Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
16. júl 2022
1
2406

Revitalizácia Osvetovej besedy, Ivanka pri Dunaji - výsledky súťaže

Zvíťazil návrh Iva Stejskala a Jána Vrbku z brnianskeho ateliéru AOSI.
Revitalizácia Osvetovej besedy, Ivanka pri Dunaji - výsledky súťaže

Obec Ivanka pri Dunaji vyhlásila vo februári dvojkolovú súťaž návrhov, korej cieľom bolo získať architektonický návrh revitalizácie objektu  Osvetovej besedy ako nového kultúrneho centra Obce Ivanka pri Dunaji. V prvom kole hodnotila porota v zložení: Alexander Schleicher, Aleš Šedivec, Martin Kvitkovský, Vladimír Letenay a Miroslav Pavle 9 ideových návrhov, zameraných na hmotové riešenie jestvujúceho objektu. Z nich vybrala 4, ktoré navrhla na detailnejšie rozpracovanie v druhom kole, so zameraním na dispozično-prevádzkové riešenie celého objektu: 

  • AOSI s.r.o.
  • A-Design s.r.o.
  • aa.ateliér, s.r.o.
  • Ateliér ASKO B&G s. r. o.

 

O výsledkoch súťaže rozhodla hodnotiaca komisia nasledovne:

1. Miesto (3000 € + 6000 €): návrh č. 3 v druhom kole (návrh č. 9 v prvom kole) - AOSI s.r.o., Brno - Žabovřesky
Autori: Ing. arch. Ivo Stejskal, Ing. et Ing. arch. Ján Vrbka 

Komentár poroty:

V urbanistickej rovine návrh adekvátnym spôsobom dopĺňa uličnú čiaru. V kontraste k veľkorysému priestoru Námestia sv. Rozálie sa vytvára umiestnením novej lapidárnej hmoty intímny priestor vnútorného dvora, pátia – nového poloverejného priestoru.

Navrhovaná urbanistická koncepcia umožňuje rôzne schémy fungovania areálu – od úplne otvorenej až po uzavretú. Navrhovaný priestor zázemia pre catering má možnosť samostatného fungovania a dom tak dokáže zostať živým aj počas bežného dňa.

Výrazové prostriedky sú zvolené primerane vzhľadom na kontext prostredia aj charakter zadania. Víťazný tím správne identifikoval kvality jestvujúceho objektu, ktorý očistil od dodatočných menej kvalitných vrstiev a sebavedome pracuje so všednosťou jeho výrazu, ktorá definuje identitu nárožia Námestia sv. Rozálie. Porota oceňuje flexibilnú odpoveď na požiadavku dvoch sál, ktorá umožňuje podľa potreby vytvorenie jednej veľkej sály, prípadne dvoch menších. Pozitívom sú rôzne možné schémy fungovania objektu.

Návrh je ekonomický a ekologický, v pôvodnom objekte minimalizuje množstvo stavebných zásahov, zachováva pôvodný krov, ktorý spevňuje, fasády zatepľuje a tieni, výplne okenných otvorov po zateplení fasády posúva k lícu fasády, aby nedošlo k zmene jej plasticity a strate tektoniky okenných otvorov, ktoré sú pre dom charakteristické.

Porota sa zhodla, že súťažný návrh má potrebný potenciál na jeho dopracovanie vedúce k realizovateľnosti architektonického diela.

Porota odporúča v ďalšom dopracovaní prehodnotiť veľkosť foyeru, zvážiť potrebu dvoch schodísk (aj za cenu križovania niektorých prevádzok) a zvážiť možnosť zachovania existujúcej vzraslej zelene.

Vizualizácie:


2. Miesto (3000 € + 4000 €): návrh č. 4 v druhom kole (návrh č. 1 v prvom kole) - A-Design s.r.o., Bratislava
Autori: Ing. arch. Patrik Kuva, Ing. arch. Michal Romanec, Ing. arch. Tomáš Pohanič, Ing.arch. Igor Pohanič

Komentár poroty:

Urbanistická koncepcia je racionálna. Návrh vytvára kompaktný celok a značnú časť pozemku vyčleňuje na piazzettu so záhradou. Tento verejný priestor nadväzujúci a aditívne sa radiaci k námestiu je sprístupnený verejnosti. Pozitívom je hierarchizácia verejných priestorov – prechod od otvoreného veľkého Námestia sv. Rozálie cez uvedenú piazzettu až po intímnejší priestor navrhovanej terasy. Navrhovaná objemová schéma je jednou z možných podnetných odpovedí na súťažné zadanie.

Ako vizuálne atraktívne, hoci čiastočne formálne sa javí otvorenie sály veľkým oknom smerom do Námestia sv. Rozálie (pre pravdivý výraz pravdepodobne vyžadujúce si otočenie javiska).
Dispozičné riešenie je čisté a funkčné.

Ako problematická sa javí miera architektonizácie zadania, taktiež zvolené materiálové a konštrukčné riešenie presahuje rozpočtové možnosti obce. Suterén navrhovaný pod pôvodným objektom sa javí ako ekonomicky náročné riešenie.

Návrh je napriek uvedeným problematickým bodom celkovo kultivovaný, fasádny detail je prepracovaný a konštrukčne funkčný.


4. Miesto ex equo (3000 €): návrh č. 1 v druhom kole (návrh č. 2 v prvom kole) - aa.ateliér s.r.o., Bratislava
Autor: Ivan BOHÁČ
Spoluautorka: Kristína Boháčová

Komentér poroty:

V návrhoch na 4. mieste nebol plne využitý potenciál konceptov z prvého kola. Oba návrhy sú vo svojom základe racionálne, avšak ostali značne schematické.

Ako problémová sa v oboch prípadoch javí najmä zmena charakteru pôvodného objektu, čo je určite legitímny prístup, avšak v predložených riešeniach táto zmena neprináša novú, presvedčivú kvalitu.

Zvolené riešenie predsadených lamiel rovnako ako materialita fasády a interiéru sa javia ako formálne. Otázny je rozsah zázemia v suteréne vzhľadom na obsluhované priestory a výšku investície. Zmena výrazu pôvodného objektu mení jeho mierku.

 

4. Miesto ex equo (3000 €): návrh č. 2 v druhom kole (návrh č. 5 v prvom kole) - Ateliér ASKO B&G s.r.o. Prešov
Autori: Ing. Gabriel Machala, Ing. arch. Jana Matlovičová, Ing. arch. Martin Machala 

Komentér poroty:

V návrhoch na 4. mieste nebol plne využitý potenciál konceptov z prvého kola. Oba návrhy sú vo svojom základe racionálne, avšak ostali značne schematické.

Ako problémová sa v oboch prípadoch javí najmä zmena charakteru pôvodného objektu, čo je určite legitímny prístup, avšak v predložených riešeniach táto zmena neprináša novú, presvedčivú kvalitu.

Osadenie prístavby do stredu parcely je jeden z možných prístupov, ale komplikuje využiteľnosť exteriérových plôch, fragmentácia plôch sa vo finálnom riešení javí ako kontraproduktívna. Navrhované materiálové riešenie fasády dostavby a interiéru sa v danom kontexte nejavia ako vhodné. Navrhovaná prístavba objektu deformuje mierkové vzťahy celku.

 

Návrhy, ktoré nepostúpili do 2. kola:

5. miesto: návrh č. 4 - VONKA s.r.o., Bratislava
Autori: Ing. arch. Pavol Dobšinský
Spoluautori: Ing. arch. Marián Gombarček, Ing. arch. Pavlína Voštinárová, Šimon Voštinár 

 

6. miesto: návrh č. 8 - BO s.r.o., Bratislava
Autori: Ing. arch. Juraj Benko, Ing. arch. Mgr. art. Jana Benková


7. až 9. miesto: návrh č. 3 - ER Atelier, s.r.o., Zálesie
Autori: Ema Ruhigová , Roman Ruhig


7. až 9. miesto: návrh č. 6 - ATOMstudi,  Bratislava
Autori: Ing. arch. Katarína Bergerová, Ing. arch. Martin Hudec


7. až 9. miesto: návrh č. 7 - účastník si želá zostať v anonymite
Autori: Ing. arch. Peter Malovec

 

Zápisnica z 2. kola súťaže:


Zápisnica z 1. kola súťaže:

Za podklady ďakujeme Branislavovi Šarmírovi - obstaráme, s.r.o.

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím