Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
23. december 2021
0
2863

Súťaž: Kultúrne centrum Hviezda v Trnave

Transformácia budovy Kina Hviezda.
Vyhlásenie23.12.2021
20:00
Odovzdanie návrhov15.2.2022
12:00
Vyhlasovateľmesto Trnava
AdresaHlavná ulica 1,
Trnava,
Slovensko
Druh podujatiaSúťaž
KontaktVít Halada

Verejná anonymná dvojkolová urbanisticko-architektonická projektová súťaž návrhov, v súlade so súťažným poriadkom Slovenskej komory architektov.

Predmetom súťaže je spracovanie návrhu transformácie budovy kina Hviezda na Paulínskej ulici v Trnave na nové Kultúrne centrum s multifunkčnou sálou.

Kino Hviezda vo vlastníctve mesta bolo identifikované na viacerých úrovniach ako vhodný priestor na realizáciu zámeru nového kultúrneho centra, pretože jeho prevádzka ako monofukčnej kinosály s pevnou šikmou eleváciou a absenciou javiskového priestoru, zázemí a skladov nie je rentabilná a konkurencieschopná. Používanie budovy kina na iné kultúrne a edukačné produkcie nie je vhodné a v súčasnosti realizované iba v provizóriu. Vlastník a správca budovy pripravili zámer zmeny využitia budovy na multifunkčnú sálu s rovnou podlahou a teleskopickým hľadiskom, doplnenú o ďalšie priestory na komunitné aktivity – kaviareň, výstavné priestory a kultúrnu správu. V súťaži sa bude hľadať najvhodnejší architektonický návrh nielen dispozično-prevádzkových vzťahov nového kultúrneho centra ale aj vzťahu nových a transformovaných priestorov, a tiež materiálovo konštrukčné riešenie.

Predmetom súťaže je tiež vysporiadanie sa s bohatým kultúrno-spoločenským priestorovým kontextom na úrovni urbanizmu. Budova kina Hviezda zo 60. rokov 20. storočia je súčasťou modernistickej koncepcie mestského priestoru občianskej vybavenosti, ktorá bola vložená, respektíve nahradila, pôvodnú historickú uličnú zástavbu, v prospech súboru viacpodlažných solitérnych mestských stavieb. Súčasná výstavba v priestore Paulínskej ulice reaguje na požiadavky vyplývajúce z pamiatkovej ochrany MPR Trnava v zmysle návratu ku kompaktnej uličnej zástavbe. Od súťažných návrhov sa očakáva schopnosť viesť kritický dialóg s komplexnou mestskou situáciou v zmysle vytvorenia súčasného verejného priestoru, respektíve rozhrania medzi domom, kultúrnou inštitúciou a mestom, priestorom každodenného života.

Súťažný návrh bude vypracovaný v dvoch kolách:

 1. kolo: urbanisticko‐architektonický návrh, hmotový a priestorovo‐organizačný koncept
 2. kolo: architektonický návrh, funkčno‐dispozičné a materiálovo‐konštrukčné riešenia

Termíny:

 • Lehota na predkladanie návrhov v 1. kole 15.2.2022 do 12.00
 • Predpokladaný termín hodnotiaceho zasadnutia poroty v 1. kole 28.2.2022
 • Lehota na zaslanie vyhodnotenia 1. kola a zaslanie výzvy na účasť v 2. kole do 4.3.2022
 • Lehota na predkladanie návrhov v 2. kole 29.4.2022 do 12.00
 • Predpokladaný termín hodnotiaceho zasadnutia poroty v 2. kole 6.5.2022
 • Predpokladaný termín zverejnenie výsledkov súťaže 13.5.2022

Porota:

Riadni členovia poroty
Nezávislí na vyhlasovateľovi:

 • prof. Ing. Mgr. Akad. arch. Petr Hájek ‐ predseda poroty
 • Ing. arch. Jana Moravcová
 • Ing. arch. Štefan Polakovič
 • Ing. arch. Michaela Hantabalová

Závislí na vyhlasovateľovi

 • Ing. arch. Ondrej Horváth
 • Mgr. Peter Cagala
 • Mgr. Adrián Kobetič


Náhradníci poroty:
Nezávislí na vyhlasovateľovi:

 • Mag. arch. Peter Stec , ArtD.
 • Ing. arch. Jitka Ressová, PhD.


Závislí na vyhlasovateľovi:

 • Ing. arch. Peter Purdeš

Ceny a odmeny:

V súťaži návrhov budú trom účastníkom, ktorí postúpia do 2. kola, udelené odmeny 3 x 6 000 €

Ceny:

Účastník na 1. mieste získa cenu 14 000 €
Účastník na 2. mieste získa cenu 8 000 €
Účastník na 3. mieste získa cenu 4 000 €

Odmeny:

Porota má právo navrhnúť odmeny pre účastníkov v celkovej hodnote 6000 €.

Všetky súťažné podklady sú zverejnená na portáli Josephine. Súťažné podmienky a zadanie nájdete aj v prílohách nižšie:

Súťažné podmienky:

Súťažné zadanie:

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím