Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
16. jún 2021
0
1771

Súťaž: Dom rozlúčky Brezno

Zámerom mesta je na pozemkoch vyčlenených na rozšírenie existujúceho cintorína vybudovať nový dom rozlúčky so zázemím.
Vyhlásenie16.6.2021
12:00
Odovzdanie návrhov13.7.2021
15:00
VyhlasovateľMesto Brezno
AdresaNám. gen. M. R. Štefánika 1,
Brezno,
Slovensko
Druh podujatiaSúťaž
KontaktBc. Krištof Štipák
048/6306 285
kristof.stipak@brezno.sk

Nie veľké zadanie. Realizácia v dohľadnej dobe. Voľné ruky. Mimoriadne atraktívna súťaž v tom, že málokedy má architekt obdobnú reálnu možnosť uskutočnenia vlastného, konzistentného architektonického názoru...

Predmetom súťaže je vytvorenie architektonického návrhu nového domu rozlúčky a krajinnej úpravy riešeného územia za účelom vytvorenia nového cintorína ako samostatného celku s kompletnou vybavenosťou potrebnou pre prevádzkovanie a údržbu cintorína.

Predpokladá sa realizácia zámeru v niekoľkých etapách, s tým, že v prvej etape bude primárne riešená výstavba objektu nového domu rozlúčky, priliehajúcich spevnených plôch, sadových úprav a zelene, obslužnej komunikácie vrátane parkovacích plôch, vybudovania vstupných priestorov na cintorín a nového oplotenia areálu.

Predmetom ďalších etáp budú úpravy celkového priestoru cintorína, zvyšovanie technologického vybavenia areálu, dobudovanie environmentálnych prvkov za účelom znižovania energetickej náročnosti samotného areálu.

Vyhlasovateľ predpokladá, že súťažiaci budú premýšľať o vhodnom charaktere domu rozlúčky a celkovom priestore cintorína a dáva voľnosť k rôznorodým riešeniam.

Výsledný návrh by mal ponúkať kvalitný, sebavedomý a najmä reprezentatívny priestor vzhľadom na pietny charakter pohrebiska.  

Súťažné podmienky boli overené Slovenskou komorou architektov.

V prvej etape záujemcovia predložia zloženie riešiteľského tímu a portfólio referenčných projektov, z ktorých bude vyplývať schopnosť a skúsenosť záujemcu spracovať architektonický návrh v požadovanej vysokej kvalite. Vyhlasovateľ vyzve na účasť v druhej etape účastníkov, ktorí sa v prvej etape umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí zostavenom porotou a poskytne im súťažné pomôcky. Vyzvaní účastníci budú následne na workshope budú prezentovať rozpracovanú verziu súťažných návrhov. Po dopracovaní návrhov bude hodnotená v 2. kole ich finálna kvalita.

Lehoty:
Súťaž sa realizuje v dvoch po sebe nadväzujúcich etapách.

 • lehota na predloženie dokladov do 1. etapy 13.07.2021 do 15:00
 • termín hodnotiaceho zasadnutia poroty v 1. etape 15.07.2021
 • termín vyrozumenia uchádzačov o výsledku 1. etapy 19.07.2021
 • termín obhliadky riešeného územia 22.-27.07.2021
 • termín prezentácií rozpracovanej verzie návrhov – workshop 24.08.2021 od 10:00
 • lehota na predloženie návrhov do 2. etapy 4.10.2021 do 15:00
 • prezentácia súťažných návrhov účastníkmi, hodnotiace zasadnutie poroty v 2. etape
 • 7.10.2021 od 10:00
 • termín oznámenia výsledkov 2. etapy 12.10.2021

Ceny a odmeny:

Vyhlasovateľ za vypracovanie návrhov určuje účastníkom 2. etapy cenu za návrh vo výške 3000 EUR bez DPH. 
Honorár za štúdiu pre celé riešené územie + súbor výkonov projektových činností = 59 500 EUR bez DPH.

Porota:

Riadni členovia poroty

 • Ing. arch. Štefan Moravčík, AA SKA, nezávislý na vyhlasovateľovi
 • Ing. arch. Viktor Šabík, AA SKA, nezávislý na vyhlasovateľovi
 • Mgr. art. Matúš Bištan, AA SKA, predseda poroty nezávislý na vyhlasovateľovi
 • Ing. Peter Pasečný, KA SKA, nezávislý na vyhlasovateľovi
 • Ing. Barbora Halásová, architekt mesta, KA SKA, závislý na vyhlasovateľovi

Náhradníci poroty

 • Ing. arch. Tomáš Sobota, AA SKA, nezávislý na vyhlasovateľovi
 • Ing. Bronislava Rybianska, odbor investičný MsÚ, závislý na vyhlasovateľovi

Všetky potrebné podklady nájdete na stránke vyhlasovateľa, súťažné podmienky a zadanie si môžete prelistovať nižšie: 

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím