Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
14. január 2021
0
938

21. ročník Prehliadky diplomových prác českých architektonických škôl

Víťazom sa stal Jakub Wiesner z pražskej UMPRUM.
21. ročník Prehliadky diplomových prác českých architektonických škôl

Súťažnú prehliadku každoročne organizuje Česká komora architektov, so zámerom porovnávať úroveň kvality štúdia na vysokých školách. V aktuálnom ročníku sa o ocenenie uchádzalo 131 diplomantov, vynikli naozaj zaujímavé zadania, o víťazoch rozhodovala aj slovenská predsedníčka poroty. Výpovednú hodnotu má porovnanie výsledkov so slovenským ekvivalentom - Cenou profesora Jozefa Lacka.

Práce hodnotila odborná porota na čele s Monikou Mitášovou. Ďalšími členmi boli architekti Tomáš Jiránek a Alena Mičeková, historik architektúry a teoretik Benjamin Fragner a publicista Petr Volf. Porotcovia posudzovali predovšetkým architektonickú kvalitu predložených prác. Zhodli sa na záujme oceniť návrhy, ktoré sú „inspirujícím autorským řešením zadání v oboru, a přitom jim je vlastní také jistý kulturně-společenský a občanský přesah, a tedy i účinek v době, kdy se ještě výrazněji projevuje potřeba vzájemné občanské i profesní otevřenosti, kritičnosti a solidarity a zpytování horizontů profese.“ Do najužšieho výberu následne porota vybrala tie, ktoré majú „potenciál kultivovat naše nazírání na současný svět i krajinnou, urbanistickou a architektonickou tvorbu stejně jako na samotnou profesi architekta.“

Výsledky súťažnej prehliadky:

 

1. miesto: Jakub Wiesner, Praha 10 – Trash (viac tu)

Prvú cenu získal absolvent Vysokej školy umeleckopriemyselnej v Prahe Jakub Wiesner za projekt Praha 10 - Trash. Pod vedením Ivana Krúpu navrhol urbanistické riešenie lokality v Prahe 10, pôvodne periférneho územia, ktoré sa dostáva do popredia záujmu developerov. Práca je polemikou s aktuálnou víziou zastavania územia blokovou zástavbou. Porotu projekt zaujal „systematičností a názorově uceleným přístupem, cíleně narušuje v současném urbanismu převládající přístupy a projekční dogmata dnes spíš jen komerčně motivované urbanizace periferních a rozvojových území města.“ Namiesto toho „upozorňuje na význam různorodosti, vychází z jejich jedinečnosti.“ Otvára diskusiu o tom, že „město může být urbanizované zcela podle jiných metod, ve kterých se projevuje vnímání života a městské krajiny, lidské měřítko a jistá forma poetismu.“ Projekt podľa poroty ukazuje, ako zachrániť zdanlivo neveľmi hodnotné územie pražskej periférie pred klasickou developerskou zástavbou. Nejde pritom len o „ztvárněnou vizi, která objevně zachycuje genia loci a dostává se k jeho podstatě, ale především o způsob a detailní návod, podle něhož lze postupovat. Místo dostává šanci, kterou by byla škoda nevyužít.“

Víťazný projekt získal finančnú odmenu vo výške 25 000 Kč a súčasne návštevu centrály spoločnosti Zumtobel v rakúskom Dornbirne, spojenú s prehliadkou nedávno otvoreného Light Fora aj veľmi zaujímavej miestnej architektúry.

 

2. miesto: Julie Kopecká, Nádraží v Peci pod Sněžkou (viac tu)

Druhou cenou bola ocenená Julie Kopecká za prácu Nádraží v Peci pod Sněžkou spracovanou
pod vedením Tomáša Hradečného na Fakulte architektúry ČVUT v Prahe. Podľa poroty ide
o „ukázku možné typologie železničních zastávek v návaznosti na citlivé krajinářské řešení.“ Porotcovia pritom vyzdvihli prístup, ktorého výsledkom je „velkorysé krajinářské dílo, nikoliv jen stavba dopravní infrastruktury.“ Ocenili citlivé zapojenie do štruktúry miesta, „přesvědčivé minimalistické, a přitom dynamické pojetí samotného objektu, které rozšiřuje dosavadní typologii železničních stanic.“

Ocenený projekt získal finančnú odmenu vo výške 15 000 Kč.

 

3. miesto: Veronika Chalupová, Možnosti krajinářského řešení velkého vodního díla Vlachovice (viac tu)

Tretiu cenu udelila porota absolventke Záhradníckej fakulty Mendelovej univerzity v Brne Veronike Chalupovej za projekt Možnosti krajinářského řešení velkého vodního díla Vlachovice. Pod vedením Aleny Salašovej riešila absolventka vplyv plánovaného vodného diela Vlachovice na krajinu. Navrhla komplexný vodný režim, s celým radom opatrení v krajine. Porotu oslovila „důsledná poctivá práce
ve vazbě na krajinu a obyvatele vedená směrem ke zlepšení možného dopadu realizace inženýrského vodního díla,“ a tiež fakt, že pracuje „nejenom s bezprostředním okolím, ale také s širšími souvislostmi. Do hry vnáší estetické kvality, které se jinak u obdobných projektů opomíjí.“

Ocenený projekt získal finančnú odmenu vo výške 10 000 Kč.

 

Čestné uznanie: Blanka Štuříková, Projektivní prostor: Hřbitov bez hrobů (viac tu)

Porota udelila tiež dve čestné uznania. Prvé Blanke Štuříkovej, absolventke Fakulty architektúry VUT v Brne, za prácu Projektivní prostor: Hřbitov bez hrobů. Projekt vznikol pod vedením Jana Kristeka a Jaroslava Sedláka. Porotu zaujala konceptuálna práca, ktorá predstavuje víziu cintorína budúcnosti. „Dotýká se citlivého tématu kulturních tradic, což vznáší mnoho zneklidňujících otázek. Je však cenným vkladem do další diskuse,“ zhodli sa porotcovia. 

 

Čestné uznanie: Vojtěch Rudorfer, NY-ÅLESUND Hangár pro výzkumnou vzducholoď s vědeckotechnickým zařízením (viac tu)

Čestné uznanie si odnáša tiež Vojtěch Rudorfer z Fakulty architektúry ČVUT v Prahe, ktorý navrhol pod vedením Mirka Bauma a Vojtecha Hablera hangár pre vzducholoď v arktickom prostredí. Diplomový projekt NY-ÅLESUND Hangár pro výzkumnou vzducholoď s vědeckotechnickým zařízením podľa poroty „osciluje na hraně konstrukční propracovanosti a architektonického řešení.“ Porotcovia ocenili „precizní podání stavebního systému včetně spousty výpočtů stejně jako provedení detailů.“ Projekt sa podľa nich vyznačuje „perfekcionalismem, jaký není na vysokých školách obvyklý.“

 

Zvláštna cena Českých centier: Tomáš Rain, Konverze areálu Branických ledáren (viac tu)

Zvláštnu cenu Českých centier udelila porota Tomášovi Rainovi z Fakulty architektúry ČVUT v Prahe. Jeho diplomová práca Konverze areálu Branických ledáren sa venovala pod vedením Václava Girsu návrhu galérie pre Slovanské epopeje v rámci viacúčelového kultúrneho zariadenia. Podľa poroty „to, co se klopotně hledá, bylo roky na očích. Stačí dobrá vůle a vzácné, leč paradoxně jaksi nechtěné obrazy, najdou v Praze konečně stálý domov.“

Ocenený projekt získal týždennú stáž v jednom z európskych Českých centier.

 

Zvláštna cena Ministerstva priemyslu a obchodu: Roman Balšán, Rekonstrukce Labskozámeckého pivovaru v Litoměřicích (viac tu)

Zvláštnu cenu Ministerstva priemyslu a obchodu získal Roman Balšán z Vysokej školy umeleckopriemyselnej v Prahe. Jeho diplomová práca Rekonstrukce Labskozámeckého pivovaru v Litoměřicích, ktorú viedol Ján Šépka, podľa porotcov „přichází s inspirativním nápadem, jak zachránit výjimečnou dominantu Litoměřic.“ Citlivá konverzia areálu ponúkajúca novú funkciu by sa podľa autorovho návrhu mohla stať „významným krokem k rozvoji města i celého Ústeckého regionu. Využití nejhlubšího geotermálního vrtu a dalších opatření vedoucích k energetickým úsporám by pak mohlo mít dokonce význam nadregionální.“

Ocenený projekt získal notebook.

 

Zvláštna cena spoločnosti Cegra: Tomáš Pevný, Vodní dílo Fláje (viac tu)

Zvláštnu cenu spoločnosti Cegra obdržal Tomáš Pevný za prácu Vodní dílo Fláje. Podľa poroty „empaticky doplňuje betonový chrám“, vychádza z jeho vizuálnej sily a používa ju ako oporu nového rozvoja." Absolvent Fakulty architektúry ČVUT v Prahe z ateliéru Petra Hájka vypracoval návrh betónovej hrádze, obohatenej vo svojom vnútri, ako glosujú porotcovia „velmi nečekanou funkci: mění se v kolumbárium a obřadní hřbitovní síň.“

Ocenený projekt získal licenciu softvéru ArchiCAD verzie 24.

 

Zvláštna cena spoločnosti Heluz: Jan Urbášek, Brno Kohoutovice, Sacrum (viac tu)

Zvláštnou cenou spoločnosti Heluz bol ocenený Ján Urbášek za projekt Brno Kohoutovice, Sacrum. Absolventa Fakulty architektúry VUT v Brne z ateliéru Jozefa Kiszka porota ocenila za „kompaktní ucelené řešení, které zohledňuje daný účel.“ Návrh má podľa porotcov „jednak vznešenost, jakou od sakrální stavby očekáváme, jednak schopnost komunikovat se svým urbánním okolím daným původní vesnicí i pozdějšími panelovými domy. Vzniklo přirozené centrum.“

Ocenený projekt získal poskytnutie mediálneho priestoru pre prezentáciu práce na portáli archSPACE v hodnote 55 000 Kč.

 

Zvláštna cena spoločnosti Zumtobel: Jakub Vašek, Rekonstrukce a dostavba filmových ateliérů v areálu Horních kasáren v Klecanech (vac tu)

Zvláštnu cenu spoločnosti Zumtobel obdržal Jakub Vašek za prácu Rekonstrukce a dostavba filmových ateliérů v areálu Horních kasáren v Klecanech. Absolvent Stavebnej fakulty ČVUT v Prahe navrhol pod vedením Tomáša Šenbergera podľa poroty urbanistické riešenie „přinášející nečekané možnosti v utváření exteriéru i interiéru.“ Porotcovia vyzdvihli, že „promyšlenost funkcí je příslibem synergie a životaschopnosti potřebné konverze.“


Ocenený projekt získal návštevu centrály spoločnosti Zumtobel v rakúskom Dornbirne spojenú s prehliadkou nedávno otvoreného Light Fora aj zaujímavej miestnej architektúry.

https://diplom.ky/2020/Rekonstrukce-a-dostavba-filmovych-atelieru-v-arealu-Hornich-kasaren-v-Klecanech
https://diplom.ky/2020/Rekonstrukce-a-dostavba-filmovych-atelieru-v-arealu-Hornich-kasaren-v-Klecanech

Všetky práce sú dostupné na webe diplom.ky.

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím