Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

SCHÜCO International KG, o. z. Slovensko

Okná, dvere a fasády

Tomášikova 17
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Pergo

Třebětice 102
Holešov

Cortizo Slovakia,

Železničný rad 29
Nová Baňa

PREFA Slovensko s. r. o.

Ladislava Dérera 2749/2
Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
12. december 2022
0
1322

Súťaž: Rekonštrukcia a revitalizácia Kultúrno-komunitného centra DLHÉ HONY

Predĺžený termín na predkladanie súťažných návrhov do neanonymnej dvojkolovej architektonickej súťaž návrhov.
Vyhlásenie12.12.2022
12:00
Odovzdanie návrhov5.1.2023
10:00
VyhlasovateľMesto Trenčín
AdresaMierové námestie 1/2,
Trenčín,
Slovensko
Druh podujatiaSúťaž
KontaktMgr. Daniela Krčová
+421 911 041 826
daniela.krcova@trencin.sk

 

Pozor zmena! Termín 1. kola predĺžený do 20.1.2023, 10:00 hod.

 

Súťažné podmienky boli overené Slovenskou komorou architektov dňa 01. 12. 2022 pod číslom KA-984/2022.

Mesto Trenčín vyhlasuje verejnú projektovú dvojkolovú architektonickú súťaž návrhov na návrh kompletnej a zásadnej rekonštrukcie objektu starého Kultúrneho strediska.

Nový návrh rekonštrukcie stavby musí rešpektovať stávajúce pôdorysné a výškové rozmery jestvujúceho objektu. Nový návrh nemusí rešpektovať súčasný vzhľad stavby ani konštrukčno-materiálové riešenie. Naopak, vzhľadom k tomu, že budova Kultúrno-komunitného centra Dlhé Hony sa nachádza v širšom centre mesta, na celkové architektonické a dizajnové riešenie všetkých jej vonkajších a vnútorných priestorov sú kladené zvýšené kvalitatívne a estetické požiadavky. To sa týka použitých materiálov na fasáde, ale aj v interiéroch a v jestvujúcom átriu. Stavba by mala mať nápaditý a zaujímavý koncept a nemala by pripomínať štandardnú „ekonomickú“ architektúru. Mala by byť estetickým akcentom tejto zóny. Okrem toho musí nové riešenie reflektovať nové požiadavky na súčasnú architektúru – ekologické a udržateľné zelené riešenia (alternatívne spôsoby vykurovania, získavania elektrickej energie, vodozádržné opatrenia a pod. ) Stavba by mala spĺňať štandard v zmysle definície Nového Európskeho Bauhausu a rovnako cieľov EHMK Trenčín 2026.

Súťaž prebieha v dvoch kolách. V prvej etape účastníci predložia portfóliá referenčných projektov a prvotný koncept (libreto návrhu, víziu, nápad, popis alebo jednoduchú hmotovú štúdiu)... Vyhlasovateľ vyzve na účasť (na predloženie návrhov) v druhom kole účastníkov, ktorí sa v predchádzajúcej etape umiestnili na prvom až štvrtom mieste. Vyzvaní účastníci predložia návrhy, ktorými rozpracujú prvotný koncept do formy súťažného návrhu.

Okruh účastníkov:

Oprávnenie na výkon podnikania predstavujúceho činnosť uvedenú v § 4 alebo § 5 zák. č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch, autorizovaných krajinných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v zn. n. p. alebo podľa ekvivalentnej právnej úpravy platnej v mieste sídla, mieste podnikania, či mieste pobytu účastníka, na základe ktorej bude účastník oprávnený poskytovať služby projektovej činnosti v Slovenskej republike. 

Termíny:

Termín vyhlásenia súťaže: 8. december 2022
Lehota na predkladanie súťažných návrhov: 5. január 2023, 27. február 2023 20. január 2023, 10:00 hod.
Predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže: 15. marec 2023
Predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov: 15. marec 2023

Porota:
Riadni členovia:

  • Ing. arch. Jaroslav Takáč 
  • Ing. arch. Romana Kukuľová 
  • Ing. arch. Mgr. art. Jana Benková 
  • Ing.arch. Peter Kohout   (závislý od vyhlasovateľa)
  • Ing. arch. Dušan Šimun  (závislý od vyhlasovateľa)

Náhradníci poroty:
Ing. arch. Branislav Loskot 
Ing. arch. Martin Beďatš  (závislý od vyhlasovateľa)

Ceny:
2. kolo/účastník: 5 000 €

 

Karta obstarávania na portáli JOSEPHINE

Ortofotomapa s vyznačeným územím
Ortofotomapa s vyznačeným územím

 

Súťažné podmienky:

 

Zmena termínu na Zmena termínu na predkladanie ponúk:

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím