyzickým artefaktom aj multimediálnym technológiám. Zvážiť možnosti väčšej plasticity podlahy, ktorá by umožňovala integrovať objekty teraz umiestnené v priestore, príp. využiť schodisko ako súčasť expozície.

 

2. miesto - zollstock, s. r. o. - Dušan Kočlík, Lukáš Šíp, spolupráca: Lucia Blahová

Architektonický návrh vychádzajúci z princípu nájdeného pokladu ako nosnej myšlienky bol pretavený do minimalistického návrhu expozície! Jasná, do centra sústredená štruktúra truhlíc s “pokladmi" reflektuje tento princíp a dáva návštevníkovi jasnú trajektóriu poznávania keltského mincovníctva. Miestnosť samotnú spolu s jamou in situ návrh expozície zaujímavo začleňuje ako súčasť prezentovaných prvkov. Porota však napriek kvalitám definovala ako potencionálne problematickú pozíciu centrálnej expozície a podstropnej projekcie smerujúcej na steny. V tomto bode by dochádzalo pri väčšej návštevnosti k  vizuálno-prezentačným konfliktom. Napriek tomu čistota a jasná koncepcia si zaslúži pozornosť.

 

3. miesto - Ing. arch. M. Žitňanský, Ing. arch. V. Šimkovič, Ing. arch. A. Mravík, Ing. arch. V. Mikovčák, spolupráca Ing. P. Matuška, Mgr. K. Krivosudská

Porota ocenila prehľadnosť súťažného návrhu spolu s implementáciou interaktívnych prvkov. Tento utilitárny spôsob expozície však považuje za príliš konvenčný s nedostatočným dôrazom na aspekt zážitku a objavovania v spojení s týmto archeologicky veľmi atraktívnym priestorom. Miestnosť, kde má byť umiestnená expozícia je miestom autentickej prítomnosti keltskej histórie, kde sa našli dôkazy potvrdzujúce činnosť mincovne a ľudské pozostatky dokumentujúce prítomnosť keltského oppida. Súťažný tím s touto myšlienkou čiastočne pracoval avšak porota je toho názoru, že návrhu sa nepodarilo uspokojivo pretaviť tento fakt do architektonického návrhu expozície. Návrh kladie dôraz na prezentáciu mincí, ktoré výstižne predkladá ako vysoko hodnotný artefakt, poklad. Návštevníka správnym spôsobom uvádza do nálady získania rešpektu voči historickej hodnote a odkazu keltského mincovníctva. Použitie štandardnej expozičnej vitríny, napriek tomu, že je kombinovaná s interaktívnymi dotykovými plochami, porota považuje za zásadne univerzálny a nevhodný pre zámer akým by vybrané artefakty mohli vtiahnuť návštevníkov do histórie. Katastrofický horizont, tri ľudské kostry objavené v šachtovitej jame, ktorá je súčasťou priestoru, zostali návrhom značne opomenuté.

Zápisnica z 2. kola Súťaže:

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím