Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

JANOŠÍK OKNA-DVEŘE

Valašské Příkazy 55 55
Valašské Příkazy

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

SCHÜCO International KG, o. z. Slovensko

Okná, dvere a fasády

Tomášikova 17
Bratislava

Pergo

Třebětice 102
Holešov

Cortizo Slovakia,

Železničný rad 29
Nová Baňa

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o.

Prinášame Vám svetlo

Galvaniho 7 7/A
Bratislava

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

REYNAERS ALUMINIUM s.r.o.

Office: TWINCITY C HubHub, Mlynské Nivy 16
Bratislava

Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
12. október 2021
0
2747

Dom rozlúčky Brezno - výsledky súťaže

Zo zadaním sa najlepšie vysporiadal súťažný návrh A B.K.P.Š.
Dom rozlúčky Brezno - výsledky súťaže

Brezno vyhlásilo koncom júna dvojkolovú súťaž na architektonický návrh nového domu rozlúčky a krajinnej úpravy územia za účelom vytvorenia samostatného celku s kompletnou vybavenosťou potrebnou pre prevádzkovanie a údržbu cintorína.

V prvej etape predložilo 21 záujemcov portfóliá referenčných projektov, na základe ktorých boli vybrané tri riešiteľské kolektívy. A B.K.P.Š., spol. s.r.o.VONKA s.r.o. a n/a, s.r.o., ktoré následne na workshope prezentovali rozpracovanú verziu súťažných návrhov. Po dopracovaní návrhov bola hodnotená v 2. kole ich finálna kvalita. 

 

Hodnotiaca komisia rozhodla o výslednom poradí nasledovne:

1. cena - A B.K.P.Š.


Autori: Ing. arch. Róbert Bakyta, Ing. arch. Martin Kusý III, Ing. arch. Július Vass, Ing. Katarína Tomanová Porubčinová – krajinná architektka
Spolupráca: Denis Zeman, Lenka Kavuljaková, Jaroslav Rell, Lukáš Blana

Komentár poroty: 

Porota konštatovala, že koncept dom-plot, ktorý bol v určitej podobe prítomný v každom z troch návrhov, bol najpresvedčivejšie stvárnený v návrhu BKPŠ. Sila návrhu spočíva aj v rozvíjaní lokálnej typológie cintorína v Brezne: brána, ktorá je zároveň krytým neformálnym priestorom, kde sa môže odohrávať rozlúčka a zároveň plot-múr. Dom rozlúčky tu nie je samostatnou stavbou, ktorá púta pozornosť, ale je len akoby časťou domu-plotu. Múr ktorý oddeľuje cintorín od okolia je zároveň kolumbáriom. Jedným z najsilnejších momentov návrhu je atmosféra samostatného sveta vnútorného nádvoria cintorína-parku. Zadanie, ktoré spočívalo vo venovaní rovnakej pozornosti samotnej stavbe Domu rozlúčky a koncepcie pochovávania a hrobových miest je tu splnené jednoduchým a účelným gestom. Porotu presvedčila aj schopnosť autorského kolektívu precizovať v prvom kole nahodenú schému do netriviálneho návrhu v detailnom prevedení. Autori ponúkajú Breznu nielen stavbu Domu rozlúčky, ale zároveň miesto so silnou atmosférou, otvorené pre každého.

Samozrejme v ďalších etapách dopracovania bude vhodné zvážiť prípadné doplňujúce námety, vyplývajúce z podrobnejších vzťahových analýz. Možno aj väčšiu mieru otvorenosti - napríklad formou čiastočnej lokálnej perforácie obvodového múra pri vstupe zo západnej strany pri hlavnom objekte, umožňujúcej intenzívnejšie vnímanie vnútorného obsahu a funkcií z vonkajších priľahlých urbánnych priestorov (zapojenie kvetinárstva a kaviarne do života mesta...).

Model:

 

 

2. cena - VONKA 
Autori: Ing. arch. Pavol Dobšinský, Ing. arch. Marián Gombarček, Ing. arch Pavlína Voštinárová, Ing. arch Ján Veselovský – krajinný architekt

Komentár poroty:

Hmotovo a koncepčne veľmi presvedčivý návrh. Stereotomicky tvarovaný z elementárnych geometrických hmôt kde z lineárnej podnože vyčnievajú kubatúry jednotlivých priestorov Domu rozlúčky a hierarchizujú ich. Prevádzková schéma vychádza z rezu a pozorného štúdia okolitej urbanistickej štruktúry. Porotu zaujala práca s vrstvením priehľadov cez navrhovaný dom na starý cintorín a naopak od starého cintorína, cez navrhovaný dom na nový cintorín. Návrh zaujal inteligentným narábaním s krajinou (predpolie Domu rozlúčky od cesty, lúka s vodným prvkom medzi Domom rozlúčky a hrobovými miestami, koncepcia kolumbária v strede nového cintorína). Návrh hlavného objektu by potreboval ešte čas na vyzretie. Tak ako voľne a presvedčivo narába s hierarchizáciou priestorov v reze, v úrovni parteru je príliš zviazaný so svojou lineárnou pôdorysnou stopou a nie naplno využíva kontakt s veľmi dobre premyslenými vonkajšími plochami. Dá sa polemizovať aj o zvolenej materiálovej dualite: do výšky človeka omietka, nad hlavou hmotný betónový monolit.

Model:

 

 

3. N/A + LABAK
Autori: Ing. arch. Benjamín Brádňanský, Mgr. art. Vít Halada, ArtD., Ing. Michal Marcinov – krajinný architekt

Komentár poroty:

Lineárny dom. Dom medzi dvoma stenami. Návrh provokujúci mnoho diskusií v prvom aj v  druhom kole hodnotenia. Architekti vedome pracujú s naratívnosťou, atmosférami jednotlivých priestorov. Vytvárajú napätie medzi jasnou priestorovou schémou a varietami interiérov, medzi dvoma stenami a vkladanými betónovými ornamentmi/konštrukčnými prvkami. Porota ocenila schopnosť dopracovať sa pri navrhovaní až k materiálovej vzorke steny z dusanej hliny.

Množstvo energie, ktorá bola venovaná práci na samotnom Dome rozlúčky, akoby už nedovoľovalo rovnako do hĺbky premyslieť aj koncepciu okolitých priestorov cintorína, kde návrh ostal schematický a nie veľmi presvedčivý (predpolie s parkovaním v záreze, práca s topografiou, koncept hrobových miest...).

Model:

 

Ateliéry, ktoré sa zúčastnili prvého kola súťaže:

1. KATEdesign - ateliér záhradnej architektúry, s.r.o. Drieňova 31, 821 01 Bratislava: 12.-19. miesto
2. Teplan architekt, spol. s.r.o. Komenského 12/A, 974 01 Banská Bystrica: 8.-11. miesto
3. Ing. arch. Tomáš Hanáček, PhD. Bajkalská 16027/29C, 821 01 Bratislava: 8.-11. miesto
4. SAMO-AAMM, s.r.o. Jahodová 30, 080 01 Prešov: 12.-19. miesto
5. Kuklica Smerek architekti, s.r.o. Blumentálska 2734/12, 811 07 Bratislava: 4.-7. miesto
6. arsa, s.r.o. Františkánska 34, 917 01 Trnava: 12.-19. miesto
7. Atelier 008 s.r.o. Rubínová 48, 831 52 Bratislava: 12.-19. miesto
8. A B.K.P.Š., spol. s.r.o. Nobelova 34, 831 02 Bratislava: 1. miesto
9. Ateliér Turčan s.r.o. Kukučínova 28, 962 31 Sliač: 12.-19. miesto
10. n/a, s.r.o. Kalinčiakova 3, 831 04 Bratislava: 3. miesto
11. de SIGNUM s.r.o. Stráne 449/9, 031 01 Liptovský Mikuláš: 8.-11. miesto
12. P-T spol. s.r.o. Martinengova 30, 811 02 Bratislava: 12.-19. miesto
13. FIVE by FIVE s.r.o. Záborského 2943/25, 058 01 Poprad: 12.-19. miesto
14. Ing. arch. Branislav Lackovič (TXT architekti) Osuského 34, 851 03 Bratislava: 12.-19. miesto
15. STOA architekti, s.r.o. Slovenská 28, 080 01 Prešov: 8.-11. miesto
16. VONKA s.r.o. Karadžičova 4098/9, 811 09 Bratislava: 2. miesto
17. 2021 s.r.o. Anenská 3, 811 05 Bratislava: 4.-7. miesto
18. Plán B architekti, s.r.o. Dostojevského rad 1, 811 09 Bratislava: 4.-7. miesto
19. atelier ô, s.r.o. Stavbárska 24, 821 07 Bratislava: 4.-7. miesto
20. JRKVC s.r.o. Na Hrebienku 31, 811 02 Bratislava: vylúčený
21. Ing. arch. Martin Drahovský Tomášikova 31, 040 01 Košice: vylúčený

 

Porota pracovala v druhom kole súťaže v nasledovnom zložení:

Riadni členovia poroty:

  • Mgr. art. Matúš Bišťan, predseda poroty, AA SKA nezávislý na vyhlasovateľovi
  • Ing. arch. Štefan Moravčík, AA SKA nezávislý na vyhlasovateľovi
  • Ing. arch. Viktor Šabík, AA SKA nezávislý na vyhlasovateľovi
  • Ing. Peter Pasečný, KA SKA nezávislý na vyhlasovateľovi
  • Ing. Barbora Halásová, architekt mesta, KA SKA závislá na vyhlasovateľovi

Náhradníci poroty:

  • Ing. arch. Tomáš Sobota, AA SKA nezávislý na vyhlasovateľovi
  • Ing. Bronislava Rybianska, Odbor investičný MsÚ závislá na vyhlasovateľovi

 

Zápisnica z hodnotiaceho zasadnutia poroty II. etapy súťaže:

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím