Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

JANOŠÍK OKNA-DVEŘE

Valašské Příkazy 55 55
Valašské Příkazy

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

SCHÜCO International KG, o. z. Slovensko

Okná, dvere a fasády

Tomášikova 17
Bratislava

Pergo

Třebětice 102
Holešov

Cortizo Slovakia,

Železničný rad 29
Nová Baňa

PREFA Slovensko s. r. o.

Ladislava Dérera 2749/2
Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

REYNAERS ALUMINIUM s.r.o.

Office: TWINCITY C HubHub, Mlynské Nivy 16
Bratislava

Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
21. november 2019
0
1091

Rekonštrukcia parku na námestí v Sabinove

Pohľad s odstupom času.
Rekonštrukcia parku na námestí v Sabinove
Autori: Ing.arch. Andrea Macejková, Ing. arch. Miroslav MacejkoInvestor: Mesto SabinovPlocha pozemku: 7 300m2Investičný náklad: 540 000€ Návrh: 2006 - 2006Realizácia: 2011 - 2012Adresa: Námestie slobody , Sabinov, SlovenskoPublikované: 23. november 2019

Niekedy je zaujímavé pozrieť sa na zrealizované diela aj s odstupom času. Hlavne ak ide o verejný priestor v centre menšieho sídla. V uplynulých rokoch bolo dokončených (aj vďaka spolufinancovaniu z európskych zdrojov) množstvo verejných priestranstiev. Výsledná architektonická kvalita často zaostávala. Revitalizácia Parku v Sabinove, ktorý tvorí ústredný bod stredovekého šošovkovitého námestia patrí k tomu lepšiemu koncu spektra. Miesto, ktoré sa svojho času objavilo v záberoch oscarového Obchodu na korze, ukazuje aj po siedmich rokoch od dokončenia rekonštrukcie životaschopnosť návrhu. Ateliér STOA nedávno potešil realizáciou Mestského cintorína v prešovskej časti Šváby, ktorá vznikla na základe urbanisticko-architektonickej súťaže. Obe realizácie ukazujú cit autorov pre spojenie "tvrdých" urbánnych povrchov, historického a prírodného kontextu. 

Park na Námestí slobody v Sabinove bližšie predstavíme prostredníctvom textu a fotografií Miroslava Macejka:

Historické centrum Sabinova dlhodobo vytvarované do typickej šošovky je predelené dvomi líniami komunikácií. Tie ho rozdeľujú na vonkajšiu a vnútornú časť. Vonkajší obvod tvoria historické domoradia s pešími ťahmi, vnútornú plochu vypĺňa mestský park. Prepojenie v priečnom smere umožňujú priechody pre chodcov. Vnútorná plocha parku je rozdelená na severnú a južnú časť, ťažisko priestoru tvorí komplex historických objektov.

Kompaktný tvar, absentujúce pešie prepojenie, vzrastlá zeleň a nevyhovujúca údržba vytvorili z územia ostrov, ktorý postupne sociálne degradoval.

Riešením bolo vrstvenie krokov postupnej revitalizácie:

  • Vytvorenie celistvého názoru na konečný stav parkovej zelene
  • Odstránenie jestvujúcich stavebných konštrukcií, ktoré podľahli zubu času
  • Kompletizácia historických podkladov, konzultácie u pamiatkárov i pokus o verejnú debatu
Vizualizácia projektu z roku 2006
Vizualizácia projektu z roku 2006Autor: STOA architekti
Dokumentácia pre územné rozhodnutie
Dokumentácia pre územné rozhodnutieAutor: STOA architekti

Aleja lemujúca mlynský náhon

Kostru zelene v parku tvorí pôvodná vegetácia, ktorá podstúpila pasportizáciu stavu a bola podporená novou výsadbou. Počas pasportizácie bola znovuobjavená pôvodná aleja, ktorá kedysi lemovala mlynský náhon. Tá bola potvrdená doplnením o novú výsadbu. Čiastočný orez pôvodných stromov zrakovo prepojil oproti stojace línie domov. Bola navrhnutá celoplošná výmena trávnika. Zastúpenie zelených plôch sa  zväčšilo v oboch častiach parku (severnej i južnej) o plochu nefunkčných obvodových asfaltových chodníkov.

Foto: STOA architekti
Foto: STOA architekti

Pestrá skladba povrchov a zelene

Po odstránení stavebných konštrukcií so zníženou funkčnou hodnotou (oplotenie, fontána, lavičky...) vznikol pomerne rozsiahly celistvý priestor, ktorý bolo potrebné zapojiť do štruktúry námestia a zároveň mu ponechať punc osobitosti. Pôvodne sa nepočítalo s obnovením vodnej línie mlynského náhonu, ale po potvrdení aleje a štúdiom historických podkladov (mapa z konca 18. storočia) bolo rozhodnuté o jeho novodobej prezentácii. Potvrdené boli línie priečnych dláždených pieskovcových chodníkov spájajúcich vonkajšie plochy námestia. Vnútorné, navzájom prepojené mlatové chodníky a dláždená plocha v strede parku (rínok) tvoria vnútornú komunikačnú štruktúru.

Pôvodný návrh počítal s vytvorením historicko-náučného chodníka, ktorý mal začínať v centre vnútornej plochy parku a končiť na mieste uvažovaného patrocínia. Mal byť lemovaný cortenovými informačnými panelmi, cielene preloženými pamätníkom II. svetovej vojny. 

Foto: STOA architekti
Foto: STOA architekti
Foto: STOA architekti
Foto: STOA architekti
Foto: STOA architekti
Foto: STOA architekti
Foto: STOA architekti
Foto: STOA architekti
Foto: STOA architekti
Foto: STOA architekti

Oddychový priestor so sochárskym dielom

Severná časť parku je doplnením diania v jeho južnej časti. Plocha pred Mestským kultúrnym strediskom reaguje na zvýšený pohyb turistov. Do otvoreného priestranstva sa podarilo umiestniť kamennú plastiku. Mlatové chodníky spomaľujú pohyb a vytvárajú prechádzkové trasy.

Foto: STOA architekti

Fungujúci koncept

Parkový mobiliár je atypický, drevené časti lavičiek sú kontrastne morené, upozorňujú a lákajú. Pôvodne mali byť umiestnené voľne v parku tak, aby ich bolo možné premiestňovať a vytvárať osobité diskusné mikropriestory. Osvetlenie parku je zabudované do plochy chodníkov. Park je sekundárne osvetlený lampami, ktoré lemuje priľahlé komunikácie. 

Plochu parku možno definovať ako mestský priestor, ktorý je síce ostrovom na námestí, ale otvoreným a ľahko dostupným vo dne i v noci.

Foto: STOA architekti
Foto: STOA architekti

Podklady: STOA architekti

Poloha diela

Ing.arch. Andrea Macejková
Ing. arch. Miroslav Macejko
Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím