Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
15. november 2021
0
759

Výročné ceny Spolku architektov Slovenska 2021

Vo štvrtok 18. novembra prebehlo v Moyzesovej sieni FiF UK slávnostné odovzdávanie Ceny Dušana Jurkoviča, Ceny Emila Belluša, Cien profesora Martina Kusého a Ceny profesora Jozefa Lacka.
Výročné ceny Spolku architektov Slovenska 2021

V článku prinášame krátky súhrn a predstavujeme jednotlivých laureátov.

Cenu Dušana Jurkoviča udelil Spolok architektov Slovenska už 55. krát. Architektonická cena s najväčšou tradíciou u nás sa udeľuje autorovi, alebo autorskému kolektívu za dielo, ktoré prispieva k zvýšeniu úrovne a prestíže architektonickej tvorby na Slovensku.

Cenu Dušana Jurkoviča 2020 sa hodnotiaca komisia rozhodla udeliť architektonickému dielu: 

Základná škola Guliver, Banská Štiavnica (Dielo sme podrobne predstavili tu)
Autori: Richard Murgaš, Martin Lepej, Lukáš Cesnak
Spolupráca: Michaela Žáková, Filip Krump, Viktória Szabóová
Rok dokončenia: 2021
Lokalita: Banská Štiavnica

Cene Dušana Jurkoviča sme venovali samostatný rozsiahly článok, v ktorom nájdete komentáre poroty aj všetky nominované diela.

Laureát Ceny Dušana Jurkoviča: Základná škola Guliver v Banskej Štiavnici
Laureát Ceny Dušana Jurkoviča: Základná škola Guliver v Banskej ŠtiavniciFoto: Tomáš Manina

 

Okrem Ceny Dušana Jurkoviča bola tradične udelená aj Cena Emila Belluša za celoživotné dielo a Cena prof. Martina Kusého za publikačnú činnosť v oblasti architektúry.

Cenu Emila Belluša za celoživotné dielo udelilo prezídium Spolku architektov Slovenska architektovi Stanislavovi Tomanovi. 

LAUDATIO:

Autorom nasledujúceho textu je Mgr. Milan Mazúr, dlhoročný a dnes už bývalý riaditeľ Považskej galérie umenia, priaznivec architektúry, kurátor nielen výtvarných ale aj architektonických prezentácií a spolutvorca koncepcie tradičného každoročného mesiaca architektúry v Žiline.

Ing. arch. Stanislav Toman sa narodil 2. 6. 1936 v Nemčiciach. V rokoch 1954-1960 študoval na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave na Fakulte architektúry a pozemného staviteľstva u prof. Emila Beluša, prof. Vladimíra Karfíka a prof. Emanuela Hrušku. Výtvarné vzdelanie absolvoval u prof. Karola Ondreičku a sochára Tibora Bártfaya.

Medzi jeho najvýznamnejšie projekty patria sídlisko Nábrežie v Liptovskom Mikuláši, Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Liptovskom Hrádku, rekreačné zariadenie Váhostavu v Jánskej doline, domy smútku vo viacerých obciach, Územný plán centra mesta Ružomberok. Pätnásť rokov projektoval pre okres Liptovský Mikuláš a potom 15 rokov pre Považskú Bystricu. Tu vytvoril architektúru sídliska Rozkvet a budovu Slovenskej sporiteľne. V rokoch 1968-1980 spolu s architektmi Ottom Sedlákom a Gabrielou Cimmermannovou vyprojektovali architektonické dielo Hotel Slovakia v Žiline. (Ja dodávam, že v roku 1981 bolo toto dielo ocenené Cenou Zväzu slovenských architektov, čo je dnešná Cena Dušana Jurkoviča)

V roku 1976 dostal architekt žilinského Stavoprojektu Stanislav Toman zákazku vybudovania obytného obvodu Rozkvet v Považskej Bystrici. Obytný obvod na kopci Helena, juhozápadne od centrálnej mestskej zóny, predstavuje samostatný kompozično-prevádzkový celok v rozvinutej organizácii územia na zložitom geomorfologickom podklade lokality. Bolo treba vyriešiť a technologicky zabezpečiť samotnú stabilitu kopca a ako prvý na Slovensku použil kolektorové chodby pre technickú infraštruktúru sídliska. Tak ako iní aj Toman sa pričinil o to, aby kaplnka sv. Heleny bola zachovaná a zakomponovaná do architektúry budúceho sídliska.
Po roku 1990 rozšíril svoje portfólio o tvorbu sakrálnej architektúry.

Stana Tomana široká verejnosť pozná nielen ako architekta, ale aj ako umeleckého fotografa;
a v sumarizácii jeho mnohorakých mimo-architektonických aktivít a záujmov nemôže chýbať konštatovanie, že je uznávaným chovateľom plemena Slovenského čuvača a nadšeným golfistom.

 

Cenu profesora Martina Kusého za rok 2021 udelil Spolok architektov Slovenska (na základe rozhodnutia poroty ktorá pracovala v zložení Jana Pohaničová, Andrea Bacová a Marián Zervan) profesorovi Imrichovi Vaškovi za dlhoročnú permanentnú teoreticko-kritickú činnosť a reflexiu architektúry, za špecifický výskum v oblasti architektonického navrhovania a  prepájania vedeckých poznatkov s praxou, za sústavnú publikačnú činnosť v slovenských a českých odborných médiách ako aj za ostatnú publikáciu Nové milénium 2000-2018 / od pádu dvojičiek po smrť ZahyHadid (Vysoká škola umelecko-priemyslová, Praha 2021).

Laureát Ceny profesora Martina Kusého - prof. akad. arch. Imrich Vaško
Laureát Ceny profesora Martina Kusého - prof. akad. arch. Imrich Vaško

 

Cenu prof. Martina Kusého za rok 2021 udelil Spolok architektov Slovenska tiež Ľudovítovi Petránskemu ml. za dlhoročnú publicistickú, editorskú a žurnalistickú činnosť v oblasti architektúry a výtvarného umenia, za prezentáciu architektúry v odborných médiách a osvetu v tejto oblasti

Laureát Ceny profesora Martina Kusého - PhDr. Ľudovít Petránsky ml.
Laureát Ceny profesora Martina Kusého - PhDr. Ľudovít Petránsky ml.

 

Na záver bola odovzdaná Cena profesora Jozefa Lacka za najlepšiu diplomovú prácu absolventov architektonických škôl, ktorá potovala do rúk Daniely Sabovej za prácu Dez / orientácia. Autorka v teoretickej časti pozoruje orientáciu a dezorientáciu  človeka v mestskej štruktúre. Prechádza od kolektívneho, až k intímnemu priestoru, ktorý skúma vo filozofickej, urbanistickej aj architektonickej rovine. Architektonická štúdia, s podtitulom Kúpeľňa v meste, následne overuje východiská na konkrétnom prípade. "Mestské kúpeľne" sú alternatívnou typológiou, ktorá experimentuje s ľudskou intimitou vo verejnom priestore.

Výsledkom súťaže a oceneným dielam sme venovali samostatný článok.

Víťazná diplomová práca Dez / orientácia
Víťazná diplomová práca Dez / orientáciaAutor: Daniela Sabová

Galéria fotografií Andreja Trebatického zo slávnostného odovzdávania Cien Spolku architektov Slovenska:

 

Na záver prinášame zhrnutie tvorby oceneného Stanislava Tomana

CENY A OCENENIA

 • 1975 - Strieborná medaila STP Žilina
 • 1981 - Cena ZSA, za Hotel Slovakia Žilina
 • 1997 - titul MZSF (Majster Zväzu Slovenských Fotografov) za súbor fotografií California
 • 2001 - Cena Obce Nemčice za kultúrny rozvoj obce, jej propagáciu doma a v zahraničí
 • 2006 - Cena LITTERAS MEMORIALES, Žilinský samosprávny kraj, za mimoriadny prínos v oblasti
 • neprofesionálnej fotografickej tvorby a príležitosti životného jubilea 80 rokov
 • 2014 - Cena GENIUS LOCI SOLNENSIS, Zbor Žilincov, za vynikajúce architektonické stvárnenie Žiliny a jej okolia, za premyslené riešenie urbanizmu, za majstrovstvo v kategórii umelecká fotografia a vzornú reprezentáciu Žiliny vo vrcholných slovenských orgánoch architektov, Matice slovenskej, fotografov a chovateľov
 • 2018 - Cena JOŽE PLEČNIKA, Praha – Španielska sála Pražského hradu za celoživotný prínos v oblasti architektúry a staviteľstva, pri príležitosti osláv 100. výročia založenia samostatnej Československej republiky v roku 1918
 • 2021 - Cena EMILA BELLUŠA, Spolok architektov Slovenska za celoživotné dielo v oblasti architektúry


BIOGRAFICKÉ ÚDAJE

 • 1936 narodil sa 2. Júna 1936 v Nemčiciach okr. Topoľčany
 • 1936 - 1942 v kruhu 6 súrodencov
 • 1942 - 1947 Ľudová škola Nemčice
 • 1947 - 1951 Meštianska škola Topoľčany
 • 1951 - 1954 Jedenásťročná škola s maturitou Topoľčany
 • 1954 - 1960 SVŠT, fakulta architektúry a pozemného staviteľstva, Bratislava prof. E. Belluš, V. Karfík, E. Hruška, J. Svetlík a. i.
 • diplomová práca J. Lacko - titul ing.arch.
 • 1961 - 1991 Stavoprojekt Žilina, vedúci ateliéru A4 (1971-72)
 • 1961 skrátená základná vojenská služba v Komárne a Kostelci nad Labem
 • 1961 svadba s Máriou Mišejkovou, deti Daniela (1962) a Róbert (1966)
 • 1969 - 1980 predseda ZSA Žilina, Prezídium ZSA, člen výboru Čsl. architektov Praha
 • 1983 Zväz slovenských fotografov, titul MZSF (1997)
 • 1991 - 1992 OÚŽP Žilina, vedúci Štátnej stavebnej správy a územného rozvoja
 • 1992 autorizovaný architekt SKA Bratislava
 • 1993 - 2000 súkromný ateliér T+T - S.Toman, R.Toman, Žilina-Vranie
 • 1994 ovdovel, žije s dcérou vo Vraní
 • 2007 - 2018 Zbor žilincov v Žiline, člen výboru
 • 2007 Prvý žilinský golfový klub Žilina, člen
 • 2010 Združenie výtvarných umelcov stredného Slovenska - ZVUSS, člen


ÚZEMNÉ PLÁNY a URBANIZMUS

 • STP Žilina
 • 1963 PÚP Liptovský Mikuláš - Nábrežie „A“
 • 1963 PÚP Liptovský Mikuláš - Nábrežie „B“
 • 1971 ÚPN-Z Ružomberok – Stred
 • 1975 ÚPN-Z Považská Bystrica - Rozkvet, A.Lavička
 • ateliér T+T
 • 1995 Areál kostola, domu smútku a cintorín, Hvozdnica

VÝZNAMNÉ SÚŤAŽE

 • 1958 Pamätník L.Štúra, Bratislava - IV. odmena - I.Trizma
 • 1961 Celošt. prehliadka arch. - MŠ Istebné - III. Cena
 • 1966 Rekreačné chaty - II. cena
 • 1967 Hotel Slovakia, Žilina - I. cena - O.Sedlák
 • 1968 Ružomberok - Stred - I. cena - O.Sedlák, S.Tabaček
 • 1969 Súťaž Vrátna - III. Cena - V.Mecková,O.Sedlák, J.Kríž
 • 1969 Byt, rodina, spokojnosť (tel.súťaž) - III. Cena
 • 1978 AB Stavoprojekt Žilina - II. cena
 • 1986 ONV Liptovský Mikuláš, podniková súťaž - I. cena
 • 1993 Múzeum - galéria - archív, Žilina - III. Cena - R.Toman
 • 1995 CMZ Považská Bystrica, vyzv. Súťaž - II. cena- P.Nezval, M.Likavčan, R.Toman

MEDZINÁRODNÉ SÚŤAŽE

 • 1966 Centrum Ostrava - IV. cena - Š.Kukuc, S.Tabaček
 • 1969 UNIDO Wien, Rakúsko - kolektív STP
 • 1976 Centrum of ESPOO, Helsinky, Fínsko - M.Galovský, S.Tabaček
 • 1993 Traum haus, Nemecko

Spolu celkom 41 súťaží

VÝZNAMNÉ ŠTÚDIE

 • 1967 SPŠE Liptovský Hrádok, internát a strav. časť - STP Žilina
 • 1968 Hotel Slovakia, Žilina
 • 1977 AB Stavoprojekt, Žilina - A.Stuchl
 • 1980 Dom smútku, Veľké Rovné
 • 1983 Rekreačné zariadenie Váhostav, Jánska dolina
 • 1984 Samoobsluha Koliesko, Jasná
 • 1986 ONV Liptovský Mikuláš - STP Žilina

Spolu celkom 35 štúdií STP Žilina

 • 1991 R.k. kostol sv. Svorada a Benedikta, Hvozdnica - R.Toman
 • 1992 Vila M.B., Trenčianske Teplice - L.Levický
 • 1994 R.k. kostol Sedembolestnej P. Márie, Zástranie
 • 1994 Plaváreň Žilina, vonkajšie bazény - L.Levický
 • 1996 Rodinný dom L.H., Žilina

Spolu celkom 16 štúdií ateliér T+T


VÝZNAMNÉ REALIZÁCIE

STP Žilina

 • 1967 SPŠE Liptovský Hrádok, učebná časť
 • 1975 Sídlisko Nábrežie „A“, Liptovský Mikuláš
 • 1981 Hotel Slovakia, Žilina - O. Sedlák, G. Cimmermanová
 • 1987 Slovenská sporiteľňa, Považská Bystrica
 • 1987 Rekreačné zariadenie Váhostav, Jánska dolina
 • 1989 Dom smútku Lisková - J. Kudlička
 • 1990 Sídlisko Nábrežie „B“, Liptovský Mikuláš
 • ateliér T+T
 • 1994 R.k. kostol sv. Svorada a Benedikta, Hvozdnica - R.Toman, K.Trizuliak, M.Trizuliak
 • 1995 Plaváreň Žilina, vonkajšie bazény - L. Levický
 • 2000 R.k. kostol Sedembolestnej p.Márie, Zástranie
 • 2002 Rodný dom Nemčice, rekonštrukcia

Spolu celkom 26 realizácii stavieb


VÝZNAMNÉ INTERIÉRY

STP Žilina

 • 1980 Hotel Slovakia, Žilina - A. Beráková, R. Bero (Ruleta bar, apartmán, dvojlôžková izba)
 • 1980 Krematórium Žilina (stavba L.Lagová) - A. Vika
 • 1987 Slovenská sporiteľňa, Považská Bystrica - P.Choma
 • 1989 Dom smútku Lisková - J.Kudlička
 • 1989 CKM Žilina, Mariánske námestie - P.Visczor

ateliér T+T

 • 1993 Predajňa Quart, Žilina, Hurbanova ul.
 • 2000 Kultúrny dom a Obecný úrad, Hvozdnica
 • 2002 Rodný dom Nemčice

Poloha na mape

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím