Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
12. október 2021
0
4582

Dom rozlúčky Brezno - výsledky súťaže

Zo zadaním sa najlepšie vysporiadal súťažný návrh A B.K.P.Š.
Dom rozlúčky Brezno - výsledky súťaže

Brezno vyhlásilo koncom júna dvojkolovú súťaž na architektonický návrh nového domu rozlúčky a krajinnej úpravy územia za účelom vytvorenia samostatného celku s kompletnou vybavenosťou potrebnou pre prevádzkovanie a údržbu cintorína.

V prvej etape predložilo 21 záujemcov portfóliá referenčných projektov, na základe ktorých boli vybrané tri riešiteľské kolektívy. A B.K.P.Š., spol. s.r.o.VONKA s.r.o. a n/a, s.r.o., ktoré následne na workshope prezentovali rozpracovanú verziu súťažných návrhov. Po dopracovaní návrhov bola hodnotená v 2. kole ich finálna kvalita. 

 

Hodnotiaca komisia rozhodla o výslednom poradí nasledovne:

1. cena - A B.K.P.Š.


Autori: Ing. arch. Róbert Bakyta, Ing. arch. Martin Kusý III, Ing. arch. Július Vass, Ing. Katarína Tomanová Porubčinová – krajinná architektka
Spolupráca: Denis Zeman, Lenka Kavuljaková, Jaroslav Rell, Lukáš Blana

Komentár poroty: 

Porota konštatovala, že koncept dom-plot, ktorý bol v určitej podobe prítomný v každom z troch návrhov, bol najpresvedčivejšie stvárnený v návrhu BKPŠ. Sila návrhu spočíva aj v rozvíjaní lokálnej typológie cintorína v Brezne: brána, ktorá je zároveň krytým neformálnym priestorom, kde sa môže odohrávať rozlúčka a zároveň plot-múr. Dom rozlúčky tu nie je samostatnou stavbou, ktorá púta pozornosť, ale je len akoby časťou domu-plotu. Múr ktorý oddeľuje cintorín od okolia je zároveň kolumbáriom. Jedným z najsilnejších momentov návrhu je atmosféra samostatného sveta vnútorného nádvoria cintorína-parku. Zadanie, ktoré spočívalo vo venovaní rovnakej pozornosti samotnej stavbe Domu rozlúčky a koncepcie pochovávania a hrobových miest je tu splnené jednoduchým a účelným gestom. Porotu presvedčila aj schopnosť autorského kolektívu precizovať v prvom kole nahodenú schému do netriviálneho návrhu v detailnom prevedení. Autori ponúkajú Breznu nielen stavbu Domu rozlúčky, ale zároveň miesto so silnou atmosférou, otvorené pre každého.

Samozrejme v ďalších etapách dopracovania bude vhodné zvážiť prípadné doplňujúce námety, vyplývajúce z podrobnejších vzťahových analýz. Možno aj väčšiu mieru otvorenosti - napríklad formou čiastočnej lokálnej perforácie obvodového múra pri vstupe zo západnej strany pri hlavnom objekte, umožňujúcej intenzívnejšie vnímanie vnútorného obsahu a funkcií z vonkajších priľahlých urbánnych priestorov (zapojenie kvetinárstva a kaviarne do života mesta...).

Model:

 

 

2. cena - VONKA 
Autori: Ing. arch. Pavol Dobšinský, Ing. arch. Marián Gombarček, Ing. arch Pavlína Voštinárová, Ing. arch Ján Veselovský – krajinný architekt

Komentár poroty:

Hmotovo a koncepčne veľmi presvedčivý návrh. Stereotomicky tvarovaný z elementárnych geometrických hmôt kde z lineárnej podnože vyčnievajú kubatúry jednotlivých priestorov Domu rozlúčky a hierarchizujú ich. Prevádzková schéma vychádza z rezu a pozorného štúdia okolitej urbanistickej štruktúry. Porotu zaujala práca s vrstvením priehľadov cez navrhovaný dom na starý cintorín a naopak od starého cintorína, cez navrhovaný dom na nový cintorín. Návrh zaujal inteligentným narábaním s krajinou (predpolie Domu rozlúčky od cesty, lúka s vodným prvkom medzi Domom rozlúčky a hrobovými miestami, koncepcia kolumbária v strede nového cintorína). Návrh hlavného objektu by potreboval ešte čas na vyzretie. Tak ako voľne a presvedčivo narába s hierarchizáciou priestorov v reze, v úrovni parteru je príliš zviazaný so svojou lineárnou pôdorysnou stopou a nie naplno využíva kontakt s veľmi dobre premyslenými vonkajšími plochami. Dá sa polemizovať aj o zvolenej materiálovej dualite: do výšky človeka omietka, nad hlavou hmotný betónový monolit.

Model:

 

 

3. N/A + LABAK
Autori: Ing. arch. Benjamín Brádňanský, Mgr. art. Vít Halada, ArtD., Ing. Michal Marcinov – krajinný architekt

Komentár poroty:

Lineárny dom. Dom medzi dvoma stenami. Návrh provokujúci mnoho diskusií v prvom aj v  druhom kole hodnotenia. Architekti vedome pracujú s naratívnosťou, atmosférami jednotlivých priestorov. Vytvárajú napätie medzi jasnou priestorovou schémou a varietami interiérov, medzi dvoma stenami a vkladanými betónovými ornamentmi/konštrukčnými prvkami. Porota ocenila schopnosť dopracovať sa pri navrhovaní až k materiálovej vzorke steny z dusanej hliny.

Množstvo energie, ktorá bola venovaná práci na samotnom Dome rozlúčky, akoby už nedovoľovalo rovnako do hĺbky premyslieť aj koncepciu okolitých priestorov cintorína, kde návrh ostal schematický a nie veľmi presvedčivý (predpolie s parkovaním v záreze, práca s topografiou, koncept hrobových miest...).

Model:

 

Ateliéry, ktoré sa zúčastnili prvého kola súťaže:

1. KATEdesign - ateliér záhradnej architektúry, s.r.o. Drieňova 31, 821 01 Bratislava: 12.-19. miesto
2. Teplan architekt, spol. s.r.o. Komenského 12/A, 974 01 Banská Bystrica: 8.-11. miesto
3. Ing. arch. Tomáš Hanáček, PhD. Bajkalská 16027/29C, 821 01 Bratislava: 8.-11. miesto
4. SAMO-AAMM, s.r.o. Jahodová 30, 080 01 Prešov: 12.-19. miesto
5. Kuklica Smerek architekti, s.r.o. Blumentálska 2734/12, 811 07 Bratislava: 4.-7. miesto
6. arsa, s.r.o. Františkánska 34, 917 01 Trnava: 12.-19. miesto
7. Atelier 008 s.r.o. Rubínová 48, 831 52 Bratislava: 12.-19. miesto
8. A B.K.P.Š., spol. s.r.o. Nobelova 34, 831 02 Bratislava: 1. miesto
9. Ateliér Turčan s.r.o. Kukučínova 28, 962 31 Sliač: 12.-19. miesto
10. n/a, s.r.o. Kalinčiakova 3, 831 04 Bratislava: 3. miesto
11. de SIGNUM s.r.o. Stráne 449/9, 031 01 Liptovský Mikuláš: 8.-11. miesto
12. P-T spol. s.r.o. Martinengova 30, 811 02 Bratislava: 12.-19. miesto
13. FIVE by FIVE s.r.o. Záborského 2943/25, 058 01 Poprad: 12.-19. miesto
14. Ing. arch. Branislav Lackovič (TXT architekti) Osuského 34, 851 03 Bratislava: 12.-19. miesto
15. STOA architekti, s.r.o. Slovenská 28, 080 01 Prešov: 8.-11. miesto
16. VONKA s.r.o. Karadžičova 4098/9, 811 09 Bratislava: 2. miesto
17. 2021 s.r.o. Anenská 3, 811 05 Bratislava: 4.-7. miesto
18. Plán B architekti, s.r.o. Dostojevského rad 1, 811 09 Bratislava: 4.-7. miesto
19. atelier ô, s.r.o. Stavbárska 24, 821 07 Bratislava: 4.-7. miesto
20. JRKVC s.r.o. Na Hrebienku 31, 811 02 Bratislava: vylúčený
21. Ing. arch. Martin Drahovský Tomášikova 31, 040 01 Košice: vylúčený

 

Porota pracovala v druhom kole súťaže v nasledovnom zložení:

Riadni členovia poroty:

  • Mgr. art. Matúš Bišťan, predseda poroty, AA SKA nezávislý na vyhlasovateľovi
  • Ing. arch. Štefan Moravčík, AA SKA nezávislý na vyhlasovateľovi
  • Ing. arch. Viktor Šabík, AA SKA nezávislý na vyhlasovateľovi
  • Ing. Peter Pasečný, KA SKA nezávislý na vyhlasovateľovi
  • Ing. Barbora Halásová, architekt mesta, KA SKA závislá na vyhlasovateľovi

Náhradníci poroty:

  • Ing. arch. Tomáš Sobota, AA SKA nezávislý na vyhlasovateľovi
  • Ing. Bronislava Rybianska, Odbor investičný MsÚ závislá na vyhlasovateľovi

 

Zápisnica z hodnotiaceho zasadnutia poroty II. etapy súťaže:

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím