Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
11. december 2020
2
2600

Rekonštrukcia domu smútku, Prešov - Šváby

Neokázalá, účelná architektúra. Jasný priestorový koncept, primerané náklady. V interiéri je zrejmý grafický názor architektov.
Rekonštrukcia domu smútku, Prešov - Šváby
Autori: Ing.arch. Andrea Macejková, Ing.arch. Miro Macejko, Ing.arch. Adam MacejkoPodlažná plocha: 519 m2 Investičný náklad: 597 241 € vrátane DPHNávrh: 2016 - 2017Realizácia: 2017 - 2018Adresa: Krátka 2, Prešov, SlovenskoPublikované: 20. december 2020

Dom smútku je súčasťou mestského cintorína Solivar. Prešovský ateliér STOA architekti, ktorý stojí za jeho rekonštrukciou, je tiež autorom uceleného konceptu rozšírenia areálu pohrebiska. Dokončená prvá etapa (súťaž 2003, realizácia 2017) patrí k najlepším realizáciám tohto druhu, dokončených v posledných rokoch. Ďalšou náročnou úlohou bolo rozšírenie kapacity a prestavba pôvodne nevykurovaného objektu bez adekvátnej technologickej infraštruktúry. Výsledok predstavíme so sprievodným textom autorov:

 

Dom smútku -  miesto poslednej pravdy  

Nový solivarský Dom smútku vznikol rekonštrukciou staršieho objektu, postaveného v sedemdesiatych rokoch minulého storočia. Ten dlhodobo slúžil ako obradný priestor pre pietnu rozlúčku na miestnom cintoríne na okraji mesta. Koncept riešenia nového Mestského cintorína Prešov - Šváby, ktorého súčasťou je aj solivarský cintorín, rátal s jeho využitím.

Dal mu nový obsah, nie celkom bežný v tunajších končinách – kolumbárium.

Z ekonomických dôvodov nedošlo k výstavbe nového Domu smútku tak, ako sa predpokladalo. Mesto zmenilo pôvodný úmysel. Rozhodlo sa prestavať pôvodný objekt a zväčšiť jeho kapacitu.

Architektúra

Pôvodný dom smútku na malom pozemku, obkolesenom náhrobkami, bol v zlom technickom stave, bez funkčného zázemia či vyhovujúcich technológií. Pôvodne bol prístupný iba zo strany priľahlej komunikácie. Predĺžením osi prístupu došlo k prepojeniu s novým cintorínom.

Náš zámer bol zachovať hmotovú skladbu a nekonkurovať pôvodnej myšlienke

Dom smútku pred rekonštrukciou - SV pohľad
Dom smútku pred rekonštrukciou - SV pohľad

Konštrukčné parametre, finančné možnosti mesta a stiesnené pomery pozemku nedovoľovali zásadú prestavbu a rozšírenie. Bolo preto komplikované dosiahnuť požadovanú kapacitu.

Ako najvhodnejšie riešenie sa ukázalo priečne a pozdĺžne zväčšenie obradnej sály - až na hranu vymedzeného pozemku. Hlavná, zošikmená hmota objektu ostala bez zmeny. Chýbajúci vstupný priestor - foyer vznikol na úkor predstavanej krytej chodby, ktorú nahradilo vykonzolovanie strechy nad hlavným vstupom. Bočný vstup bol doplnený prístupovou rampou a vysunutým prestrešením. Nové konštrukcie boli navrhnuté z ocele a dreva, čo umožnilo stavať aj v zimných mesiacoch.

Hlavná obradná sála mala zaužívanú funkčnú schému s nevhodne zvoleným umiestnením obradného miesta – pôvodne dobre navrhnutá galériu nad ním (na poschodí) sa dostala do nelogickej polohy oproti hlavnému vstupu. Nevýhodou bola tiež malá svetlá výška v ostatných priestoroch, kde sa uvažovalo s poslednou rozlúčkou.

Otočením obradného priestoru o 180° (pravdepodobný zámer autora pôvodného návrhu) dostalo usporiadanie obradnej sály nový zmysel. Pôvodne otvorený, ale nehodnotný pohľad do hrobových polí, sme uzatvorili zväčšením obradného priestoru a vytvorením rajskej záhrady. Priečne zväčšenie obradnej sály “zosymetrizovalo” hlavný priestor a umožnilo nástup z dvoch strán. Ponechali sme prepojenie medzi obradnou sálou, poslednou rozlúčkou a zázemím. Spojovacia chodba so vstupným priestorom bola premiestnená na vnútornú časť fasády. Hlavný nedostatok priestoru poslednej rozlúčky - malá svetlá výška - bola čiastočne kompenzovaná vybúraním stropného panelu. 

Vložením strešného svetlíka denné svetlo preniklo do priestoru a opticky ho zväčšilo. Nad miestom katafalku vznikol zaujímavý svetelný efekt. 

Zázemie objektu bolo navrhnuté ako bezbariérové.

Situácia
SituáciaAutor: STOA architekti
Pohľady
PohľadyAutor: STOA architekti

Interiér

Koncept interiéru rešpektoval kvalitnú materiálovú skladbu pôvodnej stavby. Travertínová dlažba v hlavnej obradnej sále ostala zachovaná. Liata cementová podlaha v ostatných miestnostiach jasne vyselektovala hierarchiu priestorov.

Keďže pôvodná konštrukcia nedovoľovala ísť do výšky, za princíp bola zvolená horizontalita. Drevený obklad stien obradnej sály priestor hlavnej sály opticky natiahol a prepojil tak pristavanú časť k pôvodnej budove. Obradný priestor tak dostal výraz širokouhlého javiska – scény. 

V koncepte interiéru bol návrh na uzatvorenie obradného priestoru oponou pred a po obrade. Táto myšlienka sa v realite neaplikovala.

Osvetlenie

Prirodzené svetlo vchádza do interiéru svetlíkom, presklením do rajskej záhrady či veľkými preskleniami vstupných priestorov. Pri návrhu sa dbalo na správne tienenie a tónovanie zasklení, aby nedochádzalo k oslneniu interiéru.

Umelé osvetlenie bolo navrhnuté bez viditeľných zdrojov svetla tak, aby sa priestor opticky prevýšil. Pri navrhovaní umiestnenia osvetlenia, intenzity a teploty svietidiel ateliér spolupracoval s odborníkmi na osvetlenie. Cieľom osvetľovacej štúdie bolo aby svetlo pôsobilo mäkko a zachovalo tak intímnu atmosféru.

Mobiliár

Pri návrhu jednotného mobiliáru bol kladený dôraz na pravdivosť materiálu a remeselný um. Každý prvok musel prejsť rukami tvorcu. Či to bol svietnik, lavica, nosič vencov, katafalk, alebo kríž. Strohému výrazu prvkov pri bližšom pohľade sekunduje remeselný detail – ručný výbrus kovu, odtlačok prsta v laku konštrukcie, poctivo kartáčovaný dubový masív... 

Kríž spracoval miestny umelecký kováč Martin Heštera. Masívny oceľový profil bol špeciálnou technikou pokovený a pracne okutý – symbolicky ´doráňaný´.  

Objekt autori chápu len ako obálku k samotnému dianiu vo vnútri

Vážnosť a duchovno budovy zvýrazňujú zachované výtvarné diela. Sú dve. 

V exteriéri na čelnej stene obradnej sály – keramická mozaika na podklade z čadičových kachlíc (nepodarilo sa zistiť autora) a v interiéri drevená plastika - ´Strom života´ (autor Fedor Vico).

Mozaika bola zreštaurovaná a zakonzervovaná. Drevená plastika prešla očistou a bola umiestnená do čela pred katafalk, v miestnosti poslednej rozlúčky.

Technológia

Objekt nebol pred rekonštrukciou vykurovaný. Pribudol nový systém vzduchotechniky, so strojovňou v rozšírenej časti objektu. Ozvučenie je možné sektorovo regulovať. V hlavnej sále a v miestnosti poslednej rozlúčky zabezpečuje dohľad a  koordináciu obradov kamerový systém. Detaily ako zabudované reproduktory, premietanie na stenu namiesto LCD, či kvalitný obklad a osvetlenie exteriéru sa pretlačiť nepodarilo. 

Riešenie plné kompromisov...

Podklady: STOA architekti 
Autori fotografií : Jonáš Verešpej, Adam Macejko, Mesto Prešov

Poloha diela

Ing.arch. Andrea Macejková
Ing.arch. Miro Macejko
Ing.arch. Adam Macejko

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím