Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

JANOŠÍK OKNA-DVEŘE

Valašské Příkazy 55 55
Valašské Příkazy

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

SCHÜCO International KG, o. z. Slovensko

Okná, dvere a fasády

Tomášikova 17
Bratislava

Pergo

Třebětice 102
Holešov

Cortizo Slovakia,

Železničný rad 29
Nová Baňa

PREFA Slovensko s. r. o.

Ladislava Dérera 2749/2
Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

REYNAERS ALUMINIUM s.r.o.

Office: TWINCITY C HubHub, Mlynské Nivy 16
Bratislava

Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
15. november 2021
0
598

Výročné ceny Spolku architektov Slovenska 2021

Vo štvrtok 18. novembra prebehlo v Moyzesovej sieni FiF UK slávnostné odovzdávanie Ceny Dušana Jurkoviča, Ceny Emila Belluša, Cien profesora Martina Kusého a Ceny profesora Jozefa Lacka.
Výročné ceny Spolku architektov Slovenska 2021

V článku prinášame krátky súhrn a predstavujeme jednotlivých laureátov.

Cenu Dušana Jurkoviča udelil Spolok architektov Slovenska už 55. krát. Architektonická cena s najväčšou tradíciou u nás sa udeľuje autorovi, alebo autorskému kolektívu za dielo, ktoré prispieva k zvýšeniu úrovne a prestíže architektonickej tvorby na Slovensku.

Cenu Dušana Jurkoviča 2020 sa hodnotiaca komisia rozhodla udeliť architektonickému dielu: 

Základná škola Guliver, Banská Štiavnica (Dielo sme podrobne predstavili tu)
Autori: Richard Murgaš, Martin Lepej, Lukáš Cesnak
Spolupráca: Michaela Žáková, Filip Krump, Viktória Szabóová
Rok dokončenia: 2021
Lokalita: Banská Štiavnica

Cene Dušana Jurkoviča sme venovali samostatný rozsiahly článok, v ktorom nájdete komentáre poroty aj všetky nominované diela.

Laureát Ceny Dušana Jurkoviča: Základná škola Guliver v Banskej Štiavnici
Laureát Ceny Dušana Jurkoviča: Základná škola Guliver v Banskej ŠtiavniciFoto: Tomáš Manina

 

Okrem Ceny Dušana Jurkoviča bola tradične udelená aj Cena Emila Belluša za celoživotné dielo a Cena prof. Martina Kusého za publikačnú činnosť v oblasti architektúry.

Cenu Emila Belluša za celoživotné dielo udelilo prezídium Spolku architektov Slovenska architektovi Stanislavovi Tomanovi. 

LAUDATIO:

Autorom nasledujúceho textu je Mgr. Milan Mazúr, dlhoročný a dnes už bývalý riaditeľ Považskej galérie umenia, priaznivec architektúry, kurátor nielen výtvarných ale aj architektonických prezentácií a spolutvorca koncepcie tradičného každoročného mesiaca architektúry v Žiline.

Ing. arch. Stanislav Toman sa narodil 2. 6. 1936 v Nemčiciach. V rokoch 1954-1960 študoval na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave na Fakulte architektúry a pozemného staviteľstva u prof. Emila Beluša, prof. Vladimíra Karfíka a prof. Emanuela Hrušku. Výtvarné vzdelanie absolvoval u prof. Karola Ondreičku a sochára Tibora Bártfaya.

Medzi jeho najvýznamnejšie projekty patria sídlisko Nábrežie v Liptovskom Mikuláši, Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Liptovskom Hrádku, rekreačné zariadenie Váhostavu v Jánskej doline, domy smútku vo viacerých obciach, Územný plán centra mesta Ružomberok. Pätnásť rokov projektoval pre okres Liptovský Mikuláš a potom 15 rokov pre Považskú Bystricu. Tu vytvoril architektúru sídliska Rozkvet a budovu Slovenskej sporiteľne. V rokoch 1968-1980 spolu s architektmi Ottom Sedlákom a Gabrielou Cimmermannovou vyprojektovali architektonické dielo Hotel Slovakia v Žiline. (Ja dodávam, že v roku 1981 bolo toto dielo ocenené Cenou Zväzu slovenských architektov, čo je dnešná Cena Dušana Jurkoviča)

V roku 1976 dostal architekt žilinského Stavoprojektu Stanislav Toman zákazku vybudovania obytného obvodu Rozkvet v Považskej Bystrici. Obytný obvod na kopci Helena, juhozápadne od centrálnej mestskej zóny, predstavuje samostatný kompozično-prevádzkový celok v rozvinutej organizácii územia na zložitom geomorfologickom podklade lokality. Bolo treba vyriešiť a technologicky zabezpečiť samotnú stabilitu kopca a ako prvý na Slovensku použil kolektorové chodby pre technickú infraštruktúru sídliska. Tak ako iní aj Toman sa pričinil o to, aby kaplnka sv. Heleny bola zachovaná a zakomponovaná do architektúry budúceho sídliska.
Po roku 1990 rozšíril svoje portfólio o tvorbu sakrálnej architektúry.

Stana Tomana široká verejnosť pozná nielen ako architekta, ale aj ako umeleckého fotografa;
a v sumarizácii jeho mnohorakých mimo-architektonických aktivít a záujmov nemôže chýbať konštatovanie, že je uznávaným chovateľom plemena Slovenského čuvača a nadšeným golfistom.

 

Cenu profesora Martina Kusého za rok 2021 udelil Spolok architektov Slovenska (na základe rozhodnutia poroty ktorá pracovala v zložení Jana Pohaničová, Andrea Bacová a Marián Zervan) profesorovi Imrichovi Vaškovi za dlhoročnú permanentnú teoreticko-kritickú činnosť a reflexiu architektúry, za špecifický výskum v oblasti architektonického navrhovania a  prepájania vedeckých poznatkov s praxou, za sústavnú publikačnú činnosť v slovenských a českých odborných médiách ako aj za ostatnú publikáciu Nové milénium 2000-2018 / od pádu dvojičiek po smrť ZahyHadid (Vysoká škola umelecko-priemyslová, Praha 2021).

Laureát Ceny profesora Martina Kusého - prof. akad. arch. Imrich Vaško
Laureát Ceny profesora Martina Kusého - prof. akad. arch. Imrich Vaško

 

Cenu prof. Martina Kusého za rok 2021 udelil Spolok architektov Slovenska tiež Ľudovítovi Petránskemu ml. za dlhoročnú publicistickú, editorskú a žurnalistickú činnosť v oblasti architektúry a výtvarného umenia, za prezentáciu architektúry v odborných médiách a osvetu v tejto oblasti

Laureát Ceny profesora Martina Kusého - PhDr. Ľudovít Petránsky ml.
Laureát Ceny profesora Martina Kusého - PhDr. Ľudovít Petránsky ml.

 

Na záver bola odovzdaná Cena profesora Jozefa Lacka za najlepšiu diplomovú prácu absolventov architektonických škôl, ktorá potovala do rúk Daniely Sabovej za prácu Dez / orientácia. Autorka v teoretickej časti pozoruje orientáciu a dezorientáciu  človeka v mestskej štruktúre. Prechádza od kolektívneho, až k intímnemu priestoru, ktorý skúma vo filozofickej, urbanistickej aj architektonickej rovine. Architektonická štúdia, s podtitulom Kúpeľňa v meste, následne overuje východiská na konkrétnom prípade. "Mestské kúpeľne" sú alternatívnou typológiou, ktorá experimentuje s ľudskou intimitou vo verejnom priestore.

Výsledkom súťaže a oceneným dielam sme venovali samostatný článok.

Víťazná diplomová práca Dez / orientácia
Víťazná diplomová práca Dez / orientáciaAutor: Daniela Sabová

Galéria fotografií Andreja Trebatického zo slávnostného odovzdávania Cien Spolku architektov Slovenska:

 

Na záver prinášame zhrnutie tvorby oceneného Stanislava Tomana

CENY A OCENENIA

 • 1975 - Strieborná medaila STP Žilina
 • 1981 - Cena ZSA, za Hotel Slovakia Žilina
 • 1997 - titul MZSF (Majster Zväzu Slovenských Fotografov) za súbor fotografií California
 • 2001 - Cena Obce Nemčice za kultúrny rozvoj obce, jej propagáciu doma a v zahraničí
 • 2006 - Cena LITTERAS MEMORIALES, Žilinský samosprávny kraj, za mimoriadny prínos v oblasti
 • neprofesionálnej fotografickej tvorby a príležitosti životného jubilea 80 rokov
 • 2014 - Cena GENIUS LOCI SOLNENSIS, Zbor Žilincov, za vynikajúce architektonické stvárnenie Žiliny a jej okolia, za premyslené riešenie urbanizmu, za majstrovstvo v kategórii umelecká fotografia a vzornú reprezentáciu Žiliny vo vrcholných slovenských orgánoch architektov, Matice slovenskej, fotografov a chovateľov
 • 2018 - Cena JOŽE PLEČNIKA, Praha – Španielska sála Pražského hradu za celoživotný prínos v oblasti architektúry a staviteľstva, pri príležitosti osláv 100. výročia založenia samostatnej Československej republiky v roku 1918
 • 2021 - Cena EMILA BELLUŠA, Spolok architektov Slovenska za celoživotné dielo v oblasti architektúry


BIOGRAFICKÉ ÚDAJE

 • 1936 narodil sa 2. Júna 1936 v Nemčiciach okr. Topoľčany
 • 1936 - 1942 v kruhu 6 súrodencov
 • 1942 - 1947 Ľudová škola Nemčice
 • 1947 - 1951 Meštianska škola Topoľčany
 • 1951 - 1954 Jedenásťročná škola s maturitou Topoľčany
 • 1954 - 1960 SVŠT, fakulta architektúry a pozemného staviteľstva, Bratislava prof. E. Belluš, V. Karfík, E. Hruška, J. Svetlík a. i.
 • diplomová práca J. Lacko - titul ing.arch.
 • 1961 - 1991 Stavoprojekt Žilina, vedúci ateliéru A4 (1971-72)
 • 1961 skrátená základná vojenská služba v Komárne a Kostelci nad Labem
 • 1961 svadba s Máriou Mišejkovou, deti Daniela (1962) a Róbert (1966)
 • 1969 - 1980 predseda ZSA Žilina, Prezídium ZSA, člen výboru Čsl. architektov Praha
 • 1983 Zväz slovenských fotografov, titul MZSF (1997)
 • 1991 - 1992 OÚŽP Žilina, vedúci Štátnej stavebnej správy a územného rozvoja
 • 1992 autorizovaný architekt SKA Bratislava
 • 1993 - 2000 súkromný ateliér T+T - S.Toman, R.Toman, Žilina-Vranie
 • 1994 ovdovel, žije s dcérou vo Vraní
 • 2007 - 2018 Zbor žilincov v Žiline, člen výboru
 • 2007 Prvý žilinský golfový klub Žilina, člen
 • 2010 Združenie výtvarných umelcov stredného Slovenska - ZVUSS, člen


ÚZEMNÉ PLÁNY a URBANIZMUS

 • STP Žilina
 • 1963 PÚP Liptovský Mikuláš - Nábrežie „A“
 • 1963 PÚP Liptovský Mikuláš - Nábrežie „B“
 • 1971 ÚPN-Z Ružomberok – Stred
 • 1975 ÚPN-Z Považská Bystrica - Rozkvet, A.Lavička
 • ateliér T+T
 • 1995 Areál kostola, domu smútku a cintorín, Hvozdnica

VÝZNAMNÉ SÚŤAŽE

 • 1958 Pamätník L.Štúra, Bratislava - IV. odmena - I.Trizma
 • 1961 Celošt. prehliadka arch. - MŠ Istebné - III. Cena
 • 1966 Rekreačné chaty - II. cena
 • 1967 Hotel Slovakia, Žilina - I. cena - O.Sedlák
 • 1968 Ružomberok - Stred - I. cena - O.Sedlák, S.Tabaček
 • 1969 Súťaž Vrátna - III. Cena - V.Mecková,O.Sedlák, J.Kríž
 • 1969 Byt, rodina, spokojnosť (tel.súťaž) - III. Cena
 • 1978 AB Stavoprojekt Žilina - II. cena
 • 1986 ONV Liptovský Mikuláš, podniková súťaž - I. cena
 • 1993 Múzeum - galéria - archív, Žilina - III. Cena - R.Toman
 • 1995 CMZ Považská Bystrica, vyzv. Súťaž - II. cena- P.Nezval, M.Likavčan, R.Toman

MEDZINÁRODNÉ SÚŤAŽE

 • 1966 Centrum Ostrava - IV. cena - Š.Kukuc, S.Tabaček
 • 1969 UNIDO Wien, Rakúsko - kolektív STP
 • 1976 Centrum of ESPOO, Helsinky, Fínsko - M.Galovský, S.Tabaček
 • 1993 Traum haus, Nemecko

Spolu celkom 41 súťaží

VÝZNAMNÉ ŠTÚDIE

 • 1967 SPŠE Liptovský Hrádok, internát a strav. časť - STP Žilina
 • 1968 Hotel Slovakia, Žilina
 • 1977 AB Stavoprojekt, Žilina - A.Stuchl
 • 1980 Dom smútku, Veľké Rovné
 • 1983 Rekreačné zariadenie Váhostav, Jánska dolina
 • 1984 Samoobsluha Koliesko, Jasná
 • 1986 ONV Liptovský Mikuláš - STP Žilina

Spolu celkom 35 štúdií STP Žilina

 • 1991 R.k. kostol sv. Svorada a Benedikta, Hvozdnica - R.Toman
 • 1992 Vila M.B., Trenčianske Teplice - L.Levický
 • 1994 R.k. kostol Sedembolestnej P. Márie, Zástranie
 • 1994 Plaváreň Žilina, vonkajšie bazény - L.Levický
 • 1996 Rodinný dom L.H., Žilina

Spolu celkom 16 štúdií ateliér T+T


VÝZNAMNÉ REALIZÁCIE

STP Žilina

 • 1967 SPŠE Liptovský Hrádok, učebná časť
 • 1975 Sídlisko Nábrežie „A“, Liptovský Mikuláš
 • 1981 Hotel Slovakia, Žilina - O. Sedlák, G. Cimmermanová
 • 1987 Slovenská sporiteľňa, Považská Bystrica
 • 1987 Rekreačné zariadenie Váhostav, Jánska dolina
 • 1989 Dom smútku Lisková - J. Kudlička
 • 1990 Sídlisko Nábrežie „B“, Liptovský Mikuláš
 • ateliér T+T
 • 1994 R.k. kostol sv. Svorada a Benedikta, Hvozdnica - R.Toman, K.Trizuliak, M.Trizuliak
 • 1995 Plaváreň Žilina, vonkajšie bazény - L. Levický
 • 2000 R.k. kostol Sedembolestnej p.Márie, Zástranie
 • 2002 Rodný dom Nemčice, rekonštrukcia

Spolu celkom 26 realizácii stavieb


VÝZNAMNÉ INTERIÉRY

STP Žilina

 • 1980 Hotel Slovakia, Žilina - A. Beráková, R. Bero (Ruleta bar, apartmán, dvojlôžková izba)
 • 1980 Krematórium Žilina (stavba L.Lagová) - A. Vika
 • 1987 Slovenská sporiteľňa, Považská Bystrica - P.Choma
 • 1989 Dom smútku Lisková - J.Kudlička
 • 1989 CKM Žilina, Mariánske námestie - P.Visczor

ateliér T+T

 • 1993 Predajňa Quart, Žilina, Hurbanova ul.
 • 2000 Kultúrny dom a Obecný úrad, Hvozdnica
 • 2002 Rodný dom Nemčice

Poloha na mape

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím