Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

JANOŠÍK OKNA-DVEŘE

Valašské Příkazy 55 55
Valašské Příkazy

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

SCHÜCO International KG, o. z. Slovensko

Okná, dvere a fasády

Tomášikova 17
Bratislava

Pergo

Třebětice 102
Holešov

Cortizo Slovakia,

Železničný rad 29
Nová Baňa

REYNAERS ALUMINIUM s.r.o.

Office: TWINCITY C HubHub, Mlynské Nivy 16
Bratislava

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
19. október 2015
0
1838

Bolt Tower, Ostrava

Veľmi zaujímavá realizácia. Stará technická štruktúra v dialógu s novou architektúrou vytvárajú celok, ktorý sa ihneď stal ikonou.
Bolt Tower, Ostrava
Autori: Ing. arch Josef PleskotSpolupráca: Ing. arch. Petr Sýkora, Mgr.art. Andrej Škripeň, Ing.arch. Jiří Trčka, Zdeněk Rudolf, Ing. Milan ŠramlInvestor: Dolní oblast VítkoviceInvestičný náklad: 56 906 820 KčNávrh: 2011 - 2013Realizácia: 2014 - 2015Adresa: Ruská 2887/101, Vítkovice, SlovenskoPublikované: 20. október 2015

Stavba sa nachádza v zastavanej časti priemyselného areálu tzv. Dolní oblasti Vítkovic v priestoroch Národnej kultúrnej pamiatky industriálneho dedičstva - Vysokej pece č.1. Pre stavebnú činnosť v Dolnej oblasti Vítkovíc bola skonštruovaná zastavovacia štvorcová modulová sieť s rozmermi strán 125 /125 m. Vysoká pec č. 1 vytyčuje modulový štvorec s označením B2 (Mapa TU).

foto: Tomáš Souček

Tento objekt má medzi ostatnými zachovanými vysokými pecami v Ostrave zvláštne postavenie. Okrem toho, že je dokonale schopná plniť náučnú a vzdelávaciu funkciu, nadobúda pri Místeckej ceste a vo vzťahu k celému mestu mimoriadne cenné urbanistickej postavenie. Ide o stavbu, ktorá unesie pozíciu mestskej dominanty, stále živého symbolu ducha miesta, sebavedomia a hrdosti. Zdá, že s odstupom takmer jedného storočia možno bez ideologických emócií zahrať na struny odkazu ruského konštruktivizmu a oživiť myšlienku Tatlinovej ​​veže III. internacionály v inej významovej rovine, v iných súvislostiach, s iným étosom doby.... napriek tomu v očakávaní, že na konci nie je kultúrney rozklad, ale nádej a viera, že ľudský duch je najsilnejšou obnoviteľnou energiou. Preto sme sa odvážili dokonale zrekonštruovanú bázu vysokej pece (prvá etapa Reaktivácie vysokej pece č.1) použiť pre vystavanie viac ako dvadsaťmetrovej valcovej nadstavby - vyhliadkovej veže s multifunkčnými priestormi. 

Situácia
Situácia

Tupé ukončenie servisnej kostry vysokej pece žeriavovu dráhou dalo priestor pre dokončenie exponovane najvýznamnejšieho "hráča VP1" na pozícii B2 šachovnice Dolnej oblasti Vítkovíc. Nadstavba spolu s pecou stelesňuje nový symbol oživenia oblasti, nesmrteľného ducha miesta. Z nadstavby je možné prežívať mimoriadne príležitosti výhľadov na Vítkovice, Ostravu a celé okolie s podmanivým horizontom Beskýd. Verejne prístupná vyhliadková veža so samostatným režimom prevádzky je tiež nositeľom svetla, spomienkou na časy, keď nad vysokými pecami planuli ohňe, alebo stúpala osvetlená vodná para.

foto: Tomáš Souček

Základný objem nadstavby tvorí valec s priemerom 9m zavesený do servisnej kostry VP1 (11x11m vztýčenej do výšky 60m nad okolitý terén). Týmto 18-metrovým preskleným valcom prechádza stredom z úrovne +50,600 driek - vnútorný tubus, ktorý zaisťuje hlavný vstup a vnútorné vertikálne komunikácie nadstavby. Ten je ukončený na úrovni strešnej vyhliadkovej terasy. Dopravné riešenie bolo súčasťou projektu „Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu pro NKP“ a je teda súčasťou komplexného dopravného riešenia oblasti DOV. Samotný prístup k telesu nadstavby vysokej pece potom stavebno zabezpečila predchádzajúce stavebná etapa - stavba "Reaktivácia vysokej pece č.1", ktorá realizovala tiež šikmý "skipový" výťah.

Rez situácia
Rez situácia

Hlavný prístup cez priestory objektu vysokej pece k nadstavbe zaisťuje súbor vertikálnych komunikácií pri severnej strane VP. Ten tvorí schodisko a výťah, vedúci k nástupným plošinám nadstavby pece. Toto vertikálne jadro je najľahšie dosiahnuteľné z parkoviska pri ulici Místecká na úrovni +3,850. Ďalšou z možností vstupu na pec je skipový výťah, ktorý je súčasťou náučnej trasy po VP1. Nástup na skipový výťah je pri päte pece, v osi technologického toku materiálu, na konci zásobovacej žeriavovej dráhy. Skipový výťah stúpajúci v telese skipového mosta končí na úrovni plošiny nad sadzobňou (35,7). Odtiaľto je k telesu nadstavby ďalej potrebné využiť už spomínané komunikačné teleso pri severnej strane kostry VP. Hlavný vstup do telesa nadstavby je z novo vloženej plošiny na úrovni +50,60, kde je nová zastávka výťahu. Ďalší vstup do telesa je z existujúcej plošiny v úrovni žeriavovej dráhy +55,5.

foto: Tomáš Souček

Os - pevné jadro nadstavby, tvorí sieť oceľových trubiek. Je umiestnené v osi telesa samotnej vysokej pece i rámovej kostry. Toto oceľové jadro zabezpečujúce vertikálnu dopravu osôb výťahom a prevádzkovým točitým schodiskom je zvonka obalené už vyššie spomenutým valcom s presklenou fasádou. Vzniknutý medzipriestor potom v jednotlivých poschodiach - úrovniach -  tvorí hlavný úžitkový priestor so svojimi funkciami. Pozdĺž preskleného valca, s podstavou 19 hranného polygónu, sa v úrovni vrcholu kostry od evakuačného schodiska vinie špirála - sústava lávok, prepájajúca jednotlivé funkčné podlažia mimo objektu a zaisťujúca požiarnu evakuáciu osôb z nadstavby. Prepája na úrovni A +55,825 prezentačný priestor - súčasť náučnej trasy po peci, na úrovni B +62,325 kaviareň, na úrovni C +66,225 klub a na úrovni D +71,425 strešnú vyhliadkovú terasu.

foto: Tomáš Souček

Nosná konštrukcia objektu je oceľová a je zavesená do vrcholu existujúcej oceľovej konštrukcie vysokej pece č.1. Stena tubusu je tvorená 19-timi stĺpikmi, ktoré sú v úrovniach jednotlivých poschodí nadstavby po obvode spojené nosníkmi. Tuhosť steny tubusu je zaistená vnútornými a vonkajšími šikmými tiahlami v rovine preskleného plášťa. Vnútri tubusu je vnútorný plnostenný tubus, ktorý vzniká prienikom troch rúr rôznych priemerov. Oba tubusy, vonkajšie i vnútorné, sú v spodnej časti nezávisle vyvesené systémom predpínaných šikmých tiahel do konštrukcie vysokej pece a to v rohoch existujúcej štvorbokej rámovej veže. Zvislé reakcie sú tak prenášané len osovými silami a subtílny vzhľad konštrukcie bol zachovaný. Prenos vodorovných síl je zaistený dvoma úrovňami predpínaných vodorovných stužidiel v spodnej časti nadstavby, ktoré prepájajú nadstavbu s konštrukciou pece. Tiahla boli predpäté na hodnoty zaisťujúce rovnomerné rozdelenie síl do existujúcej aj do novej konštrukcie. Sily v tiahlach boli merané tenzometricky na všetkých tiahlach. Po vonkajšom obvode preskleného tubusu sú "špirálovito" vedené evakuačné lávky. Celkovo sa jedná o 19 ramien lávok šírky cca 1m, s pozdĺžnym sklonom cca 6%. Oba pozdĺžne nosníky lávky sú v polovici rozpätia uložené na konzolách vedených zo stĺpikov vonkajšieho tubusu. V rohoch sú lávky vzájomne prepojené tiahlami, najvyššia úroveň tiahel je vyvesená z vrcholu nadstavby, kde je vodorovné stužidlo. Spodné ramená lávok sú pomocou laniek spojené s existujúcou konštrukciou pece. Nástup na lávky je z podesty schodiskovej veže vo výške + 59,1, na ktorú nadväzuje nová krátka plošina prepájajúca schodiskovú vežu so spodným ramenom evakuačnej lávky. Ako pochôdzna plocha sú navrhnuté pororošty s protišmykovou úpravou, ktoré museli byť z geometrických dôvodov lávky rozdelené na trojuholníkové dielce. Pororošty sú po obvode podopreté diagonálnymi prvkami lávky a pozdĺžnymi nosníkmi. Zábradlie je vedené po vnútornom aj vonkajšom pozdĺžnom nosníku lávky a je tvorené nerezovým lankovým systémom. Medzi vnútorným a vonkajším tubusom sú vedené radiálne nosníky, na ktorých sú uložené podlahy. Tu bol použitý systém ľahkých podláh s vylúčením mokrého procesu a to z cementotrieskových dosiek uložených na trapézové plechy. Ako nášľapná plocha potom bola zvolená priemyselná guma.

foto: Tomáš Souček

Do priestoru nadstavby sa nastupuje z novej lávky, ktorá nadväzuje na novú stanicu evakuačného výťahu pece (+ 50,6). Nová lávka so zábradlím je podopretá zavesenou plošinou pri evakuačnom výťahu pece hlavnými stĺpmi konštrukcie pece. Vonkajší nosník tejto plošiny je vyvesený pomocou dvojice tiahel z novo inštalovanej konzoly pod vyššiu plošinou.

foto: Tomáš Souček

Strechy sú jednoplášťové s klasickým poradím vrstvenia, s tepelným izolantom z minerálnej vlny a kotvenou hydroizolačnou vrstvou z fólie z mäkčeného PVC. Strecha nad terasou je navyše vyhrievaná elektrickými káblami. Je riešená ako pochôdzna. Ako priťažovacia vrstva sú použité pozinkované perforované slzičkové plechy.

foto: Tomáš Souček

Vonkajší tubus je opláštený (presklený) solárnymi sklami v rozsahu výšky hlavného tubusu cca 18,2 m. Jednotlivé veľkoformátové sklenené dosky sú po všetkých štyroch stranách uložené; zvislé hrany na stĺpiky tubusu a vodorovné hrany na nakladacie profily v úrovniach plošín. Sklenené dosky strešnej terasy sú uložené po dvoch zvislých stranách na vnútorné líce stĺpikov tubusu a uprostred bodovo k madlu zábradlia. Zasklenie je zo skiel, ktoré sa nezafarbujú do farieb (modrá zelená hnedá), sú teda neutrálne. Plochy plných častí objektu sú riešené ako prevetrávaná fasáda so zateplením z minerálnej vlny a zavesená fasádoa s kazetami z hliníkového plechu.

foto: Tomáš Souček

Vnútorné aj vstupné dvere sú riešené atypicky v oblúku. Toto riešenie vychádza z celkovej koncepcie oceľovej nadstavby a rešpektuje tvar oceľových stien. Všetky vonkajšie kovové prvky sú žiarovo zinkované, príp. opatrené protikoróznym náterom C4.

foto: Tomáš Souček
foto: Tomáš Souček
foto: Tomáš Souček
Pôdorys A
Pôdorys A
Pôdorys B
Pôdorys B
Pôdorys P10
Pôdorys P10
Rez
Rez

podklady:  Ing. arch Josef Pleskot 

Poloha diela

Ing. arch Josef Pleskot

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím