Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
6. apríl 2023
31
6497

Kreatívne a inovačné centrum Brezno - výsledky súťaže

V súťaži, ktorej predmetom je transformácia Mestského domu kultúry na Kreatívne a inovačné centrum zvíťazil návrh kolektívu young.s architekti.
Kreatívne a inovačné centrum Brezno - výsledky súťaže

Brezno vyhlásilo v októbri 2022 dvojkolovú architektonickú súťaž s cieľom prispôsobenia objektu zo 60. rokov pre nové využitie a funkčnú náplň. Súťažný návrh mal priniesť efektívne riešenie existujúcich priestorov a nadstavby, s dôrazom na optimálny kompromis medzi technickými a priestorovými požiadavkami, architektonickým výrazom a ekonomickou náročnosťou. Predpokladané investičné náklady na realizáciu sú do 3,5 mil. € bez DPH.

V súťaži svoje návrhy odovzdalo 16 autorských kolektívov. Dva z nich boli z dôvodu nesplnenia súťažných podmienok vylúčené.

Do druhého kola postúpili 4 ateliéry:

  • young.s architekti 
  • MAPA 
  • Archilab 
  • Totalstudio 

Hodnotiaca komisia v zložení: Štefan Polakovič, Tomáš Boroš, Róbert Bakyta a Martin Kusý III, rozhodla o výsledkoch 2. kola súťaže nasledovne: 

1. miesto (9 000 € + 5 000 €) - young.s architekti, Bratislava
Autori: Ing. arch. Jozef Bátor, PhD., Ing.arch. Tomáš Medlen, Ing.arch. Michaela Perejdová, Bc. Lucia Višváderová, Kristína Rószová

Komentár poroty: 

Návrh ponúka vyčerpávajúci, jasne artikulovaný architektonický návrh, ktorý je koncepčne, dispozične a vizuálne presvedčivý. Má predpoklad pre etapizáciu, korigovanie alebo prípadné vstupy do architektonizácie v podobe redukcie v súlade s potrebami mesta. Pričom porota oceňuje aj zapracovanie odporúčaní z 1. etapy, predovšetkým prácu so zapojením bočných strán pozemku.

Súťažné panely z 2. etapy:

Vizualizácie:

Súťažný panel z 1. etapy:

 

3. miesto ex aequo (3 000 € + 5 000 €) - MAPA, Bratislava
Autori: Ing. arch. Patrícia Botková, Ing. arch. Simona Tóthová, Mgr.art. Marián Stanislav, Bc. Edina Koligyerová

Komentár poroty:

Pozitívom návrhu je zviditeľnenie a otvorenie vertikálnej komunikačnej krajiny v interiéri. Nevýhodou sa javí nejednoznačnosť a ťažkopádnosť dispozičného riešenia nadstavby, ktoré je v kontraste s otvorenosťou pôvodnej časti budovy. Príliš radikálnym zásahom je aj zmenšenie kinosály. Odporúčanie poroty artikulované kolonádou už neprináša tie pozitívne atribúty, aké prinášal pôvodne zamýšľaný múr v 1.etape.

Súťažné panely z 2. etapy:

Súťažný panel z 1. etapy:

 

3. miesto ex aequo (3 000 € + 5 000 €) - Archilab, Bratislava
Autori: Ing. arch. Martin Donoval, Ing. arch. Pavol Vadkerti, Ing. arch. Alexandra Knezovičová, Ing. arch. Adam Macko

Komentár poroty:

Návrh hodnotený ako príliš konzervatívny, čo viedlo miestami až k absurdným riešeniam v rámci strešnej roviny. Napriek odporúčaniu poroty z 1. kola, v návrhu naďalej dochádza k atakovaniu čistej hmoty budovy prístavbami iného charakteru, ktoré devalvujú vybraný prístup samotných autorov.

Súťažné panely z 2. etapy:

Súťažný panel z 1. etapy:

 

4. miesto (odmena 5 000 €) - Totalstudio, Bratislava
Autori: Mgr. art Tomáš Tokarčík, Mgr. art. Aleš Šedivec, Ing. arch. Mária Horváthová

Komentár poroty:

Návrh pracoval s otváraním vertikálnej komunikačnej cesty, ktoré je ale následne znegované v priestore nadstavby. Celkovo tento návrh neprináša presvedčivé dispozičné riešenie.

Súťažné panely z 2. etapy:

Súťažný panel z 1. etapy:

 

 

Ostatné súťažné návrhy (panely z 1. etapy súťaže):

5.- 8. miesto: Ing. Peter Šajgalík
Autori: Ing. Peter Šajgalík, Ing.arch. Martina Šajgalíková, Ing. Miroslav Laurov

 

5.- 8. miesto: FVA
Autori: Ing. Mgr. art. Martin Vanko, Ing. Mgr. art. Ľubomír Fuňa
Spoluautori: Bc. Henrieta Horváthová, Ing. arch. Dušan Gerbiš, Ing. Pavol Púpala, Ing. Stanislava Madara, Ing. Andrea Mihelová, Ing. Maroš Svitek

 

5.- 8. miesto: madebygro 
Autori: Ing. arch. Juraj Palovič, Ing. arch. Katarína Siváková, Bc. Jakub Čerešník, Bc. Lukáš Bím

 

5.- 8. miesto: GRAU architects 
Autori: Ing. arch. Andrej Olah, Ing. arch. Filip Marčák, Ing. arch. Matej Kurajda, Ing. arch. Jana Filípková, Ing. arch. Simona Fischerová, Ing. arch. Alexandra Májska

 

9.- 10. miesto: Geome3 
Autori: Ing. arch Mária Derevecová, Ing. arch. Peter Derevenec, Ing. arch. Martin Gallovský

 

9.- 10. miesto: N/A
Autori: Benjamín Brádňanský, Vít Halada, David Nosko, Zuzana Jurčišinová, Petra Schneider11.- 14. miesto: LIMarch 
Autori: Alexandra Kotrusová, Martin Kotrus, Miroslav Jošt11.- 14. miesto: 2021 
Autori: Ing. arch. Peter Lényi, Ing. arch. Lenka Borecká, Bc. Katarína Marušicová11.- 14. miesto: joyjoy studio 
Autori: Jakub Dvorak, Felix Zankel

 

11.- 14. miesto: architt.sk
Autori: Ing. arch. Miroslava Tornyosová, Ing. arch. Ivan Kubík, Ing. arch. Tomáš Tornyos

 

Vylúčený (nesplnená požiadavka podľa čl. 4 bod 2 súťažných podmienok): JRKVC s.r.o.
Autori: Ing. arch. Peter Jurkovič, Ing. arch. Prokop Matěj MSc.

 

Vylúčený (nesplnená požiadavka podľa čl. 7 bod 2.5 súťažných podmienok): Konzorcium Natália Peťková - Martin Migeon Architecture
Autori: Natália Peťková, Martin Migeon

 

Informácie o výsledku súťaže návrhov:

 

Zápisnica z hodnotiaceho zasadnutia poroty v 2. etape súťaže:


Zápisnica z hodnotiaceho zasadnutia poroty v 1. etape súťaže:

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím