Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
13. december 2021
0
1210

Prehľad cien a ocenení v roku 2021

Prehľad najzaujímavejších cien a ocenení v oblasti architektúry a príbuzných druhov kultúry. Prioritu má slovenská scéna. Zahrnuli sme aj nosné ocenenia od susedov a zo sveta.
Prehľad cien a ocenení v roku 2021

Na Slovensku i v zahraničí sa každoročne udeľujú nezávislé ocenenia, ktoré majú ambíciu predstaviť to najlepšie čo vzniklo.

Aj v tomto roku sme  podrobne prezentovali všetky relevantné výbery. Či už slovenské, české, alebo renomované medzinárodné. Ako to dopadlo, a aké diela boli v uplynulom roku vybrané odbornými porotami, si môžete pozrieť v článku nižšie. V uplynulom roku najviac rezonovala práca ateliéru Richarda Murgaša. Základná škola Guliver v Banskej Štiavnici dosiahla na cenu CE.ZA.AR, Cenu Dušana Jurkoviča a objavila sa aj medzi slovenskými nomináciami na EUMiesAward.

 

Najprv Slovensko:

 

CE.ZA.AR 2021 - Cena Slovenskej komory architektov za architektúru  (Súhrnný článok o výsledkoch a predstavenie víťazných diel nájdete tu)

Laureátmi tohtoročnej Ceny Slovenskej komory architektov sa v jednotlivých kategóriách stali:

Dom V / Bratislava, viac TU
Autori: Martin Skoček, Lucia Miklová

Bytové domy Kamence, 1. etapa / Kysucké Nové Mesto, viac TU
Autori: Michal Sulo, Miriam Lišková

Fenomény architektúry: Hrad Uhrovec – obnova hospodárskej budovy / Uhrovec, viac TU
Autor: Martin Varga, Martin Kvitkovský (ateliér ô); Pavol Paulíny

Interiér: Byt 1903 / Trnava, viac TU
Autori: Richard Kilo, Matej Honč

Exteriér: Neformálne mo(nu)menty / Bratislava, viac TU
Autori: Kolektív VŠVU

Občianske a priemyselné stavby: Základná škola Guliver / Banská Štiavnica, viac TU
Autori: Richard Murgaš, Martin Lepej, Lukáš Cesnak

Cena verejnosti: Hrad Uhrovec – obnova hospodárskej budovy / Uhrovec, viac TU
Autori: Martin Varga, Martin Kvitkovský (ateliér ô); Pavol Paulíny

Patrón architektúry: Mesto Trnava za príkladný postup samosprávy pri príprave verejných investícií formou súťaže návrhov

 

Výročné ceny Spolku architektov Slovenska (viac v samostatnom článku)

Cenu Dušana Jurkoviča v roku 2020 udelil Spolok architektov Slovenska architektonickému dielu: Základná škola Guliver v Banskej Štiavnici. O výsledkoch ceny sme informovali v samostatnom článku, dielo sme podrobne predstavili tu. Architektonická cena s najväčšou tradíciou u nás sa udeľuje autorovi, alebo autorskému kolektívu za dielo, ktoré prispieva k zvýšeniu úrovne a prestíže architektonickej tvorby na Slovensku.
Autori víťazného projektu: Richard Murgaš, Martin Lepej, Lukáš Cesnak

Cenu Emila Belluša za celoživotné dielo udelilo prezídium Spolku architektov Slovenska architektovi Stanislavovi Tomanovi. Výraznej sobnosti Slovenskej architektúry sme venovali rozsiahly článok.

Cenu prof. Martina Kusého za vedecko-výskumnú a publikačnú činnosť v oblasti histórie, teórie a kritiky architektúry udelil Spolok architektov Slovenska Imrichovi Vaškovi. Hodnotiaca komisia ocenila dlhoročnú teoreticko-kritickú činnosť, reflexiu architektúry a špecifický výskum v oblasti architektonického navrhovania a prepájania vedeckých poznatkov s praxou. Cenu prof. Martina Kusého udelil Spolok architektov tiež Ľudovítovi Petránskemu ml. za dlhoročnú publicistickú, editorskú a žurnalistickú činnosť v oblasti architektúry a výtvarného umenia.

 

 

 

V susednej Českej republike padli nasledovné verdikty:

Česká cena za architektúru 2021 (viac tu)

V súťažnej prehliadke (ekvivalent CE.ZA.AR-a), ktorú každoročne organizuje Česká komora architektov, zvíťazili Miroslav Pospíšil a Martin Karlík z kancelárie atelier-r za rekonštrukciu paláca hradu Helfštýn (dielo sme predstavili v samostatnom článku).

Ocenenie za Výnimočný počin si odniesla pani architektka Alica Šimečková za starostlivosť o kolegyňu Růženu Žertovú.

 

Grand Prix Obce Architektů 2021 (viac tu)

Grand Prix v súťažnej prehliadke, ktorú organizuje česká Obec Architektů (obdoba nášho Spolku architektov Slovenska), získal projekt Ladislava Kubu, Tomáša Pilařa a Martina Klimeckého - Přestavba menzy koleje 17. listopadu Fakulty Humanitních studiích Univerzity Karlovy (realizáciu sme podrobne predstavili v samostatnom článku).

 

 

 

Zo svetového kontextu vyberáme nasledovné:

Pritzkerova cena  (Laureátky sme predstavili tu)

Pritzkerova cena, ktorá je všeobecne považovaná za najprestížnejšie ocenenie v oblasti architektúry, si prevzali Anne Lacaton a Jeana-Philipp Vassal.

Kľúčové črty osobností írskej a svetovej architektúry zhrnula odborná porota v nasledujúcich riadkoch: "Dielo laureátov reflektuje demokratického ducha architektúry. Svojou tvorbou, prístupom k profesii a realizáciami dokázali, že udržateľná architektúra je v ich poňatí trvácna, inovatívna a v neposlednom rade dostupná. Toto je mantra tímu Anne Lacaton a Jeana-Philippa Vassala, od založenia ich parížskeho ateliéru v roku 1987."

 


Slovenská architektúra nominovaná na EU Mies Award 2022
(celý článok nájdete tu)

V prebiehajúcom ročníku Ceny Európskej únie za súčasnú architektúru, ktorá je všeobecne považovaná za najprestížnejšie ocenenie za architektonickú tvorbu na starom kontinente, je celkovo nominovaných 532 prác zo 41 krajiín. Diela navrhli nezávislí odborníci, národné profesné organizácie a poradný výbor Ceny. Diela za Slovensko nominujú Slovenská komora architektov a dvaja nezávislí experti, menovaní Nadáciou Miesa van der Rohe: Henrieta Moravčíková a Štefan Moravčík (ARCHINFO). Slovenskú republiku v aktuálnom ročníku reprezentuje šesť diel (nominácie sme predstavili v samostatnom článku).

 

 

 

Veríme že Vás zaujme aj výber študentských prác a ocenenia z príbuzných kultúrnych oblastí:

Cena profesora Jozefa Lacka (viac tu)

Celoštátnu súťaž o najlepšiu diplomovú prácu absolventov architektonických škôl na Slovensku organizuje každoročne Spolok architektov Slovenska. Porota vybrala víťaza a ďalších 5 prác, ktorým za ich špecifický prínos v konkrétnej oblasti udelila odmeny.

Cena profesora Jozefa Lacka 2019/2020 bola udelená Daniele Sabovej / KA FA TU Košice za prácu Dez/orientácia (prácu sme predstavili tu).

 

Cena dekana Fakulty architektúry STU v Bratislave za najlepšiu ateliérovú prácu (viac tu)

"Cena víťazov cien" je každoročne prehliadkou najlepších ateliérových prác, ocenených v jednotlivých oblastiach študijných odborov na Fakulte architektúry a dizajnu STU. Porota zložená zo slovenskej architektonickej a dizajnérskej špičky určila ako najlepší ateliérový projekt BETWEEN SAINT-DENIS (viac tu). Cenu si z rúk dekana prebrali Kristián Ján Vidiš a Andrej Vojtko.

 

CENY A+ za najlepšiu ateliérovú tvorbu na Katedre architektúry Stavebnej fakulty STU (viac tu)

Súťaže A+ už po tretíkrát slávnostné ocenila najlepšiu ateliérovú tvorbu na Katedre architektúry SvF STU. Cieľom súťažnej prehliadky je podpora záujmu študentov o ateliérovú tvorbu, súťaženie a štúdium súčasných trendov v architektúre, urbanizme i v obnove pamiatok.

 

 

Prehliadka diplomových prác českých architektonických škôl (viac tu)

Súťažnú prehliadku každoročne organizuje Česká komora architektov, so zámerom porovnávať úroveň kvality štúdia na vysokých školách. V aktuálnom ročníku sa o ocenenie uchádzalo 131 diplomantov, vynikli naozaj zaujímavé zadania, o víťazoch rozhodovala aj slovenská predsedníčka poroty. Výpovednú hodnotu má porovnanie výsledkov so slovenským ekvivalentom - Cenou profesora Jozefa Lacka. Víťazom sa stal Jakub Wiesner z pražskej UMPRUM (viac tu).

Olověný Dušan - najlepšie semestrálne projekty pražskej Fakulty architektúry ČVUT (viac tu)

Cieľom súťaže je sprostredkovať kritický pohľad na výučbu na pražskej fakulte. Odborná nezávislá porota, tak ako každý rok, ocenila najlepšie projekty a ateliéry v kategóriách Architektúra a Design (viac tu)

 

Výsledky celoštátnej súťaže Fénix - Kultúrna pamiatka roka (viac tu)

Ministerstvo kultúry SR ocenilo najlepšie zrekonštruované či zreštaurované národné kultúrne pamiatky. Deväťčlenná odborná porota hodnotila projekty pamiatkovej obnovy ukončené v rokoch 2018 a 2019 (viac tu).

 

 

Národná cena za dizajn 2021 (celý článok)

Národná cena za dizajn (NCD) je ocenenie udeľované Slovenským centrom dizajnu a Ministerstvom kultúry SR. NCD je udeľovaná už od roku 1993, vtedy ešte pod názvom Dobrý dizajn. Súťaž je určená všetkým polohám dizajnu. 18. ročník prehliadky slovenského dizajnu bol tento rok venovaný najlepšiemu produktovému dizajnu rokov 2019 a 2020. Počas galavečera 8. októbra 2021 v MDPOH odovzdala 8 hlavných cien, 4 ceny pre osobnosti dizajnu a 6 špeciálnych uznaní. Tento rok sú ocenenia o to výnimočnejšie, že boli udelené práve v Roku slovenského dizajnu.

 

 

Cena Oskára Čepana (finalistov sme predstavili tu)

Vyhlásenie ceny, ktorá je každoročne udelovaná vizuálnym umelcom a umelkyniam do 40 rokov sa posúva netradične až na začiatok budúceho roka. Finalistov sme predstavili tu

 

 

Maľba - Cena Nadácie VÚB (diela sme predstavili tu)

V súťaži, ktorá je určená mladým umelcom (do 35 rokov) zvíťazila Rita Koszorús s dielom schMERZbild FALL.

Rok 2021 bol aj pre Archinfo v mnohom špecifický:

  • Podieľali sme sa na organizovaní Ceny Dušana Jurkoviča
  • Nominovali sme tiež najlepšiu slovenskú architektúru v rámci Ceny Európskej únie za súčasnú architektúru - EU Mies Award
Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím