Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
1. august 2022
0
1172

Rekonštrukcia kultúrneho domu Poklad postaveného v štýle socialistického realizmu v Ostrave

Dôstojné oživenie centra kultúrneho a spoločenského života.
Rekonštrukcia kultúrneho domu Poklad postaveného v štýle socialistického realizmu v Ostrave
Autori: Ing. arch. David Průša, Ing. arch. Jana Stavinohová, MgA. Radomír Otýpka, Ing. arch. Katarína Srnová, Ing. arch. Ivana Machek, Ing. arch. Alžběta VyhnalíkováInvestor: Štatutárne mesto OstravaZastavaná plocha: 2 252 m2Podlažná plocha: 5780 m2Obostavaný objem: 32 010 m3Návrh: 2019 - 2020Realizácia: 2020 - 2021Adresa: Matěje Kopeckého 675/21, Ostrava-Poruba, Česká republikaPublikované: 7. august 2022

Realizáciu ateliéru PLATFORMA architekti v ostravskej časti Poruba posunula hodnotiaca komisia medzi 29 diel nominovaných v aktuálnom ročníku Českej ceny za architektúru.

V päťdesiatych rokoch 20. storočia vtedajší režim masívne investoval do ťažkého priemyslu, ktorý mal byť poháňaný vysokou spotrebou uhlia. Mohutné investície prilákali do regiónu veľké množstvo pracovných síl a centrum regiónu Ostrava sa tak rýchlo z malého mesta rozrastalo do veľkej priemyselnej aglomerácie. Súčasťou rozvoja bola aj výstavba veľkého sídliska v Novej Ostrave (Poruba). Pre kultúrne potreby svojich obyvateľov bola ako centrum spoločenského života naplánovaná výstavba reprezentatívneho kultúrneho domu.

Stavba, vyhásená v roku 2009 za kultúrnu pamiatku ČR, vznikla pod hlavičkou Štátneho projektového ústavu pre výstavbu miest a dedín v Ostrave. Architekti Jiří Petrusiak, Čeněk Vorel a František Michališ navrhli v priebehu rokov 1957 a 1958 nový dom kultúry. Klasicizujúci rámec, ktorý formoval oficiálny socialistický realizmus, miestami oživuje inšpirácia bruselským štýlom. Stavebné práce boli zahájené v roku 1958. Podľa plánu mali trvať dva roky, avšak kvôli ťažkostiam s výstavbou bol dom kultúry slávnostne otvorený až v decembri 1961. Počas nasledujúcich dekád bol Dom kultúry upravovaný a prestavovaný. Stavba najviac utrpela v 90. rokoch, kedy bola veľká časť priestorov rozdelená a prispôsobená na prenájom. 

Foto: Alex Shoots Buildings
Foto: Alex Shoots Buildings
Foto: Alex Shoots Buildings
Foto: Alex Shoots Buildings
Foto: Alex Shoots Buildings
Foto: Alex Shoots Buildings
Foto: Alex Shoots Buildings

Celá modernizácia a rekonštrukcia kultúrneho domu je koncipovaná ako návrat k jeho pôvodnému účelu. “Důležitým faktorem prvotního konceptu byl rovněž urbanismus celého území. Návrh měl podpořit pravoúhlý systém blokové zástavby a tím vzniklých ulic a umocnit monumentalitu domu kultury, kterou v současnosti postrádá. Tyto ulice v návrhu určují pomyslné osy, směry, které přirozeně rozptylují a navádějí návštěvníky. Dle nekorektního a rigidního postoje ústavu památkové péče jsme ale od konceptu ustoupili a navrhli ponechání  původního pojetí domu a navrácení jeho dřívější podoby. Zásahy, které do objektu byly v návrhu provedeny, jsou vyabstrahovanou formou obrazu současného pojetí architektury a jejího vnímání,” vysveľujú genézu projektu autori.

Železobetónový skelet objektu je postavený na pôdoryse tvaru “T”, ukončeného plochou strechou. Hlavná budova má tri poschodia s hlavným vstupom v rizalite. V osi priečelia je plastika so súsoším baníka, hutníka a plánovača. Dôležitou súčasťou prestavby domu kultúry bolo odľahčenie vstupnej hmoty. Transparentný plášť otvára priehľady do haly a nanovo definuje hlavný vstup do objektu. 

Pôvodné vstupy v bočných krídlach, rovnako ako vnútorné schodiská nahradili výraznejšie transparentné hmoty, riešené vo väzbe na vstupnú zasklenú fasádu. 

“Objektu je navrácen status DOMU KULTURY, kde je hlavním a dominantním prostorem divadelní a koncertní sál,” vysvetľujú architekti. K nemu sú pridružené v jednotlivých častiach a podlažiach ďalšie priestory, slúžiace na kultúru a vzdelávanie. V hlavnej vstupnej hale je na mramorovom podstavci prezentovaná bronzová plastika ženy od Konráda Babraja z roku 1960. Pôvodnú figurálnu mozaiku možno vidieť v pravom krídle. Viacúčelová sála s hľadiskom pre 480 osôb je situovaná v centrálnej časti na druhom nadzemnom podlaží. Poslucháreň na nadzemnom podlaží bola prestavaná na malé kino s kapacitou 74 divákov. 4. NP zastrešuje technické vybavenie ako strojovňa, miestnosť vzduchotechniky, alebo ochodzy nad javiskom. V pravom krídle je tanečná sála a prislúchajúce priestory. Priestory dopĺňa reštaurácia, hudobný klub a bar ako neoddeliteľná súčasť všetkých aktivít. 

Situácia
SituáciaAutor: PLATFORMA architekti
Pôdorys 1. NP
Pôdorys 1. NPAutor: PLATFORMA architekti
Pôdorys 2. NP
Pôdorys 2. NPAutor: PLATFORMA architekti
Pôdorys 3. NP
Pôdorys 3. NPAutor: PLATFORMA architekti
Pôdorys strechy
Pôdorys strechyAutor: PLATFORMA architekti
Foto: Alex Shoots Buildings
Foto: Alex Shoots Buildings
Foto: Alex Shoots Buildings
Foto: Alex Shoots Buildings
Foto: Alex Shoots Buildings
Foto: Alex Shoots Buildings
Foto: Alex Shoots Buildings

Fotografie pôvodného stavu:

Poloha diela

Ing. arch. David Průša
Ing. arch. Jana Stavinohová
MgA. Radomír Otýpka
Ing. arch. Katarína Srnová
Ing. arch. Ivana Machek
Ing. arch. Alžběta Vyhnalíková

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím