Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
19. október 2015
0
2328

Bolt Tower, Ostrava

Veľmi zaujímavá realizácia. Stará technická štruktúra v dialógu s novou architektúrou vytvárajú celok, ktorý sa ihneď stal ikonou.
Bolt Tower, Ostrava
Autori: Ing. arch Josef PleskotSpolupráca: Ing. arch. Petr Sýkora, Mgr.art. Andrej Škripeň, Ing.arch. Jiří Trčka, Zdeněk Rudolf, Ing. Milan ŠramlInvestor: Dolní oblast VítkoviceInvestičný náklad: 56 906 820 KčNávrh: 2011 - 2013Realizácia: 2014 - 2015Adresa: Ruská 2887/101, Vítkovice, SlovenskoPublikované: 20. október 2015

Stavba sa nachádza v zastavanej časti priemyselného areálu tzv. Dolní oblasti Vítkovic v priestoroch Národnej kultúrnej pamiatky industriálneho dedičstva - Vysokej pece č.1. Pre stavebnú činnosť v Dolnej oblasti Vítkovíc bola skonštruovaná zastavovacia štvorcová modulová sieť s rozmermi strán 125 /125 m. Vysoká pec č. 1 vytyčuje modulový štvorec s označením B2 (Mapa TU).

foto: Tomáš Souček

Tento objekt má medzi ostatnými zachovanými vysokými pecami v Ostrave zvláštne postavenie. Okrem toho, že je dokonale schopná plniť náučnú a vzdelávaciu funkciu, nadobúda pri Místeckej ceste a vo vzťahu k celému mestu mimoriadne cenné urbanistickej postavenie. Ide o stavbu, ktorá unesie pozíciu mestskej dominanty, stále živého symbolu ducha miesta, sebavedomia a hrdosti. Zdá, že s odstupom takmer jedného storočia možno bez ideologických emócií zahrať na struny odkazu ruského konštruktivizmu a oživiť myšlienku Tatlinovej ​​veže III. internacionály v inej významovej rovine, v iných súvislostiach, s iným étosom doby.... napriek tomu v očakávaní, že na konci nie je kultúrney rozklad, ale nádej a viera, že ľudský duch je najsilnejšou obnoviteľnou energiou. Preto sme sa odvážili dokonale zrekonštruovanú bázu vysokej pece (prvá etapa Reaktivácie vysokej pece č.1) použiť pre vystavanie viac ako dvadsaťmetrovej valcovej nadstavby - vyhliadkovej veže s multifunkčnými priestormi. 

Situácia
Situácia

Tupé ukončenie servisnej kostry vysokej pece žeriavovu dráhou dalo priestor pre dokončenie exponovane najvýznamnejšieho "hráča VP1" na pozícii B2 šachovnice Dolnej oblasti Vítkovíc. Nadstavba spolu s pecou stelesňuje nový symbol oživenia oblasti, nesmrteľného ducha miesta. Z nadstavby je možné prežívať mimoriadne príležitosti výhľadov na Vítkovice, Ostravu a celé okolie s podmanivým horizontom Beskýd. Verejne prístupná vyhliadková veža so samostatným režimom prevádzky je tiež nositeľom svetla, spomienkou na časy, keď nad vysokými pecami planuli ohňe, alebo stúpala osvetlená vodná para.

foto: Tomáš Souček

Základný objem nadstavby tvorí valec s priemerom 9m zavesený do servisnej kostry VP1 (11x11m vztýčenej do výšky 60m nad okolitý terén). Týmto 18-metrovým preskleným valcom prechádza stredom z úrovne +50,600 driek - vnútorný tubus, ktorý zaisťuje hlavný vstup a vnútorné vertikálne komunikácie nadstavby. Ten je ukončený na úrovni strešnej vyhliadkovej terasy. Dopravné riešenie bolo súčasťou projektu „Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu pro NKP“ a je teda súčasťou komplexného dopravného riešenia oblasti DOV. Samotný prístup k telesu nadstavby vysokej pece potom stavebno zabezpečila predchádzajúce stavebná etapa - stavba "Reaktivácia vysokej pece č.1", ktorá realizovala tiež šikmý "skipový" výťah.

Rez situácia
Rez situácia

Hlavný prístup cez priestory objektu vysokej pece k nadstavbe zaisťuje súbor vertikálnych komunikácií pri severnej strane VP. Ten tvorí schodisko a výťah, vedúci k nástupným plošinám nadstavby pece. Toto vertikálne jadro je najľahšie dosiahnuteľné z parkoviska pri ulici Místecká na úrovni +3,850. Ďalšou z možností vstupu na pec je skipový výťah, ktorý je súčasťou náučnej trasy po VP1. Nástup na skipový výťah je pri päte pece, v osi technologického toku materiálu, na konci zásobovacej žeriavovej dráhy. Skipový výťah stúpajúci v telese skipového mosta končí na úrovni plošiny nad sadzobňou (35,7). Odtiaľto je k telesu nadstavby ďalej potrebné využiť už spomínané komunikačné teleso pri severnej strane kostry VP. Hlavný vstup do telesa nadstavby je z novo vloženej plošiny na úrovni +50,60, kde je nová zastávka výťahu. Ďalší vstup do telesa je z existujúcej plošiny v úrovni žeriavovej dráhy +55,5.

foto: Tomáš Souček

Os - pevné jadro nadstavby, tvorí sieť oceľových trubiek. Je umiestnené v osi telesa samotnej vysokej pece i rámovej kostry. Toto oceľové jadro zabezpečujúce vertikálnu dopravu osôb výťahom a prevádzkovým točitým schodiskom je zvonka obalené už vyššie spomenutým valcom s presklenou fasádou. Vzniknutý medzipriestor potom v jednotlivých poschodiach - úrovniach -  tvorí hlavný úžitkový priestor so svojimi funkciami. Pozdĺž preskleného valca, s podstavou 19 hranného polygónu, sa v úrovni vrcholu kostry od evakuačného schodiska vinie špirála - sústava lávok, prepájajúca jednotlivé funkčné podlažia mimo objektu a zaisťujúca požiarnu evakuáciu osôb z nadstavby. Prepája na úrovni A +55,825 prezentačný priestor - súčasť náučnej trasy po peci, na úrovni B +62,325 kaviareň, na úrovni C +66,225 klub a na úrovni D +71,425 strešnú vyhliadkovú terasu.

foto: Tomáš Souček

Nosná konštrukcia objektu je oceľová a je zavesená do vrcholu existujúcej oceľovej konštrukcie vysokej pece č.1. Stena tubusu je tvorená 19-timi stĺpikmi, ktoré sú v úrovniach jednotlivých poschodí nadstavby po obvode spojené nosníkmi. Tuhosť steny tubusu je zaistená vnútornými a vonkajšími šikmými tiahlami v rovine preskleného plášťa. Vnútri tubusu je vnútorný plnostenný tubus, ktorý vzniká prienikom troch rúr rôznych priemerov. Oba tubusy, vonkajšie i vnútorné, sú v spodnej časti nezávisle vyvesené systémom predpínaných šikmých tiahel do konštrukcie vysokej pece a to v rohoch existujúcej štvorbokej rámovej veže. Zvislé reakcie sú tak prenášané len osovými silami a subtílny vzhľad konštrukcie bol zachovaný. Prenos vodorovných síl je zaistený dvoma úrovňami predpínaných vodorovných stužidiel v spodnej časti nadstavby, ktoré prepájajú nadstavbu s konštrukciou pece. Tiahla boli predpäté na hodnoty zaisťujúce rovnomerné rozdelenie síl do existujúcej aj do novej konštrukcie. Sily v tiahlach boli merané tenzometricky na všetkých tiahlach. Po vonkajšom obvode preskleného tubusu sú "špirálovito" vedené evakuačné lávky. Celkovo sa jedná o 19 ramien lávok šírky cca 1m, s pozdĺžnym sklonom cca 6%. Oba pozdĺžne nosníky lávky sú v polovici rozpätia uložené na konzolách vedených zo stĺpikov vonkajšieho tubusu. V rohoch sú lávky vzájomne prepojené tiahlami, najvyššia úroveň tiahel je vyvesená z vrcholu nadstavby, kde je vodorovné stužidlo. Spodné ramená lávok sú pomocou laniek spojené s existujúcou konštrukciou pece. Nástup na lávky je z podesty schodiskovej veže vo výške + 59,1, na ktorú nadväzuje nová krátka plošina prepájajúca schodiskovú vežu so spodným ramenom evakuačnej lávky. Ako pochôdzna plocha sú navrhnuté pororošty s protišmykovou úpravou, ktoré museli byť z geometrických dôvodov lávky rozdelené na trojuholníkové dielce. Pororošty sú po obvode podopreté diagonálnymi prvkami lávky a pozdĺžnymi nosníkmi. Zábradlie je vedené po vnútornom aj vonkajšom pozdĺžnom nosníku lávky a je tvorené nerezovým lankovým systémom. Medzi vnútorným a vonkajším tubusom sú vedené radiálne nosníky, na ktorých sú uložené podlahy. Tu bol použitý systém ľahkých podláh s vylúčením mokrého procesu a to z cementotrieskových dosiek uložených na trapézové plechy. Ako nášľapná plocha potom bola zvolená priemyselná guma.

foto: Tomáš Souček

Do priestoru nadstavby sa nastupuje z novej lávky, ktorá nadväzuje na novú stanicu evakuačného výťahu pece (+ 50,6). Nová lávka so zábradlím je podopretá zavesenou plošinou pri evakuačnom výťahu pece hlavnými stĺpmi konštrukcie pece. Vonkajší nosník tejto plošiny je vyvesený pomocou dvojice tiahel z novo inštalovanej konzoly pod vyššiu plošinou.

foto: Tomáš Souček

Strechy sú jednoplášťové s klasickým poradím vrstvenia, s tepelným izolantom z minerálnej vlny a kotvenou hydroizolačnou vrstvou z fólie z mäkčeného PVC. Strecha nad terasou je navyše vyhrievaná elektrickými káblami. Je riešená ako pochôdzna. Ako priťažovacia vrstva sú použité pozinkované perforované slzičkové plechy.

foto: Tomáš Souček

Vonkajší tubus je opláštený (presklený) solárnymi sklami v rozsahu výšky hlavného tubusu cca 18,2 m. Jednotlivé veľkoformátové sklenené dosky sú po všetkých štyroch stranách uložené; zvislé hrany na stĺpiky tubusu a vodorovné hrany na nakladacie profily v úrovniach plošín. Sklenené dosky strešnej terasy sú uložené po dvoch zvislých stranách na vnútorné líce stĺpikov tubusu a uprostred bodovo k madlu zábradlia. Zasklenie je zo skiel, ktoré sa nezafarbujú do farieb (modrá zelená hnedá), sú teda neutrálne. Plochy plných častí objektu sú riešené ako prevetrávaná fasáda so zateplením z minerálnej vlny a zavesená fasádoa s kazetami z hliníkového plechu.

foto: Tomáš Souček

Vnútorné aj vstupné dvere sú riešené atypicky v oblúku. Toto riešenie vychádza z celkovej koncepcie oceľovej nadstavby a rešpektuje tvar oceľových stien. Všetky vonkajšie kovové prvky sú žiarovo zinkované, príp. opatrené protikoróznym náterom C4.

foto: Tomáš Souček
foto: Tomáš Souček
foto: Tomáš Souček
Pôdorys A
Pôdorys A
Pôdorys B
Pôdorys B
Pôdorys P10
Pôdorys P10
Rez
Rez

podklady:  Ing. arch Josef Pleskot 

Poloha diela

Ing. arch Josef Pleskot

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím