Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
6. júl 2018
0
1005

KINONEKINO, Planá (ČR)

Radikálna, no napriek tomu citlivá rekonštrukcia "kultúrneho centra" v malom meste. Budova postavená v päťdesiatych rokoch v rámci akcie Z napriek modernej náplni ostáva dokumentom doby.
KINONEKINO, Planá (ČR)
Autori: Ing. arch. Simona Ledvinková, + XTOPIX:, Ing. arch. Barbora Buryšková, Ing. arch. Pavel BuryškaSpolupráca: Lukáš Makovský (grafická identita), Libor Kaláb (reštaurátor a výtvarník), Blanka Borůvková (konzultácie)Investor: Mesto PlanáZastavaná plocha: 609,1 m2Podlažná plocha: 604,32 m2Obostavaný objem: 4770 m3Návrh: 2013 - 2016Realizácia: 2016 - 2017Adresa: náměstí Svobody , Planá, 56, Česká republikaPublikované: 15. august 2018

Dielo sa dostalo do užšieho výberu poroty v aktuálnom ročníku Českej ceny za architektúru.

Objekt pôvodného kina (Kino pohraničnej stráže) bol postavený v rokoch 1958-1959 v rámci akcie Z (takzvaná “neplatená pracovná činnosť obyvateľov”) v západnej časti námestia Slobody. Išlo o prvé väčšie stavebné dielo obyvateľov čerstvo osidlujúcich Planú po odsune pôvodnej nemeckej populácie (v roku 1946). Spôsob ľudovej výstavby je čitateľný v stavebno-technickom riešení, alebo napríklad na “zdobnej” fasáde budovy orientovanej smerom do námestia. Jednopodlažný objekt nahradil dva pôvodné mestské domy. Výškovo nekorešponduje s výškovou hladinou okolitých stavieb a neprijíma ani historickú parceláciu.

Priečelie orientované do námestia Slobody
Priečelie orientované do námestia SlobodyFoto: Bohumil Pospíšil
Situácia
SituáciaAutor: XTOPIX architekti

Budova, nachádzajúca sa v mestskej pamiatkovej zóne, prešla niekoľkými čiastočnými opravami zameranými predovšetkým na úpravu čelnej fasády, posledná prebehla v roku 2009. Počas spomínaných prestavieb boli okrem iného odstránené pôvodné výtvarné motívy medzi oknami do námestia.

Pôdorys prízemia - pôvodný stav
Pôdorys prízemia - pôvodný stavAutor: XTOPIX architekti

Priestorové usporiadanie budovy už dlhšiu dobu nereflektovalo súdobé požiadavky na riešenie kinosály. “Strnulá” dispozícia bránila aj inému účelu užívania. Vek a nedostatok prevádzkovej flexibility predstavovali významnú príčinu úpadku návštevnosti zariadenia i kultúrneho života v meste.

Pôdorys prízemia - nový stav
Pôdorys prízemia - nový stavAutor: XTOPIX architekti

Nové dispozičné riešenie reaguje na aktuálne požiadavky mesta - objekt funguje ako sústava samostatných, na sebe nezávislých, avšak prepojiteľných prevádzok. Zároveň sa snaží zachovať výraznú osovosť charakterizujúcu celú budovu. Pôvodnú kinosála s fixnou eleváciou nahradila zlúčená veľká a malá sála s podlahou v jednej výškovej úrovni. Pôvodná záhrada pri zadnej časti budovy je novo riešená ako verejný dvor priliehajúci k hlavnej sále. Na vstupné priestory, ktoré sú po rekonštrukcii bezbariérovo prístupné nadväzuje foyer, v ktorom sa vedľa nutných servisných miestností nachádza kaviareň. S kaviarňou priamo susedí menšia sála, takzvaný Black box. Priestor je možné vyčleniť bez ohľadu na dianie v okolitých miestnostiach. Môže však ponúknuť aj prepojenie s kaviarňou alebo hlavnou sálou. Veľkosťou, technológiami aj prevádzkovou väzbou na servisné krídlo skladov a šatní pre účinkujúcich sa veľká sála stáva centrom kultúrneho života. Zaujímavým technickým riešením sú “zdvíhateľné” polia podlahy (praktikáble), ktoré zväčšujú flexibilitu využitia priestoru. Technický balkónom s “live” postom pre zvukárov aj osvetľovača a vymedzený priestor pre premietaciu techniku zodpovedá moderným štandardom..

Hlavný bezbariérový vstup je orientovaný do námestia Slobody. Miestnosti za severnou fasádou interagujú s verejným priestorom námestia. Stávajú sa "výkladnou skriňou" programovej náplne objektu, čomu je podriadená ich náplň - predajňa lístkov a salónik kaviarne. Južný "chrbát" budovy je clonený vyčnievajúcou fasádou susednej cukrárne. Výškový rozdiel sály a terénu vyrovnáva terasa so širokým vyrovnávacím schodiskom, ktoré vytvára pomyselný amfiteáter.

Pôdorys poschodia
Pôdorys poschodiaAutor: XTOPIX architekti
Pozdĺžny rez
Pozdĺžny rezAutor: XTOPIX architekti

Fasáda orientovaná do námestia bola citlivo zrekonštruovaná. Po miernom znížení okenných parapetov nasledovalo “navrátenie” medziokenných reliéfov a rekonštrukcia reliéfu jazdkyne. Farebné riešenie je založené na miernom kontraste omietky, vstupného portálu a sokla budovy obloženého kameňom. Obnovený bol aj zapustený vstup do objektu.

Profilácia ríms na fasáde ostala zachovaná. Dodržané boli rozmery aj materiál. Južná, východná a západná fasáda bola zateplená. Pri ostatných plochách to bolo vylúčené z dôvodu historickej hodnoty a výrazného členenia priečelí. Ako jemný akcent sa v rovine fasády objavuje kamenný obklad vstupného portálu a sokla na severnej strane objektu. Zachované sgrafitové motívy boli šetrne reštaurované. Vonkajšie povrchy sú dláždené rovnako ako príjazdová komunikácia mačacími hlavami kladenými v polkruhovom vzore.

Na špecifiká dobovej realizácie objektu a na pôvodnú náplň budovy odkazujú niektoré detaily.

O obnovu medziokennej sgrafitovej výstavy sa postaral Libor Kaláb. Hlavným motívom umeleckého diela sa novo stávajú neuróny. Neuróny koordinujú funkciu celého tela. Môžu spoločne tvoriť väčšie funkčné celky. “S nadsázkou lze obdobně nahlížet na nové KINONEKINO - jako na jakýsi středobod, kde se navazují vazby, spojení a uskutečňuje se setkání všech jednotek obce. Spojuje se zde svět umění, kultury a společenského života. Vznikají tak nové kvalitativní vazby a obohacují tak intelektuální potenciál celého města,” hovoria autori.

Vďaka tomu, že budova slúži ako divadlo, kino, organizujú sa tu výstavy a prednášky, vzniká množstvo prepojení. Nielen kultúrnych, ale predovšetkým ľudských a myšlienkových.

Pohľad z námestia
Pohľad z námestiaAutor: XTOPIX architekti
Verejný dvor (pôvodná záhrada)
Verejný dvor (pôvodná záhrada)Foto: Bohumil Pospíšil
Prepojenie dvora a hlavnej sály
Prepojenie dvora a hlavnej sályFoto: Bohumil Pospíšil

Odkaz na špecifickú dobovú realizáciu budovy, v rámci ktorej ruku k dielu priložili miestni obyvatelia, pripomína motív na bráne oplotenia. Prostredníctvom perforácie je na plech prenesená fotografia zo stavby kina z roku 1958.

Brána do verejného dvoru
Brána do verejného dvoruFoto: Bohumil Pospíšil
Vstupní prostor
Vstupní prostorFoto: Bohumil Pospíšil
Salónik kaviarne orientovanej do námestia
Salónik kaviarne orientovanej do námestiaFoto: Bohumil Pospíšil
Pokladňa a infocentrum
Pokladňa a infocentrumFoto: Bohumil Pospíšil
Prepojenie foyer, malej a veľkej sály
Prepojenie foyer, malej a veľkej sályFoto: Bohumil Pospíšil
Bezbariérová rampa
Bezbariérová rampaFoto: Bohumil Pospíšil
Detail omietky vo veľkej sále
Detail omietky vo veľkej sáleFoto: Bohumil Pospíšil

Detail zrkadliaci pôvodnú funkciu budovy možno objaviť na stenách baru a šatní pre návštevníkov. Tie pokrýva tapeta zobrazujúca sken štyristo metrov dlhého filmového pásu týždenníka, ktorý sa v kine kedysi premietal. Len obďaleč, na stenách foyer, sa “prepisujú” fragmenty pôvodných “peesáckých” (v minulosti išlo o Kino pohraničnej stráže) reliéfov.

Namiesto zachovania originálnych výjavov bolo pristúpené k ich abstrahovaniu. Dôvodom bola nízka výtvarná kvalita a tendenčná dobová tematika. Sklenená plastika zavesená na stene knižnice salóniku je vytvorená zbierkou starých a pôvodných svietidiel z kina.

Foyer / kaviareň - motív filmovej pásky v bare a šatni
Foyer / kaviareň - motív filmovej pásky v bare a šatniFoto: Bohumil Pospíšil
Barový pult
Barový pultFoto: Bohumil Pospíšil
Prepojenie malej sály (black box) a veľkej premietacej sály
Prepojenie malej sály (black box) a veľkej premietacej sályFoto: Bohumil Pospíšil
Malá sála s variabilným sedením
Malá sála s variabilným sedenímFoto: Bohumil Pospíšil
Multifunkčná veľká sála s priechodmi do dvora
Multifunkčná veľká sála s priechodmi do dvoraFoto: Bohumil Pospíšil
Možnosti variabilného usporiadania priestoru
Možnosti variabilného usporiadania priestoruFoto: Bohumil Pospíšil
Spustené projekčné plátno
Spustené projekčné plátnoFoto: Bohumil Pospíšil
Detail perforovaných polí oplotenia
Detail perforovaných polí oploteniaFoto: Bohumil Pospíšil
Detail orientačného značenia
Detail orientačného značeniaFoto: Bohumil Pospíšil
Plastický nápis "vystupuje" z dvorovej fasády
Plastický nápis "vystupuje" z dvorovej fasádyFoto: Bohumil Pospíšil
Vizuálna identita KINONEKINO
Vizuálna identita KINONEKINOFoto: Bohumil Pospíšil
Nočné priečelie z námestia slobody
Nočné priečelie z námestia slobodyFoto: Bohumil Pospíšil
Fasáda ešte v pôvodnom stave
Fasáda ešte v pôvodnom staveFoto: archív autorov
Výstavba v rámci akcie Z (1958)
Výstavba v rámci akcie Z (1958)Foto: archív autorov
Objekt tesne pred rekonštrukciou
Objekt tesne pred rekonštrukciouFoto: archív autorov

Poloha diela

Ing. arch. Simona Ledvinková
+ XTOPIX:
Ing. arch. Barbora Buryšková
Ing. arch. Pavel Buryška

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím