Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
8. november 2023
0
1961

Súťaž: NOVÁ FONTÁNA NA PEŠEJ ZÓNE V TRNAVE

Jednokolová architektonicko-výtvarná projektová súťaž na návrh novej fontány s umeleckým dielom.
Vyhlásenie6.11.2023
12:00
Odovzdanie návrhov5.2.2024
15:00
VyhlasovateľZaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko + Mesto Trnava
AdresaHlavná ulica 1,
Trnava,
Slovensko
Druh podujatiaSúťaž
KontaktMgr. Marek Halmo
+421 949 581 914
halmo@obstarame.sk

Súťažné podmienky overila Slovenská komora architektov.

Libreto novej fontány s umeleckým dielom sa spracováva na základe zhodnotenia stavu súčasnej Kráľovskej fontány na pešej zóne Hlavnej ulice v Trnave. Kráľovská fontána bola odovzdaná do užívania spolu so zrealizovanou pešou zónou v roku 2014. Kráľovská fontána je v nepretržitej prevádzke 7 rokov. Poškodenie pochôdznych trysiek dopravnou obsluhou, závady na technológii, poruchy iluminácie svetelného kanála, neskoré spínanie iluminácie výstrekov vyplývajúce z nevhodne zvolenej riadiacej techniky časového spínača a problémy s údržbou sochárskeho diela boli skutočnosti, ktoré viedli kompetentných k rozhodnutiu riešiť zrušenie fontány a nahradiť toto dielo novým návrhom.

Kritériá návrhu novej fontány s umeleckým dielom:

 • Nová fontána bude navrhnutá na pôvodnom mieste súčasnej fontány. Plošne bude rozvinutá v rámci stredového pásu pešej zóny v šírke a dĺžke pôvodnej fontány, šírka 6m a dĺžka 11 metrov. Nový návrh môže byť v predĺženom tvare do dĺžky 20 metrov.
 • V priestore podzemia fontány je suterén strojnotechnologickej časti fontány. Technológia je na súdobej úrovni, a je na autoroch nového návrhu fontány, či je repasovateľná a postačujúca pre nový koncepčný zámer, alebo bude potrebné jej nové riešenie.
 • Tak isto je na autoroch návrhu, či niektoré podkladové a nosné prvky fontány využijú pri svojom novom návrhu.
 • Pre účely nového návrhu príslušný odbor Mestského úradu poskytne podklady riešenia technológie, statiky, elektra, vodovodu a odkanalizovania k nahliadnutiu.

Ceny:

Účastník na 1. mieste získa cenu 7 500 €
Účastník na 2. mieste získa cenu 6 OOO€
Účastník na 3. mieste získa cenu 4 500 €

Lehoty: 

Vyhlásenie súťaže: 06.11.2023
Lehota na predkladanie návrhov: 05.02.2024 do 15:00 (CET)
Oznámenie výsledkov (predpoklad): 14.02.2024

Rozsah:

1x panel B1 (700 x 1000 mm)

Porota:

 • doc. Mgr. art. Martin Piaček, ArtD. - predseda (nezávislý od vyhlasovateľa)
 • PhDr. Vladimír Beskid (nezávislý od vyhlasovateľa)
 • Mgr. Sabína Jankovičová, ArtD. (nezávislá od vyhlasovateľa)
 • Mgr. art. Danica Pišteková, ArtD. (nezávislá od vyhlasovateľa)
 • PhDr. Ivana Rumanová (nezávislá od vyhlasovateľa)
 • Mgr. art. Branislav Škopek (nezávislý od vyhlasovateľa)
 • Ing. arch. Ondrej Horváth (závislý od vyhlasovateľa)
 • doc. Mgr. Peter Megyesi, PhD. (náhradník)
 • Mgr. Roman Popelár (náhradník)
 • Ing. arch. Peter Purdeš (náhradník)

Karta obstarávania v systéme JOSEPHINE

Súťažné podmienky:

 

Súťažné zadanie:

Mapa podujatia

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím