Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
19. október 2022
4
1919

Kreatívne a inovačné centrum v Brezne - dvojetapová verejná architektonická súťaž návrhov

Predmetom súťaže je transformácia Mestského domu kultúry na Kreatívne a inovačné centrum.
Vyhlásenie19.10.2022
12:00
Odovzdanie návrhov15.12.2022
14:00
VyhlasovateľMesto Brezno
AdresaNám. gen. M. R. Štefánika 1,
Mesto Brezno,
Slovensko
Druh podujatiaSúťaž
KontaktMgr. art. Alžbeta Kamenská
048/6306 285
alzbeta.kamenska@brezno.sk

Mesto Brezno vyhlasuje verejnú projektovú dvojkolovú architektonickú súťaž. 

Aktuálne Mestský dom kultúry slúži ako kultúrne centrum, ktoré zastrešuje rôzne kultúrne aktivity a spoločenské podujatia. Stretávajú sa tu viaceré záujmové skupiny všetkých vekových kategórií. Okrem ochotníckych a komerčných organizácií je táto budova otvorená aj pre verejnosť. Mesto Brezno plánuje v plnom rozsahu zachovať kinosálu spolu s nadväzujúcimi funkciami a zároveň ich rozšíriť o priestory Centra voľného času a Vývojovo - vedeckého centra pre inovácie v oblasti technológií.

Budova Mestského domu kultúry bola postavená v 60. rokoch ako klubový dom pre spoločnosť Mostáreň a v súčasnosti už len čiastočne vyhovuje požiadavkám organizácií, ktoré ju využívajú. Zmyslom súťaže je teda nájsť optimálne riešenie pre využitie priestorov Mestského domu kultúry ako Kreatívneho a inovačného centra tak, aby boli vytvorené vhodné dispozičné väzby medzi jeho pôvodnými a pridanými prevádzkovými celkami. Súťažný návrh by mal priniesť funkčné a vizuálne atraktívne, moderné riešenie existujúcich priestorov ako aj navrhovaných priestorov nadstavby. Z dôvodu potenciálneho využitia grantových schém pre financovanie rekonštrukcie je dôležitým aspektom nájdenie optima medzi technickými a priestorovými požiadavkami, architektonickým výrazom a ekonomickou náročnosťou. Predpokladané investičné náklady na realizáciu sú do 3 500 000 € bez DPH.

Súťažné podmienky boli overené Slovenskou komorou architektov dňa 06. 10. 2022 pod číslom KA-600/2022.

Okruh účastníkov:

Účastníkom môže byť jedine hospodársky subjekt, ktorý má oprávnenie na výkon podnikania predstavujúceho činnosť uvedenú v §4 a §5 ods. 1a) zák. č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v zn. n. p. (ďalej „ZAA“) alebo podľa ekvivalentnej právnej úpravy platnej v krajine podnikania účastníka.

Termíny:

 • Termín vyhlásenia súťaže: 11. október 2022
 • Lehota na predkladanie súťažných návrhov v 1. etape: 15. december 2022 do 14:00 hod.
 • Lehota na vyhodnotenie 1. etapy súťaže a zaslanie výzvy na účasť v 2. etape: do 20.1.2023
 • Lehota na predkladanie návrhov v 2. etape: do 20.3.2023 do 14:00 hod.
 • Predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže: 30. marec 2023
 • Predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov: 13. apríl 2023

Porota:

Predseda:

 • Ing.arch. Štefan Polakovič

Riadni členovia:

 • Ing. arch. Tomáš Boroš , ArtD.
 • Ing. Ing. arch. Róbert Bakyta
 • Ing.arch. Martin Kusý
 • Ing. arch. Ján Králik (závislý od vyhlasovateľa)

Náhradníci poroty:

 • Ing.arch. Martin Repický
 • Mgr. František Roth

Ceny:

 • ceny a odmeny spolu: 35 000 €
 • režijná odmena / účastník 2. etapa: 5 000 €

 

Profil zákazky na portáli ÚVO

Priamy odkaz na stiahnutie súťažných podmienok nájdete TU.

Riešené územie
Riešené územie

 

Súťažné podmienky:

Zadanie:

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím